Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 30390
Mărime: 399.82KB (arhivat)
Publicat de: Zenobia Costache
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Carmen Cretu
UNIVERSITATEA “DANUBIUS” din GALAŢI FACULTATEA DE STIINŢE ECONOMICE Specializarea: Contabilitate şi informatică de gestiune

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I. Cadrul de manifestare al evaziunii fiscale 4
 3. 1.1 Aspecte generale privind noţiunea de evaziune fiscală 4
 4. 1.2 Rolul economic al statului şi al politicii fiscale 6
 5. 1.3.Instrumente ale economiei subterane esenţiale evaziunii fiscale 10
 6. 1.3.1.Corupţia ca factor negativ într-o economie 10
 7. 1.3.2.Spălarea banilor - punctul teminus al criminalităţii economico-financiare 15
 8. 1.3.3. Utilizarea abuzivă a creditului bancar 20
 9. 1.3.4. Munca fără forme legale 24
 10. Capitolul II. Evaziunea fiscală în România 28
 11. 2.1.Formele evaziunii fiscale 28
 12. 2.2.Firmele de tip”fantomă” – punctul nodal al fraudelor fiscale 33
 13. 2.3.Tehnicile de contabilitate creativa-instrument a economiei româneşti 40
 14. Capitolul III. Măsuri de combatere a evaziunii fiscale 44
 15. 3.1.Cauzele evaziunii fiscale in România 44
 16. 3.2.Cadrul juridic existent pentru combaterea evaziunii fiscale 46
 17. 3.3.Instituţii abilitate în combaterea şi prevenirea evaziunii fiscale 49
 18. 3.4.Măsuri de combatere a evaziunii fiscale 57
 19. Capitolul IV. Studiu de caz la SC HAZARD SRL 61
 20. Concluzii şi propuneri 77
 21. Bibliografie 79
 22. Anexe 82

Extras din proiect

Introducere

Pe piaţa concurenţială aferentă anului 2009 nu există sistemul fiscal perfect, fără neajunsuri, dar crearea lui reprezintă un ţel al statelor moderne. Pe parcursul unor decenii s-au menţinut intrebările existente despre necorelarea reglementărilor fiscale cu viziunea contribuabilului in legatură cu taxele existente, şi la care este obligat să se supună.

Sunt multe cazuri, nenumărate in care statul nu reuşeşte să-şi incaseze veniturile rezultate prin aplicarea de impozite şi taxe, iar contribuabilul roman nu reuşeşte să “inţeleagă” obligativitatea care o are faţă de un sistem. Pentru contribuabil, marea enigmă rezultă din obligaţia la care este supus de către stat, fără nici o contraprestaţie din partea acestuia. Astfel apare sentimentul de necorelare, de inechitate, moment în care statul işi doreşte să îşi încaseze drepturile, iar contribuabilul de rând se simte ”furat” şi “presat fiscal”.

Disputele dintre stat şi contribuabil/cetăţean (adesea remarcate prin evaziune fiscală, corupţia, luare/dare de mită au ajuns să fie una dintre problemele existenţiale ale sec.XXI.

Elaborarea, structurarea şi prezentarea acestei lucrări a avut ca obiectiv principal informarea şi educarea necesară contribuabilului in legatură cu obligaţiile privind intocmirea corectă a situaţiilor de depunere precum şi ţinerea unor evidenţe corecte asupra veniturilor şi cheltuielor privind activitatea desfăşurată şi mai ales pedepsele şi sancţiunile de care sunt pasibili eventualii evazionişti. Mi-am propus ca în această temă să răspund la urmatoarele intrebări pe care şi le pun toţi contribuabilii, indiferent de forma lor juridică:

1.Reprezintă evaziunea fiscală un rău necesar în sec.XXI?

2.Care sunt principalele motive de acţiune a contribuabilului în aplicarea acestei proceduri ?

3.Este statul vinovat de introducerea unei presiuni fiscale excesive, poate fi el considerat un incapabil administrator?

4.Cum poate fi diminuata până la eliminare evaziunea fiscală, şi ce măsuri trebuiesc luate din partea statului în opoziţie cu contribuabilul?

Cu toate că până acum nu au fost găsite modalităţile de adoptare şi acceptare a unui compromis, prin această lucrare propun să elucidăm cauzele, efectele, formele şi modalităţile de eliminare a acestui fenomen răspândit internaţional, numit evaziune fiscală.

Ca fenomen economico-social cu forme de manifestare din cele mai ingenioase, evaziunea fiscală rămâne o prezenţă ”otrăvitoare” în societatea contemporană, ale cărei efecte negative se generalizează asupra întregului sistem funcţional al economiei.

Capitolul I. Cadrul de manifestare al evaziunii fiscale

1.1 Aspecte generale privind noţiunea de evaziune fiscală

Motto:”Evitarea impozitelor este singura ambiţie intelectuală în urma căreia te mai simţi răzbunat.” J.M.Keynes

Pretutindeni şi din totdeauna evaziunea fiscală a fost condamnată. Cu toate acestea, perspectivele privind acest fenomen nu s-au schimbat de-a lungul timpului. Ea persistă în toate ţările şi în toate perioadele, în ciuda sancţiunilor.

Economia subterană sau “economia neagră” (black economy) ca formă de manifestare a evaziunii fiscale (munca la negru, vânzarea ilegală de droguri, prostituţie, jocuri de noroc, etc.) e estimată a fi 8% din PNB în Marea Britanie, 13% în Suedia, 12% în Belgia 11,5% în Italia, 9% în Franţa, Olanda, Canada şi Germania, 8,5% în SUA şi 5% în Japonia. Semnificaţia problemei e mai mare in ţările mai puţin dezvoltate unde guvernele pot întâmpina mari dificultăţi în supravegherea tranzacţiilor care au loc în economie.

Tabelul 1 Evaziunea fiscală în economia subterană

Ţările în care se manifestă

evaziune fiscală Evaziunea ca pondere

din PNB-ul ţării - în %

Marea Britanie 8%

Suedia 13%

Belgia 12%

Italia 11,5%

Franţa 9%

Olanda 9%

Canada 9%

Danemarca 9%

Germania 9%

SUA 8,5%

Japonia 5%

(Sursa, www.insse.ro , Institutul Naţional de Statistică)

Evaziunea fiscală e unul din fenomenele economico-sociale complexe de maximă importanţă cu care statele de astăzi se confruntă şi ale cărei consecinţe nedorite caută să le limiteze cât mai mult, eradicarea fiind practic imposibilă. Statul trebuie să se preocupe sistematic şi eficient de preîntâmpinarea şi limitarea fenomenului evaziunii fiscale. Statul prin puterile publice, poate şi să incite la evaziune fiscală, urmărind în principal două scopuri: un scop ”pozitiv” argumentat de dorinţa de a stimula formarea capitalului şi un scop “negativ” reflectat în sprijinirea unor grupuri de interese, de multe ori de tip mafiot, cu tot cortegiul de consecinţe. Astfel, evaziunea fiscală apare ca un element dorit sau nu al politicii fiscale.

Unul dintre secretele japonezilor în ce priveşte formarea capitalului e evaziunea fiscală care e incurajată oficial. În mod legal un japonez adult e scutit de taxe pentru un cont de economii medii. Japonia are de 5 ori mai multe conturi de acest fel decât numărul populaţiei, inclusiv copiii. Din aceasta cauză, au rata cea mai mare de formare a capitalului. Din alt punct de vedere, efectul cotelor înalte şi puternic progresive au dispărut şi ca urmare a faptului că ele au stimulat apariţia prevederilor legale şi a altora ce sprijină evaziunea fiscală, în speţă, aşa numitele portiţe legale, ce permit reducerea procentuală a cotelor de impozitare. Intervenţia statului în menţinerea unui anumit grad de evaziune fiscală în scopurile arătate trebuie analizată prin prisma raporturilor dintre efect şi eforturi.

Multitudinea obligaţiilor pe care legea le impune contribuabililor, sau mai ales povara acestor obligaţii au facut să stimuleze, în toate timpurile, ingeniozitatea contribuabililor în a inventa procedee diverse de eludare a obligaţiunilor fiscale. Evaziunea fiscală a fost întotdeauna în special activă şi ingenioasă pentru motivul că fiscul lovind indivizii în averea lor, îi atinge în cel mai sensibil interes: interesul bănesc.

Preview document

Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 1
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 2
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 3
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 4
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 5
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 6
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 7
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 8
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 9
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 10
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 11
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 12
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 13
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 14
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 15
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 16
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 17
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 18
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 19
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 20
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 21
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 22
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 23
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 24
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 25
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 26
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 27
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 28
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 29
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 30
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 31
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 32
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 33
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 34
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 35
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 36
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 37
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 38
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 39
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 40
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 41
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 42
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 43
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 44
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 45
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 46
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 47
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 48
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 49
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 50
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 51
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 52
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 53
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 54
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 55
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 56
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 57
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 58
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 59
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 60
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 61
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 62
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 63
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 64
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 65
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 66
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 67
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 68
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 69
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 70
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 71
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 72
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 73
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 74
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 75
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 76
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 77
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 78
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 79
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 80
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 81
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 82
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 83
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 84
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 85
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 86
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 87
Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale - Pagina 88

Conținut arhivă zip

 • Evaziunea Fiscala - Element Primar al Fraudei Fiscale.doc

Alții au mai descărcat și

Evaziunea Fiscală

INTRODUCERE Oriunde şi oricând existenţa controlului presupune existenţa răspunderii. Controlul fără răspundere şi răspunderea fără control sunt...

Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este rezultatul unei ample documentări şi a unei impresionante bibliografii legislative din domeniul financiar...

Standardele internaționale de contabilitate în domeniul public și privat - IPSAS vs IAS

INTRODUCERE Contabilitatea deţine un rol reprezentativ, având multiple funcţii în activitatea economică, financiară şi socială. Cu o istorie...

IPSAS 1 - prezentarea situațiilor financiare

INTRODUCERE IPSAS-urile reprezintă cea mai bună practică internatională de raportare financiară pentru entitătile din sectorul public. Ele se...

Evaziune Fiscală

Introducere Statul modern este o institutie extrem de dinamica si de mare complexitate cu nenumarate functii carui functionare si finantare este...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Reglementări contabile și fiscale privind TVA cu exemplificare la SC Saigon Family SRL

CAPITOLUL I DELIMITĂRI ŞI FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 1.1 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ-VENIT AL BUGETULUI DE STAT...

Bazele Contabilității

CAPITOLUL I - Notiuni introductive privind contabilitatea întreprinderii 1.1. Originile si evolutia contabilitatii În evolutia sa de la practica...

Ai nevoie de altceva?