Diagnostic Economico-Financiar

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 23037
Mărime: 202.85KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marilena Mironiuc

Extras din document

CAPITOLUL I

PREZENTAREA SI POZITIONAREA FIRMEI IN RAMURA DE ACTIVITATE

TRANSPORTURILE FEROVIARE

Rolul transporturilor în economia naţională

Transporturile reprezintă o componentă a producţiei materiale, fiind compusă din totalitatea mijloacelor de deplasare în spaţiu a mărfurilor şi persoanelor, a utilajelor, a căilor de telecomunicaţie, folosindu-se un personal de specialitate.

Noţiunea de „a transporta” îşi are originea în latinescul „transportare”, fiind preluată în limba franceză „transporter” cu sensul general de „a căra, a duce dintr-un loc în altul”. Din cele mai vechi timpuri transporturile au fost prezentate în activităţile cotidiene ale oamenilor, iar pe măsură ce societatea a evoluat, importanţa în sistemul complex al civilizaţiei umane a crescut continuu.

Transporturile au apărut şi s-au dezvoltat o dată cu societatea şi civilizaţia umană. Deplasarea în spaţiu a bunurilor şi persoanelor, cu ajutorul anumitor mijloace şi pe anumite căi a precedat apariţia şi adâncirea diviziunii sociale a muncii. Aceste deplasări erau necesare şi în condiţiile economiei naturale, deoarece punctele de obţinere (producere) a bunurilor necesare traiului şi punctele de păstrare, de consum erau localizate în zone diferite.

Procesul apariţiei transporturilor ca ramură distinctă a economiei naţionale a început la sfârșitul sec XV-lea şi s-a desfăşurat o data cu revoluţia industrială. Până la începutul sec al XIX-lea transportul se făcea numai pe căi de comunicaţii terestre şi pe căi navigabile.

România se confruntă cu o serie de disfuncţionalităţi privind adaptarea modurilor de transport la noile cerinţe ale Pieţei Unice Europene şi anume:

- creşterea cererii de transport rutier, cu influenţe ecologice negative profunde, în paralel cu crearea unui surplus de capacitate pe anumite linii feroviare şi fluviale;

- scăderea flotei maritime comunitare;

- concurenţa limitată din sectorul transportului aerian, ca urmare a existenţei unor acorduri bilaterale cu prevederi depășite şi divizarea spaţiului aerian comunitar.

Soluţiile de combatere a acestor disfuncţionalităţi sunt:

- armonizarea şi diversificarea politicii fiscale;

- eliminarea incompatibilităţilor tehnice din transportul feroviar, inclusiv a diferenţelor de ecartament prin armonizarea standardelor;

- demontarea navelor fluviale excedentare cu finanţare comunitară;

- înfiinţarea unui registru naval comunitar care să ofere avantaje armatorilor comunitari;

- modernizarea infrastructurii portuare;

- armonizarea controlului spaţiului aerian.

O soluţie de combatere a dezechilibrelor din transporturi o constituie abordarea lor din perspectiva intermodală, ceea ce contribuie semnificativ la reducerea costurilor sociale totale ale transportului de mărfuri prin armonizarea avantajelor oferite de modurile de transport şi minimizarea deficienţelor acestora. Astfel, în condiţiile generalizării aplicării containerizării, pachetizării şi paletizării la cele mai largi categorii de mărfuri şi a dezvoltării concurenţei intermodale conform legilor pieţei, se va dezvolta rapid transportul combinat, devenind principalul mod de transport al viitorului, datorită fiabilităţii înalte, vitezei maximale, capacităţii şi frecvenţei acestuia.

Transporturile constituie un factor important în realizarea schimburilor comerciale ale României cu ţările Comunităţii Europene, precum şi în intensificarea contactelor umane, acestea fiind considerate un sector strategic al economiei naţionale, datorită posibilităţilor de reorientare a schimburilor economice pe care le oferă. Transporturile au rolul de promotor al dezvoltării economice pe plan regional, naţional şi comunitar, influenţând atât dezvoltarea industriei, cât şi a serviciilor şi asigurând o creştere susţinută a producţiei şi a nivelului de viaţă.

Importanţa economică a transportului feroviar

Transportul feroviar presupune deplasarea în spaţiu şi timp a bunurilor şi persoanelor cu ajutorul locomotivelor şi al vagoanelor, care circulă după un program prestabilit, pe trasee fixe, acestea fiind căile ferate.

Este cel mai important mod de transport terestru şi al doilea ca importanţă, în traficul mondial internaţional. Societăţile feroviare depun eforturi susţinute în vederea reducerii duratei de deplasare a mărfurilor, a preţului tarifului de transport şi a creşterii cantităţii de marfă transportată.

Domeniul transporturilor

În perioada 1990 – 2000 activitatea generală privind reorganizarea şi restructurarea instituţiilor şi unităţilor din cadrul Ministerului Transporturilor s-a desfăşurat în contextul implementării noilor reglementări armonizate gradual cu legislaţia Uniunii Europene. Procesul de restructurarea şi descentralizare s-a realizat treptat, urmărindu-se atât crearea unor condiţii optime de dezvoltare şi modernizare a instituţiilor publice, regiilor şi societăţilor comerciale nou create, cât şi asigurarea de către acestea a unor activităţi şi servicii corespunzătoare cerinţelor actuale şi de perspectivă, coroborat cu crearea cadrului legislativ şi organizatoric pentru declanşarea procesului de privatizare.

Preview document

Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 1
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 2
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 3
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 4
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 5
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 6
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 7
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 8
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 9
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 10
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 11
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 12
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 13
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 14
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 15
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 16
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 17
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 18
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 19
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 20
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 21
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 22
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 23
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 24
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 25
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 26
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 27
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 28
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 29
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 30
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 31
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 32
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 33
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 34
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 35
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 36
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 37
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 38
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 39
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 40
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 41
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 42
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 43
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 44
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 45
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 46
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 47
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 48
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 49
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 50
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 51
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 52
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 53
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 54
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 55
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 56
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 57
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 58
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 59
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 60
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 61
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 62
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 63
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 64
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 65
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 66
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 67
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 68
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 69
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 70
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 71
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 72
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 73
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 74
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 75
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 76
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 77
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 78
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 79
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 80
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 81
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 82
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 83
Diagnostic Economico-Financiar - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Diagnostic Economico-Financiar.doc

Te-ar putea interesa și

Analiza Diagnostic a Cifrei de Afaceri si a Consecintelor sale Economico-Financiare la SC Secona SA Pitesti

INTRODUCERE In conditiile tranzitiei tarii noastre la economia de piata, fiecare întreprindere, indiferent de forma de proprietate, profil sau...

Diagnosticul Economico - Financiar pe Baza Datelor Prezentate in Bilant la SC Magic Myg SRL Bucuresti in Perioada 2000-2002

INTRODUCERE Investigarea realitatii economice necesita un demers specific care integreaza viziunea clasica bazata pe cunoasterea relatiilor de...

Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud

Diagnosticul juridic al S.C Prebet S.A Aiud A. Denumirea, sediul firmei, forma juridică, capitalul social şi modul de constituire a societăţii...

Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii

Introducere Motto : ”Încet, dar sigur spre performanță. Uneori și singur” Dan Grossu Viteza este elementul de bază care caractezizează...

Diagnostic Economico-Financiar al Directiei Silvice Iasi

INTRODUCERE PREZENTAREA DIRECTIEI SILVICE IASI Regia Nationala a Padurilor - Romsilva este persoana juridica, cu sediul central in municipiul...

Diagnostic Economico Financiar

1.1.Scurt istoric privind înfiintarea S.C. RO-STAR S.A. În primavara anului 1996 un grup de oameni de afaceri turci, dupa ample studii ale pietei...

Analiză și Diagnostic economico-financiar

CAPITOLUL I Prezentarea societăţii 1.1. Forma juridică, organizare SC TIDO SRL este o societate cu răspundere limitată creată în anul 1992, cu...

Diagnosticul Economico-Financiar

IMPORTANTA CERCETARII DE MARKETING IN STABILIREA DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII 1.1 Continutul si importanta cercetarii de...

Ai nevoie de altceva?