Evolutii in Activitate SC Express Auto Star SRL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Evolutii in Activitate SC Express Auto Star SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 57 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Popa Constantin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Capitolul I. CADRUL LEGAL DE CONSTITUIRE ŞI FUNCŢIONARE A SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
1.1. Tipuri de societăţi comerciale
1.2. SC EXPRES AUTO STAR SRL – societate mijlocie cu răspundere limitată
1.2.1. Trăsături şi clasificare a IMM-urilor
1.2.2. SC EXPRES AUTO STAR SRL – istoric, formă juridică, obiect de activitate şi produse realizate
Capitolul II. CONTABILITATEA SC EXPRES AUTO STAR SRL
2.1. Documentele justificative – concept, rol şi clasificare
2.2. Evoluţii contabile ale societăţii SC EXPRES AUTO STAR SRL
Capitolul III. ACTIVITATEA DE MARKETING A SC EXPRES AUTO STAR SRL
Capitolul IV. ACTIVITATEA FINANCIARĂ A SC EXPRES AUTO STAR SRL
Capitolul V. PROIECTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC PENTRU DETERMINAREA PROFITULUI UTILIZÂND VISUAL BASIC
ANEXE

Extras din document

Capitolul I

CADRUL LEGAL DE CONSTITUIRE ŞI FUNCŢIONARE A SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

1.1. Tipuri de societăţi comerciale

Conform legislaţiei în vigoare, respectiv Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, în vederea efectuării de acte de comerţ, persoanele fizice şi juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi comerciale, cu respectarea condiţiilor legale.

În acest sens, pot exista următoarele tipuri de societăţi comerciale:

a) societăţi în nume colectiv, sunt acele societăţi ale căror obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a tuturor asociaţilor;

b) societăţi în comandită simplă, sunt acele societăţi ale căror obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor comanditaţi; asociaţii comanditari răspund numai până la concurenta aportului lor;

c) societăţi pe acţiuni sunt societăţile al căror capital social este împărţit în acţiuni, iar obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social; acţionarii răspund numai în limita aportului lor,

d) societăţi în comandită pe acţiuni sunt societăţile al căror capital social este împărţit în acţiuni, iar obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor comanditati; asociaţii comanditati răspund numai până la concurenta aportului lor;

e) societăţi cu răspundere limitată sunt societăţile ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; asociaţii răspund numai în limita aportului lor.

Potrivit legii, societatea în nume colectiv sau în comandită simplă se constituie prin contract de societate, iar societatea pe acţiuni, în comandită pe acţiuni sau cu răspundere limitată se constituie prin contract de societate şi statut.

Având în vedere că societatea implicată în această analiză este organizată sub forma societati comerciale cu raspundere limitata, vom încerca să prezentăm succint, câteva dintre caracteristicile acestui tip de societate.

Conform dispoziţiilor legale, hotărârile asociaţilor se iau în adunarea generală, ale cărei obligaţii sunt:

a) să aprobe situaţia financiară anuală şi să stabilească repartizarea profitului net;

b) să îi desemneze pe administratori şi cenzori, să îi revoce şi să le dea descărcare de activitatea lor, precum şi să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu;

c) să decidă urmărirea administratorilor şi cenzorilor pentru daunele pricinuite societăţii, desemnând şi persoana însărcinată să o exercite;

d) să modifice actul constitutiv.

În general, societatea este administrată de unul sau mai mulţi administratori, asociaţi sau neasociaţi, numiţi prin actul constitutiv sau de adunarea generală. Administratorii nu pot primi, fără autorizarea adunării asociaţilor, mandatul de administrator în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate, nici să facă acelaşi comerţ altui concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancţiunea revocării şi răspunderii pentru daune.

În privinţa organizării contabilităţii, societăţile vor asigura întocmirea situaţiilor financiare după normele prevăzute pentru societatea pe acţiuni, acestea urmând a fi puse la dispoziţia direcţiilor generale ale finanţelor publice competente, în termenele legale.

În cazul societăţilor cu răspundere limitată, actul constitutiv poate fi modificat prin hotărârea adunării generale sau printr-un act adiţional la actul constitutiv sau hotărârea instanţei judecătoreşti.

1.2. SC EXPRES AUTO STAR SRL – societate mijlocie cu răspundere limitată

1.2.1. Trăsături şi clasificare a IMM-urilor

Prin statutul său, societatea SC EXPRES AUTO STAR SRL este definită ca o societate cu răspundere limitată, fiind inclusă în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii. Prin caracteristicile sale, societatea se încadrează în categoria întreprinderilor mici, definite, potrivit Ordonanţei Guvernului nr.27/2006 , pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, după cum urmează:

Fisiere in arhiva (1):

  • Evolutii in Activitate SC Express Auto Star SRL.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Facultatea de Finanţe şi Contabilitate Contabilitate si Informatica de Gestiune Câmpulung Muscel