Fiscalitate - impozitele și taxele locale

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 5241
Mărime: 52.44KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE BUCUREȘTI Programul de studii universitare de masterat (4 SEMESTRE, Ciclul II Bologna): CONTABILITATE – Contabilitatea agenților economici și a instituțiilor publice (CAEIP)

Cuprins

Introducere 3

Impozitele şi taxele locale 5

1. Impozitul şi taxa pe clădiri 5

2. Impozitul şi taxa pe teren 9

3. Impozitul pe mijloacele de transport 11

4. Alte impozite şi taxe locale 12

Studiu de caz – calculul impozitului pe clădiri aflate în proprietatea persoanelor fizice 13

Cazul I – calculul impozitului pe clădiri 13

Cazul II – Societatea nu desfăşoară activităţi comerciale la sediu 14

Cazul III – Societatea comercială desfăşoară activităţi economice la sediu 14

Concluzii 16

Bibliografie: 16

Extras din document

Introducere

În cadrul oricărei economii naţionale există o serie de participanţi, între care se stabilesc relaţii multiple şi complexe, grupaţi după diferite criterii de clasificare, cum ar fi în: familii, entităţi economice private sau de stat, bănci, instituţii publice, etc.

Alături de mediul creat prin aceste relaţii, la nivel individual sau colectiv, în vederea realizării unui climat care să asigure echilibrul şi performanţa activităţii umane, sunt necesare anumite bunuri şi servicii cu caracter comun, colectiv. Este vorba despre acele bunuri şi servicii ce pot fi utilizate la nivel local sau naţional, pentru care însă dreptul de proprietate şi administrare aparţine statului, purtând denumirea de bunuri şi servicii publice. În vederea creării şi asigurării funcţionalităţii acestora statul are nevoie de finanţe.

Finanţele publice sunt asociate cu resursele, cheltuielile, împrumuturile, datoria statului, unităţilor administrativ-teritoriale, şi ale altor instituţii publice. )

Finanţarea se realizează din fonduri financiare publice colectate de la comunitate, persoane fizice şi juridice, sub forma de impozite, taxe sau contribuţii cu caracter obligatoriu.

În România colectarea acestor fonduri financiare este reglementată de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum şi de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură Fiscală.

Prin Codul Fiscal sunt reglementate:

• cadrul legal privind impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii, menţionate în actul normativ, care se fac venituri la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale;

• contribuabilii care au obligaţia să plătească aceste impozite, taxe şi contribuţii sociale;

• modul de calcul şi de plată a acestora;

• procedura de modificare a acestor impozite, taxe şi contribuţii sociale. )

Prin Codul de Procedură Fiscală se stabileşte cadrul legal de administrare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale obligatorii reglementate de Codul Fiscal.

Impozitele şi taxele reglemntate au la bază următoarele principii:

• neutralitatea măsurilor fiscale – se asigură condiţii egale investitorilor, capitalului român şi străin;

• certitudinea impunerii – se asigură stabilirea exactă a termenelor, modalitatea şi sumele de plată pentru fiecare plătitor;

• justeţea impunerii sau echitatea fiscală – se asigură stabilirea sarcinii fiscale în funcţie de mărimea veniturilor sau a proprietăţilor contribuabilului;

• eficienţa impunerii – se asigură niveluri similare ale veniturilor bugetare de la un exerciţiu bugetar la altul;

• predictibilitatea impunerii – se sigură stabilitatea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor obligatorii, pentru o perioadă de cel puţin un an.

Impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii reglementate de Codul Fiscal sunt:

a) în categoria impozitelor şi taxelor intră:

- impozitul pe profit

- impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

- impozitul pe venit

- impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi

- impozitul pe reprezentanţe

- taxa pe valoarea adăugată

- accizele

- impozitele şi taxele locale

- impozitul pe construcţii

b) în categoria contribuțiilor sociale obligatorii intră:

- contribuțiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat;

- contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;

- contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;

- contribuțiile asigurărilor pentru șomaj datorate bugetului asigurărilor pentru șomaj;

- contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorată de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat;

- contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, datorată de persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare.

Bibliografie

A. Acte normative

1. Legea nr. 227/2015 – privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea nr. 207/2015 – privind Codul de Procedură Fiscală;

3. Legea nr. 358/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură Fiscală;

B. Cărţi şi materiale

4. Cioponea, M., Finanţe Publice şi Fiscalitate, curs în tehnologie ID-IFR, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2014;

5. Eduard, Ionescu, Suport de curs, Bucureşti, 2016;

C. Resurse web

6. Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 218/10.12.2015 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti, începând cu anul 2016, material disponibil pe pagina web https://www.impozitelocale1.ro/acteNormative/Hotarare_CGMB_218_2015.pdf

7. https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_2016.htm#A454

8. https://www.impozitelocale1.ro/taxe2016.html

9. https://www.impozitelocale1.ro/images/zonare_fiscala_sector1_2004.jpg

Preview document

Fiscalitate - impozitele și taxele locale - Pagina 1
Fiscalitate - impozitele și taxele locale - Pagina 2
Fiscalitate - impozitele și taxele locale - Pagina 3
Fiscalitate - impozitele și taxele locale - Pagina 4
Fiscalitate - impozitele și taxele locale - Pagina 5
Fiscalitate - impozitele și taxele locale - Pagina 6
Fiscalitate - impozitele și taxele locale - Pagina 7
Fiscalitate - impozitele și taxele locale - Pagina 8
Fiscalitate - impozitele și taxele locale - Pagina 9
Fiscalitate - impozitele și taxele locale - Pagina 10
Fiscalitate - impozitele și taxele locale - Pagina 11
Fiscalitate - impozitele și taxele locale - Pagina 12
Fiscalitate - impozitele și taxele locale - Pagina 13
Fiscalitate - impozitele și taxele locale - Pagina 14
Fiscalitate - impozitele și taxele locale - Pagina 15
Fiscalitate - impozitele și taxele locale - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Fiscalitate - impozitele si taxele locale.doc

Alții au mai descărcat și

Impozitul pe Profit - Studiu de Caz

I. Impozitul pe profit – Notiuni teoretice fundamentale Contribuabilii obligati la plata impozitului pe profit: pentru profitul impozabil obtinut...

Practică la primăria comunei Brezoaele

In acest proiect am studiat si analizat contabilitatea institutiilor publice care constituie o sursa de informatie cu privire la cheltuirea banilor...

Impozit pe Profit la SC Pintexim SRL

1.Aspecte teoretice si legislative privind fiscalitatea in Romania In conditiile intrarii intr-o noua etapa- Romania ca stat membru al Uniunii...

Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public în România

În prezent ne aflăm în faţa unor procese ireversibile şi de interes pentru contabilitate, precum: globalizarea economiilor, crearea societăţilor...

Standarde contabile în sectorul public

INTRODUCERE Ca efect al globalizării economice și al dezvoltării pieței de capital, ca urmare a intrarii Romaniei în Uniunea Europeană, s-a impus...

Contabilitatea și Impozitarea Profitului

CONTABILITATEA SI IMPOZITAREA PROFITULUI Profitul este surplusul obtinut de o societate comerciala atunci cand venitul total pe care acesta in...

Impozitul pe Profit

Impozitul pe profit Incepand cu 1 ianuarie 2005 cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%, cu unele...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Studiu Privind Fiscalitatea la o Societate Comerciala

INTRODUCERE Societatea românească încă traversează o perioadă de profunde transformări, generate de tranziţia de la un sistem centralizat la un...

Taxe și Impozite Locale

ABSTRACT This work intituled „Taxes and local duties at Bistrita’s town hall ” has the target to find and deliberate upon the essential aspects...

Rolul, funcțiile și structura impozitelor și taxelor

I N T R O D U C E R E În domeniul fiscal sunt vehiculate mai multe noţiuni care , în ultimă instanţă , se referă la unul şi acelaşi obiect şi...

Asezarea si Perceperea Veniturilor Bugetare la Contribuabili si Organele Fiscale

Cap.1 Organizarea si functionarea unei societati comerciale 1.1 Scurt istoric si obiect de activitate La data de 23/12/1989 a luat fiinta gazeta...

Impozitele și Taxele Locale

CUVÂNT ÎNAINTE Începând cu Revoluţia Franceză de la 1789, în special în secolul al XIX-lea, în Europa s-a pus problema trecerii de la conducerea...

Impozite și Taxe la Bugetul Local

1. NOTIUNI GENERALE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE 1.1. Scurt istoric privind aparitia si evolutia impozitelor si taxelor Impozitele sunt cea mai...

Sistemul de Taxe și Impozite Locale din România și Rolul Lor

CAPITOLUL I - CONŢINUTUL SISTEMULUI DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE DIN ROMÂNIA Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din veniturile...

Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România

MOTO: “Avem impozite pe fiecare articol care ne intră în gură, ne acoperă spatele sau pe care punem picioarele; impozite pe ce e plăcut să vezi,...

Ai nevoie de altceva?