Elaborarea diagnosticului global-strategic la SC Prodplast SA

Proiect
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 5111
Mărime: 281.91KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CAPITOLUL 1. CARACTERIZAREA STRATEGICĂ A FIRMEI S.C. PRODPLAST S.A .2

1.1. Înființarea societății - scurt istoric și descrierea obiectul de activitate conform cod CAEN 2

1.2. Misiunea, viziunea și valorile firmei ..3

1.3. Obiectivele strategice și obiectivele specifice ca scop al diagnosticului 3

1.4. Mediul concurențial al S.C. Prodplast S.A .4

CAPITOLUL 2. ANALIZA - DIAGNOSTIC A FIRMEI SC PRODPLAST S.A ...6

2.1 Diagnosticul juridic ..6

2.2 Diagnosticul tehnic ...9

2.3 Diagnosticul resurselor umane ..10

2.3.1 Diagnosticul managerial .13

2.4 Diagnosticul comercial ..15

2.4.1 Analiza pieței întreprinderii 15

2.4.2 Analiza produselor întreprinderii 16

2.4.3 Analiza prețurilor 18

2.4.4 Promovarea .18

2.5 Diagnosticul financiar ...18

2.5.1. Diagnosticul financiar pe baza bilanțului ...18

2.5.2. Diagnosticul financiar pe baza contului de profit și pierdere 21

CAPITOLUL 3. SINTEZA DIAGNOSTICULUI GLOBAL STRATEGIC ...23

3.1 Evidențierea cauzală a principalelor atuuri (puncte forte) și disfuncționalități (puncte slabe) din cadrul societății PRODPLAST S.A ...23

Concluzii 24

Bibliografie 25

Extras din document

CAPITOLUL 1. CARACTERIZAREA STRATEGICĂ A FIRMEI

S.C. PRODPLAST S.A.

Denumirea societății : S.C. PRODPLAST S.A.

Sediul social : Buftea, Șoseaua București-Târgoviște nr. 1, Județul Ilfov

Tel/fax : 021 252 35 78/ 021 252 36 17

Codul unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO 108

Numărul de ordine în Registrul Comerțului : J23/835/2018

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București

Capitalul social subscris și vărsat : 17.072.385 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de SC Prodplast SA : 17.072.385 acțiuni cu o valoare nominală de 1 RON / acțiune, tranzacționate la BVB, categoria STANDARD, simbol PPL.

1.1. Înființarea societății - scurt istoric și descrierea obiectul de activitate conform cod CAEN

Prodplast S.A. este o companie românească care activează în domeniul prelucrării materialelor plastice, înființată în 1957 sub denumirea de Fabrica de Mase Plastice București.

Din 1990 funcționează ca societate pe acțiuni "PRODPLAST" S.A în baza H.G. nr.1200 / 12.11.1990, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Societatea este administrată în sistem dualist (Consiliul de Supraveghere și Directorat), ca urmare a hotărârii AGEA / 28.04.2007.

Capitalul social actual în valoare de 17.072.385 lei a rezultat ca urmare a înregistrării operațiunii de desprindere aprobată de AGEA / 19.08.2008, prin care s-a constituit S.C.Prodplast Imobiliare S.A. Societatea are capital privat 100%.

Conform actului constitutiv, societatea are ca principal domeniu de activitate fabricarea articolelor din material plastic, COD CAEN 222. Activitatea principală este “fabricarea altor produse din material plastic”, COD CAEN 2229.

Până în luna decembrie 2012, Sediul Social a funcționat în strada Ziduri Moși, nr. 23, sector 2, București.

Mutarea Sediului Social a fost făcută în baza Hotărârii Directoratului nr. 92 / 01.11.2012, care a fost împuternicit prin Hotărârea AGAE / 27.04.2012.

Reluarea activității în locația din Bulevardul Basarabia nr. 256, sector 3, București a fost aprobată în sedința AGEA / 17.11.2012.

În data de 19.02.2016 s-a obținut recertificarea sistemului de management al calității conform condițiilor din standardul ISO 9001 valabil pînă la data de 19.02.2018 emisă de SRAC și THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK.

1.2. Misiunea, viziunea și valorile firmei

„LA PRODPLAST, MISIUNEA NOASTRĂ ESTE SĂ OFERIM PRODUSE DE ÎNALTĂ CALITATE CLIENȚILOR NOȘTRI ȘI UN SUPORT PERMANENT BAZAT PE ÎNCREDERE, EFICIENȚĂ ȘI FLEXIBILITATE.

Echipa noastră este integră, ambițioasă, deschisă la nou și dornică să își demonstreze competențele. Totodată, ne dorim să participăm activ la reindustrializarea României și să ne transformăm într-un exemplu de excelență în industria maselor plastice din regiune.”

.

1.3. Obiectivele strategice și obiectivele specifice ca scop al diagnosticului

PRODPLAST S.A. pune în opera o strategie de creștere care are ca obiectiv asigurarea dezvoltării durabile a societății.

Reconfirmată an de an, în cei peste 60 de ani de activitate, strategia de creștere pusă în practică a transformat PRODPLAST S.A. într-un pol de dezvoltare durabilă în fabricarea produselor din material plastic, care aduc satisfacție pentru toate părtile implicate: Clienți, Salariați, Acționari.

S.C. PRODPLAST S.A. și-a diversificat continuu producția, astfel că, în prezent, produsele sale se adresează unei game foarte largi de utilizatori.

PRODPLAST S.A. prin experiența, profesionalismul și motivarea angajaților săi, prin tehnologiile și utilajele de care dispune, prin controlul atent aplicat produselor sale - are capabilitatea tehnică și umană de a satisface cele mai exigente cerințe ale clienților săi.

Bibliografie

1. www.BVB.ro

2. www.mfinante.ro

3. www.prodplast.com

Preview document

Elaborarea diagnosticului global-strategic la SC Prodplast SA - Pagina 1
Elaborarea diagnosticului global-strategic la SC Prodplast SA - Pagina 2
Elaborarea diagnosticului global-strategic la SC Prodplast SA - Pagina 3
Elaborarea diagnosticului global-strategic la SC Prodplast SA - Pagina 4
Elaborarea diagnosticului global-strategic la SC Prodplast SA - Pagina 5
Elaborarea diagnosticului global-strategic la SC Prodplast SA - Pagina 6
Elaborarea diagnosticului global-strategic la SC Prodplast SA - Pagina 7
Elaborarea diagnosticului global-strategic la SC Prodplast SA - Pagina 8
Elaborarea diagnosticului global-strategic la SC Prodplast SA - Pagina 9
Elaborarea diagnosticului global-strategic la SC Prodplast SA - Pagina 10
Elaborarea diagnosticului global-strategic la SC Prodplast SA - Pagina 11
Elaborarea diagnosticului global-strategic la SC Prodplast SA - Pagina 12
Elaborarea diagnosticului global-strategic la SC Prodplast SA - Pagina 13
Elaborarea diagnosticului global-strategic la SC Prodplast SA - Pagina 14
Elaborarea diagnosticului global-strategic la SC Prodplast SA - Pagina 15
Elaborarea diagnosticului global-strategic la SC Prodplast SA - Pagina 16
Elaborarea diagnosticului global-strategic la SC Prodplast SA - Pagina 17
Elaborarea diagnosticului global-strategic la SC Prodplast SA - Pagina 18
Elaborarea diagnosticului global-strategic la SC Prodplast SA - Pagina 19
Elaborarea diagnosticului global-strategic la SC Prodplast SA - Pagina 20
Elaborarea diagnosticului global-strategic la SC Prodplast SA - Pagina 21
Elaborarea diagnosticului global-strategic la SC Prodplast SA - Pagina 22
Elaborarea diagnosticului global-strategic la SC Prodplast SA - Pagina 23
Elaborarea diagnosticului global-strategic la SC Prodplast SA - Pagina 24
Elaborarea diagnosticului global-strategic la SC Prodplast SA - Pagina 25
Elaborarea diagnosticului global-strategic la SC Prodplast SA - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Elaborarea diagnosticului global-strategic la SC Prodplast SA.docx

Alții au mai descărcat și

Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA

Capitolul I Sinteza raportului de evaluare 1.1. Autori,obiectiv,scop,aspecte metodologice,structura raportului de evaluare 1.1.1. Prezentarea...

Diagnosticul Global al Firmei Fleet Management Services SRL

Rezumat Evoluţia şi dezvoltarea unei organizaţii presupun numeroase schimbări în diferite domenii şi cu diferite intensităţi, fie pentru ca...

Plan de marketing Fan-Courier

INTRODUCERE Am ales această temă deoarece FAN Courier este cea mai mare companie de curierat din România, ocupând primul loc pe piața locală....

Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL

1. Afacerea 1.1 Definirea afacerii Planul de afaceri este întocmit pentru estimarea oportunității de deschidere a unei afaceri in localitatea...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Ai nevoie de altceva?