Exercitarea Auditului Financiar-Contabil la SC Turbomecanica SA

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Exercitarea Auditului Financiar-Contabil la SC Turbomecanica SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 51 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. ELEMENTE TEORETICE ALE AUDITULUI FINANCIAR-CONTABIL
1.1. DEFINIREA AUDITULUI FINANCIAR-CONTABIL
1.2. OBIECTIVELE AUDITULUI FINANCIAR-CONTABIL
1.3. PLANIFICAREA AUDITULUI FINANCIAR-CONTABIL
1.4. PRAGUL DE SEMNIFICATIE ÎN AUDIT
1.5. RISCUL DE AUDIT
1.6. PROBELE DE AUDIT
1.7. RAPORTUL DE AUDIT
1.8. TIPURI DE OPINII EXPRIMATE DE CĂTRE AUDITORI
2. PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. TURBOMECANICA S.A.
3. STUDIU DE CAZ : EXERCITAREA AUDITULUI FINANCIAR-CONTABIL LA S.C. TURBOMECANICA S.A.
4. CONCLUZII ŞI PROPUNERI
ANEXE

Extras din document

1. ELEMENTE TEORETICE ALE AUDITULUI FINANCIAR-CONTABIL

1.1. DEFINIREA AUDITULUI FINANCIAR-CONTABIL

Auditul a fost definit în literatura de specialitate străină şi naţională la unison asupra opiniei motivate de îndeplinire a imaginii fidele asupra conturilor anuale.

Denumirea de audit îşi are originea din latinescul „audiere”, care înseamnă a asculta, a audia, iar verbul englezesc „to audit” este tradus prin a controla, a verifica, a inspecta.

De fapt, termenul „audit” de origine anglo-saxonă, acoperă în esenţă aceeaşi idee caşi termenii de revizie, verificare sau control, dar lui i se asociază adesea conceptele de calitate, de rigoare, modernism, calificare.

Prin audit se înţelege examinarea profesională efectuată de o persoană autorizată, independentă, în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele a situaţiilor financiare anuale.

Situaţiile financiare trebuie să furnizeze informaţii utile pentru adoptarea deciziilor economice, pentru a hotărî momentul de cumpărare sau vânzare a unei investiţii de capital, a evalua deficienţele în răspunderea managerială, a evalua capacitatea întreprinderii de a plăti şi de a oferi alte beneficii angajaţilor săi, pentru a evalua garanţiile pentru credite acordate întreprinderii, a determina politicile de impozitare, pentru calculul profitului şi distribuirea dividendelor, a elabora date statistice despre venitul naţional.

Exercitarea auditului financiar presupune aplicarea a două concepte de bază:

a) Normalizarea contabilă - este stabilită prin Legea contabilităţii nr.82/1991 cu modificările ulterioare, Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii nr. 82/1991, prin H.G. nr.704/1993, Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.

b) Norme specifice auditului, stabilite de asociaţiile profesionale.

În funcţie de modul de organizare a activităţii de audit se disting tipurile de audit intern şi extern :

Auditul intern reprezintă o evaluare sau monitorizare organizată de către conducerea unei entităţi sub forma unui serviciu privind examinarea sistemelor proprii de contabilitateşi de control intern. Auditul intern este, practic, o activitate independentă de asigurare obiectivă şi consultativăde st inatăsă adauge valoare şi să antreneze îmbunătăţirea activităţii unui organism, pe care îl susţin în îndeplinirea obiectivelor printr-o abordare sistematică şi ordonată a evaluăriişi creşterii proceselor de gestionare a riscului de controlşi de conducere.

Auditul extern este efectuat de un profesionist independentşi răspunde nevoilor terţilor şi entităţii auditate în ceea ce priveşte gradul de încredere care poate fi acordat tranzacţiilorşi situaţiilor financiare ale acestuia (auditul de atestare financiară), respectarea reglementărilor legale, statutelor, regulamentelorşi deciziilor manageriale (auditul conformităţii sau legalităţii), precumşi respectarea principiilor economicităţii, eficienţeişi eficacităţii (cei 3 E) în activitatea desfăşurată (auditul performanţei).

1.2. OBIECTIVELE AUDITULUI FINANCIAR-CONTABIL

Auditul financiar contabil este orientat spre:

a) verificarea respectării cadrului conceptual al contabilităţii (postulate, principii, norme şi reguli de evaluare), general acceptat, a procedurilor interne stabilite de conducerea agentului economic (audit intern sau statutar).

Procedura reprezintă o înlănţuire logică de operaţiuni, cu scopul de a atinge un anumit obiectiv.

Fisiere in arhiva (1):

  • Exercitarea Auditului Financiar-Contabil la SC Turbomecanica SA.docx