Dosar de Audit SC Biofarm SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 17353
Mărime: 458.39KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Spatacean Ioan Oviudiu

Extras din document

E 1.1

Sc Biofarm SA

Exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2010

Obiectiv:

Analizarea dependentei financiare a clientului de audit Sc Biofarm Sa

Activitatea desfasurata:

Pentru a demonstra obiectivul stabilit s-au calculat urmatorii indicatori:

1)ponderea clientului de audit Sc Biofarm Sa in total venituri din audit ale societatii de audit:

55.000/87.759.105=0,062%

2)ponderea clientului de audit Sc Biofarm SA in total cifra de afaceri a societatii de audit:

55.000/23.188.292=0,24%

Rezultate:

Potrivit rezultatelor obtinute societatea nu depinde financiar de clientul SC Biofarm Sa.

Concluzie:

Nu sunt probleme legate de dependenta.

E 1.2

SC Biofarm SA

Exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2010

Obiectiv:

Analiza dependentei financiare fata de clientul de audit SC Biofarm SA din punct de vedere al incasarii onorarilui din primul an.

Activitate desfasurata:

Deoarece ne aflam in primul an de auditare in care societatea realizeaza raportul de audit la clientul SC Biofarm SA, societatea de audit nu are onorarii retante, acesta fiind in totalitate incasat. Auditul finaciar pentru exercitiul financiar 2010 a fost efectuat de SC BDO Audit SRL. Onorariul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2010 este in valoare de 55,000 lei. Auditorul a prestat exclusiv servicii de audit financiar.

Rezultat:

In urma activitatii desfasurate a rezultat faptul ca nu exista sume restanta care ar putea fi considerate un imprumut.

Concluzie:

Nu sunt probleme legate de dependenta financiara.

E 1.3

SC Biofarm SA

Exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2010

Obiectiv:

Analizarea altor tipuri de dependenta care ar putea pune in pericol acceptarea/ reinoirea mandatului.

Acitivatate desfasurata:

A avut loc o intalnire cu participantii la misiunea de audit din partea societatii de audit ,cat si cu conducerea clientului de audit. In cadrul intalnirilor s-au discutat punctual toate problemele.

Rezultat:

In urma discutiilor cu membrii echipei si conducerea ,nu au rezultat nici un fel de probleme in ceea ce priveste dependenta fata de clientul de audit.

Concluzie:

Societatea este total independenta fata de Sc Biofarm SA deci nu sunt probleme de incalcare a Codului de conduita si etica profesionala.

E.2

Către Consiliul director sau reprezentantul

corespunzător al conducerii de vârf SC BIOFARM SA

Ca răspuns la solicitarea Dvs. privind exercitarea auditului bilanţului contabil al SC Biofarm SA la data de 31 Decembrie 2010 si a rapoartelor corespunzătoare privind rezultatele financiare, fluxul capitalului propriu şi fluxul mijloacelor băneşti pentru perioada de gestiune vă comunicăm următoarele. Prin prezenta scrisoare confirmăm în mod oficial acceptarea privind exercitarea auditului şi înţelegerea naturii serviciilor ce urmează a fi efectuate. Obiectivul auditului va consta în exprimarea opiniei auditorului asupra rapoartelor financiare.

Auditul va fi exercitat în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit. Conform cerinţelor acestor standarde auditul va fi planificat şi exercitat în scopul obţinerii asigurării rezonabile ca rapoartele financiare nu conţin denaturări semnificative. Un audit include examinarea, în baza testării, a dovezilor ce confirmă datele rapoartelor financiare şi dezvăluirea informaţiei. Un audit, de asemenea, cuprinde evaluarea principiilor contabilităţii utilizate şi analiza estimărilor considerabile determinate de conducere, precum şi evaluarea rapoartelor financiare prezentate luate în ansamblu.

Datorita anumitor cauze, ce includ aplicarea testării şi alte limite inerente unui audit, precum şi limitele inerente oricărui sistem contabil şi de control intern, există un risc inevitabil că unele denaturări chiar şi cele semnificative pot rămâne nedescoperite.

Pe lângă raportul auditorului asupra rapoartelor financiare, va vom pune la dispoziţie o scrisoare separată (scrisoare către conducere) privind neajunsurile semnificative ale sistemelor contabil şi de control intern descoperite în procesul auditului.

Vă reamintim că responsabilitatea pentru pregătirea şi prezentarea rapoartelor financiare, inclusiv dezvăluirea adecvată a informaţiei, o poartă conducerea agentului economic. Aceasta include asigurarea ţinerii adecvate a registrelor contabile şi organizării adecvate a controlului intern, selectarea şi aplicarea politicii de contabilitate şi asigurarea integrităţii activelor agentului economic. Reieşind din aceasta, o parte a procesului de audit constituie cerinţa către conducerea agentului economic auditat de a confirma în scris declaraţiile, prezentate în procesul exercitării auditului.

Sperăm să primim un sprijin deplin din partea personalului Dvs. şi că ne vor fi puse la dispoziţie orice înregistrări, documente şi altă informaţie necesară pentru exercitarea auditului. Remunerarea pentru servicii se va determina reieşind din timpul consumat necesar personalului organizaţiei de audit pentru exercitarea prezentului angajament, şi cheltuielile de deplasare. Tariful pe ora a lucrătorilor variază în funcţie de gradul de responsabilitate, experienţa şi nivelul de pregătire profesională.

Această scrisoare de angajament va fi valabilă pentru anii viitori, în cazul când aceasta nu va fi reziliată, modificată sau înlocuită cu alt angajament.

Vă rugăm să confirmaţi acordul privind exercitarea auditului rapoartelor financiare, să semnaţi şi să ne returnaţi copia anexată a prezentei scrisori sau să transmiteţi observaţii referitoare la conţinutul acesteia în decurs (termenul).

(Denumirea organizaţiei de audit)

(semnătura)

______________________

Numele şi funcţia

Data

Cu condiţiile exercitării auditului

rapoartelor financiare sînt de acord

(Denumirea agentului economic)

(semnătura)

_____________________

Numele şi funcţia

Data

Preview document

Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 1
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 2
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 3
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 4
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 5
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 6
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 7
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 8
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 9
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 10
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 11
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 12
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 13
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 14
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 15
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 16
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 17
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 18
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 19
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 20
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 21
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 22
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 23
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 24
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 25
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 26
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 27
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 28
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 29
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 30
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 31
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 32
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 33
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 34
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 35
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 36
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 37
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 38
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 39
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 40
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 41
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 42
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 43
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 44
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 45
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 46
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 47
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 48
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 49
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 50
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 51
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 52
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 53
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 54
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 55
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 56
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 57
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 58
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 59
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 60
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 61
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 62
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 63
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 64
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 65
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 66
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 67
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 68
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 69
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 70
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 71
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 72
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 73
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 74
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 75
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 76
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 77
Dosar de Audit SC Biofarm SA - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • Dosar de Audit SC Biofarm SA.doc

Alții au mai descărcat și

Audit Intern

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL INTERN 1.1 Conceptul privind auditul intern Auditul reprezintă examinarea de către o persoană...

Misiune de Audit de Bază Asupra Situațiilor Financiare Anuale ale SC Silvana SA Targu Mures Aferente Exercițiului Financiar 2008

În ţara noastră, obiectivul fundamental al sistemului informaţional contabil este acela de a reflecta imaginea fidelă a patrimoniului unei entităţi...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Ai nevoie de altceva?