Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 12209
Mărime: 207.04KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Silvia Petrescu
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI ELITEC - ŞCOALA ECONOMICĂ POSTUNIVERSITARĂ CONTABILITATE ŞI AUDIT

Cuprins

CAPITOLUL 1 3

DIAGNOSTICUL PERFORMANŢELOR ŞI RISCURILOR PE BAZA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE 3

1.1 Prezentarea unităţii 3

1.2 Contul de profit şi pierdere şi performanţa economico-financiară a întreprinderii 6

1.3 Tabloul soldurilor intermediare de gestiune privind exploatarea şi fluxul de rezultate 7

1.4 Analiza capacităţii de autofinancţare şi a autofinanţării 11

1.5 Analiza cheltuielilor aferente veniturilor, structura şi eficienţa lor 15

1.6 Analiza rentabilităţii pe baza marjelor şi a ratelor de rentabilitate 22

1.7 Analiza şi evaluarea riscurilor pe baza pragurilor de rentabilitate 27

1.7.1 Analiza riscului economic 27

1.7.2 Analiza riscului financiar 27

1.7.3 Analiza riscului global 28

CAPITOLUL 2 29

DIAGNOSTICUL POZIŢIEI ŞI SITUAŢIEI FINANCIARE PE BAZA BILANŢULUI 29

2.1 Bilanţul şi poziţia financiară a întreprinderii 29

2.2 Analiza echilibrelor financiare 34

2.2.1 Analiza situaţiei nete 34

2.2.2 Analiza fondului de rulment 34

2.2.3 Analiza necesarului de fond de rulment 36

2.2.4 Analiza trezoreriei nete 37

2.2.5 Analiza echilibrelor financiare în optica funcţională 38

2.3 Analiza bilanţului prin metoda ratelor 41

2.4 Analiza solvabilităţii şi lichidităţii 44

2.5 Analiza ratei rentabilităţii economice şi a ratei rentabilităţii financiare. Efectul de levier financiar 46

2.6 Analiza şi evaluarea riscului de faliment. Modelul Altman 50

CAPITOLUL 3 53

CONCLUZII PRIVIND SINTEZA DIAGNOSTICULUI 53

Bibliografie 57

Extras din document

CAPITOLUL 1

DIAGNOSTICUL PERFORMANŢELOR ŞI RISCURILOR PE BAZA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE

Analiza economico-financiară este un instrument deosebit de important de care dispun factorii de decizie pentru a cerceta şi evalua o stare de fapt din domeniul financiar-contabil. În orice situaţie, analiza economico-financiară oferă un diagnostic al problemei cercetate. Sub acest unghi de vedere, analiza economico-financiară abordează prezentul dar mai mult vizează viitorul fenomenului.

1.1 Prezentarea unităţii

Societatea s-a înfiinţat la prin Încheierea judecătorească nr.172 din 11.04.2000 ca societate pe acţiuni, având următorii asociaţi: SC Agata SRL, Istrate Olimpius Ionel, Ţapu Monica Petronela, Istrate Ion, Agheorghesei Mihai, Maxim Constantin, Maxim Maria, Maxim Constantin şi Maxim Marius.

Numărul de ordine în Registrul Comerţului este J07/90/2000. Societatea s-a înfiinţat ca urmare a divizării parţiale a SC Luceafărul Sa Botoşani, cu sediul în municipiul Botoşani, str. Nicolae Bălcescu nr.13, în condiţiile prevăzute de art.233, alin.3 din Legea nr.31/1990 şi pe baza hotărârilor Adunărilor Generale Extraordinare ale Acţionarilor SC Luceafărul SA Botoşani din data de 22 martie 1999 şi 23 martie 2000.

Prin Încheierea judecătorească nr.3375/12.12.2006, SC Centrul de Librării Agata SRL şi-a schimbat forma de organizare din societate pe acţiuni în societate cu răspundere limitată.

Asociaţii SC Centrul de Librării Agata SRL, în noua formă de organizare, sunt: Istrate Olimpius Ionel şi Istrate Ion.

Principalul obiect de activitate este reprezentat de fabricarea articolelor de papetărie (cod CAEN 1723).

La înfiinţare, capitalul social al SC Centrul de Librării Agata SA s-a constituit prin aporturi în natură, care constau în transmiterea de la SC Luceafărul SA Botoşani a dreptului de proprietate asupra unor bunuri imobile aparţinând acesteia (terenuri şi spaţii comerciale). Diferenţa de aport a fost depusă în numerar.

Trecerea de la forma de organizare societate pe acţiuni la forma de organizare societate cu răspundere limitată s-a datorat faptului că la 1 ianuarie 2007 asociaţii nu au avut posibilitate să majoreze capitalul social până la nivelul de 90.000 lei, conform prevederilor Legii 441/2006 privind valoarea capitalului social al societăţilor pe acţiuni.

Conducerea SC Centrul de Librării Agata SRL se exercită de către asociaţii fondatori în limita drepturilor şi obligaţiilor prevăzute în actul constitutiv al societăţii. În prezent, administrarea societăţii se exercită de către ambii asociaţi.

Figura nr.1 Organigrama SC Centrul de Lbrării Agata SRL

Consiliul de administraţie este reprezentat de cei doi asociaţi ai firmei, Istrate Ion şi Istrate Olimpius Ionel.

În perioada 2006– 2007, SC Centrul de Librării Agata SRL prezintă următoarea evoluţie a indicatorilor din contul de profit şi pierdere.

Tabel nr.1 Evoluţia indicatorilor din contul de profit şi pierdere

Indicatori 2006 2007

Cifra de afaceri 55.696.793 81.038.519

Venituri totale 27.675.854 13.904.373

Cheltuieli totale 24.589.532 13.504.300

Profit net 2.342.419 284.202

Evoluţia acestor indicatori poate fi reprezentată grafic astfel:

Figura nr.2 Evoluţia indicatorilor din contul de profit şi pierdere

1.2 Contul de profit şi pierdere şi performanţa economico-financiară a întreprinderii

Analiza economico-financiară reprezintă un ansamblu de tehnici ce permit aprecierea situaţiei financiar-contabile trecută şi actuală ce ajută la luarea unei decizii coerente de conducere şi de a evalua întreprinderea .

Preview document

Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 1
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 2
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 3
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 4
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 5
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 6
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 7
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 8
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 9
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 10
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 11
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 12
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 13
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 14
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 15
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 16
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 17
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 18
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 19
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 20
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 21
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 22
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 23
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 24
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 25
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 26
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 27
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 28
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 29
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 30
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 31
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 32
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 33
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 34
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 35
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 36
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 37
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 38
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 39
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 40
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 41
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 42
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 43
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 44
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 45
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 46
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 47
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 48
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 49
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 50
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 51
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 52
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 53
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 54
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 55
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 56
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 57
Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Diagnosticul Performantelor, Riscurilor si Pozitiei Financiare pe Baza Situatiilor de Raportare Financiara.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Impozitul reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului O zicală devenită obicei în...

Analiza Financiar Aprofundata

Analiza financiara foloseste instrumente si mijloace specifice adaptate scopului urmarit si conduce la diagnosticul financiar; parte a...

Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale

Introducere Funcţionarea întreprinderilor în condiţiile economiei de piaţă şi a unui mediu înconjurător în continuă schimbare, în perspectiva...

Analiza Situatiei Patrimoniale prin Prisma Lichiditatii, Solvabilitatii si Echilibrului Financiar

INTRODUCERE Informaţia economică este prezentă în toate domeniile de activitate, reprezentând un element indispensabil al progresului. În...

Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor la SC Caspi Trading SRL

Realizarea consecventă a obiectivului major al unei întreprinderi – maximizarea valorii sale patrimoniale (creşterea patrimoniului net, a averii...

Auditul Contului de Profit și Pierdere

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii...

Analiza Financiara

1.Rata activelor imobilizate a crescut de la 45,91% in anul de baza, la 63,7% in anul curent, ceea ce inseamna ca gradul de investire a capitalului...

Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații

I N T R O D U C E R E Creşterea complexităţii activităţii economice a întreprinderii, ca urmare a mecanismelor pieţei, are profunde implicaţii în...

Ai nevoie de altceva?