Fiscalitatea Agenților Economici

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 117 în total
Cuvinte : 36864
Mărime: 215.43KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR BODNAR MARIA
UNIVERSITATEA INDEPENDENTA “TITU MAIORESCU” FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE BUCURESTI

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL 1. Sistemul fiscal si componentele sale 5

1.1 Conceptul de sistem fiscal, componentele si principiile acestuia 5

1.2 Impozitele, componenta principala a sistemului fiscal 9

1.3 Analiza veniturilor fiscale ale bugetului de stat pe perioada 1995 – 1999 12

1.4 Fiscalitatea si indicatorii de exprimare a acesteia 17

Fiscalitatea agentilor economici 22

Teorii asupra fiscalitatii 24

CAPITOLUL 2. Impozitele directe platite de agentii economici din România 28

2.1 Asezarea si încasarea impozitelor directe în sarcina agentilor economici 28

2.2 Structura impozitelor directe platite de agentii economici 30

- impozitul pe profit 32

- impozitul pe dividende 36

- impozitele si taxele locale 38

- contributiile pentru securitatea sociala 44

- alte contributii (Fondurile speciale) 48

2.3 Reflectarea în contabilitate a impozitelor directe 52

2.4 Aspecte si obiective ale controlului fiscal 56

2.5 Evaziunea fiscala 59

2.6 Fiscalitatea directa a agentilor economici 62

CAPITOLUL 3. Impozitele indirecte în sarcina agentilor economici din România 65

3.1 Impozitele indirecte platite de agentii economici 65

3.2 Structura impozitelor indirecte: taxa pe valoarea adaugata, accizele, taxele vamale 67

3.3 Reflectarea în contabilitate a impozitelor indirecte 78

3.4 Aspecte si obiective ale controlului fiscal 85

3.5 Evaziunea fiscala 88

3.6 Fiscalitatea indirecta a agentilor economici 91

CAPITOLUL 4. Studiu de caz 94

4.1 Prezentarea întreprinderii SC “ROBEMA” SA 94

4.2 Calcularea principalelor impozite directe si indirecte 97

4.3 Studierea evolutiei gradului de fiscalitate la întreprinderea SC “ROBEMA” SA 102

Concluzii si propuneri, politica fiscala de relaxare a fiscalitatii asupra agentilor economici 108

Bibliografie 112

Extras din document

INTRODUCERE

Societatea româneasca traverseaza o perioada de profunde transformari, generate de tranzitia de la un sistem centralizat la un sistem democratic, remodelarea întregii structuri economice mostenite, reasezarea ei pe criterii moderne, realiste, în favoarea individului si a nevoilor lui.

Trecerea tarii noastre de la economia etatizata la economia de piata, în care rolul hotarâtor revine liberei initiative, proprietatii private si al carui mecanism presupune colaborarea si îmbinarea organica a legilor pietei cu actiunile statului, se dovedeste a fi un proces complex, îndelungat si cu largi implicatii.

Într-o economie de piata, în care activitatile economice se concretizeaza în obtinerea profitului si a satisfactiilor, autonomia agentilor economici trebuie înteleasa ca o imensa responsabilitate pe care acestia o au fata de sine, fata de societate.

Printre obiectivele reformei economice si sociale se numara si reforma sistemului financiar-fiscal, deblocarea structurilor economice, reorganizarea activitatii economice, înfiintarea de institutii care sustin realizarea reformei economice.

Aplicarea reformei economice initiata are loc în conditiile unor multiple dezechilibre sociale si economice care implica interventia statului, actiune care necesita uriase cheltuieli si, deci, venituri publice deosebit de mari.

Nevoile publice înregistreaza o crestere semnificativa în perioada de tranzitie a tarii noastre spre economia de piata. În scopul satisfacerii acestor nevoi, statul înfaptuieste repartitia sarcinilor publice între membrii societatii prin intermediul obligatiei fiscale, sub forma impozitelor, taxelor si altor sarcini fiscale. Prin intermediul lor se acumuleaza si erepartizeaza resursele financiare la dispozitia statului, dar ele reprezinta totodata si instrumente de gestiune macroeconomica si de asigurare a echilibrelor general economice si financiare.

Prin reforma fiscala se urmareste a se construi un sistem fiscal coerent, echitabil si eficient, prin care se tinde catre îmbunatatirea structurii impozitelor, perfectionarea rolului si functiilor lor. De asemenea, repartizarea sarcinilor fiscale a urmarit, în general, respectarea principiilor impunerii.

În cadrul reformei fiscale se tinde ca noul sistem fiscal sa permita o administrare eficienta si nearbitrara si prin modul în care sunt concepute noile reprezentari legale având ca obiect impozite si taxe, sa fie accesibile pentru contribuabili.

În acest context am ales fiscalitatea agentilor economici ca tema de studiu pentru lucrarea mea de diploma, urmarind rolul impozitelor, taxelor si implicit al unui sistem fiscal modern, analiza veniturilor si aspecte privind presiunea fiscala asupra macroeconomiei si la nivel de firma pe exemplul unei societati comerciale.

1.1 CONCEPTUL DE SISTEM FISCAL; COMPONENTELE SI PRINCIPIILE ACESTUIA

Trecerea României la o economie de piata, al carei fundament îl constituie proprietatea privata si al carei mecanism presupune îmbinarea organica a legilor pietei cu actiunea statului se dovedeste a fi un proces complex, dificil si de durata.

Între obiectivele reformei economice si sociale un loc important îl detine reorganizarea activitatilor economice, deblocarea structurilor economice si reforma sistemului financiar-fiscal.

Aria de cuprindere a întregii activitati fiscale este data de sistemul fiscal, constituit din totalitatea impozitelor si a altor venituri pe care statul, prin organele sale specializate, le percepe în baza surselor legislative în urma carora ia nastere creanta statului asupra contribuabililor. Prin reforma fiscala se urmareste construirea unui sistem fiscal coerent, echitabil si eficient pentru a putea face fata cerintelor tranzitiei la economia de piata.

În cadrul economiei românesti rolul sistemului fiscal este de a asigura finantarea economiei publice pe calea prelevarilor fiscale, alaturi de alte mijloace care sa permita statului interventii în economia nationala pentru corectarea unor fluctuatii negative ale ciclului economic. Sistemul fiscal, ca ansamblu de principii, reguli si mod de organizare se materializeaza în legi sau acte normative cu putere de lege, emise cu scopul de a colecta veniturile statului si a reglementa cheltuirea acestora. Totodata, acesta determina capacitatea statului de a finanta cheltuielile si de a-i proteja pe cei slabi. Resursele de natura fiscala constituie sursa principala de finantare ce da posibilitatea statului sa intervina pe piata prin subventii, investitii si indirect prin valoarea totala a alocatiilor provenite din economia reala.

Preview document

Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 1
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 2
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 3
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 4
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 5
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 6
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 7
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 8
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 9
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 10
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 11
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 12
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 13
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 14
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 15
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 16
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 17
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 18
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 19
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 20
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 21
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 22
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 23
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 24
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 25
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 26
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 27
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 28
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 29
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 30
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 31
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 32
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 33
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 34
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 35
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 36
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 37
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 38
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 39
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 40
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 41
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 42
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 43
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 44
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 45
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 46
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 47
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 48
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 49
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 50
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 51
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 52
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 53
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 54
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 55
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 56
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 57
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 58
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 59
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 60
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 61
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 62
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 63
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 64
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 65
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 66
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 67
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 68
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 69
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 70
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 71
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 72
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 73
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 74
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 75
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 76
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 77
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 78
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 79
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 80
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 81
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 82
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 83
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 84
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 85
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 86
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 87
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 88
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 89
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 90
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 91
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 92
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 93
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 94
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 95
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 96
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 97
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 98
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 99
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 100
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 101
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 102
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 103
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 104
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 105
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 106
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 107
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 108
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 109
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 110
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 111
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 112
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 113
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 114
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 115
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 116
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 117
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 118
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 119
Fiscalitatea Agenților Economici - Pagina 120

Conținut arhivă zip

 • Fiscalitatea Agentilor Economici
  • Doc2.doc
  • Fiscalitatea - Bibliografie.doc
  • Fiscalitatea - Capitolul 1.doc
  • Fiscalitatea - Capitolul 2.doc
  • Fiscalitatea - Capitolul 3.doc
  • Fiscalitatea - Capitolul 4.doc
  • Fiscalitatea - Concluzii.doc
  • Fiscalitatea - Coperta.doc
  • Fiscalitatea - Cuprins.doc
  • Fiscalitatea - Introducere.doc
  • Fiscalitatea - Multumiri.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Decontărilor cu Bugetul Statului

INTRODUCERE Reforma contabilă din ţara noastră a început odată cu adoptarea Legii Contabilităţii nr. 82 / 1991, ale cărei prevederi – privind...

Studiu privind Determinarea Impozitului pe Profit si a TVA-ului pentru o Societate Comerciala

INTRODUCERE Pentru a-si desfasura activitatile, statul are nevoie de venituri pe care si le asigura din impozite prelevate atat de la persoanele...

Evaziunea Fiscală

INTRODUCERE Oriunde şi oricând existenţa controlului presupune existenţa răspunderii. Controlul fără răspundere şi răspunderea fără control sunt...

Politica Fiscala Romania

INTRODUCERE ranziţia în economia de piaţă este un proces de durată, alcătuit dintr-o multitudine de sfere intercalate de activităţi economice....

Evaziunea Fiscală Internațională

CAPITOLUL I. Paradisurile fiscale 1.1. Noţiuni de bază Pentru a ne permite să ne facem înţeleşi pe parcursul acestui capitol vom defini pe scurt...

Contabilitatea Impozitelor Indirecte

CAPITOLUL 1 ROLUL IMPOZITELOR ŞI TAXELOR 1.1. Structurã şi caracteristici ale impozitelor şi taxelor 1.1.1 Noţiuni generale privind impozitele şi...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Evaziune Fiscală

CAPITOLUL I EVAZIUNEA FISCALĂ 1.1.Definirea şi clasificarea evaziunii fiscale Multitudinea obligaţiilor pe care legile fiscale le impun...

Te-ar putea interesa și

Evaziunea Fiscală între Teorie și Realitate

Dimensiunea economiei subterane nu poate fi masurata cu precizie, cifrele variind de la o sursa la alta, dar totusi efectele se fac din plin...

Evaziune Fiscală

INTRODUCERE Dorinţa fiecăruia dintre noi este de a câştiga cât mai mulţi bani în mod cinstit pentru a realiza obiectivele pe care le propunem....

Fiscalitatea Agenților Economici

Lucrarea de diploma este bazata pe un plan judicios, cu mute probleme analizate, care confera lucrarii un caracter interdisciplinar. Problema...

Fiscalitatea Agenților Economici

CAPITOLUL 1. SISTEMUL FISCAL SI COMPONENTELE SALE 1.1 CONCEPTUL DE SISTEM FISCAL; COMPONENTELE SI PRINCIPIILE ACESTUIA Trecerea României la o...

Așezarea și perceperea obligațiilor fiscale la agenții economici - Studiu de caz S.C Antibiotice S.A. Iași

În anul 1955, la Iași ia ființă primul și unicul producător de antibiotice din România, care a devenit cel mai important producător român de...

Rolul Impozitelor Indirecte în Etapa Actuală de Dezvoltare a României

Capitolul 1 Caracterizarea generala a impozitelor indirecte, evolutie, rolul acestora în tarile cu economie de piata. Notiunea de impozit provine...

Monografie Fiscal Bugetara la Agentul Economic SC Rosilcom SRL- Adjud

CAP I Scurt istoric Societatea Comerciala ROSILCOMSRL s-a infiitat in 1992 de catre 2 actionari si este inregistrata la Registrul Comertului cu...

Conceptul si Semnificatia Presiunii Fiscale

ARGUMENT ,,Resursele financiare, la nivel national, cuprind ansamblul resurselor financiare ale autoritatilor si institutiilor publice, resursele...

Ai nevoie de altceva?