Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 151 în total
Cuvinte : 44401
Mărime: 148.94KB (arhivat)
Publicat de: Zaius Z.
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: CONF. UNIV. DR. ION PÂRVUŢOIU
DISPONIBILITĂŢILE ÎNTREPRINDERILOR LA BĂNCI, DECONTAREA FĂRĂ NUMERAR si realizarea aplicatiei informatice

Cuprins

 1. CUPRINS 3
 2. CAPITOLUL I
 3. UNELE PROBLEME GENERALE PRIVIND CONDIŢIILE
 4. ŞI ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN ŢARA NOASTRA 4
 5. 1.1. Întreprinderea – un sistem complex al economiei naţionale 4
 6. 1.2. Contabilitatea – componentă a sistemului informaţional economic 7
 7. 1.3. Coordonatele şi direcţiile de evoluţie a contabilităţii în ţara noastră 12
 8. 1.4. Normalizarea şi reglementarea contabilă în etapa actuală 18
 9. 1.5. Sistemul contabil al agenţilor economici din ţara noastră 25
 10. CAPITOLUL II
 11. ORGANIZAREA STRUCTURALĂ A CONTABILITĂŢII
 12. ÎN ŢARA NOASTRA 34
 13. 2.1. Tehnologia şi organizarea activităţii la S.C. „ZINTER” S.A.
 14. implicaţiile acesteia şi organizarea contabilităţii 35
 15. 2.2. Organizarea structurală a contabilităţii la S.C. „ZINTER” S.A. 35
 16. 2.2.1. Principii şi condiţii de organizare a contabilităţii 40
 17. 2.2.2. Probleme generale privind organizarea contabilităţii 44
 18. 2.2.3. Organizarea contabilităţii la S.C. „ZINTER” S.A. 44
 19. 2.3. Mijloacele de conducere şi organizare a contabilităţii la
 20. Societatea Comercială „ZINTER” S.A. 47
 21. 2.3.1. Forma de înregistrare contabilă utilizată 47
 22. 2.3.2. Sistemul de documente primare de evidenţă operaţională şi analitică utilizat în organizarea contabilităţii formelor si instrumentelor de decontare la S.C. „ZINTER” S.A. 52
 23. 2.3.3. Registrele de contabilitate utilizate de S.C. „ZINTER” S.A. în organizarea şi conducerea contabilităţii 52
 24. 2.4. Reguli şi norme de bază privind evaluarea elementelor de trezorerie 54
 25. 2.5. Analiza activităţiilor S.C. „ZINTER” S.A. în sistemul de indicatori de exprimare a eficienţei economice furnizate de contabilitate pentru conducerea activităţii 57
 26. CAPITOLUL III
 27. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII OPERAŢIILOR EFECTUATE PRIN
 28. CONTURI DE LA BĂNCI. FORMELE ŞI INSTRUMENTELE DE
 29. DECONTARE FĂRĂ NUMERAR 63
 30. 3.1. Norme, principii, reguli privind păstrarea şi utilizarea banilor în unităţile bancare 63
 31. 3.2. Forme şi instrumente de decontare fără numerar utilizate de agenţii economici în operaţiile bancare 65
 32. 3.3. Organizarea contabilităţii sintetice şi analitice a mijloacelor băneşti păstrate de agenţii economici în unităţile bancare 77
 33. 3.4. Organizarea contabilităţii sintetice şi analitice a efectelor de comerţ 80
 34. 3.5. Contabilitatea operaţiunilor din încasări şi plăţi efectuate prin conturile la bănci 83
 35. CAPITOLUL IV
 36. ORGANIZAREA EVIDENŢEI OPERAŢIILOR DIN DECONTĂRI
 37. ALE UNITĂŢII BANCARE CU PARTENERII
 38. SĂI – SOCIETĂŢILE COMERCIALE 87
 39. 4.1. Relaţia de parteneriat între banca „BCR” S.A. şi societăţile comerciale. 87
 40. 4.2. Documentele: întocmire, păstrare, circuitul lor.Controlul bancar intern 91
 41. 4.2.1. Documentele folosite în operaţiunile bancare. Circuitul
 42. documentelor şi controlul bancar intern 91
 43. 4.2.2. Controlul bancar intern 95
 44. 4.2.3. Controlul operaţiunilor dispuse de titularii de conturi bancare 101
 45. 4.3. Casa de compensaţie 104
 46. 4.3.1. Pregătirea şi desfăşuraea şedinţei de compensare 107
 47. 4.3.2. Instrumente de decontare folosite la compensaţie 112
 48. 4.4. Organizarea evidenţei operative şi contabile privind operaţiile de
 49. decontări efectuate în contul societăţii comerciale 115
 50. CAPITOLUL V
 51. UTILIZAREA MIJLOACELOR TEHNICE DE CALCUL ÎN
 52. EVIDENŢA FORMELOR ŞI INSTRUMENTELE DE
 53. DECONTARE FĂRĂ NUMERAR 139
 54. 5.1. Gradul de înzestrare cu mijloace tehnice de calcul şi de utilizare
 55. a acestora în lucrările financiare la societăţile comerciale 139
 56. 5.2. Prezentarea generală a aplicaţiei privind balanţa plăţi/încasări la o
 57. societate comercială 141
 58. BIBLIOGRAFIE 150

Extras din proiect

CAPITOLUL I

UNELE PROBLEME GENERALE PRIVIND CONDIŢIILE

ŞI ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN ŢARA NOASTRĂ

1.1. Întreprinderea – un sistem complex al economiei naţionale

Un aspect definitoriu al obiectului contabilitate este acela al sferei sale de acţiune. O ştiinţă construită, are înainte de toate un domeniu propriu de cercetare şi o sferă de aplicare bine definită.

„Specific pentru obiectul contabilitate este domeniul întins şi variat. Folosind procedeele sale de lucru şi de investigator, contabilitatea reflectă existenţa şi mişcarea mijloacelor materiale şi băneşti în cadrul intreprinderii ca titular de patrimoniu, ca unitate de bază a vieţii social-economice care contribuie la satisfacerea nevoilor omului şi la progres ”

Etimologic, noţiunea de întreprindere, semnifică o acţiune privită dintr-o anumită iniţiativă în scopul de a obţine un rezultat favorabil. Această definiţie este adesea considerată ca un mijloc de a câştiga bani în urma oricărei operaţii sau serii de operaţii, pe care se rezervă să le realizeze chiar dacă acestea nu vor fi favorabile.

„ În modul cel mai sintetic, întreprinderea este definită ca fiind un grup uman ierarhizat care pune, nu oferă mijloacele intelectuale, fizice şi financiare pentru extragerea, transformarea, distribuirea bogăţiilor sau realizarea serviciilor în conformitate cu obiectivele stabilite, facând să intervină la anumite trepte, motivaţiile profitului şi utilităţile sociale „.

În interpretare modernă, întreprinderea este un ansamblu coordonat de organe angajate, conform facilităţilor specifice, pentru a îndeplini anumite funcţii, executând operaţii din ce în ce mai complexe şi care ajung pe piaţa obiectelor sau a prestărilor de servicii şi a căror vânzare este generatoare de un rezultat. Întreprinderea este acea structură (entitate) care realizează combinarea factorilor de producţie pentru obţinerea unui rezultat aşteptat

Indiferent de aspectul conceptual al întreprinderii se desprind următoarele aspecte esenţiale în definirea acestora :

- este un organism independent din punct de vedere financiar care dispune de un patrimoniu, care produce şi vinde sub propria autonomie, pe propriul risc;

- ea desfăşoară o activitate specifică, adică ea creează valoare sau adaugă bunuri sau servicii, care au menirea de a satisface necesităţile imobilizărilor, iar viabilitatea sa ca entitate economică depinde de modul în care reuşeşte să găsească răspunsuri adăugate la problemele prezente legate de starea de sănătate a economiei;

- ea produce pentru piaţă, adică vinde bunuri sau servicii pe care le produce.

Ţinându-se cont de activitatea organizatorică a unei întreprinderi, aceasta îndeplineşte două funcţii :

a) o funcţie economică

b) o funcţie socială

Sub aspect economic, ţinân-se cont de natura activităţii intreprinderile se diferenţiază bazându-se pe o utilitate sociala.Pe plan tehnic,acest aspect economic este definit,fie prin centre de exploatare a materiei prime,centre de producţie sau de transformare,depozite,unităţi de vânzare sau centre purtătoare de servicii,fie în plan social datorită existenţei întreprinderii în toate sectoarele economice.

Sub aspect social se produce o deplasare a interesului de producţie spre vânzare datorită creşterii productivităţii materiale şi mai ales faptului că se ţine seama de gustul consumatorilor, evoluţiei progresului tehnic, de puterea de consum.

Sfera de acţiune a obiectului contabilitate cuprinde ceea ce reprezintă o unitate patrimonială.

În funcţie de specificul activităţii desfăşurate contabilitatea este organizată pentru următoarele categorii de unitati patrimoniale :

a) Unităţi economice – sunt persoane juridice care dispun de patrimoniu propriu, adecvat profilului de activitate, având drept obiect producerea de bunuri, circulaţia mărfurilor, bunuri şi titluri de valoare, servicii bancare, lucrări executate, prestări servicii de transport şi asigurare. Specific acestor unitati patrimoniale este faptul că se conduc după principiul gestiunii economice, respectiv îşi acoperă cheltuielile din venituri proprii şi realizează profit

Preview document

Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 1
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 2
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 3
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 4
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 5
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 6
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 7
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 8
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 9
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 10
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 11
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 12
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 13
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 14
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 15
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 16
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 17
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 18
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 19
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 20
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 21
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 22
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 23
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 24
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 25
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 26
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 27
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 28
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 29
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 30
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 31
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 32
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 33
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 34
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 35
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 36
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 37
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 38
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 39
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 40
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 41
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 42
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 43
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 44
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 45
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 46
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 47
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 48
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 49
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 50
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 51
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 52
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 53
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 54
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 55
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 56
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 57
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 58
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 59
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 60
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 61
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 62
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 63
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 64
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 65
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 66
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 67
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 68
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 69
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 70
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 71
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 72
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 73
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 74
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 75
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 76
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 77
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 78
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 79
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 80
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 81
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 82
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 83
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 84
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 85
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 86
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 87
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 88
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 89
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 90
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 91
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 92
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 93
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 94
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 95
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 96
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 97
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 98
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 99
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 100
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 101
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 102
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 103
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 104
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 105
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 106
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 107
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 108
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 109
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 110
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 111
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 112
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 113
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 114
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 115
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 116
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 117
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 118
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 119
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 120
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 121
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 122
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 123
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 124
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 125
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 126
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 127
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 128
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 129
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 130
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 131
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 132
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 133
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 134
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 135
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 136
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 137
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 138
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 139
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 140
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 141
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 142
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 143
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 144
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 145
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 146
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 147
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 148
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 149
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 150
Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București - Pagina 151

Conținut arhivă zip

 • Disponibilitatile Intreprinderilor la Banci - Decontarea Fara Numerar la SC Zinter SA Bucuresti.DOC

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Relațiilor Comerciale

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI S.C BRAVO INSTAL S.R.L. 1.1. SCURT ISTORIC Societatea comercială BRAVO INSTAL a luat fiinţă în luna...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitate Financiară

1.1. STRUCTURA GENERALA A DATORIILOR SI A CREANTELOR Decontarile cu tertii cuprind toate datoriile si creantele fata de terti, a caror durata...

Ai nevoie de altceva?