Evaluarea in Contabilitate

Imagine preview
(9/10 din 5 voturi)

Acest proiect trateaza Evaluarea in Contabilitate.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 26 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Andrenescu Florin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAP. 1. NOTIUNEA SI PRINCIPIILE EVALUARII IN CONTA BILITATE
CAP. 2. FORMELE EVALUARII PATRIMONIULUI IN CONTABILITATE
CAP. 3. EVALUAREA:
A). IMOBILIZĂRILOR
CORPORALE SI NECORPORALE
3.1 REEVALUAREA IMOBILIZĂRILOR
CAP. 4. EVALUAREA:
B). STOCURILOR ŞI A
PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE
C). IMOBILIZARILE FINANCIARE
D). EVALUAREA INVESTIŢIILOR PE TERMEN SCURT
F). EVALUAREA ŞI CONTABILITATEA TERŢILOR
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAP. 1: NOŢIUNEA ŞI PRINCIPIILE EVALUĂRII ÎN CONTABILITATE

Evaluarea este procedeul metodei contabilităţii care asigură exprimarea valorică a componentelor patrimoniului.

Ca procedeu al metodei contabilităţii, evaluarea reprezintă cuantificarea şi măsurarea, în expresie bănească, a mărimii mijloacelor materiale, a creanţelor, plasamentelor, angajamentelor, cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor obţinute.

Calcularea indicatorilor economici şi financiari, ca expresie concentrată şi rezultat al funcţiei de informare a contabilităţii,

presupune exprimarea acestora în unităţi valorice, deci evaluarea lor.

Evaluarea are în vedere următoarele componente: obiectul evaluării, etalonul monetar ca unitate de măsură şi preţul.

1.1 Obiectul evaluării

Îl constituie structurile proprii patrimoniului, şi anume:

activele, pasivele, cheltuielile, veniturile, rezultatele, precum

şi operaţiile economice şi financiare privind circuitul acestor structuri.

- Etalonul monetar se identifică, cu banii, în funcţia lor de

măsură a valorii. În mod concret, funcţia banilor ca unitate de măsură a valorii se realizează prin semnul monetar propriu

fiecărei ţări.

În România, semnul monetar este leul.

- Preţul este rezultatul măsurării şi comparării obiectului

evaluat cu banul, în calitatea sa de unitate de măsură a valorii. Prin intermediul banului, valoarea elementelor patrimoniale se exprimă ca preţ. Astfel, preţul reprezintă un raport între valorile economice supuse evaluării şi bani ca măsură a valorii.

Se măsoară astfel cantitatea de putere de cumpărare disponibilă a banului pentru a obţine bunuri, lucrări şi servicii.

Evaluarea presupune respectarea unei serii de principii, de reguli, care influenţează întreaga metodologie a evaluării, şi anume:

-principiul stabilirii obiectului evaluării;

-principiul evaluării elementelor patrimoniale la un preţ care să exprime valoarea lor reală;

-principiul alegerii formei de evaluare corespunzătoare scopului urmărit;

-principiul stabilităţii unităţii monetare;

-principiul costului istoric;

-principiul prudenţei.

- Principiul stabilirii obiectului evaluării. Potrivit acestui principiu, se pune în mod diferit problema evaluării

diferitelor categorii de bunuri. Într-un mod se pune problema

evaluării imobilizărilor corporale, care pot şi trebuie evaluate după metoda analitică, individual, pe fiecare fel de imobilizare

în parte, şi într-un alt mod se pune problema evaluării activelor circulante materiale, la care se impune metoda sintetică, ce presupune gruparea mijloacelor cu caracteristici

asemănătoare şi estimarea lor o singură dată.

De asemenea, în mod diferit se pune problema evaluării bunurilor materiale ce se vând terţilor, la care cuantificarea şi exprimarea bănească se realizează prin intermediul preţurilor, faţă de bunurile aflate în cadrul fluxurilor interne, unde evaluarea se realizează prin intermediul costurilor.

- Principiul evaluării elementelor patrimoniale la un preţ care să exprime valoarea lor reală. Acest principiu se întâlneşte, în mod deosebit, în contabilitate, în cadrul lucrărilor de întocmire a situaţiilor financiare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Evaluarea in Contabilitate.doc

Alte informatii

Proiectul cu titlul EVALUAREA IN CONTA-BILITATE serveşte pentru atestarea competenţelor profesionale, financiar - contabile.