Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 13423
Mărime: 50.17KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
UNIVERSITATEA: „ŞTEFAN CEL MARE”- SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZARE MASTER: CONTABILITATE, AUDIT FINANCIAR ŞI EXPERTIZĂ CONTABILĂ

Cuprins

I. ISA 230 – DOCUMENTAŢIA DE AUDIT 1

1.1. Introducere 1

1.2. Alcătuirea dosarului final de audit 2

1.3. Aplicare şi alte materiale explicative 3

II. ISA 300 – PLANIFICAREA UNUI AUDIT AL SITUAŢIILOR FINANCIARE 4

2.1. Introducere 4

2.2. Cerinţe 5

2.3. Aplicare şi alte materiale explicative 6

III. ISA 320 – PRAGUL DE SEMNIFICAŢIE ÎN PLANIFICAREA ŞI DESFĂŞURAREA UNUI AUDIT 8

3.1. Introducere 9

3.2. Cerinţe 9

3.3. Aplicare şi alte materiale explicative 10

IV. ISA 500 – PROBE DE AUDIT 11

4.1. Introducere 12

4.2. Cerinţe 12

4.3. Aplicare şi alte materiale explicative 13

V. ISA 530 – EŞANTIONAREA ÎN AUDIT 17

5.1. Introducere 17

5.2. Cerinţe 18

5.3. Aplicare şi alte materiale explicative 18

VI. ISA 700 – FORMULAREA UNEI OPINII ŞI RAPORTAREA CU PRIVIRE LA SITUAŢIILE FINANCIARE 20

6.1. Introducere 20

6.2. Cerinţe 21

6.3. Aplicare şi alte materiale explicative 24

VII. ISA 705 – MODIFICĂRI ALE OPINIEI RAPORTULUI AUDITORULUI INDEPENDENT 28

7.1. Introducere 29

7.2. Cerinţe 29

7.3. Aplicare şi alte materiale explicative 31

BIBLIOGRAFIE 33

I. ISA 230 – DOCUMENTAŢIA DE AUDIT

Extras din document

1.1. Introducere

Prezentul Standard Internaţional de Audit tratează responsabilitatea audi¬torului de a întocmi documentaţia de audit pentru un audit al situaţiilor financiare.

Documentaţia de audit care îndeplineşte cerinţele prezentului ISA şi cerinţele specifice privind documentaţia din alte ISA-uri relevante, furnizează dovada bazei pentru concluzie a auditorului cu privire la atingerea obiectivelor generale ale auditorului şi dovada faptului că auditul a fost planificat şi efectuat în conformi¬tate cu ISA-urile şi dispoziţiile legale şi de reglementare aplicabile.

Prezentul ISA intră în vigoare pentru auditurile situaţiilor financiare pen¬tru perioadele cu începere de la sau ulterior datei de 15 decembrie 2009.

Obiectivul auditorului este de a întocmi documentaţia care furnizează evidenţă suficientă şi adecvată a modului în care este fundamentat raportul auditorului şi dovada faptului că auditul a fost planificat şi efectuat în conformi¬tate cu ISA-urile şi cerinţele legale şi de reglementare aplicabile.

Auditorul va întocmi o documentaţie de audit suficientă pentru ca un auditor cu experienţă, fără nici o legătură anterioară cu auditul, să înţe¬leagă natura, plasarea în timp şi amploarea procedurilor de audit îndeplinite în vederea conformităţii cu ISA-urile şi cu dispoziţiile le¬gale şi de reglementare aplicabile, rezultatele procedurilor de audit efectuate şi probele de audit obţinute şi aspectele semnificative ce au apărut în timpul auditului, concluziile la care s-a ajuns pe marginea acestora şi raţionamentele pro¬fesionale semnificative aplicate pentru a ajunge la acele concluzii.

În documentarea naturii, plasării în timp şi amplorii procedurilor de audit efectuate, auditorul va înregistra caracteristicile de identificare a elementelor sau problemelor spe¬cifice testate, persoana care a efectuat activitatea de audit şi data la care acea activitate a fost finalizată şi persoana care a revizuit activitatea de audit efectuată, precum şi data şi amploarea revizuirii.

Auditorul va documenta discuţiile asupra aspectelor semnificative pur¬tate cu conducerea, cu persoanele însărcinate cu guvernanţa şi cu alţii, incluzând natura aspectelor semnificative discutate, precum şi momen¬tul şi persoana cu care au fost purtate discuţiile.

Dacă auditorul a identificat informaţii discordante faţă de concluziile finale ale auditorului cu privire la un aspect semnificativ, auditorul trebuie să documenteze modul în care a tratat această discordanţă,

Dacă, în condiţii excepţionale, auditorul consideră că este necesar să se abată de la o cerinţă relevantă a unui ISA, auditorul va documenta modul în care procedurile alternative de audit efectuate conduc la atingerea scopului acelei cerinţe, precum şi motivele pentru abatere.

1.2. Alcătuirea dosarului final de audit

Auditorul întocmeşte documentaţia de audit într-un dosar de audit şi fina¬lizează procesul administrativ de alcătuire a dosarului final de audit la timp, ulterior datei raportului auditorului. După finalizarea alcătuirii dosarului final de audit, auditorul nu va elimina şi nu va îndepărta documentaţia de audit de orice natură, înain¬te de sfârşitul perioadei de păstrare.

În alte condiţii, în care auditorul consideră necesar să modifice documentaţia de audit existentă sau să adauge documentaţie de audit ulterior alcătuirii dosarului final de au¬dit, auditorul, indiferent de natura modificărilor sau adăugirilor, va trebui să documenteze motivele specifice pentru care au fost efectuate şi data şi persoana care le-a efectuat şi revizuit.

1.3. Aplicare şi alte materiale explicative

Întocmirea la timp a unei documentaţii de audit suficiente contribuie la creşterea calităţii auditului şi facilitează revizuirea şi evaluarea eficace a probelor de audit obţinute şi a concluziilor la care s-a ajuns anterior finalizării raportului auditorului. Este mai probabil ca documentaţia în-tocmită ulterior efectuării activităţii de audit să fie mai puţin exactă decât cea întocmită în timpul efectuării unei astfel de activităţi.

Forma, conţinutul şi amploarea documentaţiei de audit depind de fac¬tori precum:

- Dimensiunile şi complexitatea entităţii.

- Natura procedurilor de audit ce urmează a fi efectuate.

- Riscurile unor denaturări semnificative identificate.

- Semnificaţia probelor de audit obţinute.

- Natura şi amploarea excepţiilor identificate.

- Necesitatea de a documenta o concluzie sau o bază pentru concluzii ce nu poate fi determinată imediat din documentaţia activităţii efectuate sau din probele de audit obţinute.

- Metodologia şi instrumentele de audit folosite.

Documentaţia de audit poate fi înregistrată pe hârtie sau pe un mediu electronic sau de altă natură.

În principiu, respectarea cerinţelor prezentului ISA va produce o documentaţie de audit suficientă şi adecvată în circumstanţele date. Alte ISA-uri conţin cerinţe specifice privind documentaţia, care au scopul de a clarifica modul de aplicare al prezentului ISA la condiţiile particulare ale respectivelor ISA. Cerinţele specifice privind documentaţia prevăzute de alte ISA-uri nu limitează modul de aplicare al prezentului ISA. Mai mult, absenţa cerinţelor privind documentaţia dintr-un anu¬mit ISA, nu este menită să sugereze faptul că nu se întocmeşte nici un fel de documentaţie ca urmare a respectării respectivului ISA.

Preview document

Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 1
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 2
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 3
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 4
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 5
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 6
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 7
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 8
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 9
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 10
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 11
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 12
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 13
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 14
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 15
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 16
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 17
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 18
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 19
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 20
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 21
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 22
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 23
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 24
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 25
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 26
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 27
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 28
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 29
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 30
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 31
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 32
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 33
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 34
Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730 - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Esenta Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730.doc

Alții au mai descărcat și

Cadrul Teoretic și Conceptual al Auditului Financiar

Cap. I Auditul – definire, rol si obiective 1.1 Elemente de referinta privind evolutia istorica a auditului Notiunea de audit provine din...

Eroare si Frauda - Responsabilitatiile Auditorului

CAP. 1. CONSIDERATII GENERALE Timp de secole întregi obiectivul primar al auditului a constat în descoperirea fraudelor si erorilor. Treptat,...

Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti

INTRODUCERE Stocurile detin un loc important în activele circulante ale unei înteprinderi contribuind la aprecierea poziţiei financiare precum şi...

Audit Intern vs Control Intern

1. Definitii control intern si audit intern Conceptele de control intern şi audit intern, deşi diferite, au o serie de elemente care le apropie şi...

Contabilitatea Impozitului pe Profit - IAS 12

INTRODUCERE Impozitul reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului . 0 zicală devenită obicei...

Auditarea situațiilor financiare anuale la SC Impar SRL

INTRODUCERE Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată cu...

Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările

CAPITOLUL I ASPECTE TEORETICE REFERITOARE LA STANDARDELE INTERNATIONALE DE CONTABILITATE PRIVIND STOCURILE SI IMOBILIZARILE 1.1. Standardul...

Riscul de Audit și Pragul de Semnificație

Summary I chose this topic because over the years of college and I studied master audit materials and I liked, I have found interesting. My work...

Ai nevoie de altceva?