Deontologia Expertului Contabil, cu Studiu de Caz pe un Raport de Expertiza Contabila

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5897
Mărime: 32.06KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL BUCUREŞTI

Cuprins

CAPITOLUL I - Organizarea şi desfăşurarea activităţii contabililor autorizaţi şi experţilor contabili

CAPITOLUL II - RAPORT DE EXPERTIZĂ. Privind activitatea administratorului şi cheltuielile firmei S.C. X S.R.L. în perioada 1.12.2006 – 30.06.2008

2.1 Obiectul, baza legală şi data expertizei

2.2 Beneficiarul, scopul şi destinatarul expertizei

2.3 Executantul lucrării de evaluare, natura relaţiei sale cu Beneficiarul şi poziţia sa faţă de Beneficiarul şi Destinatarul lucrării

2.4 Sarcinile, atribuţiunile, şi responsabilităţile legale ale administratorului societăţii cu răspundere limitată S.C. X S.R.L

CAPITOLUL III

3.1. Constatările şi concluziile expertizei

3.2. Recomandări şi sugestii

3.3. Utilitatea şi limitele conţinutului acestui Raport

Bibliografie

Extras din document

CAPITOLUL I - Organizarea şi desfăşurarea activităţii contabililor autorizaţi şi experţilor contabili

Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile legii şi are capacitatea de a ţine contabilitatea şi de a întocmi bilanţul contabil.

Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile legii şi are competenţă profesională.

Accesul la profesia de expert contabil şi contabil autorizat se realizează pe bază de examen de admitere şi prin efectuarea unui stagiu de trei ani, după care urmează susţinerea unui examen de aptitudini la terminarea acestuia.

Examenul de admitere se organizează de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR). Stagiul de pregătire se efectuează de persoanele care au promovat examenul de admitere pentru accesul la profesia de contabil autorizat şi expert contabil. După efectuarea stagiului de pregătire sub autoritatea profesională a tutorelui de stagiu se organizează examenul de aptitudini, care constă în probe scrise şi orale, ce conduc spre o apreciere finală complexă şi completă.

Exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat se face fie individual, ca persoană fizică, fie în societăţi comerciale de profil, ca personae juridice. Indiferent de modul de exercitare a profesiei de expert contabil şi contabil autorizat există obligativitatea înscrierii în Tabloul CECCAR care cuprinde toţi membrii – persoane fizice şi juridice de profil, grupate în funcţie de criteriul teritorial.

Membrii CECCAR pot fi radiaţi din Tabloul CECCAR la nivel teritorial în următoarele situaţii:

• nedepunerea la bugetul de stat a impozitului asupra onorariilor încasate de la persoane fizice;

• neplata cotizaţiei profesionale pe o perioadă de un an etc.

Profesia de contabil autorizat şi expert contabil îşi întemeiază codul de etică şi conduită profesională pe o serie de principii fundamentale: integritate profesională; secretul profesional; respectarea normelor tehnice şi profesionale; competenţa profesională; comportarea deontologică.

În activitatea pe care o desfăşoară, contabilii autorizaţi şi experţii contabili răspund pentru rezultatele muncii lor disciplinar, administrativ, civil şi penal. În funcţie de nivelul pregătirii profesionale, contabilii autorizaţi şi experţii contabili pot efectua anumite lucrări specifice de care răspund în integralitate.

Contabilul autorizat poate efectua lucrări referitoare la ţinerea contabilităţii, operaţiunilor economico-financiare, întocmirea bilanţului contabil etc. În egală măsură, expertul contabil îşi exercită capacitatea profesională în domenii multiple legate de evidenţa, controlul şi managementul financiar-contabil. Pentru toate activităţile desfăşurate, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, organizaţi în societăţi comerciale de profil sunt analizaţi de CECCAR sub aspectul controlului de calitate în cadrul profesiei contabile.

CECCAR este persoana juridică de utilitate publică şi autonomă din care fac parte experţi contabili şi contabili autorizaţi. Are filiale, fără personalitate juridică, în reşedinţele de judeţ şi municipiul Bucureşti.

Organizarea şi funcţionarea CECCAR se stabilesc prin regulament aprobat de Conferinţa Naţională, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Justiţiei. Corpul este organizat pe secţiuni, comisii, departamente şi Secretariatul general, subordonate Biroului permanent al Consiliului superior al Corpului.

Atribuţiile CECCAR se referă la următoarele elemente:

• organizarea examenului de admitere, efectuarea stagiului şi susţinerea examenului de aptitudini;

• elaborarea şi publicarea normelor privind activitatea profesională şi conduita etică a profesioniştilor contabili etc.

Organele de conducere ale CECCAR sunt:

• Conferinţa Naţională a CECCAR;

• Consiliul Superior al Corpului;

• Biroul permanent al Consiliului Superior.

Expertiza contabilă este o formă de cercetare efectuată în vederea lămuririi modului în care sunt reflectate în documente evidenţa tehnico-operativă şi contabilă, anumite fapte, împrejurări, situaţii de natură economico-financiară.

După destinaţia sa, expertiza contabilă poate fi: judiciară şi extrajudiciară.

Expertiza contabilă judiciară are ca sarcină principală să contribuie la stabilirea adevărului şi la justa soluţionare de către organul judiciar a cauzei aflată în faza de cercetare sau judecată.

Expertiza contabilă extrajudiciară (amiabilă) are loc, în afară de orice intervenţie judecătorească, direct între părţile în litigiu sau este solicitată de personae fizice sau juridice în vederea stabilirii şi respectării adevărului şi legalităţii în activitatea lor.

Obiectul de cercetare al expertizei contabile îl reprezintă faptele, împrejurările sau situaţiile ce apar în activitatea economico-financiară şi gestionară a unei unităţi patrimoniale pentru a căror soluţionare este necesar să se apeleze la un expert contabil.

Expertiza contabilă se referă şi la expertul juridic privind procesele ce pot apărea în existenţa unor entităţi fizice şi juridice. Din acest punct de vedere, expertiza contabilă poate fi analizată în funcţie de natura procesului care stă la baza solicitării ei.

Preview document

Deontologia Expertului Contabil, cu Studiu de Caz pe un Raport de Expertiza Contabila - Pagina 1
Deontologia Expertului Contabil, cu Studiu de Caz pe un Raport de Expertiza Contabila - Pagina 2
Deontologia Expertului Contabil, cu Studiu de Caz pe un Raport de Expertiza Contabila - Pagina 3
Deontologia Expertului Contabil, cu Studiu de Caz pe un Raport de Expertiza Contabila - Pagina 4
Deontologia Expertului Contabil, cu Studiu de Caz pe un Raport de Expertiza Contabila - Pagina 5
Deontologia Expertului Contabil, cu Studiu de Caz pe un Raport de Expertiza Contabila - Pagina 6
Deontologia Expertului Contabil, cu Studiu de Caz pe un Raport de Expertiza Contabila - Pagina 7
Deontologia Expertului Contabil, cu Studiu de Caz pe un Raport de Expertiza Contabila - Pagina 8
Deontologia Expertului Contabil, cu Studiu de Caz pe un Raport de Expertiza Contabila - Pagina 9
Deontologia Expertului Contabil, cu Studiu de Caz pe un Raport de Expertiza Contabila - Pagina 10
Deontologia Expertului Contabil, cu Studiu de Caz pe un Raport de Expertiza Contabila - Pagina 11
Deontologia Expertului Contabil, cu Studiu de Caz pe un Raport de Expertiza Contabila - Pagina 12
Deontologia Expertului Contabil, cu Studiu de Caz pe un Raport de Expertiza Contabila - Pagina 13
Deontologia Expertului Contabil, cu Studiu de Caz pe un Raport de Expertiza Contabila - Pagina 14
Deontologia Expertului Contabil, cu Studiu de Caz pe un Raport de Expertiza Contabila - Pagina 15
Deontologia Expertului Contabil, cu Studiu de Caz pe un Raport de Expertiza Contabila - Pagina 16
Deontologia Expertului Contabil, cu Studiu de Caz pe un Raport de Expertiza Contabila - Pagina 17
Deontologia Expertului Contabil, cu Studiu de Caz pe un Raport de Expertiza Contabila - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Deontologia Expertului Contabil, cu Studiu de Caz pe un Raport de Expertiza Contabila.doc

Alții au mai descărcat și

Locul și Rolul CECCAR în Dezvoltarea Profesiunii Contabile în România

INTRODUCERE “Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a devenit o organizaţie extraordinară, dar nu numai datorită...

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Expertiza Contabilă

INTRODUCERE Se cunoaşte faptul că sistemul contabil din România se află, încă din 1991, într-o perioadă de reformă care afectează aspectele sale...

Expertiza Contabila - Misiunile Expertului Contabil

I. Expertiza contabila – concept si clasificare Conceptul de expertiza reprezinta o cercetare temeinica cu caracter tehnic facuta de un expert,...

Raportul Auditorului Financiar la Situațiile Financiare Anuale Întocmite

INTRODUCERE Preocuparile de perfectionare ale auditului financiar sunt utile,mai ales in Romania,unde aceste activitati se consolideaza, o data cu...

Profesia Contabilă în Lume și în România

INTRODUCERE Contabilitatea este ştiinţa şi arta stăpânirii afacerilor, obiectivul ei fiind "măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi...

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara

Utilizarea sistemelor expert în contabilitatea financiara ABSTRACT Expert systems are applicable to accounting areas where an expert exists,...

Ai nevoie de altceva?