Elemente de analiză a situațiilor financiare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 5664
Mărime: 51.58KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

I. Analiza situatiilor financiare in FRANTA

1. Evolutia sistemului contabil francez

2. Principii si politici contabile

3. Bilantul contabil (le bilan)

4. Contul de rezultate (Compte de résultat)

5. Variatia stocurilor

6. Calculul sodurilor intermediare de gestiune

7. Tabloul de utilizari si resurse

8. Tabloul fluxurilor de trezorerie

9. Anexe (Annexe)

II. Analiza situatiilor financiare in SUA

1. Evolutia sistemului contabil american

2. Bilantul - Balance Sheet

3. Contul de profit si pierdere - Statement of Income

4. Calculul EBIT / EBITDA

5. Situatia fluxurilor de numerar

6. Situatia variatiei capitalurilor proprii

7. Situatia rezultatului global

8. Notele la situatiile financiare – Notes

III. Comparative SUA-FRANTA

IV. Analiza situatiilor financiare in JAPONIA

1. Sistemului contabil Japonez

2. Bilantul - Balance Sheet

3. Contul de profit si pierdere - Statement of Income

V. Comparative JAPONIA-SUA

VI. ANEXE

VII. BIBLIOGRAFIE

Extras din document

I. Analiza situatiilor financiare in FRANTA

1. Evolutia sistemului contabil francez

Statul a avut dintotdeauna un rol important in sistemul francez.

-1673 – Ordonnance de Commerce a lui Colbert;

-1807 – Code de Commerce al lui Napoleon

- in perioada 1946-1983 statul a avut cel mai puternic rol in sistemul contabil, ulterior incepand sa scada datorita procesului de armonizare europeana. Acesta perioada se imparte astfel:

- 1946 – 1957 – perioada de reconstructie si planificare indicativa, stabilirea planului contabil general (PCG), cu scop macroeconomic si aport redus al profesiei;

- 1958 – 1973 – modernizare si crestere economica, legarea PCG de fiscalitate;

- 1974 – 1983 – integrarea directivelor europene, cresterea formalismului dat de reguli;

- 1984 – prezent – globalizare, deregularizare si privatizare – contabilitate consolidata (dupa 1987), cresterea rolului profesiei, reorganizarea institutiilor.

Sistemul de drept contabil francez (Droit comptable)

- Surse publice: legi, decrete, ordine ministeriale, plan contabil national, directivele europene implementate

- Surse mixte:

o Consiliul National al Contabilitatii (CNC) – creat in 1957, reformat in 1996 si in 2007, emite opinii care daca sunt acceptate de Comitetul de Reglementare Contabila, devin reglementari, daca nu, sunt exemple de bune practici;

o CRC – creat in 1996, prezidat de Ministerul economiei si Finantelor, are putere de impunere.

Exista o conectare intre contabilitate si fiscalitate deoarece exista corelatii intre PCG, Codul de Comert si Codul General de Impozite.

Planul General de Conturi reprezinta un element particular al sistemului francez, el fiind un set detaliat de reguli de masurare, evaluare, recunoastere si model al un model al situatiilor financiare.

PCG, creat in 1947, si administrat de CNC, este un amestec de idei germane si franceze. Acesta a mai fost revizuit in 1957, 1982, 1999).

PCG 1982 invita intreprinderile sa prezinte conturile anuale prin unul di urmatoarele trei sisteme :

- Sistemul de baza (B) : comporta dispozitii contabile minimale de care trebuie sa tina cont intreprinderile mari si mijlocii

- Sistemul simplificat (A) : vizeaza intreprinderile de dimensiune modesta, care nu justifica recursul la sistemul de baza

- Sistemul dezvoltat (C) : propune doumente mai complete care scot in evidenta analiza datelor necesare studiului gestiunii intreprinderii.

Prezentarea simplificata a conturilor anuale pentru comerciantii – persoane juridice – este admisa atunci cand acestea nu depasesc, la inchiderea a doua exercitii succesive anumite marimi pentru doua dintre urmatoarele trei criterii:

- Totalul bilantier (total du bilam) : marimea neta a elem. de activ

- Cifra de afaceri (chiffre d’affaires) : marimea vanzarilor de bunuri si servicii legate de activitatea curenta, diminuata cu reducerile asupra vanzarilor, TVA si taxe asimilate

- Numarul de sal. permanenti (nombre de salaries permanents)

Comercianti persoane Franta Directiva a 4-a

juridice

Total bilantier <= 1.500.000 FRF <= 2.000.000 ECU

Cifra de afaceri <= 3.000.000 FRF <= 4.000.000 ECU

Efectiv de salariati <= 10 <=50

Rezulta:

Caracteristici Societati de capitaluri

Mici Mijlocii Mari

Intocmire

-bilant simplificat de baza de baza

-CPP simplificat de baza de baza

-anexe simplificat simplificat de baza

2. Principii si politici contabile

-abordarea patrimonialista a contabilitatii (accent pe forma juridica);

-evaluarea in general la costul istoric, cu modificarile aduse de prudenta

-amortizarea fiscala

-tratamentul leasingului financiar in afara bilantului,

-evaluarea pentru contractele de constructii prin metoda terminarii lucrarilor.

3. Bilantul contabil (le bilan)

Obligativitatea intocmirii bilantului anual a fost instituita, in Franta, prin ordonanta comertului data de Colbert in 1673.

Reguli particulare de prezentare a bilantului:

- Bilantul are o forma tabelara (de cont). O astfel de prezentare este privilegiata atat de Codul de comert cat si de decretul contabil

- Bilantul este prezentat inaintea afectarii (repartizarii) rezultatului. Rezultatul exercitiului este mentionat ca un element distinct in structura capitalurilor proprii.

- Elementele de activ sunt clasificate conform destinatiei lor, iar elementele de pasiv conform provenientei lor.

Activul cuprinde:

- Active imobilizate:

- actionari,

- capital subscris, neapelat,

- imobilzari necorporale (cheltuieli de infiintare, cheltuieli de cercetare si dezvoltare, concesiuni, brevete, licente, marci, procedee, drepturi si valori similare, fond comercial, alte imobilizari necorporale, avansuri si aconturi),

- imobilizari corporale (terenuri, constructii, instalatii tehnice, masini si utilaje industriale, alte imobilizari corporale, imobilizari corporale in curs, avansuri si aconturi),

Preview document

Elemente de analiză a situațiilor financiare - Pagina 1
Elemente de analiză a situațiilor financiare - Pagina 2
Elemente de analiză a situațiilor financiare - Pagina 3
Elemente de analiză a situațiilor financiare - Pagina 4
Elemente de analiză a situațiilor financiare - Pagina 5
Elemente de analiză a situațiilor financiare - Pagina 6
Elemente de analiză a situațiilor financiare - Pagina 7
Elemente de analiză a situațiilor financiare - Pagina 8
Elemente de analiză a situațiilor financiare - Pagina 9
Elemente de analiză a situațiilor financiare - Pagina 10
Elemente de analiză a situațiilor financiare - Pagina 11
Elemente de analiză a situațiilor financiare - Pagina 12
Elemente de analiză a situațiilor financiare - Pagina 13
Elemente de analiză a situațiilor financiare - Pagina 14
Elemente de analiză a situațiilor financiare - Pagina 15
Elemente de analiză a situațiilor financiare - Pagina 16
Elemente de analiză a situațiilor financiare - Pagina 17
Elemente de analiză a situațiilor financiare - Pagina 18
Elemente de analiză a situațiilor financiare - Pagina 19
Elemente de analiză a situațiilor financiare - Pagina 20
Elemente de analiză a situațiilor financiare - Pagina 21
Elemente de analiză a situațiilor financiare - Pagina 22
Elemente de analiză a situațiilor financiare - Pagina 23
Elemente de analiză a situațiilor financiare - Pagina 24
Elemente de analiză a situațiilor financiare - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Elemente de Analiza a Situatiilor Financiare.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu Comparativ Privind Întocmirea și Prezentarea Situațiilor Financiare în România și în Marea Britanie

Putem să presupunem că, odată ce omul a devenit o fiinţă economică (homo oeconomicus), a apărut şi nevoia de măsurare şi înregistrare a activităţii...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Situațiile Financiare

Situatiile financiare sunt o prezentare financiara structurata a pozitiei financiare si tranzactiilor efectuate de o întreprindere. Acestea...

Sisteme contabile comparate privind asistența guvernamentală în România, Belgia , Marea Britanie și SUA

1. Informaţii cu caracter preliminar Contabilitatea subvenţiilor publice şi informaţiile de furnizat privind ajutorul public din România şi Belgia...

Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții

In general în cadrul activitatilor economice se realizeaza schimburi de valori. Adica una din partile contractante ofera bunul sau serviciul spre...

Te-ar putea interesa și

Analiza Activitatii SC Pasmatex SA

1.1.Date de identificare Denumirea societatii : S.C. Pasmatex S.A. Sediul : Timisoara, str. Jiul, nr.2,cod 300159 Telefon / fax:...

Analiza Situatiei Economico-Financiare SC Salajeanca SA

CAP.1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 1.1.Elemente de identificare DENUMIRE: S.C. INSTAR S.R.L. ADRESA: str.RAZBOIENI nr. 85 ORADEA , BIHOR...

Analiza Situatiei Financiare a Firmei

CAPITOLUL I REGULI GENERALE PRIVIND BILANTUL REGLEMENTĂRI CONTABILE din 17 noiembrie 2005 conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice...

Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I: SITUAŢIILE FINANCIARE – PRINCIPALA SURSĂ DE INFORMARE A MANAGEMENTULUI 1.1. Scopul situaţiilor financiare în vederea fundamentării...

Analiza Activitatii Sectiei a-X-a SC Rama International SA Timisoara

PREZENTAREA FIRMEI Firma “Alchool Banat Industry” si-a început activitatea în anul 2000, având ca obiect principal de acivitate producerea si...

Secțiunea de Analiză

Cap. I. Analiza macromediului 1. Mediul politic si legislativ România se alfa în perioada în care continua sa îndeplineasca criteriile politice...

Analiza Resurselor și Plasamentelor la Raiffeisen Bank SA

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Rolul Creditelor de Trezorerie in Asigurarea - Resurselor de Finantare a Activelor Circulante

Avand in vedere denumirea lucrarii, se impune o prezentare a rolului si importantei creditelor de trezorerie, in asigurarea resurselor de finantare...

Ai nevoie de altceva?