Diagnostic Financiar

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 37208
Mărime: 204.84KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vadim Dumitrascu

Cuprins

CAP.I CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND DISCIPLINA EVALUĂRII FIRMELOR 3

I.1. DEFINIREA EVALUĂRII. TIPURI DE EVALUĂRI 3

I. 1.1. Conceptul de evaluare 3

I.1.2. Tipuri de evaluări 10

I. 2. Necesitatea evaluării întreprinderilor in economia de piaţă 14

CAP. II TEHNICI ŞI METODE DE EVALUARE A FIRMELOR 18

II. 1. METODE PATRIMONIALE 18

II. 2. METODE DE EVALUARE FINANCIARE 30

II .2.1. METODA FLUXURILOR MONETARE NET DISPONIBILE 32

II. 2.2. METODA FLUXURILOR MONETARE OPERATIVE 33

II. 3. METODE MIXTE DE EVALUARE 35

II. 3.1. Metoda estimării autonome a goodwill - ului 38

II. 3. 2. Metoda valorii medii 41

CAP . III STUDIU DE EVALUARE A FIRMEI REALIZAT LA S.C. DANUBIS PROIECT S.A. Galati 43

III. 1 PREZENTAREA SOCIETĂŢII 43

III.2. Diagnostice sectoriale 49

III.2.1. Necesitatea analizei diagnosticului 49

III.2.2. Diagnosticul juridic 50

III. 2.3. Diagnosticul resurselor umane 52

III. 2.4. Diagnosticul financiar 54

III.3. 2. Evaluarea S.C. " DANUBIS PROIECT " S.A. prin metoda patrimonială 72

CAP. IV CONSIDERAŢII FINALE 81

BIBLIOGRAFIE 85

Extras din document

CAP.I CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND DISCIPLINA EVALUĂRII FIRMELOR

I.1. DEFINIREA EVALUĂRII. TIPURI DE EVALUĂRI

I. 1.1. Conceptul de evaluare

În termeni generali, evaluarea reprezintă o părere referitoare la valoarea "a ceva".

În Blaklaw Dictionary, evaluarea se defineşte ca fiind o activitate care are menirea de a stabili valoarea reală a unui lucru. Evaluarea este o opinie prin care se atribuie o valoare, într-un document scris.

În teoria şi practica economică se utilizează noţiunile de estimare şi evaluare, fără ca din punct de vedere al conţinutului lor să existe diferenţe notabile.

Estimarea, noţiune utilizată cu deosebire în practica canadiană, reprezintă aprecierea mărimii valorii pe baza unor date incomplete. Rezultatul estimării este o valoare aproximativă cu care se înlocuieşte valoarea exactă a unei mărimi, atunci când măsurarea experimentală a acesteia este afectată de valori. A estima înseamnă a evalua .

Noţiunea de evaluare se foloseşte în teoria şi practica americană precum şi în cea a economiilor vest - europene. Caracterul complex al evaluării a impus tratarea conceptului ca un proces. Evaluarea înseamnă a determina, a stabili preţul, a preţui, a estima.

Evaluarea reprezintă procesul prin care se procedează la estimarea costului sau valorii unui bun, a unui grup de bunuri sau a totalităţii bunurilor unei întreprinderi sau a unei investiţii.

O opinie similară este exprimată de profesorul B. Colasse : "evaluarea este un proces prin care se stabileşte valoarea de piaţă (de circulaţie) a unui bun, a unei grupe de bunuri sau a unei întreprinderi ".

În definiţiile care privesc evaluarea, apar termeni ca: părere, opinie, fapt care dovedeşte că evaluarea nu constituie o ştiinţa exactă. Nu este posibilă stabilirea unei valori de piaţă în mod exact, matematic, deoarece evaluatorul, introduce criterii proprii de apreciere, pe care le consideră utile în aprecierea cu mai multă certitudine a acesteia.

Profesorul B.Colasse apreciază în acest sens că metodele de evaluare au rămas foarte empirice, iar utilizarea cu mai mare frecvenţă a unora din aceste metode, reprezintă singurul argument al viabilităţii lor.

Alţi economişti consideră evaluarea ca fiind mai mult o artă decât ştiinţă.

Caracterul ştiinţific atribuit evaluării de către unii economişti este justificat prin existenţa unei metodologii în care, în general, sunt parcurse o serie de etape, precum :

- definirea problemei;

- culegerea informaţiilor necesare evaluării;

- analiza acestor informaţii;

- dimensionarea cu ajutorul unei metode valorii;

Prin evaluare se înţelege atribuirea unei valori întreprinderii, în întregul sau a unei părţi a acesteia .

Activitatea de a evalua o întreprindere este legată de conceptul fundamental de valoare, aşa cum se manifestă în viaţa umană.

Valoarea constă în mod echivoc într-o relaţie existentă între subiect şi obiect. Acest raport se naşte dintr-un interes care poate fi de natură materială sau ideală.

Dacă pe de o parte există anumite obiecte - de exemplu operele de artă, pe care noi le apreciem prin ele însele şi, în consecinţă, au o valoare intrinsecă - sunt altele care pentru noi nu au nici o valoare. Obiectele de acest gen nu posedă decât o "valoare de eficienţă".

Valoarea economică intră pe deplin în această ultimă categorie. Noi apreciem şi nu ne plac bunurile prin ele însele, ci numai prin cauza avantajelor pe care le putem trage pentru bunăstarea noastră. În acest sens valoarea, în semnificaţia subiectivă a termenului, constă în rolul practic pe care un bun îl poate avea în cadrul sistemului de nevoi proprii a unui subiect dat, a cărui bunăstare este condiţionată de posesia sau utilizarea acelui bun; valoarea în sens obiectiv consta, în schimb, în aptitudinea recunoscută unui bun de a realiza un rezultat pozitiv oarecare, formulat din exterior.

Valoarea unei întreprinderi este o valoare economică în sens subiectiv exprimă importanţa pe care subiectul o atribuie aportului pe care ea îl furnizează pentru bunăstarea sa; în sens obiectiv ea exprimă în schimb, atitudinea unui asemenea instrument de a-şi atinge scopul.

În materie de evaluare a unei întreprinderi, obiectivul valorii constă într-o entitate economică care, ca organism închis este destinat să furnizeze anumite prestaţii în produse sau în servicii specifice, unei colectivităţi.

Dintr-un punct de vedere subiectiv, valoarea este dată de dreptul asupra unor avantaje materiale, mai precis, în cazul întreprinderilor private, să realizeze veniturile părţilor interesate.

Evaluarea unei întreprinderi se referă, deci, din punct de vedere corect, la acel grup de bunuri şi de drepturi aparţinând unei persoane sau unei entităţi economice, sintetic exprimat, cu ajutorul termenului de patrimoniu. Ca urmare, din punct de vedere al dinamicii economice, valoarea unei întreprinderi se confundă cu valoarea elementelor patrimoniale pe care ea le "exploatează", folosindu-le pentru un scop economic specific. În acest sens, activul constă în totalitatea potenţialului ( masa de bunuri ) pe care subiectul economic le utilizează în raport de scopurile sale.

Fiind vorba de o "valoare economică", nu poate fi cazul unei "valori în sine", ci o valoare care, fie în totalitatea sa, fie prin părţile sale elementare, îşi afundă rădăcinile în realitatea vieţii economice din care derivă şi în care, în ultima analiză îşi găseşte împlinirea şi confirmarea sa. O asemenea valoare nu poate totuşi, în nici un caz, să fie privată de o valoare intrinsecă pentru că evaluarea unei întreprinderi şi evaluarea elementelor sale de activ sunt sinonime, iar activul este constituit din bunuri şi din drepturi, rezultă că valoarea întreprinderii comportă inevitabil un "nucleu real" (masa de bunuri) condiţionat de substanţa sa materială. Pentru aceasta, orice evaluare a întreprinderii trebuie să se bazeze pe determinarea masei de bunuri ce o compun şi pe calculul valorii curente a acestei mase; astfel procedează practicienii când apelează la date din bilanţ.

Nu trebuie totuşi să se piardă din vedere faptul că până în acest moment, obiectul evaluării n-ar putea în nici un mod să fie asimilat cu un "corp mort" compus din valori inerte, ca o grămada de fier vechi sau o instalaţie inactivă. Se evaluează bunurile compuse din elemente care prezintă toate condiţiile necesare pentru punerea lor în funcţiune şi care aparţin

unui organism social autonom , dotat cu o existentă proprie şi al cărui substrat material formează complexul mijloacelor sale utilizabile şi utilizate într-un proces economic.

Se poate spune astfel că atunci când este vorba de a evalua obiectul însuşi, importantă este mai ales atitudinea sa dinamică care îi determină valoarea, în acest sens necesară pentru ca masa de bunuri să nu fie economic "moartă" este că până la punerea sa în funcţiune să producă un venit. Aceasta implică ca, într-o întreprindere şi în fiecare din serviciile sale, să existe absolut toate condiţiile preliminare (conducere, administraţie, mâna de lucru, organizare) necesare pentru ca o anumită masă de bunuri să poate fi exploatată, comportând sarcini (obligaţii) normale şi producând un venit normal.

Preview document

Diagnostic Financiar - Pagina 1
Diagnostic Financiar - Pagina 2
Diagnostic Financiar - Pagina 3
Diagnostic Financiar - Pagina 4
Diagnostic Financiar - Pagina 5
Diagnostic Financiar - Pagina 6
Diagnostic Financiar - Pagina 7
Diagnostic Financiar - Pagina 8
Diagnostic Financiar - Pagina 9
Diagnostic Financiar - Pagina 10
Diagnostic Financiar - Pagina 11
Diagnostic Financiar - Pagina 12
Diagnostic Financiar - Pagina 13
Diagnostic Financiar - Pagina 14
Diagnostic Financiar - Pagina 15
Diagnostic Financiar - Pagina 16
Diagnostic Financiar - Pagina 17
Diagnostic Financiar - Pagina 18
Diagnostic Financiar - Pagina 19
Diagnostic Financiar - Pagina 20
Diagnostic Financiar - Pagina 21
Diagnostic Financiar - Pagina 22
Diagnostic Financiar - Pagina 23
Diagnostic Financiar - Pagina 24
Diagnostic Financiar - Pagina 25
Diagnostic Financiar - Pagina 26
Diagnostic Financiar - Pagina 27
Diagnostic Financiar - Pagina 28
Diagnostic Financiar - Pagina 29
Diagnostic Financiar - Pagina 30
Diagnostic Financiar - Pagina 31
Diagnostic Financiar - Pagina 32
Diagnostic Financiar - Pagina 33
Diagnostic Financiar - Pagina 34
Diagnostic Financiar - Pagina 35
Diagnostic Financiar - Pagina 36
Diagnostic Financiar - Pagina 37
Diagnostic Financiar - Pagina 38
Diagnostic Financiar - Pagina 39
Diagnostic Financiar - Pagina 40
Diagnostic Financiar - Pagina 41
Diagnostic Financiar - Pagina 42
Diagnostic Financiar - Pagina 43
Diagnostic Financiar - Pagina 44
Diagnostic Financiar - Pagina 45
Diagnostic Financiar - Pagina 46
Diagnostic Financiar - Pagina 47
Diagnostic Financiar - Pagina 48
Diagnostic Financiar - Pagina 49
Diagnostic Financiar - Pagina 50
Diagnostic Financiar - Pagina 51
Diagnostic Financiar - Pagina 52
Diagnostic Financiar - Pagina 53
Diagnostic Financiar - Pagina 54
Diagnostic Financiar - Pagina 55
Diagnostic Financiar - Pagina 56
Diagnostic Financiar - Pagina 57
Diagnostic Financiar - Pagina 58
Diagnostic Financiar - Pagina 59
Diagnostic Financiar - Pagina 60
Diagnostic Financiar - Pagina 61
Diagnostic Financiar - Pagina 62
Diagnostic Financiar - Pagina 63
Diagnostic Financiar - Pagina 64
Diagnostic Financiar - Pagina 65
Diagnostic Financiar - Pagina 66
Diagnostic Financiar - Pagina 67
Diagnostic Financiar - Pagina 68
Diagnostic Financiar - Pagina 69
Diagnostic Financiar - Pagina 70
Diagnostic Financiar - Pagina 71
Diagnostic Financiar - Pagina 72
Diagnostic Financiar - Pagina 73
Diagnostic Financiar - Pagina 74
Diagnostic Financiar - Pagina 75
Diagnostic Financiar - Pagina 76
Diagnostic Financiar - Pagina 77
Diagnostic Financiar - Pagina 78
Diagnostic Financiar - Pagina 79
Diagnostic Financiar - Pagina 80
Diagnostic Financiar - Pagina 81
Diagnostic Financiar - Pagina 82
Diagnostic Financiar - Pagina 83
Diagnostic Financiar - Pagina 84
Diagnostic Financiar - Pagina 85
Diagnostic Financiar - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Diagnostic Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea decontării cu salariații

1.1 Obiectivele organizării contabilităţii Deşi gama de obiective ale contabilitǎţii financiare este foarte diversǎ, o analizǎ temeinicǎ a...

Bilanțul Contabil și Evoluția Sa

INTRODUCERE Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru teoria şi...

Diagnostic Financiar Contabil

I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII „SC RECON SA” ŞI A MEDIULUI SĂU EXTERN 1.1. Profilul şi caracteristicile întreprinderii 1.1.1. Date generale • Forma...

Politici și opțiuni contabile privind sistemul informațional contabil în cadrul unei instituții financiare nebancare. studiu de caz - CAR Mușcelul

INTRODUCERE Pentru realizarea proceselor de cunoastere si de gestiune a patrimoniului se procedeaza la organizarea datelor si informatiilor...

Diagnosticarea rentabilității firmei

Etape de lucru seminar: (probleme selectate) 1. Analiza echilibrului financiar pe baza contului de profit si pierdere - se vor calcula mai întâi...

Diagnosticul financiar al societăților

Conform dicționarului explicativ al limbii române (DEX), cuvântul “diagnostic” înseamnă „determinarea de către medic a unei boli pe baza...

Standardele internaționale de contabilitate în domeniul public și privat - IPSAS vs IAS

INTRODUCERE Contabilitatea deţine un rol reprezentativ, având multiple funcţii în activitatea economică, financiară şi socială. Cu o istorie...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei

Introducere Lucrarea de licență prezintă creditarea bancară a persoanelor juridice, cu precădere asupra IMM-urilor. Decizia de creditare se face...

Elemente de diagnostic global strategic al firmei de comerț SC Best Prod SRL

Capitolul I Obiectivele,metodele şi instrumentele diagnosticului economico-financiar al firmei 1.1 Semnificaţiile şi importanta diagnosticului...

Diagnosticul financiar - instrument al previziunii, analizei performanței financiare și a managementului firmei

CAPITOLUL I DIAGNOSTICUL FINANCIAR-INSTRUMENT AL PREVIZIUNEI Diagnosticul este un demers prealabil oricărui proces decizional,care permite...

Diagnosticul Financiar al Firmei

CAPITOLUL 1 CADRUL ORGANIZATORIC AL SISTEMULUI FINANCIAR ŞI CONTABIL AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Prezentarea firmei a) elemente de identificare:...

Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari

Introducere În lucrarea pe care am întocmit-o mi-am propus să realizez o analiză a gestiunii financiare a firmelor private prin intermediul...

Elemente de Diagnostic Financiar al Firmei SC Suny Good SRL

CAP.1 PROBLEMATICA DIAGNOSTICULUI FINANCIAR 1.1 Importanţa diagnosticului financiar Diagnosticul financiar, ca instrument esenţial al...

Diagnosticul financiar al societăților

Conform dicționarului explicativ al limbii române (DEX), cuvântul “diagnostic” înseamnă „determinarea de către medic a unei boli pe baza...

Analiza surselor de finanțare a întreprinderii SC Conpet SA Ploiești

Denumire societate: S.C.Conpet S.A. Ploieşti Adresa: Str. Anul 1848, nr. 1-3 Localitate: Ploieşti Judeţ: Prahova Ţara: România Site:...

Ai nevoie de altceva?