Draft - Proceduri de Inventariere

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 4150
Mărime: 21.09KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

In temeiul:

- Dispoziţiilor OMFP nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

- Dispoziţiilor OMFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene

- Dispoziţiilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicata

- Prevederilor Deciziei nr.…../………

S.C. XXXXXXXXXX S.R.L., prin Domnul xxxxxxxxxxx, in calitate de administrator, emite următoarele

NORME DE INVENTARIERE

I. DISPOZITII GENERALE

Procedurile interne privind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se transmit comisiilor de inventariere si sunt obligatorii pentru comisiile de inventariere si departamentul financiar-contabil al S.C. XXXXXXXXXX S.R.L.

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se constată existenţa tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, după caz, la data la care aceasta se efectuează.

Inventarierea are ca scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale S.C. XXXXXXXXXX S.R.L., precum şi a bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a performanţei entităţii pentru respectivul exerciţiu financiar.

În temeiul prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, S.C. XXXXXXXXXX S.R.L. efectuează inventarierea anuala a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute cu ocazia încheierii exerciţiilor financiare, precum si în alte cazuri prevăzute de lege.

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a operaţiunilor de inventariere, în comisiile de inventariere vor fi numite persoane cu pregătire corespunzătoare economică şi tehnică, care să asigure efectuarea corectă şi la timp a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, inclusiv evaluarea lor conform reglementărilor contabile aplicabile.

Inventarierea şi evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se pot efectua atât cu salariaţi proprii, cât şi pe bază de contracte de prestări de servicii încheiate cu persoane juridice sau fizice cu pregătire corespunzătoare.

Din comisia de inventariere nu vor face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii, contabilii care ţin evidenţa gestiunii respective şi nici auditorii interni sau statutari.

La efectuarea operaţiunilor de inventariere pot participa şi contabilii care ţin evidenţa gestiunii respective, fără ca aceştia să facă parte din comisie.

Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi înlocuiţi decât în cazuri bine justificate şi numai prin decizie scrisă, emisă de administratorul societatii.

În vederea bunei desfăşurări a operaţiunilor de inventariere, vor fi luate măsuri pentru crearea condiţiilor corespunzătoare de lucru comisiei de inventariere, prin:

- organizarea depozitării bunurilor grupate pe sorto-tipodimensiuni, codificarea acestora şi întocmirea etichetelor de raft;

- ţinerea la zi a evidenţei tehnico-operative la gestiuni şi a celei contabile şi efectuarea confruntării datelor din aceste evidenţe;

- participarea întregii comisii de inventariere la lucrările de inventariere;

- asigurarea personalului necesar pentru manipularea bunurilor care se inventariază, respectiv pentru sortare, aşezare, cântărire, măsurare, numărare etc.;

- asigurarea participării la identificarea bunurilor inventariate (calitate, sort, preţ etc.) şi la evaluarea lor, conform reglementărilor contabile aplicabile, a unor specialişti din entitate sau din afara acesteia, la solicitarea preşedintelui comisiei de inventariere. Aceste persoane au obligaţia de a semna listele de inventariere pentru atestarea datelor înscrise;

- dotarea gestiunii cu aparate şi instrumente adecvate şi în număr suficient pentru măsurare, cântărire, precum şi cu birotica necesară;

- dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul şi de sigilare a spaţiilor inventariate;

- asigurarea protecţiei membrilor comisiei de inventariere în conformitate cu normele de protecţie a muncii;

- asigurarea securităţii uşilor, ferestrelor de la gestiuni.

Preview document

Draft - Proceduri de Inventariere - Pagina 1
Draft - Proceduri de Inventariere - Pagina 2
Draft - Proceduri de Inventariere - Pagina 3
Draft - Proceduri de Inventariere - Pagina 4
Draft - Proceduri de Inventariere - Pagina 5
Draft - Proceduri de Inventariere - Pagina 6
Draft - Proceduri de Inventariere - Pagina 7
Draft - Proceduri de Inventariere - Pagina 8
Draft - Proceduri de Inventariere - Pagina 9
Draft - Proceduri de Inventariere - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Draft - Proceduri de Inventariere.doc

Ai nevoie de altceva?