Fonduri Nerambursabile

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 8865
Mărime: 251.19KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

1. Introducere – prezentare generală a proiectului 3

2. Bugetul proiectului 5

3. Previzionare cash-flow 5

4. Cererea de finanţare 6

4.1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL 7

4.2 DESCRIEREA PROIECTULUI 8

4.2.1. AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 9

4.2.2. LOCAŢIA PROIECTULUI 9

4.2.3. DESCRIEREA PROIECTULUI 9

4.2.4. MANAGEMENTUL PROIECTULUI 14

4.2.5. DURATA PROIECTULUI 16

4.2.6. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 16

4.2.7. INDICATORI 19

4.2.8. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 19

4.2.9 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 20

4.2.10. IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 20

4.2.11 INFORMARE ŞI PUBLICITATE 20

4.3. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ 21

4.4. BUGETUL PROIECTULUI/SURSE DE FINANŢARE 23

4.4.1. DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALĂ 23

4.4.2. SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI 24

5. Reflectarea contabilă a operaţiunilor privind gestionarea proiectului 24

Extras din document

1. Introducere – prezentare generală a proiectului

În vederea realizării prezentului proiect privind obţinerea de fonduri nerambursabile şi contabilizarea proiectului am pornit de la o „stare defapt” ce ar putea fi identificată în economia românească. În acest scop am supus studiului de caz un proiect imaginar, în care atât beneficiarul fondurilor cât şi datele cuprinse în proiect sunt fictive.

Pentru culegerea informaţiilor necesare redactării proiectului am apelat în primul rând la suportul de curs şi resursele web şi am încercat pe cât posibil respectarea cerinţelor specifice din ghidul solicitantului.

Proiectul prezentat face parte din PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL „CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”, AXA PRIORITARĂ 1 – „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, DOMENIUL DE INTERVENŢIE 1.1 – „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, OPERAŢIUNEA a) – „Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”.

Pentru realizarea proiectului, am downloadat şi studiat Ghidul solicitantului de pe site-ul www.fonduri-structurale.ro, ghid care prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea proiectelor de investiţii şi descrie modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a acestora. De asemenea, am downloadat şi modelul cererii de finanţare aferent programului operaţional ales pentru acest proiect. Cererea de finanţare am introdus-o şi în prezentul document, mai puţin partea cu declaraţii şi studiu de fezabilitate.

Titlul proiectului este Extindere activitate de producţie şi Achiziţie de utilaje la SC INTCON SRL localitatea CLUJ-NAPOCA, judeţul CLUJ şi are ca obiectiv general: dezvoltarea societăţii INTCON SRL prin extinderea activităţii de producţie şi dotarea societăţii cu echipamente şi utilaje moderne, iar ca obiective specifice: creşterea Cifrei de Afaceri cu 20% în 3 ani după implementarea proiectului; creşterea numărului de angajaţi cu 30 de persoane; dotarea societăţii cu utilaje şi echipamente de producţie moderne şi instruirea personalului; protecţia sănătăţii salariaţilor prin achiziţionarea de echipamente şi utilaje performante; protecţia mediului prin promovarea unor tehnologii nepoluante.

Proiectul se va realiza în 24 luni calendaristice, pe perioada 01.01.2010 - 31.12.2011 şi cuprinde 15 activităţi grupate pe etape principale (a se vedea detalierea în cererea de finanţare).

Pentru realizarea acestor obiective entitatea a estimat o valoare a proiectului (conform bugetului) astfel:

Nr. crt. Surse de finanţare Valoare (lei)

i Valoarea totală a proiectului 6.648.894

ii Valoarea neeligibilă a proiectului 1.299.083

iii Valoarea eligibilă a proiectului 5.349.811

1 Ajutor financiar nerambursabil solicitat 3.209.886

2 Contribuţia solicitantului 3.439.007

2.1 Contribuţia în numerar 39.007

2.2 Contribuţia prin împrumut 3.400.000

Ajutorul financiar nerambursabil solicitat reprezintă 60% din valoarea eligibilă a proiectului, finanţare ce va fi primită de entitate în 3 tranşe egale, respectiv, prima tranşă în august 2010, a doua tranşă în august 2011, iar ultima tranşă după finalizarea proiectului în ianuarie 2012. Finanţarea este în lei.

Echipa de implementare a proiectului este formată din conducerea societăţii şi din reprezentanţii societăţii de consultanţă contractată pentru implementarea proiectului din punct de vedere al finanţării nerambursabile (achiziţii, raportări, avize/acorduri, etc.) şi este formată din 5 persoane: manager de proiect, experţi tehnici, responsabil financiar, consultant (din partea firmei de consultanţă în implementarea proiectului), asistent de proiect.

Preview document

Fonduri Nerambursabile - Pagina 1
Fonduri Nerambursabile - Pagina 2
Fonduri Nerambursabile - Pagina 3
Fonduri Nerambursabile - Pagina 4
Fonduri Nerambursabile - Pagina 5
Fonduri Nerambursabile - Pagina 6
Fonduri Nerambursabile - Pagina 7
Fonduri Nerambursabile - Pagina 8
Fonduri Nerambursabile - Pagina 9
Fonduri Nerambursabile - Pagina 10
Fonduri Nerambursabile - Pagina 11
Fonduri Nerambursabile - Pagina 12
Fonduri Nerambursabile - Pagina 13
Fonduri Nerambursabile - Pagina 14
Fonduri Nerambursabile - Pagina 15
Fonduri Nerambursabile - Pagina 16
Fonduri Nerambursabile - Pagina 17
Fonduri Nerambursabile - Pagina 18
Fonduri Nerambursabile - Pagina 19
Fonduri Nerambursabile - Pagina 20
Fonduri Nerambursabile - Pagina 21
Fonduri Nerambursabile - Pagina 22
Fonduri Nerambursabile - Pagina 23
Fonduri Nerambursabile - Pagina 24
Fonduri Nerambursabile - Pagina 25
Fonduri Nerambursabile - Pagina 26
Fonduri Nerambursabile - Pagina 27
Fonduri Nerambursabile - Pagina 28
Fonduri Nerambursabile - Pagina 29
Fonduri Nerambursabile - Pagina 30
Fonduri Nerambursabile - Pagina 31
Fonduri Nerambursabile - Pagina 32
Fonduri Nerambursabile - Pagina 33
Fonduri Nerambursabile - Pagina 34
Fonduri Nerambursabile - Pagina 35
Fonduri Nerambursabile - Pagina 36
Fonduri Nerambursabile - Pagina 37
Fonduri Nerambursabile - Pagina 38
Fonduri Nerambursabile - Pagina 39
Fonduri Nerambursabile - Pagina 40
Fonduri Nerambursabile - Pagina 41
Fonduri Nerambursabile - Pagina 42
Fonduri Nerambursabile - Pagina 43
Fonduri Nerambursabile - Pagina 44
Fonduri Nerambursabile - Pagina 45
Fonduri Nerambursabile - Pagina 46
Fonduri Nerambursabile - Pagina 47
Fonduri Nerambursabile - Pagina 48

Conținut arhivă zip

  • Fonduri Nerambursabile.doc

Alții au mai descărcat și

Retehnologizare Clinică Stomatologică

Axa prioritară şi domeniul de intervenţie POR Prin prezenta Cerere de finanţare se solicită co-finanţarea proiectului propus, în cadrul...

Mecanismul obținerii de finanțări din fonduri structurale europene pentru sprijin

INTRODUCERE Lucrarea abordează o temă de mare actualitate în contextul aderării României la U.E., întrucât politica naţională de dezvoltare a...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Măsuri de prevenirea și combaterea șomajului

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1. Şomajul -fenomen social Fiind un fenomen care afectează în diferite proporţii , toate ţările , prin nivelul ,...

Contabilitatea Surselor de Finanțare

Introducere Prin geneză, contabilitatea a apărut din nevoia de a răspunde în plan informaţional şi decizional la problema gestiunii valorilor...

Finanțarea din fonduri externe nerambursabile la Scoala Generală Nr. 8 Colonie, Râmnicu Vâlcea

Contextul legislativ Organizarea şi funcţionarea unităţilor de învatamânt preuniversitar de stat se realizează în conformitate cu Legea...

Înființarea unei pensiuni turistice cu fonduri nerambursabile de la Phare - Fondul Național de Dezvoltare Regională

I.DESCRIEREA PROIECTULUI Primul lucru care trebuie să-l ai când te gândești la o afacere este o idee bună. Din ce în ce mai mulți români își...

Oportunități de finanțare a afacerilor prin accesarea de fonduri europene nerambursabile. Studiu de caz

Introducere Lucrarea Oportunități de finanțare a afacerilor prin obținerea de fonduri europene nerambursabile se bazează pe analiza modalităților...

Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică

İ N T R O D U C E R E Atât costul cât şi profitul sunt principalii indicatori utilizaţi în măsurarea performanţei întreprinderii. De-a lungul...

Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii

CAPITOLUL I MODALITĂŢI DE FINANŢARE A ENTITĂŢILOR ECONOMICE 1.1 Deciziile de finanţare şi importanţa lor strategică Aspectele finanţării...

Finanțarea turismului prin fonduri europene

FINANTAREA TURISMULUI PRIN FONDURI EUROPENE CAPITOLUL I 1.1.Ce sunt Fondurile Structurale (FS)? Fondurile Structurale (FS) reprezintă...

Ai nevoie de altceva?