Diagnosticul Rentabilitatii pe Exemplul unei Entitati Economice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 3035
Mărime: 40.59KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ruse Elena
Universiatea “Spiru Haret” Constanta Facultatea Management Financiar Contabil MASTERAT Contabilitate, expertiza si audit, 4 semestre, anul 2

Cuprins

I. Partea teoretica

1. Rentabilitatea – criteriu de performanţă pg. 2

1.1. Analiza rezultatului din exploatare pg. 3

1.2. Analiza rezultatului aferent cifrei de afaceri pg. 4

1.3. Analiza marjelor de rentabilitate pg. 4

1.4. Analiza ratei rentabilităţii pg. 5

1.4.1. Analiza ratei rentabilităţii resurselor consumate pg. 6

1.4.1.1. Analiza ratei rentabilităţii producţiei vândute pg. 6

1.4.2. Analiza ratei rentabilităţii activităţii comerciale pg. 6

1.4.3. Rata de rentabilitate pe produs pg. 6

II. Partea practica

Prezentarea generala a firmei S.C. SINAPSA TOP S.R.L. pg. 10

2.1. Rentabilitatea – criteriu de performanţă pg. 11

2.2. Analiza marjelor de rentabilitate pg. 12

2.3. Marje de rentabilitate aferente cheltuielilor prin funcţii pg. 13

2.4. Analiza rezultatului din exploatare pg. 14

2.5. Analiza rezultatului aferent cifrei de afaceri pg. 14

2.6. .Analiza ratei rentabilităţii pg. 15

III. CONCLUZII pg. 16

IV. BIBLIOGRAFIE pg. 18

Extras din document

ANALIZA RENTABILITĂŢII

PE BAZA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE

1. Rentabilitatea – criteriu de performanţă

Rentabilitatea este categoria economică prin care se exprimă capacitatea întreprinderii de a obţine profit, ceea ce reflectă performanţa acesteia. Obiectivul major al întreprinderii este atât mărirea averii participanţilor la viaţa întreprinderii (acţionari, salariaţi, creditori, stat), cât şi creşterea valorii sale, pentru asigurarea propriei dezvoltări. Realizarea acestui obiectiv este condiţionată de desfăşurarea unei activităţi rentabile, care să permită remunerarea factorilor de producţie şi a capitalurilor utilizate, indiferent de provenienţă.

Orice afacere implică o investiţie care are drept consecinţă rezultatul aşteptat de investitor. Cu cât acest rezultat este mai mare, cu atât se pot forma noi surse disponibile pentru alte investiţii în diverse scopuri: stimularea partenerilor, asigurarea propriei dezvoltări, crearea de rezerve. Rentabilitatea unei afaceri rezultă din comensurarea efectelor concretizate în venituri cu eforturile depuse reflectate în cheltuielile aferente.

După modul în care se realizează comparaţia între efecte şi eforturi în analiza rentabilităţii se utilizează două serii de indicatori de evaluare: în mărimi absolute şi în mărimi relative. Indicatorii în mărimi absolute se obţin ca marje, (diferenţe) între venituri şi cheltuieli, iar indicatorii în mărimi relative se obţin ca rate (rapoarte) între rezultate şi cheltuieli sau capitaluri utilizate.

Marjele prin ele însele caracterizează insuficient gradul de rentabilitate al întreprinderii, deoarece pot exista unităţi foarte rentabile cu marje mici şi invers, rentabilităţi slabe cu marje mari. Numai ratele caracterizează real gradul de rentabilitate, exprimând în modul cel mai sintetic eficienţa utilizării capitalurilor.

Analiza rentabilităţii se realizeză pe baza datelor din contul de rezultat Profit şi pierdere, situaţie financiară anuală redactată în termeni de flux, care cuprinde ansamblul fluxurilor patrimoniale ce permit crearea bogăţiei plecând de la ansamblul cheltuielilor şi veniturilor. Soldul net al contului (creditor sau debitor) reflectă performanţa întreprinderii, respectiv capacitatea de a genera fluxuri viitoare de numerar prin utilizarea resurselor existente.

Prezentarea contului de rezultat poate fi realizată după natură şi după funcţii (destinaţie), fiind redat tabelar sau în listă.

Structurarea contului de profit şi pierdere sub formă tabelară permite determinarea marjelor de rentabilitate pe cinci niveluri:

Debit Contul de profit şi pierdere Credit

Cheltuieli pe tipuri de activităţi Venituri pe tipuri de activităţi

1. Cheltuieli de exploatare 1. Venituri din exploatare

(+) A. Rezultatul din exploatare (-)

2. Cheltuieli financiare 2. Venituri financiare

(+) B. Rezultatul financiar (-)

(+) C. Rezultatul curent (A+B) (-)

3. Cheltuieli extraordinare 3. Venituri extraordinare

(+) D. Rezultatul extraordinar (-)

Cheltuieli totale Venituri totale

(+) E. Rezultatul brut (C+D) (-)

Impozit pe profit

(+)F. Rezultatul net al exerciţiului (-)

1.1. Analiza rezultatului din exploatare

Rezultatul din exploatare este dominant în rezultatul brut al exerciţiului, caracterizează în mărime absolută rentabilitatea activităţii curente a întreprinderii şi este calculat cu ajutorul relaţiei:

în care:

R = 1 – I = Rata de eficienţă a cheltuielilor de exploatare.

1.2. Analiza rezultatului aferent cifrei de afaceri

După provenienţă rezultatul aferent cifrei de afaceri (RCA) cuprinde două componente, corespunzător modului de calcul al cifrei de afaceri: rezultatul (beneficiul) din producţia vândută (B) şi rezultatul (beneficiul) din vânzările de mărfuri (Bmf):

RCA = B + Bmf

1.3. Analiza marjelor de rentabilitate

Contul de rezultat este un document care preia ansamblul cheltuielilor şi veniturilor exerciţiului pe trei niveluri de activitate: exploatare, financiar, extraordinar, de unde rezultă profitul (+) sau pierderea (-) pentru fiecare nivel.

Tabloul SIG permite să se măsoare fluxul global de activitate, rezultatul pe tipuri de activităţi fiind determinat sub forma marjelor:

A. Rezultatul din exploatare = Venituri din exploatare – Cheltuieli de exploatare;

B. Rezultatul financiar = Venituri financiare – Cheltuieli financiare (±);

C. Rezultatul curent = Rezultatul din exploatare(A) + Rezultatul financiar(B);

D. Rezultatul extraordinar = Venituri extraordinare – Cheltuieli extraordinare;

E. Rezultatul brut = Venituri totale - Cheltuieli totale;

F. Rezultatul net = Rezultatul brut – Impozitul pe profit.

În partea finală a contului de profit şi pierdere se determină:

G. Rezultatul/acţiune = Rezultatul brut (net)/Număr acţiuni.

Pornind de la veniturile din producţia exerciţiului, analiza cheltuielilor prin funcţii permite determinarea mai multor marje de rentabilitate:

1) Marja industrială = Producţia exerciţiului – Costul aprovizionărilor;

2) Marja costurilor de producţie = Marja industrială – Alte cheltuieli de producţie.

Aceste marje sunt caracteristice activităţii industriale a întreprinderii şi trebuie raportate la marja comercială specifică activităţii de comerţ. Ele pun în evidenţă faptul că producţia stocată şi cea imobilizată nu reprezintă decât venituri calculate (transferuri de cheltuieli) şi că numai producţia vândută şi vânzările de mărfuri generează rezultat.

3) Marja costului de cumpărare = Cifra de afaceri – Costul de cumpărare;

4) Marja comercială = Vânzări de mărfuri – Costul de cumpărare a mărfurilor;

5) Marja costurilor variabile = Cifra de afaceri – Cheltuieli variabile.

Preview document

Diagnosticul Rentabilitatii pe Exemplul unei Entitati Economice - Pagina 1
Diagnosticul Rentabilitatii pe Exemplul unei Entitati Economice - Pagina 2
Diagnosticul Rentabilitatii pe Exemplul unei Entitati Economice - Pagina 3
Diagnosticul Rentabilitatii pe Exemplul unei Entitati Economice - Pagina 4
Diagnosticul Rentabilitatii pe Exemplul unei Entitati Economice - Pagina 5
Diagnosticul Rentabilitatii pe Exemplul unei Entitati Economice - Pagina 6
Diagnosticul Rentabilitatii pe Exemplul unei Entitati Economice - Pagina 7
Diagnosticul Rentabilitatii pe Exemplul unei Entitati Economice - Pagina 8
Diagnosticul Rentabilitatii pe Exemplul unei Entitati Economice - Pagina 9
Diagnosticul Rentabilitatii pe Exemplul unei Entitati Economice - Pagina 10
Diagnosticul Rentabilitatii pe Exemplul unei Entitati Economice - Pagina 11
Diagnosticul Rentabilitatii pe Exemplul unei Entitati Economice - Pagina 12
Diagnosticul Rentabilitatii pe Exemplul unei Entitati Economice - Pagina 13
Diagnosticul Rentabilitatii pe Exemplul unei Entitati Economice - Pagina 14
Diagnosticul Rentabilitatii pe Exemplul unei Entitati Economice - Pagina 15
Diagnosticul Rentabilitatii pe Exemplul unei Entitati Economice - Pagina 16
Diagnosticul Rentabilitatii pe Exemplul unei Entitati Economice - Pagina 17
Diagnosticul Rentabilitatii pe Exemplul unei Entitati Economice - Pagina 18
Diagnosticul Rentabilitatii pe Exemplul unei Entitati Economice - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Diagnosticul Rentabilitatii pe Exemplul unei Entitati Economice.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Situatiei Financiar - Patrimoniale a Intreprinderii

ANALIZA CORELATIEI FOND DE RULMENT – NEVOIA DE FOND DE RULMENT – TREZORERIA NETA 1.1. ANALIZA SITUATIEI FINANCIARE PATRIMONIALE A INTREPRINDERII...

Ias 2 - Stocuri

Standardul International de Contabilitate IAS2 1.1. Introducere Demersurile privind compatibilizarea sistemului contabil românesc cu cel mondial...

Diagnosticarea Rentabilitatii Firmei

Etape de lucru seminar: (probleme selectate) 1. Analiza echilibrului financiar pe baza contului de profit si pierdere - se vor calcula mai întâi...

IAS 18 - Venituri

1. Introducere Veniturile sunt majorări ale beneficiilor economice în timpul exerciţiului financiar, în urma intrărilor sau măririlor activelor,...

Detalierea Costului Utilizand Sistemul de Conturi de Gestiune in Cadrul Companiei SC Niceprint SRL

Intreprinderea s-a infiintat in 2008, in localitatea Codlea, judetul Brasov prin asocierea a 3 persoane fizice : Samson Liviu, Trif Claudia si Trif...

IAS 8 Profitul Net sau Pierderea Neta a Perioadei, Erori Fundamentale si Modificari ale Politicilor Contabile

Scopul esenţial al IAS 8 este asigurarea consecvenţei în elaborarea şi prezentarea contului de profit şi pierdere şi a situaţiei fluxurilor de...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Activitatea Firmei între Performanță și Profitabilitate

I. ÎNTREPRINDEREA ŞI ACTIVITATEA SA În sens economic, o întreprindere ca agent economic – indiferent de dimensiune, formă de proprietate şi...

Te-ar putea interesa și

Analiza Diagnostic a Rentabilitatii la SC Morarit Panificatie Roman SA

Introducere În condiţiile actuale ale instabilitǎţii mediului de afaceri și a sensibilitǎţii pieţelor, fenomen care se manifestǎ printr-o profundǎ...

Evaluarea Entității

CAPITOLUL I CONCEPTELE DEFINITORII PRIVIND METODOLOGIA EVALUĂRII AFACERILOR 1.1. Conceptul de proprietate, de lucru şi de bun. Comitetul pentru...

Ai nevoie de altceva?