Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 9858
Mărime: 165.02KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI 2008

Cuprins

1. Prezentarea societăţii.1

2. Diagnosticul juridic.1

3. Diagnosticul operaţional. .4

4. Diagnosticul comercial. .7

5. Diagnosticul resurselor umane şi al managementului firmei.8

6. Diagnosticul economico – financiar.16

7. Aplicarea metodei cash-flow-ului net actualizat . 26

8. Evaluarea intreprinderii pe baza activului net corectat(ANC):.31

Extras din document

1. Prezentarea societăţii SC INSTAL SA BUCURESTI

Societatea comercială SC INSTAL SA BUCURESTI a fost înfiinţată în anul 1990, având ca principal obiect de activitate producţia şi comercializarea de produse de uz industrial şi casnic, astfel: aparataj de încălzire, condiţionare, ventilaţie şi de climatizare pentru construcţii civile şi industriale, radiatoare auto şi pentru utilaje de toate tipurile, scule, dispozitive şi confecţii metalice pentru construcţii, aparataj şi componente pentru CNE Cernavodă şi agregate energetice, obiecte de uz casnic (boilere, calorifere electrice, corpuri de încălzire pentru locuinţe şi de alte utilităţi), etc.

În momentul înfiinţării, SC INSTAL SA BUCURESTI reprezenta o unitate cu profil nou în România şi a rămas şi astăzi singura producătoare de aparataje şi accesorii pentru instalaţii de încălzire - ventilare şi condiţionare a aerului, necesare în construcţii industriale, cât şi civile.

Ca urmare a tipizării principalelor aparataje pentru instalaţii de încălzire şi condiţionare a aerului, în anul 1994 s-a stabilit un profil ferm al societăţii precum şi poziţia sa de producător UNIC în economia naţională.

Din 1998, INSTAL a asimilat în fabricaţie echipamente solare: captatori solari cu apă, captatori solari cu aer, instalaţii solare, module solare de acoperiş, etc.

A urmat diversificarea profilului de fabricaţie prin noi tipuri de produse: baterii pentru instalaţii de climatizare nave, răcitoare pentru compresoare, baterii pentru vagoane şi locomotive, răcitoare de ulei pentru utilaje de construcţii, schele metalice de faţadă, cofraje metalice COMET, etc.

În perioada 1990-1995, INSTAL a introdus în fabricaţie aeroterme electrice, calorifere electrice, boilere electrice, aparate de căldură în contracurent pentru minerit, şi de asemenea termocentrale şi hidrocentrale.

Produsele firmei satisfac toate cerinţele pieţei, iar calitatea este asigurată de sistemul de asigurare a calităţii implementat în conformitate cu cerinţele standardului ISO 9001, deţinând Certificatul nr.235/15.01.2002 emis de SC SIMTEX - SA Bucureşti.

Societatea comercială SC INSTAL SA BUCURESTI, organizată ca societate pe acţiuni, persoană juridică română, are un capital social de 1.241.018 lei subscris şi vărsat integral, divizat în 496.407 acţiuni nominative cu valoare nominală de 2,5 lei.

Sediul societăţii de la înfiinţare şi până la data evaluării se găseşte situat în Bucuresti, str.Dunării, nr.372.

2. Diagnosticul juridic

În cadrul diagnosticului juridic se investighează raporturile juridice şi modul în care sunt respectate reglementările legale în legătură cu activitatea întreprinderii sau cu activele supuse evaluării şi de asemenea se apreciază situaţia juridică a întreprinderii în raport cu proprietarii, terţii, salariaţii şi bugetul statului.

2.1. Înfiinţarea şi funcţionarea societăţii

Activitatea societăţii se desfăşoară potrivit statutului întocmit conform reglementărilor legale din care rezultă următoarele:

Societatea SC INSTAL SA a fost înfiinţată în anul 1990 prin HG 1303/1990, în conformitate cu prevederile Legii 15/1990, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului la data de 12.02.1991.

SC INSTAL SA are ca obiect principal de activitate „fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi condiţionare a aerului (cu excepţia celor pentru uz casnic) care este completat cu fabricarea gazului industrial, producţia de construcţii metalice şi părţi componente şi cea de piese şi accesorii pentru autovehicule, cod CAEN 2923.

Ca formă de organizare, societatea comercială SC INSTAL SA este persoană juridică română, structurată ca societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu actul constitutiv întocmit. Durata societăţii este nelimitată.

Conform statutului, la înfiinţare capitalul social al societăţii este în sumă de 1.241.017,50 lei şi este subscris şi vărsat integral.

Societatea comercială a fost înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului, Municipiul Bucuresti, sub nr. J34/99/1991.

Societatea comercială are certificatul de înregistrare fiscală cu codul R2696570.

Modul de dizolvare şi lichidare a societăţii se va face conform legislaţiei în vigoare.

Statutul cuprinde în structura sa toate drepturile şi obligaţiile care revin acţionarilor conform legii.

Societatea nu are filiale sau sucursale.

2.2. Dreptul de proprietate

Societatea comercială deţine în proprietate următoarele imobilizări:

Tabel 2.1.

Denumire element de imobilizare Valoare (RON)

1. Programe informatice 4.729

2. Licenţe informatice 40.624

3. Terenuri 317.074

4. Construcţii 1.366.940

5. Instalaţii tehnice şi maşini 1.109.716

6. Alte instalaţii, maşini, mobilier 39.099

7. Imobilizări în curs 0

8. Imobilizări financiare 5.794

TOTAL 2.883.976

Societatea îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu achiziţionat prin forţe proprii cu destinaţie industrială, inclusiv social-administrativă, situat în Bucuresti, strada Dunării, în suprafaţă totală de 18.658 mp.

Principalele capacităţi de producţie sunt amplasate în incinta fabricii din Bucuresti, str. Dunării, nr.372 şi str.Abatorului nr.20 unde este poziţionată fabrica de oxigen. Au fost închiriate o parte din spaţiile excedentare. Nu sunt litigii privind dreptul deplin de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile ale societatii.

Preview document

Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 1
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 2
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 3
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 4
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 5
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 6
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 7
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 8
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 9
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 10
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 11
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 12
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 13
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 14
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 15
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 16
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 17
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 18
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 19
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 20
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 21
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 22
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 23
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 24
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 25
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 26
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 27
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 28
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 29
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 30
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 31
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 32
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 33
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 34
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 35
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 36
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 37
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 38
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 39
Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea Intreprinderii - SC Instal SA.doc
  • note explicative.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL

Sinteză 1. Mod de abordare Evaluarea societăţii a fost realizată atât prin metode patrimoniale, cât şi prin metode financiare. Dintre metodele...

Diagnosticarea si Evaluarea Intreprinderii SC X SRL

Introducere Evaluarea întreprinderii este o activitate complexă de estimare a unui anumit tip de valoare a acesteia, în funcţie de scopul...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Evaluarea Intreprinderii - Studiu de Caz

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE S.C. OLTCHIM S.A. RAMNICU VALCEA Denumirea societatii : S. C. OLTCHIM S.A.Rm.Valcea Sediul social...

Raport Evaluare TransGaz SA

INTRODUCERE 1.1 PREZENTAREA SOCIETĂȚII Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A., înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului...

Raport de Evaluare - SC Danubiana SA

GENERALITĂŢI I. 1. CERTIFICARE - Afirmaţiile susţinute în prezentul raport sunt reale şi corecte. - Analizele, opiniile şi concluziile din...

Evaluarea Intreprinderii

I. REZUMATUL FAPTELOR PRINCIPALE SI AL CONCLUZIILOR IMPORTANTE Obiectul evaluarii il reprezinta S.C GLOBAL SRL cu sediul in Str.Oltului, Nr.17,...

Raport de Expertiza Contabila

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA Cap . I . INTRODUCERE 1. Subsemnata Panaitescu Delia , expert contabil din Bucuresti , Str. Matei Corvin, Nr....

Ai nevoie de altceva?