Evidenta si Comercializarea Marfurilor

Proiect
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 26362
Mărime: 138.11KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Oprea Delia

Cuprins

INTRODUCERE.1

ARGUMENT.3

Reglementarile contabile in vigoare. ORDIN Nr. 1752/2006.4

CAPITOLUL I. Date introductive

1.1. Particularitati ale contabilitatii in comert.19

1.2. Generalitati privind contabilitatea marfurilor.21

CAPITOLUL II. Evaluarea marfurilor

2.1. Principii de evaluare.23

2.2. Tehnici si metode de evaluare.25

2.3. Preturile utilizate in evaluarea marfurilor.28

CAPITOLUL III.

Metode de organizare a contabilitatii marfurilor

3.1. Metoda inventarului permanent.30

3.2. Metoda inventarului intermitent.31

CAPITOLUL IV. Contabilitatea evidentei si comercializarii marfurilor cu ridicata

4.1. Circuitul comercial al marfurilor.34

4.2. Organizarea evidentei operative si a contabilitatii analitice a marfurilor.37

4.3. Sistemul de documente folosite in circulatia marfurilor.41

4.4. Contabilitatea sintetica a marfurilor .43

4.5. Contabilitatea fluxurilor de intrare a marfurilor .46

4.6. Contabilitatea fluxurilor de iesire a marfurilor.47

4.7. Reduceri de pret.48

CAPITOLUL V. Contabilitatea circulatiei marfurilor cu amanuntul

5.1. Evidenta operativa a marfurilor in unitatile comerciale .51

5.2. Contabilitatea fluxurilor de intrare-iesire a marfurilor.52

Tehnologie comerciala.53

CAPITOLUL VI.

STUDIUL DE CAZ.66

ANEXELE.90

CONCLUZIE.96

BIBLIOGRAFIE.100

Extras din document

INTRODUCERE

Actuala dezvoltare a economiei a impus intercalarea între consumatori si producatori, a unor agenti economici, specializati, care formeaza reteaua unitatilor comerciale cu ridicata si cu amanuntul.

Circuitul bunurilor materiale parcurge urmatoarele etape: aprovizionarea, stocarea si vânzarea.

Contabilitatea ca disciplina, aloca un capitol aparte aprovizionarii, stocarii, desfacerii de marfuri, a modului cum aceste operatii economice sunt reflectate în evidenta contabila.

Comertul este o activitate economica, constând din ansamblul activitatilor prin care se stabilesc legaturi permanente între productia bunurilor materiale si consumul acestora, concretizate în cumpararea si vânzarea marfurilor, cu scopul de a obtine profit. În acest scop trebuie reluat în permanenta ciclul aprovizionare – stocare - vânzare.

Aprovizionarea este actul de comert în urma caruia bunurile trec din proprietatea producatorului în proprietatea comerciantului. Din punct de vedere fiscal transferul marfurilor de la vânzator la cumparator are loc în momentul emiterii facturii fiscale.

Stocarea este procesul de constituire a stocurilor de marfuri destinate vânzarii, în scopul asigurarii continuitatii procesului de vânzare. În functie de momentul de referinta stocul poate fi initial (SI) sau final (SF).

Vânzarea constituie esenta actului de comert în urma careia marfurile trec din proprietatea comerciantului în proprietatea consumatorului final.

Între aceste trei momente ale circuitului exista o legatura de interconditionare reciproca, legatura ce se exprima prin „balanta fluxului marfurilor”

:

SI + A = V + SF

unde: SI – reprezinta stoc initial de marfuri;

A – reprezinta aprovizionarile;

V – reprezinta vânzarile;

SF – reprezinta stocul final de marfuri.

Comertul, în calitate de ramura a economiei nationale, îndeplineste urmatoarele conditii:

- Echilibrarea cererii solvabile de marfuri;

- Accelerarea proceselor de vânzare a marfurilor la un nivel superior;

- Influentarea consumului printr-o oferta activa de marfuri.

Activitatea de comert interior se desfasoara prin societati comerciale specializate cum ar fi:

- Societati comerciale cu capital privat cum ar fi: societati în nume colective, în comandita simpla, pe

actiuni si societati cu raspundere limitata

- Întreprinderi comerciale de natura regiilor autonome sau subunitati ale acestora al caror obiect principal de activitate îl constituie cumpararea marfurilor si vânzarea lor cu scopul de a obtine profit

- Societati comerciale constituie prin reorganizarea unitatilor comerciale de stat

- Asociatii familiale sau persoane fizice care desfasoara activitati comerciale, organizate conform Decretului – Lege nr. 54/1990

- Cooperative de consum sau mestesugaresti formate prin asocierea unor producatori care desfasoara si activitati comerciale

ARGUMENT

Evidenta si comercializarea marfurilor este tema pe care mi-am ales-o pentru proiectul meu , ca am considerat ca mi se potriveste.

Pentru a-si realiza obiectul de activitate în vederea obtinerii de profit, orice întreprindere cu activitate industrială, comercială, de servicii sau de altă natură, efectuează în mod curent tranzactii de cumpărări si vânzări de bunuri şi servicii.

Acest proiect ma va ajuta sa fixez mai bine materia de contabilitate (marfurile), si ma ajuta sa rezolv probleme legate de marfuri cu usurinta.

ORDIN Nr. 1752 din 17 noiembrie 2005

pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1080 bis din 30 noiembrie 2005

Ordinul nr. 1.752/2005 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.080 din 30 noiembrie 2005 şi este reprodus şi în acest număr bis.

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

ART. 1

(1) Se aprobă reglementările contabile conforme cu directivele europene, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Reglementările prevăzute la alin. (1) cuprind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene.

Anexa este reprodusă în facsimil.

Preview document

Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 1
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 2
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 3
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 4
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 5
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 6
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 7
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 8
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 9
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 10
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 11
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 12
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 13
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 14
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 15
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 16
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 17
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 18
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 19
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 20
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 21
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 22
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 23
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 24
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 25
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 26
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 27
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 28
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 29
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 30
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 31
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 32
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 33
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 34
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 35
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 36
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 37
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 38
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 39
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 40
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 41
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 42
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 43
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 44
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 45
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 46
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 47
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 48
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 49
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 50
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 51
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 52
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 53
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 54
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 55
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 56
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 57
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 58
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 59
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 60
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 61
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 62
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 63
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 64
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 65
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 66
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 67
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 68
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 69
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 70
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 71
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 72
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 73
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 74
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 75
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 76
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 77
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 78
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 79
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 80
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 81
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 82
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 83
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 84
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 85
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 86
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 87
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 88
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 89
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 90
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 91
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 92
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 93
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 94
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 95
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 96
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 97
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 98
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 99
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 100
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 101
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 102
Evidenta si Comercializarea Marfurilor - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Coperta_Dana.doc
  • Evidenta si Comercializarea Marfurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor

INTRODUCERE Originile contabilităţii se pierd undeva la hotarul dintre istoria “cunoscută” şi partea încă neclară a istoriei societăţii omeneşti....

Contabilitatea stocurilor de mărfuri la o entitate economică

CAPITOLUL I STUDIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL CONTABILITĂŢII STOCURILOR DE MARFURI. CADRUL ECONOMIC GENERAL. 1.1. Aria de definire şi...

Contabilitatea Circulației Mărfurilor la SC Niadal Abatex Company SRL

1. PREZENTAREA S.C. NIADAL ABATEX COMPANY S.R.L 1.1 PROFILUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE SCURT ISTORIC Denumirea societăţii este „SC NIADAL ABATEX...

Calculul, Evidenta, Contabilizarea si Controlul Operatiilor privind Marfurile la SC Ascqma SA

Pentru a-şi realiza obiectul de activitate în vederea obţinerii de profit, orice între¬prindere cu activitate industrială, comercială, de servicii...

Comparație între IAS 38 și OMFP 3055-2009

PARTEA I Introducere Integrarea Romaniei in U.E.a impus atat cunoasterea aprofundata cât si alinierea la Standardele Internationale de...

Contabilitate Marfurilor

ARGUMENT De-a lungul timpului,ştiinţa studierii mărfurilor a purtat diferite denumiri,dintre care cea ami cunoscuta este aceea de...

Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este elaborată având la bază prevederile Legii Contabilităţii, a Regulamentului pentru aplicarea Legii...

Contabilitatea Marfurilor

Pentru a-si realiza obiectul de activitate în vederea obtinerii de profit, orice întreprindere cu activitate industriala, comerciala, de servicii...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea unui Flux Informational privind Contabilitatea Stocurilor de Produse si Marfuri - Aurora SA

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Prezentarea generală a unităţii „ Drumul spre succes este...

Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access

Capitolul I. Abordarea sistemică a întreprinderii 1.1. Conceptul de sistem Aplicarea teoriei sistemelor în economie a avut loc la sfârşitul...

Garda Financiară și Atribuțiile sale de Control

INTRODUCERE ’’Sa nu faci multe legi, si chiar de le faci vezi sa fie bune si mai cu seama ai grija sa fie ascultate si aduse la îndeplinire,...

Organizarea și exercitarea controlului efectuat de către garda financiară secția jud. Caraș-Severin

Instituţia controlului financiar în ţara noastră, formele şi metodele de organizare şi exercitare, principiile de bază precum şi funcţiile şi...

Analiza Valorii Adăugate

1. ANALIZA REZULTATELOR ÎNTREPRINDERII Analiza economico-financiară reprezint un ansamblu de concepte, tehnici şi instrumente care asigură...

Contabilitate Import Export

INTRODUCERE Actualitatea temei. Inscrierea Republicii Moldova în procesul de integrare europeana a condus la o crestere mult mai dinamica a...

Contabilitatea Mărfurilor

ARGUMENT Pentru a-şi realiza obiectul de activitate în vederea obţinerii de profit, orice întreprindere cu activitate industrială, comercială, de...

Caracterizarea Generala a Impozitelor

1.1. CONŢINUTUL ŞI ROLUL IMPOZITELOR Impozitele indirecte reprezintă o prelevare a unei părţi din veniturile şi/sau averea persoanelor fizice şi...

Ai nevoie de altceva?