Doctrină și deontologie contabilă

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 1960
Mărime: 44.84KB (arhivat)
Publicat de: Ştefana T.
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector univ. dr. Socoliuc Marian
Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava

Cuprins

  1. 1.Etica și profesia contabilă 3
  2. 2.Principiile fundamentale ale eticei și conduitei contabile 4
  3. 3.Studiu de caz. Nerespectarea Codului Etic Național al Profesioniștilor Contabili 6
  4. 3.1 Exemplul nr.1 6
  5. 3.2 Exemplul nr.2 7
  6. 3.3 Exemplul nr.3 7
  7. Concluzii 8
  8. Bibliografie 9

Extras din proiect

1.Etica și profesia contabilă

Profesia contabilă este definită ca fiind totalitatea activităților care presupun cunoștințe in domeniul contabilității, a specialiștilor care le efectuează, precum și organismele lor profesionale.

Majoritatea organizațiilor profesionale dispun de un cod etic elaborat în timp. Un cod de conduită etică profesională se elaborează în vedere încurajării unui comportament profesionist ideal, realist și aplicabil. Cu toate că prevederile codurilor etice diferă în funcție de profesie, acestea au în comun un aspect important, și anume necesitatea ca membrii profesiei respective să aibă atitudine morală și profesionistă, superioară celei impuse prin actele normative legale.

Codul de etica profesională este cel ce consemnează existența unui grup de profesioniști, cu interesul de a impune standarde de comportament, pentru a se putea elimina persoane sau deprinderi ce ii afectează negativ imaginea.

Codul Etic National, emis de către CECCAR în conformitate cu Codul Etic Internațional emis de organismul mondial al contabililor IFAC (Federația Internațională a Contabililor), stă la baza cerințelor de etică ale profesioniștilor contabili.

Codul Etic Național al profesioniștilor contabili din România stabilește norme de conduită și formulează principii ce trebuie respectate, în vederea realizării obiectivelor comune. Contabilii din România acționează sub forma a diferite entități și ramuri ale economiei naționale ca liber profesioniști sau ca angajați, dar respectând scopul de baza al Codului.

Acestui cod trebuie să i se supună orice profesionist contabil ce este membru CECCAR. Însă, unui proaspăt licențiat în studii economice nu îi este impus să se conformeze acestui cod, precum membrilor CECCAR, deoarece, profesioniștii contabili sunt reprezentați de experții contabili și contabilii autorizați membrii CECEAR.

2.Principiile fundamentale ale eticei și conduitei contabile

O caracteristică distinctivă a profesiei contabile este asumarea responsabilității de a acționa în interesul public. Prin urmare, responsabilitatea profesionistului contabil nu se limitează exclusiv la satisfacerea nevoilor unui client sau ale unui angajator individual. Acționând în interesul public, un profesionist contabil trebuie să respecte prezentul Cod și să se conformeze acestuia.

Se impune ca fiecare membru al Corpului să facă efortul necesar dezvoltării acestor calități și îndeosebit:

- să își dezvolte necontenit cultura, nu numai cea profe sio nală, dar și cunoștințele de cultură generală, singurele capabile să îi întărească discernământul;

- să acorde fiecărei tranzacții și situații examinate toată atenția și timpul necesar pentru a-și fundamenta o opinie personală înainte de a face propuneri;

- să își exprime opinia fără nicio reținere față de dorința, chiar ascunsă, a celui care îl consultă și să se pronunțe cu sinceritate, fără ocolișuri, exprimându-și, dacă este nevoie, rezervele necesare asupra valo rii ipotezelor și concluziilor formulate;

- să nu dea niciodată ocazia de a se afla în situația de a nu putea să își exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale;

- să considere că independența sa trebuie să își găsească manifestarea deplină în exercitarea profesiei și în protejarea ei, cu respectarea integrală a dispozițiilor legale și a regulilor stabilite de Corp.

Bibliografie

1. Socoliuc, M., Note de curs- Doctrină și Deontologie Contabilă

2. Codul Etic Național al Profesioniștilor Contabili

3. Toma, M., Potdevin, J., Elemente de doctrină și deontologie a profesiei contabile, Ed. CECCAR, București, 2008

4. Toma, M., Cristea, H., Doctrină și deontologie în profesia contabilă din România-ghid de pregătire pentru stagiari, Ed. CECCAR, București, 2001

5. http://www.coduricaen.ro/ accesat la data de 16.01.2020

6. https://www.academia.edu/25346521/Problema_privind_nerespectarea_Codului_Etic_Contabil._Studiu_de_caz?fbclid=IwAR3PVCbvTNdvERREGiZmLlfiD9PPFHv22P1IkZitWMnTY1Dsq4MN2ARjpBI accesat la data de 15.01.2020

Preview document

Doctrină și deontologie contabilă - Pagina 1
Doctrină și deontologie contabilă - Pagina 2
Doctrină și deontologie contabilă - Pagina 3
Doctrină și deontologie contabilă - Pagina 4
Doctrină și deontologie contabilă - Pagina 5
Doctrină și deontologie contabilă - Pagina 6
Doctrină și deontologie contabilă - Pagina 7
Doctrină și deontologie contabilă - Pagina 8
Doctrină și deontologie contabilă - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Doctrina si deontologie contabila.docx

Alții au mai descărcat și

Locul și Rolul CECCAR în Dezvoltarea Profesiunii Contabile în România

INTRODUCERE “Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a devenit o organizaţie extraordinară, dar nu numai datorită...

Expertiza Contabilă

INTRODUCERE Se cunoaşte faptul că sistemul contabil din România se află, încă din 1991, într-o perioadă de reformă care afectează aspectele sale...

Cadrul Deontologic în Profesia Contabilă Liberală

1. Conceptul de etica si obiectivele eticii Etica reprezinta un set de principii sau valori morale, impreuna cu modalitatile de punere in aplicare...

Profesia Contabilă în Lume și în România

INTRODUCERE Contabilitatea este ştiinţa şi arta stăpânirii afacerilor, obiectivul ei fiind "măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi...

Deontologia Expertului Contabil

Deontologia expertului contabil Deontologia reprezintă un ansamblu de reguli de drept aplicabile în exercitarea unei profesii. Termenul de...

Etică și conduită profesională în domeniul contabilității

Introducere Necesitatea si importanta unor norme de etica profesionala rezulta din rolul pe care il au profesionistii contabili fata de...

Etica expertului contabil în contextul misiunii de examinare a contabilității

Introducere Lumea este într-o continuă evoluție, piața muncii este într-o continuă schimbare, la fel și nevoile utilizatorilor de informații....

Deontologia expertului contabil, cu studiu de caz pe un raport de expertiză contabilă

CAPITOLUL I - Organizarea şi desfăşurarea activităţii contabililor autorizaţi şi experţilor contabili Contabilul autorizat este persoana care a...

Te-ar putea interesa și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Profesia contabilă în lume și în alte țări

Abstract Profesia contabilă impune profesioniștilor contabili să aibă calități esențiale cum sunt: știința, competența și conștiința....

Etica în Profesia Contabilă

Introducere În ultimii ani domeniul contabilităţii şi implicit profesia contabilă s-a schimbat vizibil. Cazurile intens mediatizate ale firmelor...

Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile

Scurt istoric în sistemul contabil american Contabilitatea americană a devenit sistemul contabil cel mai perfecţionat din întreaga lume. Prezenţa...

Conduita Etică și Profesională a Auditorilor Interni

Pe plan internaţional, instituţia supremă a auditorilor interni şi al structurilor organizatorice şi funcţionale ale auditului intern, este...

Federația Experților Contabili Europeni

1. Introducere în FEE Federaţia Experţilor Contabili Europeni (FEE) este organizaţia reprezentativă pentru profesia contabilă în Europa. Ea...

Doctrina și deontologie contabilă

Introducere Necesitatea si importanta unor norme de etica profesionala rezulta din rolul pe care il au profesionistii contabili fata de...

Transferarea noțiunilor de deontologie profesională și doctrină contabilă într-un cadru practic, real

Profesiunea de economist contabil şi contabilitatea ocupă de multă vreme o responsabilitate majoră în procesul angajării capitalului....

Ai nevoie de altceva?