Eroare și Fraudă în Auditul Financiar

Proiect
7.6/10 (11 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 27980
Mărime: 152.33KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

  1. 1. Perceptia Publicului Privind Responsabilitatea Auditorului Pentru Detectarea Fraudelor si Erorilor. Incursiune Istorica
  2. 2. Limitari Ale Demersului de Audit. Asptarile Publicului Privind Detectarea Erorilor si Fraudelor
  3. 3. Frauda si Eroare in Audit
  4. 4. Instrumente de Control Intern Pentru Prevenirea Aparitiei Fraudelor si Erorilor
  5. 5. Probe si Teste de Audit Pentru Determinarea Erorilor si Fraudelor
  6. 6. Relatia Dintre Riscul de Audit – Inerent, de Control si de Nedetectare – Nivelul Erorilor si Fraudelor
  7. 7. Eroarea – Rol in Stabilirea Pragului de Semnificatie si in Procesul de Esantionare
  8. 8. Consecintele Fraudelor si Erorilor Asupra Profesiei de Auditor
  9. 9. Efectul Fraudelor Contabile in Cazul Companiilor Enron, Arthur Andersen

Extras din proiect

5.2. Proceduri de fond

Probele de audit pot fi obtinute printr-o combinatie de teste de control si proceduri de fond (sau proceduri de fundamentare), sau, în unele cazuri, numai prin aplicarea procedurilor de fond. Cele doua trasaturi ale probelor de audit – suficienta si adecvarea – sunt strâns legate între ele si se regasesc atât în cazul probelor de audit obtinute atât prin teste de control, cât si în cazul celor obtinute prin proceduri de fundamentare.

Standardele internationale de audit retin urmatoarele definitii pentru testele de control, respectiv procedurile de fond:

- Testele de control reprezinta testele efectuate pentru a obtine probe de audit privind proiectarea si modul de functionare a sistemului contabil si de control intern. Se poate observa ca testele de control sunt strâns legate de evaluarea riscului de control prin faptul ca aplicarea lor genereaza probele de audit necesare sustinerii unei astfel de evaluari.

- Procedurile de fond reprezinta testele efectuate de auditor pentru a obtine probe de audit în scopul detectarii erorilor cu impact semnificativ asupra situatiilor finnaciare. Procedurile de fond sunt structurate în trei categorii:

a) teste de detaliu privind tranzactiile;

b) teste de detaliu privind soldurile;

c) proceduri analitice.

Testele de control privind modul de functionare a cadrului contabil conceptual si a controlului intern, precum si a testelor efectuate cu scopul de a depista erori semnificative din situatiile financiare (în cazul procedurilor de fond) contribuie la ansamblul probelor de audit. Sistemul contabil si de control intern au ca scop prevenirea, detectarea si, în ultima instanta, corectarea erorilor semnificative care distorsioneaza imaginea fidela a situatiilor financiare.

Probele de audit trebuie obtinute pentru testarea concordantei fiecarei asertiuni a conducerii cu privire la situatiile financiare. Verificarea realitatii asertiunilor conducerii se refera la urmatoarele aspecte: [Standard 110 “Glosar de termeni”]

- existenta: un activ sau o obligatie exista la o anumita data;

- apartenenta: un activ sau o obligatie apartine entitatii la o anumita data;

- aparitie: o tranzactie sau un eveniment a avut loc pe durata unei perioade si pot fi alocate entitatii respective;

- exhaustivitate: nu exista active, obligatii, tranzactii sau evenimente neînregistrate sau elemente neprezentate;

- evaluare: un activ sau datorie este înregistrata la o valoare contabila adecvata;

- comensurare: o tranzactie sau un eveniment este înregistrat la valoarea corespunzatoare si venitul sau cheltuiala este alocata perioadei corespunzatoare;

- prezentarea informatiilor: un element este prezentat, clasificat si descris în conformitate cu cadrul general de raportare financiara adecvat.

Obtinerea elementelor probante adecvate pentru a emite o opinie motivata si responsabila asupra modului de reflectare a imaginii fidele de catre situatiile financiare, se materializeaza prin verificarea respectarii reglementarilor legale si de organizare interioara de catre întreprindere. Astfel, auditorul are în vedere modul în care sunt respectate regulile referitoare la inventariere, de tinere a registrelor contabile, de respectare a principiilor contabilitatii, precum si aplicarea regulilor referitoare la estimarile contabile si de evaluare a activelor entitatii în cauza.

Testele de detaliu privind tranzactiile. Prin aplicarea testelor de detaliu privind tranzactiile, auditorul cauta sa obtina probe despre elementele reflectate în debitul sau creditul unor conturi, în vederea evaluarii modului de înregistrare a tranzactiilor. Asfel de tranzactii implica examinarea documentelor care au stat la baza înregistrarilor contabile respective, atât prin aplicarea testelor de urmarire a documentelor cât si a testelor inductive.

Testele de urmarire sunt utile în verificarea exhaustivitatii înregistrarii tranzactiilor: plecând de la documentele justificative, auditorul poate verifica daca acestea au fost înregistrate integral, complet si corect în contabilitate. Prin testele de urmarire, auditorul poate identifica acele tranzactii care nu au fost înregistrate în contabilitate si care genereaza o subevaluare a structurilor prezentate în situatiile financiare.

Preview document

Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 1
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 2
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 3
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 4
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 5
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 6
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 7
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 8
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 9
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 10
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 11
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 12
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 13
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 14
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 15
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 16
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 17
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 18
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 19
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 20
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 21
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 22
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 23
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 24
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 25
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 26
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 27
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 28
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 29
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 30
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 31
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 32
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 33
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 34
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 35
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 36
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 37
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 38
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 39
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 40
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 41
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 42
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 43
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 44
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 45
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 46
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 47
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 48
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 49
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 50
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 51
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 52
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 53
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 54
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 55
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 56
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 57
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 58
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 59
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 60
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 61
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 62
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 63
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 64
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 65
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 66
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 67
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 68
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 69
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 70
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 71
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 72
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 73
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 74
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 75
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 76
Eroare și Fraudă în Auditul Financiar - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Eroare si Frauda in Auditul Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Auditarea situaților financiare

1.1 Aspecte generale Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari...

Auditul Contului de Profit și Pierdere

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii...

Managementul Activității de Audit Intern la Nivelul unei Instituții Publice

Capitolul I Caracterizarea activităţii de audit intern la nivelul unei instituţii publice 1.1. Conceptul de audit intern si rolul său in cadrul...

Frauda și eroarea ca obiect al auditului financiar - metode și practici specifice

1. Introducere Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată...

Eroare și fraudă - responsabilitățile auditorului

CAP. 1. CONSIDERATII GENERALE Timp de secole întregi obiectivul primar al auditului a constat în descoperirea fraudelor si erorilor. Treptat,...

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL

1. Pregătirea misiunii de audit intern Pregătirea misiunii de audit public intern consta în: Întocmirea şi aprobarea ordinului de serviciu; -...

Audit Intern și Frauda

INTRODUCERE In lumea afacerilor riscul de fraudă este din ce în ce mai des întalnit în cadrul firmelor. În același timp, multe firme care nu s-au...

Te-ar putea interesa și

Frauda și eroarea ca obiect al auditului financiar - metode și practici specifice

1. Introducere Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată...

Riscuri de Audit

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare mi-am propus să scot în evidenţă responsabilitățile și riscurile care pot apărea pe parcursul derulării unei...

Proiect Audit

Am analizat in detaliu capitolul 1 in prima parte a referatului, si am continuat in cea de-a doua parte cu tratarea unei cerinte din celorlalte 29...

Auditul Financiar - Raport de Audit Financiar

Scurt istoric al auditului Auditul a pornit de la o corectare specifică a fraudelor în documentele financiar-contabile, a continuat cu aprecierea...

Fraudă și Eroare în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND FRAUDA ŞI EROAREA ÎN AUDITUL FINANCIAR 1.1. DEFINIREA CONCEPTELOR DE AUDIT FINANCIAR, FRAUDĂ ŞI EROARE ÎN AUDIT...

Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare

CAPITOLUL 1: CONCEPTE, DEFINIŢII SI ARIA DE APLICABILITATE ÎN AUDITUL FINANCIAR Obiectivul unui audit al situaţiilor financiare este de a permite...

Frauda în auditul intern

INTRODUCERE Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată cu...

Particularități privind organizarea și derularea misiunii de audit public intern la ministerul finanțelor publice

INTRODUCERE Parte dintr-o lume în continuã dinamicã , singura constantã a societãţii româneşti este schimbarea. În acest context se înscrie şi...

Ai nevoie de altceva?