Etica expertului contabil în contextul misiunii de examinare a contabilității

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 4254
Mărime: 55.60KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Dr. Ibinceanu Onica Mihaela
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea Dunarea de Jos, Galati

Cuprins

Introducere .3

Capitolul 1 Misiunea de examinare a contabilității, întocmirea, semnarea și prezentarea situațiilor financiare .4

Capitolul 2 Relația dintre informația contabilă și misiunea expertului contabil - cheia comportamentului etic în profesia contabilă ... 11

Concluzii ...15

BIBLIOGRAFIE ...16

Extras din document

Introducere

Lumea este într-o continuă evoluție, piața muncii este într-o continuă schimbare, la fel și nevoile utilizatorilor de informații. Astfel că se urmărește creearea și promovarea unui program de formare și instruire profesională a contabililor din România prin respectarea și aplicarea standardelor naționale și internaționale de educație pentru contabili.

Profesia contabilă vine alături de o mare responsabilitate, și anume cea de acționare pentru și în interesul public. Astfel că profesionistul contabil nu își limitează acțiunile exclusiv pentru satisfacerea necesităților unui client sau a unui angajator individual, acesta fiind obligat să respecte și să se conformeze Codului etic național al profesioniștilor contabili aflat în vigoare în prezent.

Obiectivul major al profesioniștilor contabili este oferirea de servicii la un ridicat nivel de excelență, cu o calitate de necontestat, gata oricând să răspundă nevoilor dar mai ales exigențelor pieței.

Cerințele etice trebuie privite ca niște principii de bază necesare a fi urmate în îndeplinirea activității profesioniștilor contabili. Pentru exercitarea cât mai corectă a profesiei de expert contabil, trebuie să se satisfacă cele mai ridicate niveluri de profesionalism și performanță și totodată să se îndeplinească cerințele utilizatorilor de informații financiare.

Pentru a răspunde nevoilor acestor utilizatori, cu ajutorul situațiilor financiare anuale, expertul contabil trebuie să respecte patru comandamente de bază: credibilitate, profesionalism, calitate și etică.

Prin această lucrare am urmărit să clarific relația dintre informația contabilă și misiunea expertului contabil în raport cu etica.

Capitolul 1 Misiunea de examinare a contabilității, întocmirea, semnarea și prezentarea situațiilor financiare

Potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile fianciare anuale și raportările contabile pot fi întocmite și semnate de persoane fizice sau juridice, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, autorizate conform legii. (Legea contabilității, 1991)

Conform Standardului profesional nr. 22 care se referă la Misiunea de examinare a contabilității, întocmirea, semnarea și prezentarea situațiilor financiare, misiunea se realizează în șapte etape, ce nu urmează un proces cronologic deoarece acestea sunt etape interactive. Le vom enumera, după cum urmează:

1. cunoașterea generală a activităților entității cliente în vederea acceptării misiunii;

2. cunoașterea globală a entității și a procedurilor sale privind funcția contabilă;

3. organizarea și programarea misiunii;

4. întocmirea situațiilor financiare;

5. semnarea și prezentarea situațiilor financiare;

6. lucrările sfârșitului misiunii;

7. elaborarea Raportului de misiune. (Standardul profesional nr. 22, 2011)

Astfel, după cunoașterea globală a activității entității, care îi permite să își orienteze misiunea și să sesizeze domeniile și conturile semnificative, expertul contabil întocmește și semnează situațiile financiare anuale, ceea ce presupune:

- examinarea contabilității pentru asigurarea cantității și calității informațiilor financiar-contabile necesare pentru întocmirea situațiilor financiare;

- întocmirea situațiilor financiare pe componentele și în condițiile prevăzute de referențialul contabil adoptat de entitate;

- semnarea situațiilor financiare, ceea ce semnifică asumarea responsabilității pentru cantitatea și calitatea informațiilor cuprinse în acestea;

- prezentarea situațiilor financiare. (Brenan, 2017)

Misiunea de examinare a contabilității cuprinde următoarele etape:

1. organizarea și programarea misiunii;

2. organizarea sau aprecierea organizării contabilității clientului;

3. controlul regularității și sincerității contabilității;

4. lucrările de control ale închiderii exercițiului;

5. lucrarile de închidere ale exercițiului financiar;

6. eliberarea atestării.

Bibliografie

1. Brenan, L., 2017, Etica expertului contabil în contextul misiunii de examinare a contabilității, al întocmirii, semnării și prezentării situațiilor financiare anuale, EXPERTIZA ȘI AUDITUL AFACERILOR, Nr. 22-23, [online] Disponibil la adresa:< http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/etica-expertului-contabil-in-contextul-misiunii-de-examinare-a-contabilitatii-al-intocmirii-semnarii-si-prezentarii-situatiilor-financiare-anuale-a2164 /> [Accesat la data de 10.01.2019]

2. Ciubotariu, M., S., 2010, Etică și moralitate în profesia contabilă, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, [online] Disponibil la adresa:< http://www.doctorat2010.usv.ro/art_doctoranzi/85/Etica%20si%20moralitate%20in%20profesia%20contabila.pdf > [Accesat la data de 10.01.2019]

3. Codul Etic Național al Profesioniștilor Contabili, 2011, Ediția a V-a, revăzută și reclasificată în conformitate cu Codul Etic Internațional al Profesioniștilor Contabili, Editura C.E.C.C.A.R., București. [online] Disponibil la adresa:< http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2011/09/Codul_etic_2011.pdf > [Accesat la data de 10.01.2019]

4. Drăgan, O., 2016, ETHICS AND PROFESSIONAL JUDGEMENT IN ACCOUNTIUNG - ANALYSIS BASED ON CONCEPTUAL MAPS, Management Intercultural, Volumul XVIII, Nr. 2(36), București, [online] Disponibil la adresa:< http://seaopenresearch.eu/Journals/articles/MI_36_26.pdf?fbclid=IwAR1rynHIY47k32yxknDdEfRBar5QC-L7fyIBQ2ecSfXyCpiK3nkewW3oJdQ > [Accesat la data de 10.01.2019]

5. LegeAZ, Dicționar juridic(dex), [online] Disponibil la adresa: < https://legeaz.net/dictionar-juridic/contabilitate > [Accesat la data de 10.01.2019 ]

6. Legea contabilității nr. 82/1991, (republicată și actualizată în 2018), [online] Disponibil în format pdf la adresa: < https://legestart.ro/wp-content/uploads/2018/08/legea-contabilitatii_actualizata.pdf > [Accesat la data de 10.01.2019 ]

7. Standardul profesional nr. 22, 2011, Misiunea de examinare a contabilității, întocmirea, semnarea și prezentarea situațiilor finanicare - Ghid de aplicare - Ediția a IV-a, revizuită și adăugită, Editura CECAR, București [online] Disponibil la adresa:< http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1QDgv7iHNW4J:ceccargalati.ro/wp-content/uploads/2016/11/Standardul-prof.-22-ed.-4-20111.doc+&cd=2&hl=ro&ct=clnk&gl=ro > [Accesat la data de 10.01.2019]

Preview document

Etica expertului contabil în contextul misiunii de examinare a contabilității - Pagina 1
Etica expertului contabil în contextul misiunii de examinare a contabilității - Pagina 2
Etica expertului contabil în contextul misiunii de examinare a contabilității - Pagina 3
Etica expertului contabil în contextul misiunii de examinare a contabilității - Pagina 4
Etica expertului contabil în contextul misiunii de examinare a contabilității - Pagina 5
Etica expertului contabil în contextul misiunii de examinare a contabilității - Pagina 6
Etica expertului contabil în contextul misiunii de examinare a contabilității - Pagina 7
Etica expertului contabil în contextul misiunii de examinare a contabilității - Pagina 8
Etica expertului contabil în contextul misiunii de examinare a contabilității - Pagina 9
Etica expertului contabil în contextul misiunii de examinare a contabilității - Pagina 10
Etica expertului contabil în contextul misiunii de examinare a contabilității - Pagina 11
Etica expertului contabil în contextul misiunii de examinare a contabilității - Pagina 12
Etica expertului contabil în contextul misiunii de examinare a contabilității - Pagina 13
Etica expertului contabil în contextul misiunii de examinare a contabilității - Pagina 14
Etica expertului contabil în contextul misiunii de examinare a contabilității - Pagina 15
Etica expertului contabil în contextul misiunii de examinare a contabilității - Pagina 16
Etica expertului contabil în contextul misiunii de examinare a contabilității - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Etica expertului contabil in contextul misiunii de examinare a contabilitatii.docx

Alții au mai descărcat și

Locul și Rolul CECCAR în Dezvoltarea Profesiunii Contabile în România

INTRODUCERE “Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a devenit o organizaţie extraordinară, dar nu numai datorită...

Expertiza Contabilă

INTRODUCERE Se cunoaşte faptul că sistemul contabil din România se află, încă din 1991, într-o perioadă de reformă care afectează aspectele sale...

Profesia Contabilă în Lume și în România

INTRODUCERE Contabilitatea este ştiinţa şi arta stăpânirii afacerilor, obiectivul ei fiind "măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi...

Deontologia expertului contabil, cu studiu de caz pe un raport de expertiză contabilă

CAPITOLUL I - Organizarea şi desfăşurarea activităţii contabililor autorizaţi şi experţilor contabili Contabilul autorizat este persoana care a...

Deontologia Expertului Contabil

Deontologia expertului contabil Deontologia reprezintă un ansamblu de reguli de drept aplicabile în exercitarea unei profesii. Termenul de...

Etica si Conduita Profesionala in Domeniul Contabilitatii

Introducere Necesitatea si importanta unor norme de etica profesionala rezulta din rolul pe care il au profesionistii contabili fata de...

Doctrină și deontologie contabilă

1.Etica și profesia contabilă Profesia contabilă este definită ca fiind totalitatea activităților care presupun cunoștințe in domeniul...

Saga Software

SAGA C. este o soluţie care permite informatizarea activităţii contabile pentru firme mici şi mijlocii, cabinete de contabilitate sau contabili...

Ai nevoie de altceva?