Dosar cu Lucrari la Disciplina - Sisteme Expert in Contabilitate

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Dosar cu Lucrari la Disciplina - Sisteme Expert in Contabilitate.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 22 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ioan Andon

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. RECENZIA 3
2. REFERAT ŞTIINŢIFIC 4
3. STUDIU DE CAZ 7
4. PROTOTIP DE SISTEM EXPERT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR SOCIALE STUDENŢEŞTI
10
BIBLIOGRAFIA 22

Extras din document

TEMA: SISTEME EXPERT ÎN CONTABILITATEA FINANCIARĂ

Nume şi prenume: Mocanu Ana-Maria

ABSTRACT:

Accounting is one area where artificial intelligence makes its presence felt ever more by the development of expert systems. Their need is due to exponenţial growth of knowledge that the acounting expert need to know.

Keywords: financial accounting, expert systems, artificial intelligence

1. INTRODUCERE:

Contabilitatea este un domeniu în care inteligenţa artificială îşi face simţită prezenţa din ce în ce mai mult prin realizarea de sisteme expert. Necesitatea acestora se datorează creşterii exponenţiale a cunoştinţelor şi specialităţilor pe care trebuie să le cunoască expertul contabil.

2. SISTEMELE EXPERT ŞI CONTABILITATEA

2.1. Rolul sistemelor expert în domeniul contabil:

Contabilitatea trece printr-o continuă adaptare la cerinţele de informare a celor ce au nevoie de informaţiile sale. Astfel, de-a lungul timpului s-a trecut de la o contabilitate simplă, axată pe partida simplă la sistemul contabil în partidă dublă, în care se încearcă eliminarea suportului informativ de bază (hârtia) şi înlocuirea lui cu un suport mai sigur, mai eficient şi mai rapid ca mijloc de culegere, prelucrare şi transmitere a datelor financiar-contabile.

Inteligenţa artificială a pătruns în diverse domenii ştiinţifice, implicit şi în gestiunea financiar-contabila a firmelor, introducându-se sistemele expert şi bazele de date inteligente.

Prin caracterul simbolic al prelucrărilor şi al modului de exploatare a informaţiilor, sistemele expert capăta aplicabilitatea în domeniul contabilităţii.

Ca urmare a necesităţii de interpretare a fiecărei operaţiuni economice care este supusă înregistrării contabile se impun instrumente mai sofisticate care să preia expertiza umană şi să facă interpretări ajungând la rezultate similare gândirii umane, dar mult mai rapid.

Sistemele expert sunt capabile să trateze o astfel de problemă, iar dintre cele mai cunoscute arii de utilizare a acestora în domeniul financiar-contabil pot fi enumerate:

- gestiunea conturilor de furnizori şi clienţi,

- planificare financiară,

- determinarea şi analiza abaterilor de la activitatea planificată,

- sprijinirea controlului intern,

- gestiunea stocurilor,

- diagnosticul financiar al firmelor.

Domeniul contabilităţii presupune evidentă şi controlul operaţiilor economice, înregistrarea datelor provenite din operaţii economice şi măsurarea acestora pentru a sesiza eventualele diferenţe faţă de plan. Planificarea este o anticipare a activităţii, o proiectarea a acesteia în viitor în conformitate cu anumite obiective, pe când contabilitatea este reflectarea activităţii la timpul trecut. Între cele două imagini, cea propusă şi cea reală exista întotdeauna diferenţe. Managerii urmăresc întotdeauna o cunoaştere cât mai rapidă a acestora, pentru a putea acţiona în timp util la redresarea activităţii în direcţia dorită.

Pentru a spori capacitatea de analiză a situaţiilor contabile oferite de sistemele clasice şi foloseşte inteligenta artificială. Astfel, contabilitatea inteligentă poate sesiza, analiza şi eventual chiar emite deciziile de redresare a eventualelor diferenţe.

2.2. Beneficiile implementării unui sistem expert în contabilitate

Efortul implementării unui sistem expert în contabilitate este justificat de următoarele beneficii:

- Răspândirea cunoştinţelor contabile deţinute de experţi la nivelul fiecărui centru de responsabilitate, propagarea soluţiilor contabile corecte în viitor, în înregistrarea situaţiilor identice

- Evidenţierea soluţiilor multiple pentru o aceeaşi problemă, evidenţierea unei a două opinii în situaţii ambigue, riscante.

- Tratarea cu succes a activităţilor de rutină, fără grad mare de complexitate, dar implicând un volum foarte mare de date diferite (reglementarea taxelor, situaţii analitice, etc.)

- Eliminarea factorilor irelevanţi în luarea deciziilor, atenţionarea asupra situaţiilor la limită.

Sistemele expert în contabilitate, fiind construite pe un model preexistent, utilizat şi în sistemul manual (planul de conturi, sistemul de operaţii economice permise, protocolul de comunicare cu alte întreprinderi, sistemul de documente tipizate, sistemul de situaţii contabile reglementat prin lege) sunt în consecinţă universal valabile, nu necesită personalizări şi pot fi utilizate şi în instituţii de învăţământ în formarea de specialişti.

Ca exemple de sisteme inteligente concrete în domeniu contabil întâlnim: LOAN PROBE, ExperTAX, AUTHORIZER’S ASSISTANT.

O eventuală extensie inteligentă a acestor sisteme ar putea fi un mod de contare automată care să intervină în procesul de culegerea a datelor şi să producă formula contabila din datele înregistrate pe documente, fără a recurge la raţionamentul operatorului.

Modul de contare automată face apel la tehnici de inteligenţă artificială cu ajutorul cărora să simuleze raţionamentul uman, tehnici care folosesc atât datele cât şi semnificaţia lor

2.3. Aria de aplicabilitate a sistemelor expert în domeniul contabilităţii financiare poate fi localizată la următoarele segmente de activitate:

- pentru conducerea întreprinderii = asigurarea echilibrelor financiare fundamentale şi măsurarea performanţelor întreprinderii;

- pentru salariaţi = analiza stabilităţii întreprinderii, analiza rentabilităţii întreprinderii, analiza sistemelor de salarizare;

- pentru furnizori = analiza situaţiei financiare şi a solvabilităţii;

- pentru bănci = evaluarea riscurilor de acordare a creditelor;, analiza solvabilităţii şi credibilităţii potenţialilor clienţi.

S-a realizat de altfel şi este în continuă dezvoltare încercarea unei standardizări a tehnologiilor informatice de la cele clasice la cele inteligente. Cu ajutorul unor sisteme expert poate fi simulata activitatea financiar-contabila a unei societăţi, se încearcă o captare a aspectului dinamic al activităţii economice, schimburile ce au loc în interiorul întreprinderii intre diverşi agenţi implicaţi în procesul de producţie şi relaţiile cu terţii.

Astfel pot fi realizate monografii contabile, jurnale, balante de verificare, fişele conturilor, situaţii financiare anuale etc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dosar cu Lucrari la Disciplina - Sisteme Expert in Contabilitate.doc

Alte informatii

Proiectul cuprinde o recenzie, un referat stiintific, un studiu de caz si un prototip realizat in programul EXSYS privind acordarea burselor sociale studententesti UNIVERSITATEA: AL.I.CUZA, IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE