Diagnosticul Economico - Financiar pe Baza Datelor Prezentate in Bilant la SC Magic Myg SRL Bucuresti in Perioada 2000-2002

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Diagnosticul Economico - Financiar pe Baza Datelor Prezentate in Bilant la SC Magic Myg SRL Bucuresti in Perioada 2000-2002.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 101 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: VICTORIA MANEA

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAP.I PREZENTAREA GENERALA A S.C. MAGIC MYG S.R.L.6
1.1. MODUL DE CONSTITUIRE A S.C. MAGIC MYG S.R.L6
1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE SI STRUCTURA ORGANIZATORICA A SOCIETATII ...8
1.3. DOTAREA SOCIETATII MAGIC MYG S.R.L.....11
1.4. ASIGURAREA CU FORTA DE MUNCA..11
1.5. APROVIZIONAREA CU MARFURI SI DESFACEREA ACESTORA12
1.6. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI ÎNREGISTRATI ÎN PERIOADA ANALIZATA15
CAP.II ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONTINUTUL ANALIZEI DIAGNOSTIC
2.1. CONCEPTUL SI IMPORTANTA ANALIZEI DIAGNOSTIC .19
2.2. TIPOLOGIA ANALIZEI DIAGNOSTIC26
2.3. METODELE SI TEHNICILE UTILIZATE ÎN ANALIZA DIAGNOSTIC33
CAP. III ROLUL BILANTULUI ÎN PROCESUL ANALIZEI DIAGNOSTIC
3.1. BILANTUL  INSTRUMENT DE CUNOASTERE A PATRIMONIULUI SI A REZULTATELOR FINANCIARE 37
3.2. CONTINUTUL, STRUCTURA SI FUNCTIILE BILANTULUI 41
CAP.IV ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA PE BAZA DATELOR PREZENTATE ÎN BILANT
4.1 ANALIZA ACTIVELOR PATRIMONIALE. 49
4.1.1. ANALIZA ACTIVELOR IMOBILIZATE 53
4.1.2. ANALIZA ACTIVELOR CICULANTE 57
4.2 ANALIZA PASIVELOR PATRIMONIALE 71
4.2.1.ANALIZA CAPITALURILOR PROPRII ....74
4.2.2. ANALIZACAPITALURILOR STRAINE SAU DATORIILOR .... ...77
4.3. ANALIZA CHELTUIELILOR TOTALE..81
4.3.1. ANALIZA CHELTUIELILOR DIN EXPLOATARE.84
4.4. ANALIZA VENITURILOR TOTALE...88
4.4.1. ANALIZA VENITURILOR DIN EXPLOATARE..91
4.4. ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE..94
CAP. V CONCLUZII..98
BIBLIOGRAFIE...100

Extras din document

INTRODUCERE

Investigarea realitatii economice necesita un demers specific care integreaza viziunea clasica bazata pe cunoasterea relatiilor de cauzalitate si a legilor interne ale formarii si evolutiei fenomenelor, cu cea sistemica orientata spre studierea coerentei acestora într-un mediu în continua schimbare.

O astfel de abordare permite nu numai o corecta evaluare a starii de fapt, ci si identificarea vulnerabilitatilor si oportunitatilor de dezvoltare, indispensabila fundamentarii deciziilor de management.

Diagnosticul economico-financiar este un instrument la indemana managerilor care permite formularea unor judecati de valoare calitative si/sau cantitative privind starea, dinamica si perspectivele unui agent economic.

Analiza diagnostic pe baza de bilant avand ca obiectiv formularea unei judecati de valoare privind echilibrul, sanatatea financiara a intreprinderii releva o serie de aspecte privind volumul si structura activelor si pasivelor, asigurarea surselor de finantare a activitatii ,situatia veniturilor si a cheltuielilor totale, situatia cifrei de afaceri ,situatia datoriilor,etc. care pot fi investigate.

Analiza diagnostic constituie parte organica a managementului strategic iar efectuarea acestei analize diagnostic poate fi motivata de catre agentii economici nu numai în situatia în care acestia prezinta dificultati ci si atunci cand doresc îmbunatatirea activitatii lor .

CAPITOLUL I

PREZENTAREA GENERALA A S.C. MAGIC MYG S.R.L. BUCURESTI

Denumirea societatii este MAGIC MYG ,înregistrata la Registrul Comertului cu numarul de anterioritate 6114/19.01.1999.

Sediul societatii este în Bucuresti ,Str. Ardeziei nr.12 ,Sector 1.Sediul poate fi transferat prin hotararea Adunarii Generale a Asociatilor în orice localitate din România.

1.1. MODUL DE CONSTITUIRE A S.C. MAGIC MYG S.R.L.

Societatea MAGIC MYG s-a constituit pe baza unei asociatii ( doi parteneri) potrivit unei conceptii care sa permita oricând extinderea si adaptarea activitatii în raport cu conditiile si cerintele pietii interne si internationale.Partenerii colaboreza în baza principiului  affectio societatis depunând toate diligentele pentru a servi interesele societatii.

Forma juridica.

Societatea s-a constituit sub forma unei societati comerciale cu raspundere limitata.Forma juridica a societatii poate fi schimbata doar pe baza hotarârii Adunarii Generale a Asociatilor.Societatea a dobândit personalitate juridica de la data înregistrarii în Registrul Comertului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Diagnosticul Economico - Financiar pe Baza Datelor Prezentate in Bilant la SC Magic Myg SRL Bucuresti in Perioada 2000-2002.doc

Alte informatii

U.S.A.M.V. - Fac. Management