Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 18334
Mărime: 191.26KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Silvia Petrescu
Prezentat la Univ."AL.I CUZA" Iasi-F.E.A.A

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL I: DIAGNOSTICUL PERFORMANTELOR SI RISCURILOR PE BAZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

1.1. Analiza performantei economico-financiare pe baza Cascadei Soldurilor Intermediare de Gestiune.

1.1.1. Analiza Soldurilor Intermediare de Gestiune privind exploatarea

1.1.2. Analiza Soldurilor Intermediare de Gestiune privind rezultatele

1.2. Analiza cheltuielilor aferente veniturilor, structura si eficienta lor

1.3. Analiza rentabilitatii pe baza marjelor si a ratelor

1.4. Analiza capacitatii de autofinantare si a autofinantarii

1.5. Analiza si evaluarea riscurilor pe baza pragului de rentabilitate

CAPITOLUL II : DIAGNOSTICUL POZITIEI SI SITUATIEI FINANCIARE PE BAZA BILANTULUI

2.1. Bilantul si pozitia financiara a intreprinderii

2.2. Analiza echilibrelor financiare

2.3. Analiza solvabilitatii si lichiditatii

2.4. Analiza bilantului prin metoda ratelor: de structura, de finantare, de rotatie, de rentabilitate

2.5. Analiza relatiei dintre rata rentabilitatii economice si rata rentabilitatii financiare. Efectul de levier financiar.

2.6. Analiza si evaluarea riscului de faliment

Cap.3: CONCLUZII FINALE

3.1. Punctele tari.

3.2. Punctele slabe.

Extras din document

INTRODUCERE

PREZENTAREA DIRECTIEI SILVICE IASI

Regia Nationala a Padurilor - Romsilva este persoana juridica, cu sediul central in municipiul Bucuresti, bd. general Gheorghe Magheru nr. 31, sectorul 1, si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, exercitand si atributii de serviciu public cu specific silvic si de autoritate hipica nationala, in conformitate cu prevederile regulamentului de organizare si functionare.

Regia Nationala a Padurilor - Romsilva functioneaza sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului.

Organele de conducere ale Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva sunt consiliul de administratie si managerul - directorul general.

Regia Nationala a Padurilor - Romsilva este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, exercitand si atributii de serviciu public su specific silvic si de autoritate hipica nationala.

Regia Nationala a Padurilor - Romsilva are ca scop gospodarirea durabila si unitara, in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice si ale normelor de regim silvic, a fondului forestier proprietate publica a statului, in vederea cresterii contributiei padurilor la imbunatatirea conditiilor de mediu si la asigurarea economiei nationale cu lemn, cu alte produse ale padurii si cu servicii specifice silvice, precum si coordonarea si implementarea programului national de ameliorare genetica a cabalinelor, promovarea exemplarelor de cabaline valoroase din hergheliile Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva pe plan national si international, prin organizarea de competitii sportive, targuri si expozitii, precum si exercitarea atributiilor de autoritate hipica nationala.

Regia Nationala a Padurilor - Romsilva are ca obiect de activitate:

a) aplicarea strategiei nationale in domeniul silviculturii, actionand pentru apararea, conservarea si dezvoltarea durabila a fondului forestier proprietate publica a statului, pe care il administreaza, precum si pentru gospodarirea fondurilor de vanatoare si de pescuit atribuite potrivit legii, pentru recoltarea si valorificarea, prin acte si fapte de comert, a produselor specifice fondului forestier, potrivit prevederilor legale, in conditii de eficienta economica, exercitand si atributii de serviciu public cu specific silvic;

b) coordoneaza si implementeaza Programul national de ameliorare genetica a cabalinelor, conservarea patrimoniului genetic national, constituit din totalitatea populatiilor de cabaline cu valoare genetica ridicata, crestere, ameliorare, calificare si perfectionare a efectivelor de cabaline in rasa pura.

Produsele specifice fondului forestier, precum si celelalte bunuri care se recolteaza, se prelucreaza si se valorifica din fondul forestier proprietate publica a statului sunt:

a) masa lemnoasa pe picior, provenita din taieri de produse principale, secundare, accidentale si de igiena ale padurii si sub forma de sortimente, precum si produsele rezultate prin prelucrarea primara a lemnului;

b) alte produse lemnoase: arbori si arbusti ornamentali, pomi de Craciun, puieti forestieri, rachita si impletituri din rachita, mangal de bocsa si altele de aceasta natura;

c) produsele nelemnoase din fondul forestier, cum sunt: vanatul viu din crescatorii si din cuprinsul fondurilor de vanatoare, carnea de vanat, trofeele de vanat si coarnele cazute in mod natural, pestele din apele de munte si din pastravarii, balti si iazuri din fondul forestier, fructele de padure, semintele forestiere, ciupercile comestibile, plantele medicinale si aromatice, cultivate si din flora spontana, rasina si altele similare.

Regia Nationala a Padurilor - Romsilva are in administrare fondul forestier proprietate publica a statului.

Regia Nationala a Padurilor - Romsilva poseda, foloseste si dispune in mod autonom de bunurile pe care le are in proprietate, in vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita, in conditiile prevazute de lege.

Bunurile proprietate publica a statului, administrate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, fiind inalienabile, se evidentiaza in mod distinct in patrimoniul acesteia, cu exceptia fondului forestier care figureaza in inventarul public, si au regimul prevazut de lege.

Regia are in proprietate privata elementele patrimoniale inregistrate in patrimoniul sau propriu.

Regia Nationala a Padurilor - Romsilva are in structura sa unitati fara personalitate juridica - directii silvice, precum si Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice, ca unitate specializata de cercetare-proiectare-dezvoltare silvica, cu personalitate juridica.

Preview document

Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 1
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 2
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 3
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 4
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 5
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 6
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 7
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 8
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 9
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 10
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 11
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 12
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 13
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 14
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 15
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 16
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 17
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 18
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 19
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 20
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 21
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 22
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 23
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 24
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 25
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 26
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 27
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 28
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 29
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 30
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 31
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 32
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 33
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 34
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 35
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 36
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 37
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 38
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 39
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 40
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 41
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 42
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 43
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 44
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 45
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 46
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 47
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 48
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 49
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 50
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 51
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 52
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 53
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 54
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 55
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 56
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 57
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 58
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 59
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 60
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 61
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 62
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 63
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 64
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 65
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 66
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 67
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 68
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 69
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 70
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 71
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 72
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 73
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 74
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 75
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 76
Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Diagnostic Economico-Financiar al Directiei Silvice Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor

INTRODUCERE 1. SCOPUL SI OBIECTIVELE LUCRARII Scopul lucrarii este de a oferi o prezentare detaliata a cheltuielilor, veniturilor precum si a...

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Impozitul reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului O zicală devenită obicei în...

Analiză financiară - SC Pâinea SA

INTRODUCERE În întreaga lume o importanta din ce în ce mai mare o prezinta noile programe legate de afaceri, ceea ce presupune a organiza si a...

Analiza financiară aprofundată

Analiza financiara foloseste instrumente si mijloace specifice adaptate scopului urmarit si conduce la diagnosticul financiar; parte a...

Audit Intern

1. GENERALITATI DESPRE AUDITUL INTERN Auditul intern reprezinta activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatii entitatii în scopul...

Diagnosticul performanțelor, riscurilor și poziției financiare pe baza situațiilor de raportare financiară

CAPITOLUL 1 DIAGNOSTICUL PERFORMANŢELOR ŞI RISCURILOR PE BAZA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE Analiza economico-financiară este un instrument...

Contabilitatea de gestiunea a societății Aerostar SA Bacău

CAPITOLUL I PARTICULARITATI PRIVIND ACTIVITATEA S.C. “AEROSTAR” S.A. BACAU 1.1. PREZENTAREA SOCIETATII S.C. “AEROSTAR” S.A. Bacau a luat fiinta...

Proiectarea fluxurilor financiar monetare ale întreprinderii

PARTEA 1. MEDIUL DESFASURARII ACTIVITATII ÎNTREPRINDERI ANALIZA SI DIAGNOSTIC FINANCIAR Capitolul1.Mediul activitatii întreprinderii 1.1 Cadrul...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea desfacerii produselor - Direcția Silvică Iași

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A DIRECTIEI SILVICE IASI 1.1. Scurt istoric Administratiei forestiere din tara noastra cunoaste trei etape...

Ai nevoie de altceva?