Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 6487
Mărime: 611.75KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

Introducere 1

Cap. 1. Lucrări premergătoare elaborării situaţiei financiare la S.C. Minimax Discount S.R.L. 2

1.1. O scurtă descriere a societăţilor comerciale Mercadia Group S.A. şi Minimax Discount S.R.L. 2

1.2. Verificarea înregistrării corecte în conturi ale tuturor tranzacţiilor 5

1.3. Verificarea concordanţei dintre contabilitate şi evidenţa operativă, dintre contabilitatea sintetică şi cea analitică 6

1.4. Întocmirea balanţei de verificare provizorie înainte de inventariere 7

1.5. Inventarierea generală a activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 9

1.6. Efectuarea operaţiunilor de delimitare în timp a cheltuielilor şi a veniturilor 10

1.7. Determinarea rezultatului exerciţiului financiar şi repartizarea acestuia 11

1.8. Stabilirea rulajelor lunare în Registrul-jurnal şi Cartea Mare 12

1.9. Întocmirea balanţei de verificare definitivă 15

Cap. 2. Întocmirea propriu-zisă a situaţiilor financiare anuale şi prezentarea acestora la S.C. Minimax Discount S.R.L. 17

2.1. Modalitatea efectivă de întocmire a acestora şi prezentarea lor 17

2.2. O scurtă analiză a poziţiei financiare, a performanţei şi cash-flow-ului la S.C. Minimax Discount S.R.L. 24

2.3. Politici contabile la S.C. Minimax Discount S.R.L. 25

Cap. 3. Aprobarea, semnarea şi auditarea situaţiei financiare la S.C. Minimax Discount S.R.L. 27

3.1. Modalitatea de aprobare a situaţiei financiare şi documentele aferente 27

3.2. Raportul de Audit şi opiniile auditorului 28

ANEXE

Extras din document

Introducere

Proiectul de faţă îşi propune prezentarea societăţii comerciale Mercadia Group S.A. Această societate deţine în portofoliul său mai multe companii, printre care S.C. Bet Cafe Arena S.R.L., S.C. MIC.RO Retail S.R.L., S.C. Minimax Discount S.R.L.

În vederea unei prezentări didactice corecte vom analiza magazinul MACRO Braşov, punctul de lucru Braşov al întreprinderii Minimax Discount.

Capitolul 1 prezintă lucrările premergătoare întocmirii situaţilor financiare pentru firma Minimax Discount printre care descrierea societăţii, întocmirea balanţei de verificare provizorie înainte de inventariere, întocmirea balanţei de verificare definitvă etc.

Capitolul 2 detaliază politicile contabile practicate de agentul economic, o scurtă analiză a performanţei financiare şi modalitatea efectivă de întocmire a situaţiilor financiare.

În capitolul 3 vom prezenta un raport de audit fictiv, aplicat punctului de lucru Braşov.

Cap. 1. Lucrări premergătoare elaborării situaţiei financiare la S.C. Minimax Discount S.R.L.

1.1. O scurtă descriere a societăţilor comerciale Mercadia Group S.A. şi Minimax Discount S.R.L.

S.C. Mercadia Group S.A. are sediul social în Ilfov, având datele înregistrate la Registrul Comerţului Ilfov. Mercadia Group este o societate pe acţiuni constituită din cei 3 acţionari Dinu Patriciu, Dan Ionescu şi Richard Munsel. Fiecare din cei 3 asociaţi au contribuit în natură şi în numerar, după cum urmează: Dan Ionescu participă cu imobilul unde se află sediul firmei, evaluat la 75.000 lei, Dinu Patriciu cu suma de 100.000 lei, iar Richard Munsel cu suma de 50.000 lei.

Tabel 1.1. Subscrierile efectuate de acţionari şi forma valorii subscrise

NR CRT ACŢIONAR VALOARE SUBSCRISĂ

(lei) FORMA VALORII SUBSCRISE PROCENT ACŢIUNI DEŢINUTE

1 Dinu Patriciu 100.000 Conturi în lei 45%

2 Dan Ionescu 75.000 Imobil 33%

3 Richard Munsel 50.000 Conturi în lei 22%

Capitalul firmei este dispus astfel:

1. Capital social: 216.000 lei

2. Rezerve: 9.000 lei

3. Capital propriu: 225.000 lei

4. Număr de acţiuni: 20.000

La nivelul top managementului în compania Mercadia identificăm următoarele departamente: AGA – Asociaţia Generală a Acţionarilor este departamentul în care se iau cele mai importante decizii ale firmei, unde sunt elaborate strategiile ce urmează să fie abordate în viitorul apropiat. De asemenea, AGA hotărăşte şi destinaţia profitului şi proporţiile în care acesta este virat spre departamentul de Cercetare şi Dezvoltare. AGA supraveghează şi coordonează activitatea celorlalte departamente. Conducerea trebuie să aleagă şi să aplice politicile contabile ale întreprinderii, astfel încât situaţiile financiare să fie conforme cu toate cerinţele fiecărui Standard Internaţional de Contabilitate aplicabil şi ale fiecărei interpretări a Comitetului Permanent pentru Interpretări. Atunci când nu există cerinţe specifice, conducerea trebuie să adopte politici care să asigure furnizarea de informaţii de către situaţiile financiare. Politicile contabile definesc o concepţie contabilă pentru fiecare întreprindere sau instituţie publică în rezolvarea ansamblului problemelor financiare. Ele încorporează principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice adoptate de o entitate în conducerea curentă a activităţilor contabilităţii acestora, pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. Prin politica contabilă trebuie să se clarifice ferm varianta de operare constantă pentru fiecare tip de eveniment în parte.

Preview document

Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 1
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 2
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 3
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 4
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 5
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 6
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 7
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 8
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 9
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 10
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 11
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 12
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 13
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 14
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 15
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 16
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 17
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 18
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 19
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 20
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 21
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 22
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 23
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 24
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 25
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 26
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 27
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 28
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 29
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 30
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 31
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 32
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 33
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 34
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 35
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 36
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 37
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 38
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 39
Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Elaborarea Situatiilor Financiare la SC Minimax SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SC SPERA SH IMPEX SRL I. Prezentarea generală a societăţii Spera SH Impex SRL 1.1. Scurt istoric S.C. Spera...

Proiect Audit pentru Corsa SRL

Dumneavoastra ati cerut ca noi sa efectuam auditul bilantului societatii S.C. CORSSA S.R.L. la data 01.05.2005, precum si al contului de profit si...

Analiza Situatiei Financiare a SC Prodplast SA

I. Prezentarea firmei PRODPLAST S.A. are peste 50 de ani de experienţă în domeniul prelucrării materialelor plastice. Este recunoscută ca lider în...

Lucrare Practica - Situatiile Anexe la Bilant - Notele Explicative

1. GENERALITATI DESPRE NOTELE EXPLICATIVE Pot sa existe Situatii financiare corecte, dar care sa lase în umbra anumite puncte ale activitatii...

Auditul Financiar - Raport de Audit Financiar

Scurt istoric al auditului Auditul a pornit de la o corectare specifică a fraudelor în documentele financiar-contabile, a continuat cu aprecierea...

Intocmirea, Publicarea si Analiza Situatiilor Financiare ale unei Societati Cotate la Bursa

INTRODUCERE Sistemul contabil al unei ţări este influenţat de - serie de factori precum sistemul juridic, modul de finanţare dominant al agenţilor...

Auditarea Situatiilor Financiare Anuale la SC Impar SRL

INTRODUCERE Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată cu...

Raportarea Concluziilor Auditului Financiar

Introducere Finalizarea misiunii auditorului presupune ca acesta din urmă să formuleze concluzii care rezultă din probele de audit, ca bază pentru...

Ai nevoie de altceva?