Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 10042
Mărime: 409.20KB (arhivat)
Publicat de: Manole Olteanu
Cost: 10 puncte
Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Cuprins

 1. 1. Diagnosticul juridic 3
 2. Diagnosticul juridic - analiza SWOT: 7
 3. 2. Diagnosticul comercial 7
 4. 2.1. Piața farmaceutică din România 7
 5. 2.2. Situația vânzărilor Societății Ropharma 12
 6. Diagnosticul comercial - analiza SWOT: 15
 7. 3. Diagnosticul operațional 15
 8. Diagnosticul operational - analiza SWOT: 20
 9. 4. Diagnosticul de resurse umane 21
 10. 1. Structura și numărul de angajați 21
 11. 2. Structura personalului în funcție de pregătire: 21
 12. 3. Structura personalului în funcție de vârstă: 22
 13. 4. Listă persoane Consiliul de Administrație 23
 14. 5. Listă persoane conducere executivă 23
 15. 6. Participarea administratorilor la capitalul social al companiei 23
 16. 7. Beneficiile angajaților: 24
 17. Diagnosticul resurselor umane - analiza SWOT: 24
 18. 5. Diagnosticul economico-financiar 24
 19. 1. Bilanț corectat exprimat în termeni monetari 26
 20. 2.Bilanțul exprimat în termeni procentuali: 27
 21. 3. Evoluția elementelor de venituri și cheltuieli 27
 22. 4. Venituri și cheltuieli exprimate procentual 29
 23. 5. Echilibrul financiar 29
 24. 6. Rate de activitate 31
 25. 7. Evoluția fluxurilor de numerar 33
 26. 8. Îndatorarea și lichiditatea 33
 27. 9. Analiza performanței 36
 28. 10. Rentabilitatea 38
 29. Diagnosticul financiar - analiza SWOT: 39
 30. Metode de evaluare a întreprinderii Ropharma 39
 31. Metoda activului net corectat 39
 32. Metoda DCF 40
 33. Concluzii 42
 34. BIBLIOGRAFIE 42

Extras din proiect

1. Diagnosticul juridic

Datele de identificare ale societății sunt următoarele:

Denumire societate: ROPHARMA

Forma de organizare: societate pe acțiuni, administrată în sistem unitar

Numărul și data înregistrării la Registrul Comerțului: J08/2886/25.10.2007

Cod unic de înregistrare fiscală: 1962437

Atribut fiscal: RO

Sediul social: Str. Iuliu Maniu, nr. 55, et. 1, Brașov

Număr telefon/Fax: 0040 268 547230; 0040 268 547231

Capital social subscris și vărsat: 51.008.506,30 lei

Prezentare generală:

S.C. Ropharma S.A. este persoană juridică de naționalitate română, având formă juridică de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu Actul Constitutiv. Societatea este constituită pe o perioadă nelimitată, cu începere de la înregistrarea în Registrul Comerțului.

Scopul societății îl constituie, în principal, comercializarea produselor farmaceutice. Domeniul principal de activitate al societății constă în comerț cu amănuntul al altor bunuri în magazine specializate (CAEN 477). Ropharma desfășoară următoarele activități principale:

- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate (CAEN 4733);

- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate (CAEN 4774);

- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazinele specializate (CAEN 4775);

- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice (CAEN 4646).

Ropharma este o companie continuatoare a tradiției farmaceutice românești, având în componență unele farmacii înființate de peste un secol, care activează și acum în locațiile inițiale. Provine din Întreprinderea de stat „Oficiul Farmaceutic Iași”, înființat în anul 1952, prin înglobarea tuturor farmaciilor din zona Iași și Vaslui. La data de 07.03.1991 se înregistrează la Oficiul Registrul Comerțului Iași, sub nr. J22/335/1991 cu denumirea de S.C. Iassyfarm S.A., cu sediul în Iași, str. Smârdan, nr. 19, având ca unic proprietar statul român. În baza Hotărârii de Guvern nr. 55/1998, statul vinde pachetul majoritar de acțiuni prin licitație publică, câștigătorul licitației fiind ADD Pharmaceuticals Ltd. din Cipru, care devine acționarul majoritar al societății, cu un procent de 50,756% din capitalul social.

În anul 2007 are loc schimbarea denumirii din S.C. Iassyfarm S.A. în S.C. Ropharma S.A., iar sediul social se mută la Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 55. La începutul anului 2009, S.C.Ropharma S.A. fuzionează cu alte trei societăți comerciale de profil farmaceutic, respectiv:

- S.C. Farmaceutică Aesculap S.A. Tg. Mureș, (fostă Întreprindere de Stat - Oficiu farmaceutic);

- S.C. Medica S.A. Bacău, (fostă Întreprindere de Stat - Oficiu farmaceutic);

- S.C. Global Pharmaceuticals S.R.L. Brașov. (înființată pe baza inițiativei private în anul 1997).

Ca urmare a fuziunii, capitalul social al societății S.C.Ropharma S.A. s-a majorat cu 8,714 milioane lei, ajungând la 12,652 milioane lei.

În septembrie 2010, Adunarea Generală a Acționarilor S.C. ROPHARMA S.A. aprobă majorarea de capital cu suma de 16.448.139,80, de la valoarea de 12.652.415,20 la valoarea de 29.100.555 lei, prin încorporarea în capitalul social a rezervelor în sumă de 16.448.139,80 și emiterea unui număr de 164.481.398 acțiuni nominative, în formă dematerializată.

Rata de alocare a noilor acțiuni a fost de 1.3 acțiuni la o acțiune deținută.

În data de 16.12.2010, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a emis Certificatul de Înregistrare a Valorilor Mobiliare iar în data de 13.01.2011, S.C. Depozitarul Central S.A. a înregistrat în registrul acționarilor S.C. ROPHARMA S.A. majorarea de capital social.

În luna august 2012 a devenit efectivă fuziunea dintre S.C. Ropharma S.A., în calitate de societate absorbantă și:

- S.C. Helios S.R.L.,

- S.C. Europharm Trading 7 S.A.,

- S.C. Plantago S.R.L.,

- S.C. Drops Farm S.R.L.,

- S.C. Ergo-Farm S.R.L.,

- S.C. Românita-Farm S.R.L., în calitate de societăți absorbite.

În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 14.01.2014 a fost aprobată fuziunea prin absorbție dintre ROPHARMA S.A., în calitate de societate absorbantă și CRISTINA FARM S.R.L., NIPAN-FARM S.R.L., FARMACIA SEDOFARM S.R.L., în calitate de societăți absorbite. Ca urmare a fuziunii, capitalul social s-a majorat cu suma de 48.570,30 lei, de la valoarea de 50.959.936,30 lei la valoarea de 51.008.506,30 lei, prin emisiunea unui număr de 485.703 acțiuni.

Ca urmare a noilor prevederi legale aduse prin Legea 132/2014 prin care se modifică articolul 788 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, conform căruia "Persoanele juridice autorizate sa elibereze medicamente către populație nu pot, conform legislației naționale, să desfășoare și activitate angro de medicamente ", acționarii Ropharma au hotărât în cadrul Adunării Generale Extraordinare din data de 03.11.2014 înființarea unei societăți pe acțiuni ROPHARMA LOGISTIC S.A. având ca obiect principal de activitate comerțul cu ridicata al produselor farmaceutice.

Astfel, începând cu septembrie 2015, a început procesul de transfer al activității

de distribuție pe noua entitate, ROPHARMA LOGISTIC S.A., a depozitelor din

Cluj-Napoca, Targu-Mures, Iași, Bacău și București.

În decursul anului societatea a achiziționat 8 fonduri de comerț în vederea deschiderii unor farmacii în județele: Vaslui (3), Vrancea (1), Suceava (2) și Sibiu (2).

Valoarea totală a investițiilor efectuate în anul 2015 a fost 21.423.915 lei din care:

- achiziții de imobilizări corporale: 3.887.211 lei;

- achiziții de imobilizări necorporale: 5.073.113 lei (din care licențe de farmacii 4.360.734 lei);

- achiziții de investiții imobiliare: 4.717.754 lei

- investiții în entități asociate: 7.745.837 lei

În anul 2015 societatea a vândut participația la Ropharma Production S.R.L.

(2.604.420 lei), precum și active corporale în valoare de 72.819 lei și a casat

active în valoare de 1.143.284 lei.

La 31 decembrie 2015 capitalul social era în valoare 51.020.506,30 lei, diferența de 12,000 lei față de anul precedent fiind reprezentată de aportul Aesculap Prod la capitalul social al Ropharma Logistic. Societatea se află în procedură de înregistrare pentru diferența de 12,000 lei.

Începând cu noiembrie 2010, acțiunile societății Ropharma S.A. au fost admise la tranzacționare la prima categorie a Bursei de Valori București, în urma transferului de pe Rasdaq, cu simbolul bursier RPH. Capitalul social subscris și vărsat al societății la data de 31.12.2015 este de 51.008.506,30 lei. Categoria, tipul, numărul și caracteristicile principale ale valorilor mobiliare emise de societate sunt următoarele:

- acțiuni comune nominative dematerializate, a căror evidență este deținută de Depozitarul Central SA București conform contractului nr. 30299 încheiat în data de 15.06.2007

- valoarea nominală 0,10 lei/acțiune

- număr de acțiuni 510.085.063

- acțiuni ROPHARMA tranzacționate la categoria I a BVB (simbol RPH): 509.599.360

- valoarea totală de piață a acțiunilor ROPHARMA la 31.12.2015: 174.792.580 lei

Bibliografie

1.http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=rph

2. http://www.economica.net/companiile-farmaceutice-care-au-avut-cele-mai-vanzari-in-2015-analiza-cegedim_114461.html

3. http://www.ropharma.ro/RO/24/articole/2/2

4. http://www.universfarmaceutic.ro/rapoarte/Medicamentele-pe-baza-de-prescriptie-la-risc-dupa-scaderea-semnificativa-a-preturilor

5. http://www.wall-street.ro/tag/cegedim.html

6. http://www.zf.ro/companii/evolutia-pietei-farma-si-a-numarului-de-farmacii-private-14562140

Preview document

Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 1
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 2
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 3
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 4
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 5
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 6
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 7
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 8
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 9
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 10
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 11
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 12
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 13
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 14
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 15
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 16
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 17
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 18
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 19
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 20
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 21
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 22
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 23
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 24
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 25
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 26
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 27
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 28
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 29
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 30
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 31
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 32
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 33
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 34
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 35
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 36
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 37
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 38
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 39
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 40
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 41
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 42
Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA - Pagina 43

Conținut arhivă zip

 • Diagnosticul intreprinderii SC Ropharma SA.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza economico-financiară Centrofarm

CAPITOLUL I. PREZENTAREA FIRMEI ŞI A MEDIULUI SĂU DE AFACERI I.1 Identificarea societăţii: Denumire, localizare, obiect de activitate, data...

Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale

Introducere Tema “Diagnosticul financiar al unei societăţi comerciale” este o temă foarte interesantă şi complexă, care s-a bucurat de o atenţie...

Practică în contabilitate

1. Scurta prezentare a organizatiei S.C. Relad Pharma S.A. a luat fiinta in anul 1994, inregistrand o crestere rapida de-a lungul anilor....

Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii

Introducere Motto : ”Încet, dar sigur spre performanță. Uneori și singur” Dan Grossu Viteza este elementul de bază care caractezizează...

Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor

INTRODUCERE Mediul economic, financiar, social şi natural în care activează entităţile economice, devine tot mai complex, incert şi generator de...

Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA

Capitolul I Sinteza raportului de evaluare 1.1. Autori,obiectiv,scop,aspecte metodologice,structura raportului de evaluare 1.1.1. Prezentarea...

Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul

Pe măsura dezvoltării forţelor şi a relaţiilor sociale de producţie, în scopul creării de bunuri şi servicii destinate satisfacerii trebuinţelor şi...

Analiza diagnostic a unei societății comerciale - SC Belami Lugoj

Cap. 1 PREZENTAREA ŞI STAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII Denumirea : SOCIETATEA COMERCIALĂ „BELAMI” Forma juridică : Societate pe acţiuni Număr de...

Te-ar putea interesa și

Strategia de piață a firmei SC Ropharma SA

Introducere Revoluția din Decembrie 1989 este evenimentul major care a declanșat transformări ireversibile și de profunzime în viața socială din...

Ai nevoie de altceva?