Deprecierea Activelor Fixe

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 4615
Mărime: 40.48KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mitea Neluta
UNIVERSITATEA „ANDREI ŞAGUNA” - CONSTANŢA MASTER : MANAGEMENT FINANCIAR - BANCAR

Cuprins

INTRODUCERE.pag.3

I.IMOBILIZĂRI CORPORALE – IAS 16

I.1.Imobilizări corporale definiţie şi clasificare.pag.3

I.2.Obiectivul şi aria de aplicabilitate a standardului.pag.3

I.3.Componentele costului de achiziţie al imobilizărilor corporale conform

IAS16.pag.3

II.DEPRECIEREA ACTIVELOR IAS 36

II.1.Aspecte generale privind IAS 36.pag.6

II.2.Tratamentul contabil cce vizează deprecierea activelor impus de

IAS 36.pag.7

II.3.Recunoaşterea activelor.pag.8

III.AMORTIZAREA ŞI DEPRECIEREA DE VALOARE.pag.9

III.1.Înregistrarea deprecierii la S.C. STAR PLUS S.R.L.pag.12

IV METODE DE AMORTIZARE

IV.1Amortizarea liniară.pag.13

IV.2.Amortizarea accelerată.pag.13

IV.3.Amortizarea degresivă.pag.14

III.APLICAŢIE SC STAR PLUS SRL PRIVIND REVALUAREA

IMOBILIZĂRILOR CORPORALE.pag.16

CONCLUZII.pag.22

BIBLIOGRAFIE.pag.23

Extras din document

INTRODUCERE

Contabilitatea din România cunoaşte profunde modificări pentru asigurarea armonizării cu normele europene şi internaţionale. Drumul parcurs este o legătură continuă între practică şi teorie, în cadrul căruia experienţa din practică a fost cea care a anticipat şi modelat teoria şi metoda contabilităţii.

Statul rămâne unul dintre utilizatorii principali ai informaţiei contabile, iar firma trebuie să-şi integreze în managementul său riscul fiscal, eficacitatea fiscală, costul fiscal, astfel încât să-şi asigure securitatea şi eficienţa resurselor economico-financiare.

Aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate este foarte importantă deoarece asigură comparabilitatea indicatorilor economici de la noi cu cei din afară. În plus, noile criterii dau certitudinea că datele contabile sunt reale, ceea ce va însemna ca nu se vor mai putea face anumite artificii contabile sau, mai corect spus, dacă se vor mai face asemenea artificii vor fi foarte usor de detectat, mai ales că firmele vor fi obligate sa angajeze cu contract un auditor extern.

O multitudine de factori endogeni şi exogeni face necesară cunoşterea de către profesioniştii contabili a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), într-o lume a globalizării si mondializări; ca angajaţi sau liber profesionişti, aceştia trebuie să sprijine managementul întreprinderilor în elaborarea unor politici contabile care să facă din contabilitate un element esential al conduceri.

I. IMOBILIZĂRILE CORPORALE – IAS 16

I.1. IMOBILIZARI CORPORALE - DEFINIŢIE ŞI CLASIFICARE

Imobilizările sau activele imobilizate reprezintă bunuri şi valori de orice natură, achiziţionate sau create de unitatea patrimonială, destinate să servească o perioadă îndelungată, mai mare de un an, şi care nu se consumă de la prima utilizare, îşi păstrează valoarea şi forma pe toată durata folosirii şi îşi recuperează valoarea treptat pe calea amortizării.

Imobilizări corporale – reprezintă bunuri economice cu conţinut material existent în activul patrimoniului unităţii, care formează baza tehnică de producţie şi comercială. Sunt formate din:

- Terenuri şi amenajări de terenuri;

- Construcţii;

- Instalaţii tehnice,mijloace de transport, animale şi plantaţii;

- Mobilier,aparatură birotică,echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale;

Conform standardelor internaţionale de contabilitate imobilizările corporale sunt active destinate să fie utilizate în producţia de bunuri, în prestaţia de servicii, să fie închiriate terţilor sau să fie folosite în scopuri administrative şi socotite a fi utilizate pe o perioadă mai mare de un exerciţiu contabil.

I.2. OBIECTIVUL ŞI ARIA DE APLICABILITATE A STANDARDULUI

Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 16 “Imobilizări corporale” , intrat în vigoare la data de 1 iulie 1999, are ca obiectiv descrierea tratamentului contabil pentru imobilizări corporale, astfel încat utilizatorii de situaţii financiare să poată discerne informarea despre investiţia entităţii în aceste active şi schimburile într-o atare investiţie. Problemele pricipale în contabilitatea activelor fixe, de natură corporală, sunt recunoaşterea activelor, determinarea valorii nete contabile, cheltuielile privind amortizarea şi pierderile din depreciere care să fie recunoscute în relatie cu acestea.

IAS 16 trebuie aplicat în contabilitatea terenurilor şi a mijloacelor fixe, exceptând cazul când un standard prevede sau permite o abordare contabilă diferită.

Acest standard nu se aplică pentru :

- imobilizări corporale clasificate ca deţinute pentru vânzare în conformitate cu IFRS 5 ,,Active imobilizate obţinute pentru vânzare şi activităţi întrerupte“;

- activele biologice aferente activităţilor agricole;

- recunoaşterea şi evaluarea activelor de exploatare şi evaluare;

- concesiunile miniere şi rezervele minerale.

Bibliografie

1. Bogdan, V., Armonizarea contabilă internaţională, Editura Economică, Bucureşti, 2004;

2. Greuning, Van, Hennie, Standarde internaţionale de raportare financiară, Editura Irecson, Bucureşti, 2007;

3. Mitea Neluţa, Contabilitate Financiară, Editura Fundaţiei Andrei Şaguna, Constanţa, 2008

*** www.referate.ro

*** www.regie live.ro

Preview document

Deprecierea Activelor Fixe - Pagina 1
Deprecierea Activelor Fixe - Pagina 2
Deprecierea Activelor Fixe - Pagina 3
Deprecierea Activelor Fixe - Pagina 4
Deprecierea Activelor Fixe - Pagina 5
Deprecierea Activelor Fixe - Pagina 6
Deprecierea Activelor Fixe - Pagina 7
Deprecierea Activelor Fixe - Pagina 8
Deprecierea Activelor Fixe - Pagina 9
Deprecierea Activelor Fixe - Pagina 10
Deprecierea Activelor Fixe - Pagina 11
Deprecierea Activelor Fixe - Pagina 12
Deprecierea Activelor Fixe - Pagina 13
Deprecierea Activelor Fixe - Pagina 14
Deprecierea Activelor Fixe - Pagina 15
Deprecierea Activelor Fixe - Pagina 16
Deprecierea Activelor Fixe - Pagina 17
Deprecierea Activelor Fixe - Pagina 18
Deprecierea Activelor Fixe - Pagina 19
Deprecierea Activelor Fixe - Pagina 20
Deprecierea Activelor Fixe - Pagina 21
Deprecierea Activelor Fixe - Pagina 22
Deprecierea Activelor Fixe - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Deprecierea Activelor Fixe.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Contabilitatea Decontărilor Bănești

INTRODUCERE Sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI se caracterizează printr-o adevărată revoluţie în domeniul informaticii şi...

Deprecierea Activelor Imobilizate - Evaluarea Valorii Recuperabile

INTRODUCERE Contabilitatea deprecierii activelor imobilizate este reglementată în ţara noastră de prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991,...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Metode și Proceduri Contabile privind Provizioanele pentru Deprecierea Activelor

1. ROLUL PROVIZIOANELOR ÎN GESTIUNEA ÎNTREPRINDERII Tratate în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 94/2001,...

IAS 36 Deprecierea Activelor

CAP.1. NORME GENERALE PRIVIND IAS 36 Norma IAS 36 privind deprecierea activelor impune: - Să se contabilizeze pierderea de valoare a unui activ...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

Cap. I) Prezentarea generala a S.C. ICMRS S.A. Galati 1.1)Date de identificare Societatea comerciala ICMRS S.A. Galati este persoana juridica...

Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara

CAPITOLUL 1 Prezentarea Societăţii Naţionale Radiocomunicaţii SA - Direcţia Radiocomunicaţii Timişoara 1.1. Scurt istoric S.N. Radiocomunicaţii...

Politici și opțiuni referitoare la evaluarea și contabilizarea imobilizărilor - IAS 16

1.Aria de definitie si aplicabilitate a temei.Definitii si concepte cheie. Obiectivul normei IAS 16”Imobilizări corporale” este de a prescrie...

Raport Tara -Turcia

CAP.I PREZENTAREA GENERALA A TARII 1.1DATE GENERALE 1.1.1Localizare geografica: Pamanturile Turciei sunt situate in locul in care trei...

Contabilitatea imobilizărilor corporale și amortizarea lor - studiu de caz la SC Noroc Bun Plus SRL

INTRODUCERE “Contabilitatea este cea mai importantă sursă de informare economică a unei naţiuni, aproape toate deciziile economice au la baza...

Structura activelor în cadrul întreprinderii

Argument Pe parcursul derulării activităţii specifice, agenţii economici îşi procură capitalurile necesare funcţionării, apelând la diferite...

Contabilitatea Activelor Imobilizate

CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE Este important de reţinut că, până la finele anului 2003, în România activele imobilizate existente în...

Contabilitatea activelor fixe corporale

INTRODUCERE Instituțiile din întreaga lume întocmesc situații financiare pentru a fi prezentate utilizatorilor de informații, controlorilor,...

Ai nevoie de altceva?