Finanțe Publice

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 23598
Mărime: 182.25KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Baltes, Marginescu

Extras din document

Dictionar Termeni Eco

În lumea contemporană, finanţele publice constituie o componentă de prim rang a vieţii social – economice a fiecărei naţiuni. Finanţele publice influenţează ritmul creşterii economice a ţării, dimensiunile consumului public şi ale celui privat şi proporţiile formării brute de capital.

La dispoziţia autorităţilor publice se constituie fonduri băneşti pe seama produsului intern brut pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de exercitarea funcţiilor statului. Impozitele, taxele, contribuţiile, alocaţiile, împrumuturile de stat şi transferurile bugetare constituie nu numai metode de prelevare şi de repartizare a resurselor financiare publice, dar şi instrumente cu ajutorul cărora organele de decizie caută să orienteze dezvoltarea economică şi socială a ţării în direcţiile dorite de acestea.

Trecerea de la economia socialistă la economia de piaţă de tip occidental a implicat modificări fundamentale în bazele structurii politice şi economice. Procesul complex al reform`ei finanţelor, iniţiat după 1989, a avut la bază legiferarea principiilor de funcţionare a finanţelor în perioada de tranziţie. În acest context, au fost necesare crearea şi asigurarea premiselor noilor mecanisme şi forme instituţionale, care au vizat în principal:

-asigurarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului;

-dezvoltarea sferei proprietăţii private;

-crearea pieţei financiare de capital;

-folosirea coordonată a principalelor instrumente financiar-monetare (bugetul de stat, cursul de schimb, moneda şi creditul);

-adaptarea sistemului fiscal la cel specific economiei de piaţă, prin crearea de noi pârghii fiscale (T.V.A., accize, impozit pe profit).

Autorităţilor publice centrale şi locale din domeniul finanţelor publice le revine rolul să identifice, să trieze şi să ierarhizeze nevoile sociale, a căror satisfacere este de competenţa lor, şi să găsească cele mai adecvate căi de soluţionare a acestora, ţinând seama de caracterul limitat al resurselor financiare de care dispune societatea românească.

În condiţiile democraţiei în curs de dezvoltare în ţara noastră, partide politice cu orientări diferite se succed la putere promovând propriile lor politici financiare. Important este ca acestea, indiferent de culoarea lor politică, să nu piardă din vedere faptul că nici o societate nu trebuie să consume mai mult decât produce, şi că progresul social-economic al ţării nu poate fi realizat prin împovărarea şi sărăcirea populaţiei şi a ţării, ci pe calea prosperităţii acestora. În toate împrejurările, factorii de decizie au datoria morală şi obligaţia legală să promoveze şi să apere interesul naţional.

Pornind de la ideea că bugetul public reprezintă oglinda economiei unei ţări, lucrarea de faţă încearcă să evidenţieze, în primul rând, principalele caracteristici ale politicii financiare a statului român în domeniul veniturilor şi cheltuielilor publice şi, în al doilea rând, existenţa unui raport direct proporţional

între nivelul veniturilor publice şi volumul resurselor alocate apărării naţionale. Din perspectiva aderării la Uniunea Europeană, prezenta lucrare încearcă să prezinte principalele măsuri care s-au luat sau pe care statul român s-a angajat să le adopte în direcţia armonizării legislaţiei financiare cu cea a statelor membre ale Uniunii Europene.

Partea practică a lucrării reprezintă o analiză, pe baza unor indicatori de nivel, structură şi dinamică, a politicii financiare a României în domeniul apărării naţionale în perioada preaderării la NATO.

1.1.CONŢINUTUL ECONOMIC AL FINANŢELOR PUBLICE

Apariţia si existenţa statului, extinderea schimbului de mărfuri mijlocit de bani, reprezintă baza generală a apariţiei finanţelor.

Statul, începând cu fazele sale incipiente, a avut nevoie pentru funcţionarea şi consolidarea sa de susţinere nu numai socială şi politică, ci şi economică, materială care, odată cu apariţia banilor, a devenit susţinere financiară.

În toate orânduirile social-economice care au existat, finanţele s-au manifestat ca relaţii sociale, de natură economică, apărute în procesul repartiţiei produsului social şi mai ales a venitului naţional, în strânsă legătură cu îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor statului.

Atunci când vorbim despre finanţe, trebuie să facem distincţie între finanţele publice şi cele private. Expresia de finanţe publice este asociată cu statul, cu unităţile administrativ-teritoriale şi alte instituţii de drept public, în legătură cu veniturile, cheltuielile, împrumuturile şi datoria acestora. Finanţele private sunt asociate cu întreprinderile economice, cu băncile şi societăţile de asigurare, în legătură cu resursele şi cheltuielile acestora, cu împrumuturile primite sau acordate, cu creanţele de încasat şi obligaţiile de plată.

Între finanţele publice şi cele private există multe asemănări, dar şi o serie de deosebiri. Astfel, şi finanţele publice, ca şi cele private, se confruntă cu probleme de echilibru financiar.

nomici

Preview document

Finanțe Publice - Pagina 1
Finanțe Publice - Pagina 2
Finanțe Publice - Pagina 3
Finanțe Publice - Pagina 4
Finanțe Publice - Pagina 5
Finanțe Publice - Pagina 6
Finanțe Publice - Pagina 7
Finanțe Publice - Pagina 8
Finanțe Publice - Pagina 9
Finanțe Publice - Pagina 10
Finanțe Publice - Pagina 11
Finanțe Publice - Pagina 12
Finanțe Publice - Pagina 13
Finanțe Publice - Pagina 14
Finanțe Publice - Pagina 15
Finanțe Publice - Pagina 16
Finanțe Publice - Pagina 17
Finanțe Publice - Pagina 18
Finanțe Publice - Pagina 19
Finanțe Publice - Pagina 20
Finanțe Publice - Pagina 21
Finanțe Publice - Pagina 22
Finanțe Publice - Pagina 23
Finanțe Publice - Pagina 24
Finanțe Publice - Pagina 25
Finanțe Publice - Pagina 26
Finanțe Publice - Pagina 27
Finanțe Publice - Pagina 28
Finanțe Publice - Pagina 29
Finanțe Publice - Pagina 30
Finanțe Publice - Pagina 31
Finanțe Publice - Pagina 32
Finanțe Publice - Pagina 33
Finanțe Publice - Pagina 34
Finanțe Publice - Pagina 35
Finanțe Publice - Pagina 36
Finanțe Publice - Pagina 37
Finanțe Publice - Pagina 38
Finanțe Publice - Pagina 39
Finanțe Publice - Pagina 40
Finanțe Publice - Pagina 41
Finanțe Publice - Pagina 42
Finanțe Publice - Pagina 43
Finanțe Publice - Pagina 44
Finanțe Publice - Pagina 45
Finanțe Publice - Pagina 46
Finanțe Publice - Pagina 47
Finanțe Publice - Pagina 48
Finanțe Publice - Pagina 49
Finanțe Publice - Pagina 50
Finanțe Publice - Pagina 51
Finanțe Publice - Pagina 52
Finanțe Publice - Pagina 53
Finanțe Publice - Pagina 54
Finanțe Publice - Pagina 55
Finanțe Publice - Pagina 56
Finanțe Publice - Pagina 57
Finanțe Publice - Pagina 58
Finanțe Publice - Pagina 59
Finanțe Publice - Pagina 60
Finanțe Publice - Pagina 61
Finanțe Publice - Pagina 62
Finanțe Publice - Pagina 63
Finanțe Publice - Pagina 64
Finanțe Publice - Pagina 65
Finanțe Publice - Pagina 66
Finanțe Publice - Pagina 67
Finanțe Publice - Pagina 68
Finanțe Publice - Pagina 69
Finanțe Publice - Pagina 70
Finanțe Publice - Pagina 71
Finanțe Publice - Pagina 72
Finanțe Publice - Pagina 73
Finanțe Publice - Pagina 74
Finanțe Publice - Pagina 75
Finanțe Publice - Pagina 76
Finanțe Publice - Pagina 77
Finanțe Publice - Pagina 78
Finanțe Publice - Pagina 79
Finanțe Publice - Pagina 80
Finanțe Publice - Pagina 81
Finanțe Publice - Pagina 82
Finanțe Publice - Pagina 83
Finanțe Publice - Pagina 84
Finanțe Publice - Pagina 85
Finanțe Publice - Pagina 86
Finanțe Publice - Pagina 87
Finanțe Publice - Pagina 88
Finanțe Publice - Pagina 89
Finanțe Publice - Pagina 90
Finanțe Publice - Pagina 91
Finanțe Publice - Pagina 92
Finanțe Publice - Pagina 93
Finanțe Publice - Pagina 94
Finanțe Publice - Pagina 95
Finanțe Publice - Pagina 96
Finanțe Publice - Pagina 97
Finanțe Publice - Pagina 98
Finanțe Publice - Pagina 99
Finanțe Publice - Pagina 100
Finanțe Publice - Pagina 101
Finanțe Publice - Pagina 102
Finanțe Publice - Pagina 103
Finanțe Publice - Pagina 104

Conținut arhivă zip

  • Finante Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Institutiilor Publice

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE Institutiile publice au obligatia de a tine contabilitate proprie conform...

Practica la o Institutie Publica

COMPARTIMENTUL DE ADMINISTRARE A VENITURILOR STATULUI - Birou Gestionare Registru Contribuabili si Declaratii Fiscale - Serviciul Gestiune...

Te-ar putea interesa și

Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice

Capitolul 1 Structura cheltuielilor publice şi indicatori specifici analizei cheltuielilor publice 1.1 Conţinutul economic al cheltuielilor...

Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului

Cap.1 Elemente de teorie fiscală 1.1 Definirea taxelor şi impozitelor Apariţia şi evoluţia impozitelor poate fi caracterizată ca un proces...

Cheltuielile Publice cu Sănătatea

INTRODUCERE Materialul de faţă analizează serviciile de sănătate din România, subliniind semnificaţia pe care calitatea, echitatea şi...

Trezoreria Finanțelor Publice

Finantele publice sunt reprezentate în România printr-un sistem complex de relatii economice prin care se asigura formarea si reparizarea...

Descentralizarea și Autonomia Finanțelor Publice Locale

CAPITOLUL I FINANTELE PUBLICE LOCALE-IN CONTEXTUL PROCESULUI DESCENTRALIZARII FINANCIARE 1.Conceptul finantelor publice locale pe plan...

Locul și Rolul Impozitelor pe Avere în Sistemele Moderne de Impozite

CAPITOLUL 1. LOCUL IMPOZITELOR PE AVERE ÎN SISTEMUL DE IMPOZITE ACTUAL Pentru clasificarea impozitelor se folosesc mai multe criterii deoarece...

Studiu Privind Veniturile și Cheltuielile Publice ale României

Structura bugetelor publice Bugetele publice se compun din două părţi: partea de venituri şi partea de cheltuieli. Evidenţierea distinctă a...

Sursele de finanțare a bugetului de stat

1.INTRODUCERE Bugetul de stat constituie principala componentă a sistemului bugetar. În economia modernă, bugetul de stat nu mai constituie un...

Ai nevoie de altceva?