Deprecierea Activelor

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 12997
Mărime: 217.66KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I.TERMENUL DE DEPRECIERE 3

CAPITOLUL II.ASPECTE GENERALE 6

CAPITOLUL III.OBIECTIV 8

CAPITOLUL IV.ARIA DE APLICABILITATE 9

CAPITOLUL V.DEFINIŢII 10

V.1. VALOAREA RECUPERABILĂ 10

V.2. VALOAREA DE UTILIZARE 12

V.3. PREŢUL NET DE VÂNZARE – VALOAREA JUSTĂ, DIMINUATĂ CU COSTURILE VÂNZĂRII 15

V.4. COSTURILE AFERENTE IEŞIRII 18

V.5. O PIERDERE DIN DEPRECIERE 18

V.6. VALOAREA CONTABILĂ 22

V.7. DEPRECIEREA (AMORTIZAREA) 25

V.8. VALOAREA DEPRECIABILĂ 27

V.9. VIAŢA UTILĂ 28

V.10. O UNITATE GENERATOARE DE NUMERAR 29

V.1.1. ACTIVELE CORPORAŢIILOR 31

CAPITOLUL VI.IDENTIFICAREA DEPRECIERILOR 33

CAPITOLUL VII.TESTUL DE DEPRECIERE A ACTIVELOR 36

CAPITOLUL VIII.RELUAREA UNEI PIERDERI DIN DEPRECIERE 44

BILBIOGRAFIE 51

Extras din document

IAS 36 – DEPRECIEREA ACTIVELOR

CAPITOLUL I

TERMENUL DE DEPRECIERE

Într-o abordare tradiţională, în dicţionarul limbii române termenul „a deprecia înseamnă a considera ceva sub valoarea sa reală; a-şi pierde valoarea sau calitatea” .

B. Bellentante în “Premier dictionnaire comptable et financier” defineşte noţiunea Devalorizare/Depreciere, astfel: „pentru raţionamente psihologice sau funcţionale, valoarea brută a unui element de activ poate deveni superioară valorii sale reale. Ecartul dintre cele două entităţi (valori) reprezintă măsura (mărimea) deprecierii şi ea va fi constatată şi protejată contabil prin: amortizare pentru deprecierea definitivă, provizioane pentru deprecierea probabilă. Rectificarea valorii brute (valorii „de origine”) de către valoarea deprecierii permite obţinerea valorii nete contabile a respectivului element de activ, iar aceasta se realizează prin convenţia şi raţionamentele funcţionării conturilor”.

În mod concret, reglementările contabile aplicabile în practica contabilă a întreprinderilor româneşti înainte de 1 ianuarie 2006 recunosc două categorii de provizioane:

• Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli;

• Provizioanele pentru deprecierea activelor şi datoriilor.

Odată cu aprobarea Ordinului nr. 1752/2005 şi implementarea sa, sunt calificate şi recunoscute ca provizioane în contabilitatea românească numai provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli, pentru deprecierile determinate, de regulă, pentru activele întreprinderii constatându-se ajustări de valoare. Această soluţie adoptată este în conformitate cu Directivele contabile europene, dar ne şi apropie mai mult de literatura şi spiritual IAS.

În conformitate cu reglementările contabile aplicabile după 1 iaunuarie 2006, OMF 1752/2005, permite recunoaşterea şi, implicit, contabilizarea deprecierii unui activ ca urmare a aplicării regulilor de evaluare la data închiderii unui exerciţiu financiar. Conform aceluiaşi ordin exista două tipuri de depreciere:

1) Deprecierile ireversibile, specifice imobilizărilor corporale şi necorporale datorate uzurii fizice sau morale cât si altor cauze. Prin urmare, “diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere şi valoarea netă contabilă a activelor se înregistrează sub forma provizioanelor pentru depreciere, atunci când deprecierea nu are caracter definitive.”

2) Deprecierile reversibile, “constau în posibilitatea ca în perioadele următoare activele imobilizate (necorporale, corporale, în curs şi financiare) cât şi activele circulante să cunoască o scădere a valorii de piaţă (preţul posibil de valorificare să fie inferior). O asemenea depreciere se estimează la sfârşitul exerciţiului financiar cu prilejul inventarierii, astfel încât prin calcul să se facă o evaluare reală, în bilanţ, a activului. Ca urmare, aceste deprecieri nu sunt definitive şi de aceea pentru ele se constituie provizioane, iar activele ca şi în cazul anterior se menţin la valoarea de intrare.”

Până la promulgarea IAS 36, “Deprecierea activelor”, exista o practică extreme de variată pe plan internaţional. B.J. Epstein şi A.A. Mirza menţionează faptul că: “multe jurisdicţii europene aveau obligaţii statutare de a compara valoarea contabilă a activelor cu valoarea de piaţă a acestora, dar aceste cerinţe nu erau aplicate neapărar riguros. Anumite jurisdicţii, în mod special cele cu tradiţii legislative – comercială britanică, nu impuneau reflectarea deprecierii, decât dacă se făcea în mod permanent şi pe termen lung.” Din acest motiv IAS 36 reflectă o abordare mult mai riguroasă, ele nu consideră amortizarea o depreciere, iar deprecierea activelor este tratată ca o ajustare de valoare. Ea este „o pierdere de valoare apărută în cursul duratei de viaţă utile a activului, datorită unor factori specifici, care fac ca preţul net de vânzare sau costul de înlocuire să fie mai mic decât valoarea contabilă netă” .

B.J. Epstein şi A.A. Mirza defineau termenul de depreciere ca fiind “excedentul de valoare contabilă faţă de valoarea recuperabilă”

CAPITOLUL II

ASPECTE GENERALE

IAS 36 “Deprecierea activelor” indică procedurile pe care o întreprindere ar trebui să le aplice pentru a se asigura că activele sale nu sunt supraevaluate, în ce caz o întreprindere trebuie să înregistreze o pierdere de valoare şi ce informaţii trebuie furnizate cu privire la aceste active.

Norma 36 „Deprecierea activelor” se aplică în principal imobilizărilor corporale, precum şi imoblizărilor necorporale, inclusiv fondului comercial.

Întreprinderea dobândeşte şi utilizează active cu speranţa obţineri de avantaje economice viitoare. Evaluarea iniţială a acestor avantaje se face de cele mai multe ori la un cost de achiziţie sau la un cost de producţie. Unele active ( de exemplu, stocurile) îşi consumă avantajele dintr-o dată, valoarea lor fiind trecută pe cheltuieli, în timp ce altele, precum imobilizările necorporale şi corporale, îşi consumă avantajele economice treptat iar acest consum este reflectat în contabilitate prin cheltuieli cu amortizarea.

La un moment dat, putem constata că avantajele economice asociate unui activ sunt substanţial mai mici decât cele estimate iniţial. În această situaţie, întreprinderea nu mai poate reflecta în bilanţ activul respectiv la valoarea contabilă netă, ci va trebui să ţină seama de pierderea de valoare.

Preview document

Deprecierea Activelor - Pagina 1
Deprecierea Activelor - Pagina 2
Deprecierea Activelor - Pagina 3
Deprecierea Activelor - Pagina 4
Deprecierea Activelor - Pagina 5
Deprecierea Activelor - Pagina 6
Deprecierea Activelor - Pagina 7
Deprecierea Activelor - Pagina 8
Deprecierea Activelor - Pagina 9
Deprecierea Activelor - Pagina 10
Deprecierea Activelor - Pagina 11
Deprecierea Activelor - Pagina 12
Deprecierea Activelor - Pagina 13
Deprecierea Activelor - Pagina 14
Deprecierea Activelor - Pagina 15
Deprecierea Activelor - Pagina 16
Deprecierea Activelor - Pagina 17
Deprecierea Activelor - Pagina 18
Deprecierea Activelor - Pagina 19
Deprecierea Activelor - Pagina 20
Deprecierea Activelor - Pagina 21
Deprecierea Activelor - Pagina 22
Deprecierea Activelor - Pagina 23
Deprecierea Activelor - Pagina 24
Deprecierea Activelor - Pagina 25
Deprecierea Activelor - Pagina 26
Deprecierea Activelor - Pagina 27
Deprecierea Activelor - Pagina 28
Deprecierea Activelor - Pagina 29
Deprecierea Activelor - Pagina 30
Deprecierea Activelor - Pagina 31
Deprecierea Activelor - Pagina 32
Deprecierea Activelor - Pagina 33
Deprecierea Activelor - Pagina 34
Deprecierea Activelor - Pagina 35
Deprecierea Activelor - Pagina 36
Deprecierea Activelor - Pagina 37
Deprecierea Activelor - Pagina 38
Deprecierea Activelor - Pagina 39
Deprecierea Activelor - Pagina 40
Deprecierea Activelor - Pagina 41
Deprecierea Activelor - Pagina 42
Deprecierea Activelor - Pagina 43
Deprecierea Activelor - Pagina 44
Deprecierea Activelor - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Deprecierea Activelor.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea și Analiza Activelor la SC Impressco Group SRL

Introducere Continutul lucrarii este generos cu tot ceea ce inseamna teorie si practica, de asemenea avand o valoare stiintifica. In analiza...

IAS 16 - Imobilizări Corporale

Cap. 1. Introducere Standardul international de contabilitate IAS 16 “Imobilizari corporale” (revizuita în 1998) a intrat în vigoare la data de 1...

Deprecierea Activelor Imobilizate - Evaluarea Valorii Recuperabile

INTRODUCERE Contabilitatea deprecierii activelor imobilizate este reglementată în ţara noastră de prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991,...

Deprecierea Activelor

1. Aspecte generale privind standardul IAS 36 O multitudine de factori endogeni si exogeni face necesara cunosterea de catre profesionistii...

Audit - SC Prodplast

Auditul financiar contabil privind imobilizarile corporale 1. Stabilirea cadrului legislativ normativ privind imobilizarile corporale: "...

Analiza Evaluarea și Contabilizarea Activelor Imobilizate

1.CICLUL DE INVESTIRE 1.1.DELIMITARI CONCEPTUALE PRIVIND INVESTITIILE Orice economie dispune de resurse limitate - munca, cunostinte tehnice,...

Imobilizarile Corpoarale Conform IAS 16

PARTEA I 1.1. INTRODUCERE In martie 1982 Consiliul IASC a aprobat norma IAS 16 ,,Contabilitatea imobilizarilor corporale“. Ultima revizuire a...

Conținutul Activelor Imobilizate

CAP. I. CONTINUTUL ACTIVELOR IMOBILIZATE Pe parcursul derularii activitatii specifice, agentii economici îsi procura capitalurile necesare...

Te-ar putea interesa și

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale

Politici şi tratamente contabile privind evaluarea iniţială şi ulterioară a imobilizărilor corporale CAPITOLUL I – STADIUL CUNOAŞTERII IN DOMENIU...

Evaluarea si Contabilitatea Activelor Imobilizate la SC Petrom SA Dragasani

Rezumat Concluzii Capitolul 1 Informaţii generale privind Petrom S.A. Drăgăşani Societatea Naţională a Petrolului „Petrom S.A." a fost...

Deprecierea Activelor Imobilizate - Evaluarea Valorii Recuperabile

INTRODUCERE Contabilitatea deprecierii activelor imobilizate este reglementată în ţara noastră de prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991,...

Deprecierea Activelor

1. Aspecte generale privind standardul IAS 36 O multitudine de factori endogeni si exogeni face necesara cunosterea de catre profesionistii...

Analiza Evaluarea și Contabilizarea Activelor Imobilizate

1.CICLUL DE INVESTIRE 1.1.DELIMITARI CONCEPTUALE PRIVIND INVESTITIILE Orice economie dispune de resurse limitate - munca, cunostinte tehnice,...

Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Auto Sorinache SRL

Capitolul 1 CONCEPTE TEORETICE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITÃŢII IMOBILIZÃRILOR CORPORALE 1.1Definirea şi structura imobilizărilor...

Contabilitatea Ajustarilor din Deprecierea Creantelor

CAP.1 OBIECTIVE 1.1 Identificarea activelor care au inregistrat pierderi de valoare Aplicarea principiului prudentei si evaluarii bilantiere,...

Calculul și Înregistrarea Amortizării Activelor Imobilizate la SC Turist Semenic

CAPITOLUL I ACTIVELE IMOBILIZATE ÎN SOCIETĂŢILE COMERCIALE 1.1 Definiţii Capitalurile unităţii patrimoniale pot fi plasate în bunuri şi valori...

Ai nevoie de altceva?