Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 5156
Mărime: 115.29KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mironiuc M.
Proiect prezentat in cadrul UAIC, CEA

Cuprins

Capitolul I. Cunoasterea generala a intreprinderii 3

1.1. Date generale 3

1.2. Analiza evolutiei principalilor indicatori economico financiari in perioada 2006-2008 3

1.3. Resursele materiale, financiare si umane ale intreprinderii 7

1.3.3 Structura de personal 7

1.4 Relaţiile externe ale SOCIETĂŢII COMERCIALE ZOREXIM S.R.L. Negreşti 9

1.4.1 Prezentarea principalilor parteneri ai societăţii 9

1.4.2. Indicarea principalilor concurenţi ai unităţii 10

1.4.3. Relaţiile unităţii cu mediul extern. 10

Capitolul II Diagnosticul propriu-zis 12

2.1. Analiza majorarii si a performantelor economico-financiare a intreprinderii 12

2.1.1 Analiza pe verticala a contului de profit si pierdere 12

2.2. Analiza Rezultatului net prin soldurile intermediare de gestiune 14

2.3. Analiza structurii cifrei de afaceri 17

2.4. Analiza relatiilor dintre indicatorii de performanta ce caracterizeaza activitatea de exploatare 17

2.5. Analiza capacitatii de autofinantare 18

2.6. Analiza ratelor rentabilitatii comerciale 19

2.7.Analiza ratelor rentabilitatii economice 20

2.7.1.Analiza ratei rentabilitatii activului total 20

2.8.Analiza ratelor rentabilitatii financiare 22

2.8.1.Analiza ratelor rentabilitatii financiare, pe baza valorilor contabile 22

2.8.2.Analiza ratelor de rentabilitate prin lanturi de rapoarte 23

2.9. Riscul financiar. Analiza structurii financiare asupra variabilitatii indicatorilor de rezultat 25

2.9.1. Modelul efectului de levier financiar 25

2.10. Analiza riscului de faliment 27

2.10.1. Analiza riscului de faliment conform Modelului Centralei Bilanturilor Bancii Frantei 27

Capitolul III Raportul diagnosticului intreprinderii SC ZOREXIM SRL 28

3.1. Introducere 28

3.2. Prezentarea faptelor constatate in intreprindere 28

3.3. Concluzii 29

Extras din document

1. Cunoasterea generala a intreprinderii

1.1. Date generale

Societatea comercială S.C. ZOREXIM S.R.L. Negreşti a luat fiinţa in anul 1994, cu sediul în strada Gării, numărul 2, imatriculată la Oficiul Registrul Comerţului al Judeţului Vaslui cu numărul J37/227/94 şi codul fiscal RO5561500, care la început avea un magazin în concesiune de la primăria oraşului Negreşti.

Această formă de organizare s-a menţinut până în anul 2000, când firma a inceput să se extindă prin cumpărări şi inchirieri de alte spaţii. Această extindere a firmei a creat noi locuri de muncă şi a crescut rentabilitatea şi profitul firmei astfel:

- Magazin Mixt din Str. M.Kogălniceanu, Bl D4,parter, spaţiu privat unde s-au creat 5 locuri de muncă;

- Magazin Mixt din Str.M.Kogălniceanu, Bl C3, Scara B, parter, spaţiu închiriat de la Coorporativa Munca Negreşti, unde s-au creat 7 locuri de muncă.

Activitatea S.C.ZOREXIM S.R.L. s-a prestat în acelaşi oraş. În anul 2003 firma a mai cumpărat un spaţiu situat în oraşul Negreşti, spaţiu ce aparţinea YassiFarm Iaşi, unde s-au mai creat 2 locuri de muncă. Spaţiul a fost si este pe profil de produse industriale

În anul 2004 firma a mai cumpărat prin licitaţie spaţiul care era închiriat de Coorporativa Munca Negreşti, spaţiu ce şi-a păstrat profilul si numărul de angajaţi.

Societatea comercială face parte din categoria societăţilor cu raspundere limitata şi are ca obiect de activitate, conform codului CAEN 4711, comerţ cu în magazine nespecializate cu vânzare predominanta pe produse alimentare, băuturi si tutun.

1.2. Analiza evolutiei principalilor indicatori economico financiari in perioada 2006-2008

Tabelul nr. 1.1. Indicatori economico-financiari in perioada 2006-2008

Nr. Crt. Indicatori 2006 2007 2008

1. Cifra de afaceri 561835 641628 1056763

2. Venituri totale 773560 642083 1061235

3. Cheltuieli totale 764510 727234 1057479

4. Profit net 6200 0 2576

5. Pierderea neta 0 85151 0

6. Profitul brut 9050 0 3756

7. Pierderea bruta 0 85151 0

8. Numarul mediu de salariati 11 15 13

Din analiza evolutiei cifrei de afaceri se observa ca aceasta este in crestere, valoarea cea mai mare, de 1056763 RON, inregistrandu-se in anul 2008.

Figura nr.1.1. Evolutia cifrei de afaceri

Analizand evolutia veniturilor totale putem obser-va ca in anul 2007 se inregis-treaza cea mai mica valoare a acestora, anul in care se inregis-treaza cea mai mare valoare a veniturilor fiind anul 2008, veniturile totale avand valoa-rea de 1061235 RON.

Figura nr. 1.2. Evolutia veniturilor totale

Din graficul de mai sus, se remarca evolutia cheltuielior totale care inre-gistreaza cea mai mare cres-tere in anul 2008 in valoare de 1057479 lei, apoi o valoa-re de 764510 lei in anul 2006, iar in anul 2007 a inregistrat o scadere de 727234 lei.

Figura nr. 1.3. Evolutia cheltuielilor totale

Evolutia profitului net a inregistrat urmatoarele valori : cea mare valoare, de 6200lei , in anul 2006 si o valoare mai mica, de 2576lei , in anul 2008, iar in 2007 nu a inregistrat nici o valoare.

Preview document

Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL - Pagina 1
Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL - Pagina 2
Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL - Pagina 3
Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL - Pagina 4
Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL - Pagina 5
Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL - Pagina 6
Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL - Pagina 7
Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL - Pagina 8
Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL - Pagina 9
Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL - Pagina 10
Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL - Pagina 11
Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL - Pagina 12
Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL - Pagina 13
Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL - Pagina 14
Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL - Pagina 15
Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL - Pagina 16
Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL - Pagina 17
Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL - Pagina 18
Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL - Pagina 19
Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL - Pagina 20
Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL - Pagina 21
Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL - Pagina 22
Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL - Pagina 23
Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL - Pagina 24
Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL - Pagina 25
Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL - Pagina 26
Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL - Pagina 27
Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL - Pagina 28
Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL - Pagina 29
Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL - Pagina 30
Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA

1. Prezentarea societăţii şi a mediului extern Societatea comercială Petrom SA este o societate cu capital de stat şi privat autohton şi străin cu...

Raportul Auditorului Financiar la Situațiile Financiare Anuale Întocmite

INTRODUCERE Preocuparile de perfectionare ale auditului financiar sunt utile,mai ales in Romania,unde aceste activitati se consolideaza, o data cu...

Raportări Financiare ale Entităților Economice

CAP I. Prezentarea societăţii comerciale I.1. Denumire, înfiinţare, capital Societatea a fost înregistrată la Registrul Comerţului în data de...

Utilizarea Sistemelor Expert în Contabilitatea Financiara

Utilizarea sistemelor expert în contabilitatea financiara ABSTRACT Expert systems are applicable to accounting areas where an expert exists,...

Deontologia expertului contabil, cu studiu de caz pe un raport de expertiză contabilă

CAPITOLUL I - Organizarea şi desfăşurarea activităţii contabililor autorizaţi şi experţilor contabili Contabilul autorizat este persoana care a...

Sisteme Expert în Contabilitate

Titlul cărţii: Artificial Intelligence and Soft Computing: Behavioral and Cognitive Modeling of the Human Brain Autor: Konar, Amit; Ed. CRC Press...

Diagnosticul Strategic Intern al SC Ior SA

I. PREZENTAREA FIRMEI A. DATE DE IDENTIFICARE: 1. Denumirea firmei: SC „IOR”SA 2. Numărul şi data înregistrării la Registrul Comerţului:...

Contabilitatea instituțiilor de credit

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înființării BCR Banca Comercială Română a apărut pe piața bancară...

Ai nevoie de altceva?