Dosar cu lucrări la disciplina sisteme expert în contabilitate

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 3812
Mărime: 142.40KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Andon
Proiectul cuprinde o recenzie, un referat stiintific, un studiu de caz si un prototip realizat in programul EXSYS privind acordarea burselor sociale studententesti UNIVERSITATEA: AL.I.CUZA, IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

1. RECENZIA 3

2. REFERAT ŞTIINŢIFIC 4

3. STUDIU DE CAZ 7

4. PROTOTIP DE SISTEM EXPERT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR SOCIALE STUDENŢEŞTI

10

BIBLIOGRAFIA 22

Extras din document

TEMA: SISTEME EXPERT ÎN CONTABILITATEA FINANCIARĂ

Nume şi prenume: Mocanu Ana-Maria

ABSTRACT:

Accounting is one area where artificial intelligence makes its presence felt ever more by the development of expert systems. Their need is due to exponenţial growth of knowledge that the acounting expert need to know.

Keywords: financial accounting, expert systems, artificial intelligence

1. INTRODUCERE:

Contabilitatea este un domeniu în care inteligenţa artificială îşi face simţită prezenţa din ce în ce mai mult prin realizarea de sisteme expert. Necesitatea acestora se datorează creşterii exponenţiale a cunoştinţelor şi specialităţilor pe care trebuie să le cunoască expertul contabil.

2. SISTEMELE EXPERT ŞI CONTABILITATEA

2.1. Rolul sistemelor expert în domeniul contabil:

Contabilitatea trece printr-o continuă adaptare la cerinţele de informare a celor ce au nevoie de informaţiile sale. Astfel, de-a lungul timpului s-a trecut de la o contabilitate simplă, axată pe partida simplă la sistemul contabil în partidă dublă, în care se încearcă eliminarea suportului informativ de bază (hârtia) şi înlocuirea lui cu un suport mai sigur, mai eficient şi mai rapid ca mijloc de culegere, prelucrare şi transmitere a datelor financiar-contabile.

Inteligenţa artificială a pătruns în diverse domenii ştiinţifice, implicit şi în gestiunea financiar-contabila a firmelor, introducându-se sistemele expert şi bazele de date inteligente.

Prin caracterul simbolic al prelucrărilor şi al modului de exploatare a informaţiilor, sistemele expert capăta aplicabilitatea în domeniul contabilităţii.

Ca urmare a necesităţii de interpretare a fiecărei operaţiuni economice care este supusă înregistrării contabile se impun instrumente mai sofisticate care să preia expertiza umană şi să facă interpretări ajungând la rezultate similare gândirii umane, dar mult mai rapid.

Sistemele expert sunt capabile să trateze o astfel de problemă, iar dintre cele mai cunoscute arii de utilizare a acestora în domeniul financiar-contabil pot fi enumerate:

- gestiunea conturilor de furnizori şi clienţi,

- planificare financiară,

- determinarea şi analiza abaterilor de la activitatea planificată,

- sprijinirea controlului intern,

- gestiunea stocurilor,

- diagnosticul financiar al firmelor.

Domeniul contabilităţii presupune evidentă şi controlul operaţiilor economice, înregistrarea datelor provenite din operaţii economice şi măsurarea acestora pentru a sesiza eventualele diferenţe faţă de plan. Planificarea este o anticipare a activităţii, o proiectarea a acesteia în viitor în conformitate cu anumite obiective, pe când contabilitatea este reflectarea activităţii la timpul trecut. Între cele două imagini, cea propusă şi cea reală exista întotdeauna diferenţe. Managerii urmăresc întotdeauna o cunoaştere cât mai rapidă a acestora, pentru a putea acţiona în timp util la redresarea activităţii în direcţia dorită.

Pentru a spori capacitatea de analiză a situaţiilor contabile oferite de sistemele clasice şi foloseşte inteligenta artificială. Astfel, contabilitatea inteligentă poate sesiza, analiza şi eventual chiar emite deciziile de redresare a eventualelor diferenţe.

2.2. Beneficiile implementării unui sistem expert în contabilitate

Efortul implementării unui sistem expert în contabilitate este justificat de următoarele beneficii:

- Răspândirea cunoştinţelor contabile deţinute de experţi la nivelul fiecărui centru de responsabilitate, propagarea soluţiilor contabile corecte în viitor, în înregistrarea situaţiilor identice

- Evidenţierea soluţiilor multiple pentru o aceeaşi problemă, evidenţierea unei a două opinii în situaţii ambigue, riscante.

- Tratarea cu succes a activităţilor de rutină, fără grad mare de complexitate, dar implicând un volum foarte mare de date diferite (reglementarea taxelor, situaţii analitice, etc.)

- Eliminarea factorilor irelevanţi în luarea deciziilor, atenţionarea asupra situaţiilor la limită.

Sistemele expert în contabilitate, fiind construite pe un model preexistent, utilizat şi în sistemul manual (planul de conturi, sistemul de operaţii economice permise, protocolul de comunicare cu alte întreprinderi, sistemul de documente tipizate, sistemul de situaţii contabile reglementat prin lege) sunt în consecinţă universal valabile, nu necesită personalizări şi pot fi utilizate şi în instituţii de învăţământ în formarea de specialişti.

Ca exemple de sisteme inteligente concrete în domeniu contabil întâlnim: LOAN PROBE, ExperTAX, AUTHORIZER’S ASSISTANT.

O eventuală extensie inteligentă a acestor sisteme ar putea fi un mod de contare automată care să intervină în procesul de culegerea a datelor şi să producă formula contabila din datele înregistrate pe documente, fără a recurge la raţionamentul operatorului.

Modul de contare automată face apel la tehnici de inteligenţă artificială cu ajutorul cărora să simuleze raţionamentul uman, tehnici care folosesc atât datele cât şi semnificaţia lor

2.3. Aria de aplicabilitate a sistemelor expert în domeniul contabilităţii financiare poate fi localizată la următoarele segmente de activitate:

- pentru conducerea întreprinderii = asigurarea echilibrelor financiare fundamentale şi măsurarea performanţelor întreprinderii;

- pentru salariaţi = analiza stabilităţii întreprinderii, analiza rentabilităţii întreprinderii, analiza sistemelor de salarizare;

- pentru furnizori = analiza situaţiei financiare şi a solvabilităţii;

- pentru bănci = evaluarea riscurilor de acordare a creditelor;, analiza solvabilităţii şi credibilităţii potenţialilor clienţi.

S-a realizat de altfel şi este în continuă dezvoltare încercarea unei standardizări a tehnologiilor informatice de la cele clasice la cele inteligente. Cu ajutorul unor sisteme expert poate fi simulata activitatea financiar-contabila a unei societăţi, se încearcă o captare a aspectului dinamic al activităţii economice, schimburile ce au loc în interiorul întreprinderii intre diverşi agenţi implicaţi în procesul de producţie şi relaţiile cu terţii.

Astfel pot fi realizate monografii contabile, jurnale, balante de verificare, fişele conturilor, situaţii financiare anuale etc.

Preview document

Dosar cu lucrări la disciplina sisteme expert în contabilitate - Pagina 1
Dosar cu lucrări la disciplina sisteme expert în contabilitate - Pagina 2
Dosar cu lucrări la disciplina sisteme expert în contabilitate - Pagina 3
Dosar cu lucrări la disciplina sisteme expert în contabilitate - Pagina 4
Dosar cu lucrări la disciplina sisteme expert în contabilitate - Pagina 5
Dosar cu lucrări la disciplina sisteme expert în contabilitate - Pagina 6
Dosar cu lucrări la disciplina sisteme expert în contabilitate - Pagina 7
Dosar cu lucrări la disciplina sisteme expert în contabilitate - Pagina 8
Dosar cu lucrări la disciplina sisteme expert în contabilitate - Pagina 9
Dosar cu lucrări la disciplina sisteme expert în contabilitate - Pagina 10
Dosar cu lucrări la disciplina sisteme expert în contabilitate - Pagina 11
Dosar cu lucrări la disciplina sisteme expert în contabilitate - Pagina 12
Dosar cu lucrări la disciplina sisteme expert în contabilitate - Pagina 13
Dosar cu lucrări la disciplina sisteme expert în contabilitate - Pagina 14
Dosar cu lucrări la disciplina sisteme expert în contabilitate - Pagina 15
Dosar cu lucrări la disciplina sisteme expert în contabilitate - Pagina 16
Dosar cu lucrări la disciplina sisteme expert în contabilitate - Pagina 17
Dosar cu lucrări la disciplina sisteme expert în contabilitate - Pagina 18
Dosar cu lucrări la disciplina sisteme expert în contabilitate - Pagina 19
Dosar cu lucrări la disciplina sisteme expert în contabilitate - Pagina 20
Dosar cu lucrări la disciplina sisteme expert în contabilitate - Pagina 21
Dosar cu lucrări la disciplina sisteme expert în contabilitate - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Dosar cu Lucrari la Disciplina - Sisteme Expert in Contabilitate.doc

Alții au mai descărcat și

Principiile Contabile

Am ales si tratat cu multa placere si cu mult interes aceasta tema deopotriva fundamentala, utila si pasionanta pentru teoria si practica...

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Sisteme Expert în Contabilitate

1. RECENZIE The development of Intelligent Systems of the Economy – Methodology and studies of cases Author: Andone, I., Dologite, D.G., Mockler,...

Impozit pe Profit la SC Pintexim SRL

1.Aspecte teoretice si legislative privind fiscalitatea in Romania In conditiile intrarii intr-o noua etapa- Romania ca stat membru al Uniunii...

Standarde Internaționale de Raportare Financiară

CAP.I. Să înțelegem IAS 12 Prima etapă în înțelegerea modului de aplicare a IAS 12 este conștientizarea diferențelor existente la nivel conceptual...

Evaziune fiscală

Introducere: Evaziunea fiscală reprezintă sustragerea prin orice mijloace, în întregime sau în parte, de la plata impozitelor, taxelor şi a altor...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Diagnosticul Financiar-Contabil al unei Firme

INTRODUCERE Economia actuală cunoaşte o multitudine de schimbări de situaţie care apar în activitatea întreprinderilor ceea ce determină...

Te-ar putea interesa și

Prototip privind Posibilitatea de a Utiliza Sistemele Expert în Analiza economico-financiară a Întreprinderii

I. Recenzie. Business Intelligence Roadmap The Complete Project Lifecycle for Decision-Support Applications Larissa T. Moss, Shaku Atre,...

Sisteme Expert în Contabilitate

1. Recenzia Titlul cărţii: EXPERT SYSTEMS IN ENTREPRISE Auto principal: BENCHIMOL Guy Coautor: LEVINE Pierre, POMEROL Jean-Charles Alţi...

Dosar cu Lucrări la Disciplina Sisteme Expert în Contabilitate

TIPOLOGIA SISTEMELOR EXPERT MUNGIU MARIA VASILICA Abstract Artificial intelligence has the goal to solve problems and to make computers more...

Sisteme Expert în Contabilitate

1. RECENZIE Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent Systems (2nd Edition) Author: Michael Negnevitsky Publisher: Addison Wesley; 2nd...

Sisteme Expert în Contabilitate

Titlul cărţii: Artificial Intelligence and Soft Computing: Behavioral and Cognitive Modeling of the Human Brain Autor: Konar, Amit; Ed. CRC Press...

Dosar cu lucrări practice la disciplina sisteme expert în contabilitate

Sistemele inteligente si sistemele expert in special sunt de data mai recenta.Dezvoltarea lor se datoreaza efortului cercetatorilor in inteligenta...

Ai nevoie de altceva?