Evidența și comercializarea mărfurilor

Proiect
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 26362
Mărime: 138.11KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Oprea Delia

Cuprins

 1. INTRODUCERE.1
 2. ARGUMENT.3
 3. Reglementarile contabile in vigoare. ORDIN Nr. 1752/2006.4
 4. CAPITOLUL I. Date introductive
 5. 1.1. Particularitati ale contabilitatii in comert.19
 6. 1.2. Generalitati privind contabilitatea marfurilor.21
 7. CAPITOLUL II. Evaluarea marfurilor
 8. 2.1. Principii de evaluare.23
 9. 2.2. Tehnici si metode de evaluare.25
 10. 2.3. Preturile utilizate in evaluarea marfurilor.28
 11. CAPITOLUL III.
 12. Metode de organizare a contabilitatii marfurilor
 13. 3.1. Metoda inventarului permanent.30
 14. 3.2. Metoda inventarului intermitent.31
 15. CAPITOLUL IV. Contabilitatea evidentei si comercializarii marfurilor cu ridicata
 16. 4.1. Circuitul comercial al marfurilor.34
 17. 4.2. Organizarea evidentei operative si a contabilitatii analitice a marfurilor.37
 18. 4.3. Sistemul de documente folosite in circulatia marfurilor.41
 19. 4.4. Contabilitatea sintetica a marfurilor .43
 20. 4.5. Contabilitatea fluxurilor de intrare a marfurilor .46
 21. 4.6. Contabilitatea fluxurilor de iesire a marfurilor.47
 22. 4.7. Reduceri de pret.48
 23. CAPITOLUL V. Contabilitatea circulatiei marfurilor cu amanuntul
 24. 5.1. Evidenta operativa a marfurilor in unitatile comerciale .51
 25. 5.2. Contabilitatea fluxurilor de intrare-iesire a marfurilor.52
 26. Tehnologie comerciala.53
 27. CAPITOLUL VI.
 28. STUDIUL DE CAZ.66
 29. ANEXELE.90
 30. CONCLUZIE.96
 31. BIBLIOGRAFIE.100

Extras din proiect

INTRODUCERE

Actuala dezvoltare a economiei a impus intercalarea între consumatori si producatori, a unor agenti economici, specializati, care formeaza reteaua unitatilor comerciale cu ridicata si cu amanuntul.

Circuitul bunurilor materiale parcurge urmatoarele etape: aprovizionarea, stocarea si vânzarea.

Contabilitatea ca disciplina, aloca un capitol aparte aprovizionarii, stocarii, desfacerii de marfuri, a modului cum aceste operatii economice sunt reflectate în evidenta contabila.

Comertul este o activitate economica, constând din ansamblul activitatilor prin care se stabilesc legaturi permanente între productia bunurilor materiale si consumul acestora, concretizate în cumpararea si vânzarea marfurilor, cu scopul de a obtine profit. În acest scop trebuie reluat în permanenta ciclul aprovizionare – stocare - vânzare.

Aprovizionarea este actul de comert în urma caruia bunurile trec din proprietatea producatorului în proprietatea comerciantului. Din punct de vedere fiscal transferul marfurilor de la vânzator la cumparator are loc în momentul emiterii facturii fiscale.

Stocarea este procesul de constituire a stocurilor de marfuri destinate vânzarii, în scopul asigurarii continuitatii procesului de vânzare. În functie de momentul de referinta stocul poate fi initial (SI) sau final (SF).

Vânzarea constituie esenta actului de comert în urma careia marfurile trec din proprietatea comerciantului în proprietatea consumatorului final.

Între aceste trei momente ale circuitului exista o legatura de interconditionare reciproca, legatura ce se exprima prin „balanta fluxului marfurilor”

:

SI + A = V + SF

unde: SI – reprezinta stoc initial de marfuri;

A – reprezinta aprovizionarile;

V – reprezinta vânzarile;

SF – reprezinta stocul final de marfuri.

Comertul, în calitate de ramura a economiei nationale, îndeplineste urmatoarele conditii:

- Echilibrarea cererii solvabile de marfuri;

- Accelerarea proceselor de vânzare a marfurilor la un nivel superior;

- Influentarea consumului printr-o oferta activa de marfuri.

Activitatea de comert interior se desfasoara prin societati comerciale specializate cum ar fi:

- Societati comerciale cu capital privat cum ar fi: societati în nume colective, în comandita simpla, pe

actiuni si societati cu raspundere limitata

- Întreprinderi comerciale de natura regiilor autonome sau subunitati ale acestora al caror obiect principal de activitate îl constituie cumpararea marfurilor si vânzarea lor cu scopul de a obtine profit

- Societati comerciale constituie prin reorganizarea unitatilor comerciale de stat

- Asociatii familiale sau persoane fizice care desfasoara activitati comerciale, organizate conform Decretului – Lege nr. 54/1990

- Cooperative de consum sau mestesugaresti formate prin asocierea unor producatori care desfasoara si activitati comerciale

ARGUMENT

Evidenta si comercializarea marfurilor este tema pe care mi-am ales-o pentru proiectul meu , ca am considerat ca mi se potriveste.

Pentru a-si realiza obiectul de activitate în vederea obtinerii de profit, orice întreprindere cu activitate industrială, comercială, de servicii sau de altă natură, efectuează în mod curent tranzactii de cumpărări si vânzări de bunuri şi servicii.

Acest proiect ma va ajuta sa fixez mai bine materia de contabilitate (marfurile), si ma ajuta sa rezolv probleme legate de marfuri cu usurinta.

ORDIN Nr. 1752 din 17 noiembrie 2005

pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1080 bis din 30 noiembrie 2005

Ordinul nr. 1.752/2005 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.080 din 30 noiembrie 2005 şi este reprodus şi în acest număr bis.

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

ART. 1

(1) Se aprobă reglementările contabile conforme cu directivele europene, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Reglementările prevăzute la alin. (1) cuprind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene.

Anexa este reprodusă în facsimil.

Preview document

Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 1
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 2
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 3
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 4
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 5
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 6
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 7
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 8
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 9
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 10
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 11
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 12
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 13
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 14
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 15
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 16
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 17
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 18
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 19
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 20
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 21
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 22
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 23
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 24
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 25
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 26
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 27
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 28
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 29
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 30
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 31
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 32
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 33
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 34
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 35
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 36
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 37
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 38
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 39
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 40
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 41
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 42
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 43
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 44
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 45
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 46
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 47
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 48
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 49
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 50
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 51
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 52
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 53
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 54
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 55
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 56
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 57
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 58
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 59
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 60
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 61
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 62
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 63
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 64
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 65
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 66
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 67
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 68
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 69
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 70
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 71
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 72
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 73
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 74
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 75
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 76
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 77
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 78
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 79
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 80
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 81
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 82
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 83
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 84
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 85
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 86
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 87
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 88
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 89
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 90
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 91
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 92
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 93
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 94
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 95
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 96
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 97
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 98
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 99
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 100
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 101
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 102
Evidența și comercializarea mărfurilor - Pagina 103

Conținut arhivă zip

 • Coperta_Dana.doc
 • Evidenta si Comercializarea Marfurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea stocurilor de mărfuri la o entitate economică

CAPITOLUL I STUDIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL CONTABILITĂŢII STOCURILOR DE MARFURI. CADRUL ECONOMIC GENERAL. 1.1. Aria de definire şi...

Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor

INTRODUCERE Originile contabilităţii se pierd undeva la hotarul dintre istoria “cunoscută” şi partea încă neclară a istoriei societăţii omeneşti....

Contabilitatea Mărfurilor

ARGUMENT Contabilitatea este instrumentul principal de cunoastere, gestiune si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute. Activele...

Contabilitatea mărfurilor la SC Val Prod SRL

Marfurile sunt acele valori vândute care prin natura si destinatia lor sunt folosite pentru a fi vandute in starea in care s-au cumparat sau in...

Contabilitate mărfurilor

ARGUMENT De-a lungul timpului,ştiinţa studierii mărfurilor a purtat diferite denumiri,dintre care cea ami cunoscuta este aceea de...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitate în Comerț și Turism

CAPITOLUL I ORGANIZAREA GENERALĂ A CONTABILITĂŢII ÎN COMERŢ ŞI TURISM 1.1. TRĂSĂTURILE ECONOMICO-FINANCIARE ALE ACTIVITĂŢII DE COMERŢ INTERIOR...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Prezentarea generală a unităţii „ Drumul spre succes este...

Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access

Capitolul I. Abordarea sistemică a întreprinderii 1.1. Conceptul de sistem Aplicarea teoriei sistemelor în economie a avut loc la sfârşitul...

Organizarea și exercitarea controlului efectuat de către garda financiară secția jud. Caraș-Severin

Instituţia controlului financiar în ţara noastră, formele şi metodele de organizare şi exercitare, principiile de bază precum şi funcţiile şi...

Analiza Valorii Adăugate

1. ANALIZA REZULTATELOR ÎNTREPRINDERII Analiza economico-financiară reprezint un ansamblu de concepte, tehnici şi instrumente care asigură...

Garda Financiară și Atribuțiile sale de Control

INTRODUCERE ’’Sa nu faci multe legi, si chiar de le faci vezi sa fie bune si mai cu seama ai grija sa fie ascultate si aduse la îndeplinire,...

Merchandising-Etalare

Magazinul nu este un simplu „vânzător”, ci şi un creator de valoare, care oferă consumatorului un serviciu în plus fată de cel asigurat de...

Contabilitate Import Export

INTRODUCERE Actualitatea temei. Inscrierea Republicii Moldova în procesul de integrare europeana a condus la o crestere mult mai dinamica a...

Contabilitatea Mărfurilor

ARGUMENT Pentru a-şi realiza obiectul de activitate în vederea obţinerii de profit, orice întreprindere cu activitate industrială, comercială, de...

Ai nevoie de altceva?