Eroare și Fraudă în Auditul Financiar

Proiect
7.6/10 (11 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 27980
Mărime: 152.33KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

1. Perceptia Publicului Privind Responsabilitatea Auditorului Pentru Detectarea Fraudelor si Erorilor. Incursiune Istorica

2. Limitari Ale Demersului de Audit. Asptarile Publicului Privind Detectarea Erorilor si Fraudelor

3. Frauda si Eroare in Audit

4. Instrumente de Control Intern Pentru Prevenirea Aparitiei Fraudelor si Erorilor

5. Probe si Teste de Audit Pentru Determinarea Erorilor si Fraudelor

6. Relatia Dintre Riscul de Audit – Inerent, de Control si de Nedetectare – Nivelul Erorilor si Fraudelor

7. Eroarea – Rol in Stabilirea Pragului de Semnificatie si in Procesul de Esantionare

8. Consecintele Fraudelor si Erorilor Asupra Profesiei de Auditor

9. Efectul Fraudelor Contabile in Cazul Companiilor Enron, Arthur Andersen

Extras din document

5.2. Proceduri de fond

Probele de audit pot fi obtinute printr-o combinatie de teste de control si proceduri de fond (sau proceduri de fundamentare), sau, în unele cazuri, numai prin aplicarea procedurilor de fond. Cele doua trasaturi ale probelor de audit – suficienta si adecvarea – sunt strâns legate între ele si se regasesc atât în cazul probelor de audit obtinute atât prin teste de control, cât si în cazul celor obtinute prin proceduri de fundamentare.

Standardele internationale de audit retin urmatoarele definitii pentru testele de control, respectiv procedurile de fond:

- Testele de control reprezinta testele efectuate pentru a obtine probe de audit privind proiectarea si modul de functionare a sistemului contabil si de control intern. Se poate observa ca testele de control sunt strâns legate de evaluarea riscului de control prin faptul ca aplicarea lor genereaza probele de audit necesare sustinerii unei astfel de evaluari.

- Procedurile de fond reprezinta testele efectuate de auditor pentru a obtine probe de audit în scopul detectarii erorilor cu impact semnificativ asupra situatiilor finnaciare. Procedurile de fond sunt structurate în trei categorii:

a) teste de detaliu privind tranzactiile;

b) teste de detaliu privind soldurile;

c) proceduri analitice.

Testele de control privind modul de functionare a cadrului contabil conceptual si a controlului intern, precum si a testelor efectuate cu scopul de a depista erori semnificative din situatiile financiare (în cazul procedurilor de fond) contribuie la ansamblul probelor de audit. Sistemul contabil si de control intern au ca scop prevenirea, detectarea si, în ultima instanta, corectarea erorilor semnificative care distorsioneaza imaginea fidela a situatiilor financiare.

Probele de audit trebuie obtinute pentru testarea concordantei fiecarei asertiuni a conducerii cu privire la situatiile financiare. Verificarea realitatii asertiunilor conducerii se refera la urmatoarele aspecte: [Standard 110 “Glosar de termeni”]

- existenta: un activ sau o obligatie exista la o anumita data;

- apartenenta: un activ sau o obligatie apartine entitatii la o anumita data;

- aparitie: o tranzactie sau un eveniment a avut loc pe durata unei perioade si pot fi alocate entitatii respective;

- exhaustivitate: nu exista active, obligatii, tranzactii sau evenimente neînregistrate sau elemente neprezentate;

- evaluare: un activ sau datorie este înregistrata la o valoare contabila adecvata;

- comensurare: o tranzactie sau un eveniment este înregistrat la valoarea corespunzatoare si venitul sau cheltuiala este alocata perioadei corespunzatoare;

- prezentarea informatiilor: un element este prezentat, clasificat si descris în conformitate cu cadrul general de raportare financiara adecvat.

Obtinerea elementelor probante adecvate pentru a emite o opinie motivata si responsabila asupra modului de reflectare a imaginii fidele de catre situatiile financiare, se materializeaza prin verificarea respectarii reglementarilor legale si de organizare interioara de catre întreprindere. Astfel, auditorul are în vedere modul în care sunt respectate regulile referitoare la inventariere, de tinere a registrelor contabile, de respectare a principiilor contabilitatii, precum si aplicarea regulilor referitoare la estimarile contabile si de evaluare a activelor entitatii în cauza.

Testele de detaliu privind tranzactiile. Prin aplicarea testelor de detaliu privind tranzactiile, auditorul cauta sa obtina probe despre elementele reflectate în debitul sau creditul unor conturi, în vederea evaluarii modului de înregistrare a tranzactiilor. Asfel de tranzactii implica examinarea documentelor care au stat la baza înregistrarilor contabile respective, atât prin aplicarea testelor de urmarire a documentelor cât si a testelor inductive.

Testele de urmarire sunt utile în verificarea exhaustivitatii înregistrarii tranzactiilor: plecând de la documentele justificative, auditorul poate verifica daca acestea au fost înregistrate integral, complet si corect în contabilitate. Prin testele de urmarire, auditorul poate identifica acele tranzactii care nu au fost înregistrate în contabilitate si care genereaza o subevaluare a structurilor prezentate în situatiile financiare.

Preview document

Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 1
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 2
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 3
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 4
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 5
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 6
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 7
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 8
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 9
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 10
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 11
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 12
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 13
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 14
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 15
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 16
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 17
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 18
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 19
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 20
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 21
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 22
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 23
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 24
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 25
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 26
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 27
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 28
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 29
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 30
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 31
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 32
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 33
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 34
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 35
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 36
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 37
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 38
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 39
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 40
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 41
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 42
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 43
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 44
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 45
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 46
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 47
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 48
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 49
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 50
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 51
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 52
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 53
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 54
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 55
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 56
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 57
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 58
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 59
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 60
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 61
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 62
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 63
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 64
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 65
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 66
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 67
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 68
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 69
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 70
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 71
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 72
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 73
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 74
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 75
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 76
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Eroare si Frauda in Auditul Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Eroare si Frauda - Responsabilitatiile Auditorului

CAP. 1. CONSIDERATII GENERALE Timp de secole întregi obiectivul primar al auditului a constat în descoperirea fraudelor si erorilor. Treptat,...

Frauda si Eroarea ca Obiect al Auditului Financiar - Metode si Practici Specifice

1. Introducere Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată...

Analiza Financiara SC detergenti SA Procter-Gamble din Timisoara

Prezentarea generala a S.C. ”DETERGENŢI” S.A. PROCTER & GAMBLE -TIMIŞOARA Societatea comercială “DETERGENŢI” S.A. PROCTER & GAMBLE a luat fiinţă...

Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare

CAPITOLUL 1: CONCEPTE, DEFINIŢII SI ARIA DE APLICABILITATE ÎN AUDITUL FINANCIAR Obiectivul unui audit al situaţiilor financiare este de a permite...

Frauda si Eroarea ca Obiect al Auditului Financiar

Auditul situatiilor financiare are menirea de a reduce riscul ca situatiile financiare ale companiei sa contina denaturari semnificative la un...

Second Largest Accounting Fraud în the US History - Worldcom Scandal Revealed

On July 21, 2002, WorldCom Group, a telecommunications company with more than $30 billion in revenues, $104 billion in assets, and 60,000...

Rolul Auditorului Intern în Abordarea și Prevenirea Fraudei

Introducere Auditul intern reprezinta activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatii entitatii în scopul furnizarii unei evaluari...

Ai nevoie de altceva?