Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 18695
Mărime: 125.08KB (arhivat)
Publicat de: Alina Banu
Cost: 8 puncte

Extras din proiect

CAP.I

ASPECTE GENERALE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE

1.1.Activele circulante şi necesitatea lor în cadrul întreprinderii

În cadrul patrimoniului agenţilor economici, un loc important alături de activele imobilizate îl ocupă activele circulante. Activele circulante sunt componente ale fondului de rulment al agentului economic, cuprinzând valori de exploatare, valori de realizat pe temen scurt, valori disponibile.

Valorile de exploatare – se referă la activele circulante materiale de natura stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie.

Valorile de realizat pe termen scurt – cuprind creanţele faţă de clienţi, creanţe referitoare la avansurile acordate furnizorilor, împrumuturi acordate de unitate, creanţe faţă de personal, asociaţi, stat şi alţi debitori.

Valorile disponibile – cuprind titlurile de plasament, precum şi disponibilităţile băneşti existente în casierie, bancă.

Unitatea patrimonială are nevoie de toate aceste active circulante în desfăşurarea activităţii sale, iar nivelul şi structura acestora depinde de obiectul de activitate al unităţii, de modul de organizare al activităţii economice, de durata ciclului de producţie, de termenele de decontare şi alţi factori.

Dintre cele trei categorii de active circulante, voi pune accentul asupra celor materiale, respectiv activele de natura stocurilor, referindu-mă în mod special la materii prime şi materiale.

1.2. Definirea activelor circulante materiale

Activele circulante materiale se definesc ca fiind bunurile şi serviciile care intervin efectiv în cadrul procesului de producţie al unităţii patrimoniale. Aceste active pot avea două destinaţii: pe de o parte pot fi vândute în aceaşi stare sau după ce au fost prelucrate în procesul de producţie, iar pe de altă parte, ele pot fi consumate la prima lor utilizare.

Cantitatea, structura sortimentală şi ponderea lor diferă de la o unitate la alta, datorită factorilor ce influenţează cele trei activităţi ale unei întreprinderi: aprovzionare, producţie, desfacere.

Caracteristica principală a activelor circulante materiale este aceea că ele să află succesiv şi neîntrerupt în diferite faze ale procesului de producţie şi desfacere, de unde rezultă şi aportul lor la realizarea cifrei de afaceri şi la valorificarea capitalului.

1.3.Clasificarea activelor circulante materiale

Activele circulante cuprind două mari categorii: stocurile şi producţia în curs de execuţie.

În cadrul stocurilor intră: materiale, materii prime, mărfurile, produsele, animalele, păsările, baracamentele şi ambalajele.

Mărfurile sunt bunuri achiziţionate de unitate în scopul revânzării lor.

Produsele sunt bunurile aflate în diferite faze ale procesului de producţie, cuprinzând: semifabricatele, produsele finite, produsele reziduale.

Animalele şi păsările cuprind: animalele născute şi cele tinere, animalele crescute ţi folosite pentru reproducţie, cele puse la îngrăşat şi cele pentru producţie de lână, lapte, blană.

Baracamente, reprezintă bunurile achiziţionate de unitate pentru a folosi la lucrări şi prestaţii de construcţii.

Ambalajele, sunt bunuri folosite pentru a proteja materialele şi mărfurile pe timpul transportului.

Producţia în curs de execuţie – cuprinde produsele care nu au trecut prin toate fazele prcocesului tehnologic, dar şi cele terminate care nu au fost supuse probelelor şi recepţiei tehnice. De asemenea, cuprinde şi lucrările, serviciile şi studiile în curs de execuţie.

1.4. Definirea materiilor prime şi materialelor consumabile

Materiile prime şi materiale consumabile sunt active circulante materiale, de natura stocurilor. Materiile prime sunt stocuri care participă direct la procesul de exploatare al unităţii şi care se regăsesc în produsul finit, integral sau parţial, în starea lor iniţială sau într-o formă transformată.

Materialele consumabile sunt acele stocuri care participă sau ajută la derularea procesului de producţie, dar se cosumă în cadrul acesteia, regăsindu-se în produsul final. În cadrul materialelor consumabile intră: materialele auxiliare, combustibilii, materialele pentru ambalat, piese de schimb, seminţe, materialele de plantat, furaje, etc.

Materialele de natura obiectelor de inventar, sunt acele categorii de bunuri care nu îndeplinesc cumulativ cele două condiţii pentru a fi considerate mijloace fixe respectiv au o valoare mai mică decât limita prevăzută de lege, indiferent de durata lor de utilizare sau au o durată de utilizare mai mică de un an indiferent de valoarea lor. În structura lor se cuprind:

 echipamente de protecţie şi echipamente de lucru

 îmbrăcămite specială

 sculele, dispozitivele şi verificatoarele (S.D.V)

 aparatele de măsură şi control

Preview document

Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 1
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 2
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 3
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 4
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 5
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 6
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 7
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 8
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 9
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 10
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 11
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 12
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 13
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 14
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 15
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 16
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 17
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 18
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 19
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 20
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 21
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 22
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 23
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 24
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 25
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 26
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 27
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 28
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 29
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 30
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 31
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 32
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 33
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 34
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 35
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 36
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 37
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 38
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 39
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 40
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 41
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 42
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 43
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 44
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 45
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 46
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 47
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 48
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 49
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 50
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 51
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 52
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 53
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 54
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 55
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 56
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 57
Evidența operativă și contabilitatea stocurilor de matterii prime și materiale - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Evidenta Operativa si Contabilitatea Stocurilor de Matterii Prime si Materiale.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje

INTRODUCERE Consider contabilitatea stocurilor şi a ambalajelor ca fiind o activitate importantă în cadrul unei societăţi comerciale care...

Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor

1.1. Contabilitatea stocurilor în România In majoritatea întreprinderilor, contabilitatea nu înregistreaza zilnic miscarile stocurilor....

Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale

1. Introducere IAS 2 Stocuri a fost publicat de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate în decembrie 1993. El a înlocuit IAS 2...

Caiet de practică la SC Rombiz Impex SRL - Craiova

PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII SC ROMBIZ IMPEX SRL este o societate comerciala cu raspundere limitata, inregistrata la Registrul Comertului sub...

Calculul, evidența, contabilizarea și controlul operațiilor privind mărfurile la SC Ascqma SA

Pentru a-şi realiza obiectul de activitate în vederea obţinerii de profit, orice între¬prindere cu activitate industrială, comercială, de servicii...

Contabilitatea Materiilor Prime și Materialelor

Argument Desfăşurare activităţii oricărui agent economic presupune intervenţia unei mari diversităţi de active circulante materiale. Întrucât...

Cheltuielile și Veniturile în Cadrul SC Petrovest SA

Prezentarea generală a S.C.”PETROVEST” S.A. 1. Scurt istoric (prezentarea societăţii) Societatea comercială „PETROVEST SA BORŞ” provine din...

SC Olpo Ulei SA

Argument Lucrarea de faţa reflectă competenţele generale dobândite de către elev, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic, prin...

Ai nevoie de altceva?