Documentele Contabile

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 11806
Mărime: 385.30KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Chirita Irina

Extras din document

Documentele justificative

Datele şi informaţiile proprii circuitului economical întreprinderii sunt consemnate în cadrul documentelor contabile.

În raport de modul de întocmire şi rolul lor în cadrul sistemului informaţional -decizional, documentele contabile pot fi justificative, registre de contabilitate şi de sinteză sau situaţii financiare. Documentele justificative asigură datele de intrare în sistemul informaţional contabil; registrele de contabilitate realizează înregistrarea şi stocarea datelor în structura proprie contului şi sistemului de conturi; iar prin documentele de sinteză sau situaţii financiare se centralizează şi se transmit informaţiile,

Un document justificativ cuprinde următoarele elemente: denumirea, numărul şi data documentului; denumirea şi sediul entităţii economice, serviciului şi sectorului, după caz, care a întocmit documentul; menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiei, dacă este cazul; conţinutul operaţiei economice şi financiare - iar atunci când este cazul şi temeiul legal al efectuării ei; datele cantitative şi/sau valorice aferente operaţiei economice şi financiare efectuate; semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiilor şi a celor care avizează şi a celor în drept să aprobe operaţiile respective; alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiilor în documentele justificative.

În principiu, documentele justificative sunt întocmite la locul de muncă unde se produce operaţia sau participă la înfăptuirea ei. Întocmirea se face pe formulare tipizate sau netipizate, după caz, iar completarea se face manual (cu cerneală, cu pastă sau creion chimic) sau cu tehnică de calcul. După completare, documentele justificative sunt supuse operaţiei de prelucrare.

Ea constă în sortarea documentelor pe operaţii, exprimarea în etalon monetar a mărimii operaţiilor economice şi financiare dacă este cazul, cumularea sau precontabilizarea mai multor documente justificative şi obţinerea pe această cale a documentelor centralizatoare, verificarea de formă, aritmetică şi de fond(legalitatea, realitatea, oportunitatea, necesitatea şi economicitatea operaţiilor consemnate în document), iar în final înregistrarea în contabilitate.

În vederea înregistrării în contabilitatea sintetică şi analitică se face analiza şi contarea documentelor justificative indicându-se simbolurile conturilor sintetice şi analitice debitoare şi creditoare. Înregistrările se fac fie document cu document, fie din documentele centralizatoare în care sunt înscrise mai multe documente justificative al căror conţinut se referă la operaţii de aceeaşi natură şi din aceeaşi perioadă.

Documentele centralizatoare care servesc la listarea şi cumularea documentelor justificative trebuie să conţină elemente cu privire la: felul, numărul şi data documentului justificativ; sumele corespunzătoare operaţiilor efectuate; conturile sintetice şi analitice debitoare şi creditoare; semnăturile pentru întocmire şi verificare.

Din punct de vedere metodologic, înregistrările în contabilitate se fac cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor după data de înscriere sau de intrare a acestora în unitate şi sistematic în registrele deschise pentru conturile sintetice şi analitice, în conformitate cu regulile stabilite pentru fiecare formă de contabilitate în parte. înregistrarea se poate efectua manual sau cu ajutorul mijloacelor de prelucrare automată a datelor.

După ce documentele justificative au fost înregistrate în registrele de contabilitate sunt supuse operaţiei de clasare, iar în final celei de arhivare.

REGISTRELE CONTABILE

Aşa cum se prevede în Legea contabilităţii şi Regulamentul privind aplicarea Legii contabilităţii principalele registre care se folosesc sunt: Registrul - jurnal, Registrul -inventar şi Cartea mare.

Preview document

Documentele Contabile - Pagina 1
Documentele Contabile - Pagina 2
Documentele Contabile - Pagina 3
Documentele Contabile - Pagina 4
Documentele Contabile - Pagina 5
Documentele Contabile - Pagina 6
Documentele Contabile - Pagina 7
Documentele Contabile - Pagina 8
Documentele Contabile - Pagina 9
Documentele Contabile - Pagina 10
Documentele Contabile - Pagina 11
Documentele Contabile - Pagina 12
Documentele Contabile - Pagina 13
Documentele Contabile - Pagina 14
Documentele Contabile - Pagina 15
Documentele Contabile - Pagina 16
Documentele Contabile - Pagina 17
Documentele Contabile - Pagina 18
Documentele Contabile - Pagina 19
Documentele Contabile - Pagina 20
Documentele Contabile - Pagina 21
Documentele Contabile - Pagina 22
Documentele Contabile - Pagina 23
Documentele Contabile - Pagina 24
Documentele Contabile - Pagina 25
Documentele Contabile - Pagina 26
Documentele Contabile - Pagina 27
Documentele Contabile - Pagina 28
Documentele Contabile - Pagina 29
Documentele Contabile - Pagina 30
Documentele Contabile - Pagina 31
Documentele Contabile - Pagina 32
Documentele Contabile - Pagina 33
Documentele Contabile - Pagina 34
Documentele Contabile - Pagina 35
Documentele Contabile - Pagina 36
Documentele Contabile - Pagina 37
Documentele Contabile - Pagina 38
Documentele Contabile - Pagina 39
Documentele Contabile - Pagina 40
Documentele Contabile - Pagina 41
Documentele Contabile - Pagina 42
Documentele Contabile - Pagina 43
Documentele Contabile - Pagina 44
Documentele Contabile - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Documentele Contabile.doc

Alții au mai descărcat și

Documente Contabile

CONTABILITATEA Informatiile contabile contribuie la asigurarea functionalitãtii sistemului informational economic prezentând însusirea...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Registre Contabile

Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare. Întocmirea, editarea si pastrarea...

Ai nevoie de altceva?