Evaluarea stocurilor la ieșire utilizând metodă FIFO, LIFO și CMP

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3408
Mărime: 219.08KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Extras din document

Conceptul de contabilitate creativă este utilizat pentru descrierea procesul prin care profesionişti contabili îşi folosesc cunoştinţele în scopul manipulării cifrelor incluse în conturile anuale.

Contabilitatea creativă este o tehnică de comunicare ce vizează ameliorarea informaţiilor furnizate investitorilor, este un proces prin care, se manipulează cifrele contabile şi, profitând de flexibilitate, se aleg acele practici de măsurare şi divulgare ce permit transformarea documentelor de sinteză din ceea ce ele ar trebui să fie în ceea ce managerii doresc; este un proces prin care tranzacţiile sunt structurate de asemenea manieră încât să permită “producerea” rezultatului contabil dorit.

Factori care au generat nevoia de creativitate contabilă

Printre factorii care permit dezvoltarea fenomenelui de contabilitate creativă amintim:

-acuritatea concurenţei într-un context de criză;

-factori de conjunctură:

-degradarea rezultatelor şi a situaţiei financiare;

-nevoia de finanţare: fonduri proprii insuficiente, necesitatea de a respecta anumiţi indicatori (rata îndatorării, rezultatul pe acţiune);

-presiunea crescută asupra întreprinderilor în vederea comunicării rezultatelor ”înfrumuseţate”, venită din partea investitorilor şi analiştilor;

-dorinţa de a asigura un curs stabil la lansarea societăţilor private în dorinţa de a fi cotate.

Alţi factori:

-insuficienţa normelor contabile,

-eterogenitatea referenţialelor şi armonizarea în curs care se traduce prin spaţiu de libertate şi de decizii lăsate de către fiecare organism normalizator.

Tehnici de contabilitate creativă:

1) regulile contabile

-permit companiilor să aleagă între diferite metode de contabilizare.

-De exemplu, referenţialul internaţional permite contabilizarea costurilor îndatorării utilizând cele două metode: metoda capitalizării şi metoda rezultatului.

2) estimările contabile

-lasă loc liber manipulărilor.

-Sunt situaţii în care întreprinderea este nevoită să apeleze la doi evaluatori: evaluatorul A care are un punct de vedere optimist şi evaluatorul B care are un punct de vedere pesimist. În acest caz "contabilul creativ" poate manipula evaluarea în funcţie de interesele urmărite, alegând fie opinia evaluatorului A sau a evaluatorului B. Durata de viaţă contabilă se stabileşte în conformitate cu IAS 16- Terenuri si mijloace fixe

- O atitudine optimistă sau pesimistă din partea expertului evaluator în ceea ce priveşte estimarea duratei de viaţă economică utilă poate lăsa loc liber oportunităţilor pentru subiectivism şi contabilitatea creativă.

3) tranzacţiile artificiale

-pot constitui practici ale contabilităţii creative atât prin manipularea cifrelor contabile, cât şi prin mutarea profitului între diferite perioade contabile.

-De exemplu operaţia de lease-back conform căreia o societate vinde un activ către o bancă, pentru a-1 prelua concomitent print-un contract de locaţie. Preţul de vânzare sub o astfel de tranzacţie poate fi fixat deasupra sau sub valoarea curentă a activului, deoarece diferenţa poate fi compensată prin creşterea sau reducerea chiriilor.

4) tranzacţiile veritabile

-pot să ofere imaginea dorită în conturi.

-De exemplu, să presupune ca avem o afacere care constă într-o investiţie de l00.000 u.m., la cost istoric ce poate fi vândută pentru suma de 300.000 u.m. la costul actual. Managerii afacerii sunt liberi să decidă în ce an vor vinde investiţia şi astfel să mărească profitul.

Efectele folosirii tehnicilor creative:

Majorarea sau diminuarea cheltuielilor

-Normele contabile lasă o anumită marjă de manevră în cuantificarea cheltuielilor care aparţin unui exerciţiu.

-De exemplu, pentru anumite active se indică doar numărul maxim de ani în care trebuie amortizate. O durată mai mare sau mai mică de amortizare afectează mărimea rezultatului. În mod similar, se pot analiza provizioanele şi posibilitatea activării anumitor cheltuieli.

Majorarea sau diminuarea veniturilor

-În anumite cazuri, se poate grăbi sau încetini recunoaşterea veniturilor prin aplicarea principiului prudenţei sau a principiului conectării cheltuielilor la venituri.

Majorarea sau diminuarea activelor

-Existenţa unei flexibilităţi, în ceea ce priveşte calculul amortizării şi provizioanelor, creează posibilitatea majorării sau diminuării valorii nete a activelor. De asemenea, stocurile se pot evalua prin diferite metode şi, ca urmare, valoarea lor poate fi diferită, cu efecte corespunzătoare asupra contului de profit şi pierdere. Modificările respective afectează mărimea activelor curente şi necurente, precum şi indicatorii calculaţi pe baza acestora.

Preview document

Evaluarea stocurilor la ieșire utilizând metodă FIFO, LIFO și CMP - Pagina 1
Evaluarea stocurilor la ieșire utilizând metodă FIFO, LIFO și CMP - Pagina 2
Evaluarea stocurilor la ieșire utilizând metodă FIFO, LIFO și CMP - Pagina 3
Evaluarea stocurilor la ieșire utilizând metodă FIFO, LIFO și CMP - Pagina 4
Evaluarea stocurilor la ieșire utilizând metodă FIFO, LIFO și CMP - Pagina 5
Evaluarea stocurilor la ieșire utilizând metodă FIFO, LIFO și CMP - Pagina 6
Evaluarea stocurilor la ieșire utilizând metodă FIFO, LIFO și CMP - Pagina 7
Evaluarea stocurilor la ieșire utilizând metodă FIFO, LIFO și CMP - Pagina 8
Evaluarea stocurilor la ieșire utilizând metodă FIFO, LIFO și CMP - Pagina 9
Evaluarea stocurilor la ieșire utilizând metodă FIFO, LIFO și CMP - Pagina 10
Evaluarea stocurilor la ieșire utilizând metodă FIFO, LIFO și CMP - Pagina 11
Evaluarea stocurilor la ieșire utilizând metodă FIFO, LIFO și CMP - Pagina 12
Evaluarea stocurilor la ieșire utilizând metodă FIFO, LIFO și CMP - Pagina 13
Evaluarea stocurilor la ieșire utilizând metodă FIFO, LIFO și CMP - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea Stocurilor la Iesire Utilizand Metoda FIFO, LIFO si CMP.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil

CAPITOLUL 1: OBIECTIVELE SITUAŢIILOR FINANCIARE ŞI ROLUL LOR ÎN FUNDAMENTAREA TEORIILOR PRIVIND BILANŢUL CONTABIL 1.1. Delimitări şi fundamentări...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Lacta SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n au fost relevate legile comerciale...

Frauda și eroarea ca obiect al auditului financiar - metode și practici specifice

1. Introducere Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată...

Audit Intern și Frauda

INTRODUCERE In lumea afacerilor riscul de fraudă este din ce în ce mai des întalnit în cadrul firmelor. În același timp, multe firme care nu s-au...

Auditarea situațiilor financiare anuale la SC Impar SRL

INTRODUCERE Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată cu...

Metode de Evaluare

Capitolul 1. EVALUAREA CA PROCEDEU AL METODEI CONTABILITATII 1.1. Definirea, importanta si principiile evaluarii Evaluarea este procedeul...

Contabilitate creativă - scoaterea firmei din insolvență

CAPITOLUL I: Cadru teoretic privind procedura de faliment INTRODUCERE Este usor de pornit o afacere cu sediul acasa si din acest motiv, in...

Contabilitate managerială

Tema 1 - Aplicații privind metodele de evaluare a stocurilor la ieșirea din patrimoniu: FIFO, LIFO, CMP. Creștere acosturilor de achiziție...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL

Introducere Această lucrare reprezintă o modalitate de prezentare concretă a aspectelor teoretice și practice pe care le ridică evaluarea în...

Contabilitatea mărfurilor - studiu de caz la SC Asil SRL

INTRODUCERE Obiectivul aceste lucrări este prezentarea problematicii contabilităţii mărfurilor în România, a aspectelor teoretice şi practice ale...

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2

CAPITOLUL 1 SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1. DEFINIŢII ŞI CONCEPTE CHEIE 1.1. Definiţia activelor ACTIVELE reprezintă resurse (bunuri)...

Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor

INTRODUCERE O bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa economică şi chiar socială a...

Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor

INTRODUCERE Trecerea la economia de piaţă se înscrie noii comenzi sociale pentru contabilitate. Subordonată acestui deziderent la 1 ianuarie 1994...

Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor

INTRODUCERE Mediul economic, financiar, social şi natural în care activează entităţile economice, devine tot mai complex, incert şi generator de...

Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2

CAPITOLUL I STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii şi...

Contabilitatea mărfurilor și ambalajelor la SC Sprint Tools SRL

INTRODUCERE Este unanim recunoscut faptul că o parte însemnată a informaţiilor vehiculate în mediul economic au la bază informaţia contabila sau...

Ai nevoie de altceva?