Evaluarea întreprinderii - studiu de caz

Proiect
8.3/10 (6 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 14097
Mărime: 267.28KB (arhivat)
Publicat de: Olivia Iordache
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: POPESCU AURELIAN

Cuprins

 1. CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE S.C. OLTCHIM S.A. RAMNICU VALCEA 4
 2. 1.1. Descrierea activitatii de baza a societatii: 4
 3. 1.2. Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale 5
 4. 1.3. Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative 5
 5. 1.4. Descrierea achizitiilor si/ sau instrainarilor de active 5
 6. 1.5. Descrierea principalele rezultate ale evaluarii activitatii societatii: 5
 7. CAPITOLUL II SCOPUL EVALUĂRII ŞI BENEFICIARUL LUCRĂRII 6
 8. CAPITOLUL III PREZENTAREA EVALUATORULUI 8
 9. CAPITOLUL IV ANALIZA DIAGNOSTIC 9
 10. 4.1. DIAGNOSTICUL JURIDIC 9
 11. 4.1.1. Structura actionariatului 9
 12. 4.1.2.Prezentarea capacitatilor de productie 11
 13. 4.1.3.Activele corporale ale societatii si si a litigiilor existente pe rol in legatura cu acestea 12
 14. 4.1.4.Analiza existentei contrcatelor de finantare pe termen mediu si lung 13
 15. 4.1.5. Analiza situatiei salariatiilor societatii 14
 16. 4.1.6.Situatia titlurilor tranzactionate la Bursa 14
 17. 4.2. DIAGNOSTICUL OPERAŢIONAL 15
 18. 4.2.1.Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale 15
 19. 4.2.2. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene, surse import) 18
 20. 4.2.3. Evaluarea activitatii de vanzare 21
 21. 4.2.4. Evaluarea concurentei 24
 22. 4.3. DIAGNOSTICUL RESURSELOR UMANE 24
 23. 4.4. DIAGNOSTICUL MANAGEMENTULUI 27
 24. 4.5. DIAGNOSTICUL FINANCIAR – COMERCIAL 29
 25. 4.5.1.Analiza cresterii intreprinderii 30
 26. 4.5.2. Diagnosticul rentabilităţii 36
 27. 4.5.3.Analiza structurii activului 40
 28. 4.5.4.Analiza structurii pasivului societatii 41
 29. 4.5.5.Analiza lichiditatii si solvabilitati societatii 41
 30. 4.5.6. Echilibrul si structura strategica financiara 42
 31. 4.5.7.Indicatori ai fondului de rulment 42
 32. 4.5.8.Analiza gestiunii societatii 43
 33. 4.6. CONCLUZIILE FINALE ALE DIAGNOSTICULUI 44
 34. CAPITOLUL V
 35. EVALUAREA INTREPRINDERII 47
 36. 5.1. METODE DE EVALUARE PATRIMONIALE 48
 37. 5.2. ABORDARE PE BAZA DE VENIT 50
 38. 5.2.1. Estimarea fluxurilor financiare viitoare 50
 39. 5.2.2. Estimarea cheltuielilor si iesirilor de numerar. 51
 40. 5.2.3. Structura factorului de actualizare 51
 41. CAPITOLUL VI CONCLUZII FINALE – OPINIA EVALUATORULUI 53
 42. BIBLIOGRAFIE 54
 43. ANEXE

Extras din proiect

CAPITOLUL I

PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE S.C. OLTCHIM S.A. RAMNICU VALCEA

Denumirea societatii : S. C. OLTCHIM S.A.Rm.Valcea

Sediul social : Rm. Valcea, Str. Uzinei nr.1

Numarul de telefon : 0250/701200

Numar fax : 0250/735030, 0250/730877, 0250/736188

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Reg. Comertului : J 38/219/18.04.1991

Cod de inregistrare fiscala : RO 1475261

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti , categoria I

Capital social subscris si varsat : 32.358.864,10 RON

Principalele caracteristici :

Tipul actiuni comune nominative, emise in forma ale valorilor mobiliare dematerializata emise de S.C.Oltchim S.A.

o Numar 323.588.641

o Valoare nominala 0,10 lei

1.1. Descrierea activitatii de baza a societatii:

S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Vâlcea este una din cele mai mari companii de produse chimice din România. Amplasarea ei pe platfoma chimica, situata la 10 km de municipiul Rm. Vâlcea are o serie de avantaje, printre care am putea mentiona:

√zona limitrofă Râmnicu Vâlcea bogată în zăcăminte: gaze, petrol, cărbune, calcar, apă;

√existenţa în zonă a unui depozit imens de sare, estimat a avea o rezerva pentru 100 ani (amplasat la 8 km distanţă de platforma chimică);

√achiziţionarea materiilor prime de la producători limitrofi (achiziţionarea etilenei şi propilenei se face de la Combinatul Petrochimic Arpechim-Pitesti, prin 2 conducte subterane de 60 km lungime);

√ utilizarea râului Olt, situat la o distanţă de 0,7 km, ca sursă de apă;

√ centrala termică situată la o distanţă de 0,5 km ca sursă de energie termică;

√ forţa de muncă calificată din zonă;

√ acces la căile de comunicaţie rutiere şi ferate - având legătură cu toate frontierele şi porturile de la Dunăre şi Marea Neagră.

Obiectul de activitate cuprinde în principal: proiectarea si productia de produse clorosodice, mase plastice, oxoalcooli, solventi clorurati, pesticide, produse petrochimice, energie termică, alte produse chimice, produse alimentare de origine animală si vegetală, inclusiv servicii si asistentă tehnică si comercializarea acestora la intern si export, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societătii.

1.2. Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale:

S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Vâlcea s-a infiintat ca societate pe actiuni, prin Hotararea Guvernului nr. 1213/20 noiembrie 1990, prin preluarea integrala a patrimoniului Combinatului Chimic Rm. Valcea care a luat fiinta in anul 1966.

1.3. Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sau ale societatilor controlate in timpul exercitiului financiar:

Nu este cazul.

1.4. Descrierea achizitiilor si/ sau instrainarilor de active:

Nu este cazul.

1.5.Descrierea principalele rezultate ale evaluarii activitatii societatii:

Tabelul 1.1 Elemente de evaluare generala

Indicatori 2006 2007

Profit (mii lei) 8.780 -95.894

Cifra de afaceri (mii lei) 1.731.805 1.749.872

Export (mii lei) 1.259.736 1.295.586

Cheltuieli totale (mii lei) 1.801.334 2.054.883

% din total cifra de afaceri

-export

-intern 72

28 74

26

Lichiditate(numerar si echivalent numerar) (mii lei) 42.396 10.089

Preview document

Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 1
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 2
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 3
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 4
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 5
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 6
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 7
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 8
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 9
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 10
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 11
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 12
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 13
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 14
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 15
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 16
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 17
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 18
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 19
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 20
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 21
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 22
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 23
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 24
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 25
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 26
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 27
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 28
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 29
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 30
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 31
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 32
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 33
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 34
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 35
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 36
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 37
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 38
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 39
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 40
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 41
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 42
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 43
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 44
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 45
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 46
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 47
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 48
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 49
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 50
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 51
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 52
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 53
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 54
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 55
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 56
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 57
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 58
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 59
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 60
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 61
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 62
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 63
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 64
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 65
Evaluarea întreprinderii - studiu de caz - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Evaluarea Intreprinderii - Studiu de Caz.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea întreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Producție România SRL

Sinteză 1. Mod de abordare Evaluarea societăţii a fost realizată atât prin metode patrimoniale, cât şi prin metode financiare. Dintre metodele...

Raport de Evaluare al SC COMODIM SRL

1. Rezumatul faptelor principale si al concluziilor importante SC COMODIM SRL cu sediul în Râmnicu Vâlcea, înregistrata la Registrul Comertului...

Diagnosticul financiar al societății Sante Farm SRL

CAP I. - Prezentarea societatii - obiect de activitate, organizare , numar de angajati, etc. S.C. SANTE Farm Srl reprezinta o companie care...

Plan de Afaceri - Oltchim

1.Sinteza planului de afaceri S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Vâlcea s-a înfiinţat ca societate pe acţiuni, prin Hotărârea Guvernului nr. 1213 / 20...

Evaluarea întreprinderii - SC Instal SA

1. Prezentarea societăţii SC INSTAL SA BUCURESTI Societatea comercială SC INSTAL SA BUCURESTI a fost înfiinţată în anul 1990, având ca principal...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Sisteme Expert de Gestiune

1. MANAGEMENTUL SISTEMELOR INFORMATIONALE În conditiile actuale firmele se confrunta cu noi valente pentru obţinerea unei cit mai bune...

Curs Evaluare

CAP.1 EVALUAREA ŞI NECESITATEA EVALUĂRII. 1.1. Caracterul general al evaluării Activitatea de evaluare presupune calcularea şi stabilirea unui...

Te-ar putea interesa și

Managementul resurselor umane

DIN PARTEA AUTORULUI Succesul, performanta si competitivitatea oricarei organizatii depind, in mare masura, de continutul si calitatea...

Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale

INTRODUCERE Activitatea de evaluare este o profesiune caracterizată prin faptul că experienţa şi cunoştinţele sunt însuşite şi transmise din...

Analiza echilibrului financiar al întreprinderii pe baza fluxurilor

Capitolul 1. Aspecte generale privind trezoreria intreprinderii În teoria economica, notinea de echilibru financiar are semnificatii multiple....

Piața Virtuală a Produselor Chimice și Petrochimice în România

Prin prezenta declar că Lucrarea de licenţă cu titlul “Piaţa virtuala a produselor chimice şi petrochimice în România şi perspectivele acesteia de...

Organizarea și evaluarea activității unei întreprinderi

CAPITOLUL I ORGANIZAREA INTREPRIDERII 1.1.DEFINITII ORGANIZAREA este un process care include stabilirea activitatilor necesare indeplinirii...

Analiza Echilibrului Financiar

CAPITOLUL I SURSE INFORMAŢIONALE UTILIZATE ÎN ANALIZA ECHILIBRULUI INANCIAR INTRODUCERE Cunoaşterea structurii patrimonial - financiare a firmei...

Managementul riscurilor în societățile de asigurare

INTRODUCERE Asigurarile, oricare ar fi acestea, reprezinta, în sensul cel mai general, o clasa aparte de operatiuni financiare, atât prin scopul...

Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service

CAPITOLUL I 1. Rolul şi importanţa mangementului în societatea modernă Managementul, ca ştiintă, s-a definit relativ recent (primele lucrări de...

Ai nevoie de altceva?