Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 12784
Mărime: 179.33KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Capitolul I Cunoașterea generală a întreprinderii 3

1.1 Informații despre întreprindere 3

1.1.1 Istoricul şi evoluţia recentă a întreprinderii 3

1.1.2 Locul întreprinderii în cadrul ramurii de activitate 5

1.1.3 Obiectivele curente şi cele pe termen lung ale întreprinderii 5

1.2 Informaţii privind rezultatele şi mijloacele financiare ale întreprinderii 5

1.2.1 Rezultatele economico-financiare 5

1.2.2 Structura capitalului permanent 6

1.2.3 Modalităţile şi condiţiile de finaţare 7

1.3 Informaţii relative la personalul întreprinderii 7

1.3.1 Structura și competența personalului 7

1.3.2 Recrutarea, formarea, promovarea şi motivarea personalului 7

1.3.3 Absenteismul 7

1.3.4 Securitatea condiţiilor de muncă 8

1.4 Informaţii relative la procesul productiv şi mijloacele materiale 9

1.4.1 Probleme de aprovizionare, stocaj, producţie 9

1.4.2 Starea mijloacelor tehnice 9

1.4.3 Politica de investiţii 9

1.4.4 Activitatea de cercetare-dezvoltare 9

1.5 Informaţii relative la mediul extern al întreprinderii 10

1.5.1 Furnizorii de inputs şi cumpărătorii de outputs 10

1.5.2 Acţiunea concurenţilor 10

Capitolul II: Diagnosticul propriu-zis al societății 11

2.1 Analiza echilibrului funcțional 11

2.2.1 Elaborarea bilanțului funcțional 11

2.2.2 Analiza echilibrului funcţional prin indicatori în mărime absolută 12

2.2 Analiza ratelor de structură a utilizărilor şi resurselor bilanţului (analiză pe verticală a bilanţului funcţional 14

2.3 Analiza indicatorilor contabili tradiționali (SIG) 18

2.3.1 Analiza ratelor de rentabilitate 22

2.3.2 Analiza capacității de autofinanțare 24

2.4 Criterii bazate pe crearea de valoare 25

2.5 Analiza performanțelor prin indicatori bursieri 26

2.5.1 Criterii bursiere specifice abordării bazate pe comparația de piață 26

2.5.2 Criterii bursiere specifice abordării actuariale 28

2.6 Analiza situaţiei fluxurilor de trezorerie 29

2.7 Analiza fluxurilor de trezorerie prin rate 31

2.8 Analiza riscului de faliment 32

2.8.1 Analiza riscului de faliment conform modelului E. Altman 32

2.8.2 Analiza riscului de faliment conform modelului Conan & Holder 33

2.8.3 Analiza riscului de faliment conform modelului Robu-Mironiuc 34

2.8.4 Analiza riscului de faliment conform modelului Robu-Mironiuc I 35

Capitolul III Raport de diagnostic financiar – contabil 37

3.1 Partea introductivă 37

3.2 Prezentarea faptelor constatate 38

3.3 Recomandări 42

3.4 Analiza SWOT 43

3.5 Cauzele care au generat punctele slabe 46

Bibliografie 48

Extras din document

Capitolul I Cunoașterea generală a întreprinderii

1.1 Informații despre întreprindere

1.1.1 Istoricul şi evoluţia recentă a întreprinderii

Fabricarea în mod organizat a primelor burghie în ţară s-a făcut în anul 1919 în comuna Hăldiu, judeţul Braşov. În anul 1936 patronul Otto Rhein transferă atelierul în oraşul Râşnov si îl denumeşte „TITAN”. În anul 1939 devine o mică fabrică producătoare de burghie, freze alezoare şi scule speciale pentru industria aviatică şi de antrenament sub denumirea „GETOP”, iar în anul 1948 a fost naţionalizată şi transformată în „Fabrica de Scule Râşnov” cu o suprafaţă productivă de 30.000 mp. În anul 1995 se modifică denumirea societăţii comerciale în „SC Fabrica de Scule Râşnov SA”, având forma de societate deschisă pe acţiuni. La înfiinţare acţionarul era statul român cu procent de 100%, iar valoarea capitalului social iniţial fiind de 776.500 mii lei, care reprezinta un număr de acţiuni de 153.300, cu o valoare de 5000lei/ acţiune. În prezent capitalul social subscris și vărsat este de 14.125.097,50 RON. În prezent, forma juridică este de societate deschisă pe acțiuni tranzacționate pe piața reglementată de capital BVB – secțiune bursă: RASDAQ, și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile românești și statutul societății.

SC Fabrica de Scule Râşnov SA are ca obiecte de activitate:

a)producerea de burghie elicoidale, scule pentru prelucrarea găurilor adânci, scule de frezat, truse de scule, scule pentru piatră, beton şi minerit, sculespeciale;

b) execuţia de maşini, utilaje şi instalaţii specifice producţiei de scule;

c) activităţi de: cercetare proiectare, informatică şi servicii.

SC Fabrica de Scule Râşnov SA este cel mai mare producător de scule aşchitoare din România şi face parte conform codului CAEN 2573 “Fabricarea uneltelor”, din:

- Industria prelucrătoare;

- Industria construcţiilor metalice şi produse din metal;

- Fabricarea sculelor de mâna.

În România, producţia de scule se adresează în principal consumului productiv (peste 70%), astfel că relansarea industriei prelucrătoare condiţionează şi stimulează nivelul, structura şi performanţele sculelor aşchitoare. SC Fabrica de Scule Râșnov SA produce întreaga gamă de scule așchietoare. Toate tipurile de scule se exedcutăîn 80.000 tipodimensiuni, conform standardelor româneşti şi internaţionale (DIN, ISO, BS etc). Deşi în ultimii ani, SC FSR. SA a înregistrat o scădere a vânzărilor față de nivelurile de vârf anterioare, totuşi vânzările societăţii au rămas relativ. Producţia industrială realizată este destinată atât pentru piaţa internă (70% din vânzări), cât şi pentru piaţa externă (30% din vânzări). Principalele destinaţii ale exportului sunt reprezentate de ţările comunităţii Europene, din care Germania are ponderea cea mai ridicată.

Tabel 1.1 Prezentarea produselor fabricate și a serviciilor prestate de către societate

Produse:

Burghie

Tarozi

Filiere

Freze

Alezoare

Adâncitoare

Lărgitoare

Cuțite

Servicii:

Spălătorie auto

Restaurant cu autoservire

SC Fabrica de Scule Râșnov SA este administrată de un Consiliul de Administrație este format din trei persoane: Terzea Victor – președinte, Omer Urfi-Erol – membru, Spătărelu Dan – membru.

Tabel 1.2 Strucura acționariatului

Acţionari Număr acțiuni Pondere (%)

Persoane juridice 2.876 0,0509%

SPRINTER 200 S.A Brașov 5.343.834 94,5805%

A.V.A.S 45.045 0,7973%

Persoane fizice 258.284 4,5714%

TOTAL 5.741.039 100,00

Preview document

Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 1
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 2
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 3
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 4
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 5
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 6
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 7
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 8
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 9
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 10
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 11
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 12
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 13
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 14
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 15
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 16
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 17
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 18
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 19
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 20
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 21
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 22
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 23
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 24
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 25
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 26
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 27
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 28
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 29
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 30
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 31
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 32
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 33
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 34
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 35
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 36
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 37
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 38
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 39
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 40
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 41
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 42
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 43
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 44
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 45
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 46
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 47
Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA - Pagina 48

Conținut arhivă zip

  • Diagnostic Financiar Contabil al SC Fabrica de Scule Rasnov SA.docx

Alții au mai descărcat și

Calculatia Costurilor la SC Efil Invest SA Darmanesti

PREZENTAREA SOCIETATII S.C. EFIL INVEST S.A. S.C. EFIL INVEST S.A. Darmanesti este constituita în baza Legii 31/1990 privind înfiintarea...

Proiect Practica in Contabilitate la SC URB Rulmenti Suceava SA

Capitolul I Prezentarea întreprinderii 1.1 Scurt istoric al societăţii S.C. "URB RULMENTI SUCEAVA" S.A s-a infiintat in baza Legii nr. 15/1990...

Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI SPECIFICUL ACTIVITĂȚII LA S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. 1.1. Scurt istoric al S.C. SOLLEX...

Contabilitate de Gestiune - Studiu de Caz Realizat pe Societatea Comerciala 3RDistribution SRL

I. Introducere Contabilitatea de gestiune are ca obiect cunoaşterea detaliată a proceselor de alocare a resurselor în interiorul societăţii pe...

Aspecte Teoretice si Practice privind Implementarea Contabiliatii Manageriale la o Entitate din Sfera Productiei - SC Jolidon Import Export SRL

PREZENTAREA SOCIETĂȚII SCURT ISTORIC Omul de afaceri clujean Gabriel Cârlig a transformat firma Jolidon într-una din puţinele companii româneşti...

Organizarea Contabilitatii Manageriale in Cadrul Societatii

PREZENTAREA SOCIETATII S.C. NORISOR S.A. este o intreprindere de dimensiuni mari, infiintata la data de 23.01.1991 prin H.G. nr....

Aspecte Teoretice si Prctice Privind Implementarea Contabilitatii Manageriale la o Entitate din Sfera Productiei

Aspecte teoretice si practice privind oragnizarea contabilitatii manageriale la societatea S.C. “MARIFLOR PRODCOM” S.R.L. 1 Prezentarea generala...

Lucrare Practică privind Calculația Costurilor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere Contabilitatea este ştiinţa care se ocupă de teoria şi practica înregistrării şi evidenţei fondurilor materiale şi financiare....

Ai nevoie de altceva?