Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 12 fișiere: doc, jpg, db
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 12587
Mărime: 5.49MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Morariu Ana
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICǍ DE GESTIUNE

Cuprins

CAPITOLUL 1. CONCEPTE, DEFINIŢII ŞI ARIA DE APLICABILITATE ÎN AUDITUL FINACIAR 3

1.1 ERORI ÎN AUDITUL FINANCIAR 3

1.2 FRAUDA ÎN AUDITUL FINANCIAR 4

1.3 RESPONSABILITATEA CELOR ÎNSǍRCINAŢI CU GUVERNANŢA ŞI CONDUCEREA 7

1.4 RESPONSABILITATEA AUDITORULUI 8

1.5 RISCUL DE AUDIT 10

1.5.1 RISCUL INERENT ŞI RISCUL DE CONTROL 11

1.5.2 RISCUL DE NEDETECTARE 12

1.6 DOCUMENTAŢIA 13

1.7 INCAPACITATEA AUDITORULUI DE A FINALIZA ANGAJAMENTUL 14

1.8 PROBE DE AUDIT 15

1.9 PROCEDURI DE AUDIT 17

CAPITOLUL 2. CREDIBILITATEA SITUAŢIILOR FINANCIARE PRIN AUDIT LEGAL LA S.C. COMART S.A 21

2.1 CUNOAŞTEREA S.C. COMART S.A 21

2.2 DOSARUL EXERCIŢIULUI 23

2.2.1 RAPORT DE AUDIT AL SITUAŢIILOR FINANCIARE ALE EXERCIŢIULUI FINANCIAR 2006 23

2.2.2 FOILE DE LUCRU 26

2.3 LUAREA ÎN CONSIDERAŢIE A ERORII ŞI A FRAUDEI LA S.C. COMART S.A. ÎN AUDITAREA TREZORERIEI 34

2.4 LUAREA ÎN CONSIDERAŢIE A ERORII ŞI A FRAUDEI LA S.C. COMART S.A. ÎN AUDITAREA STOCURILOR 35

2.5 EVALUAREA RISCULUI ŞI A PRAGULUI DE SEMNIFICAŢIE ÎN ETAPA DE PLANIFICARE A AUDITULUI 37

CAPITOLUL 3. OPINIA AUTORULUI ASUPRA TEMEI SUPUSE CERCETǍRII 42

ANEXE , 43

ANEXA1: BILANŢUL CONTABIL 43

ANEXA2: CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 49

ANEXA3: POLITICI CONTABILE 51

BIBLIOGRAFIE 56

Extras din document

CAPITOLUL 1: CONCEPTE, DEFINIŢII SI ARIA DE APLICABILITATE ÎN AUDITUL FINANCIAR

Obiectivul unui audit al situaţiilor financiare este de a permite auditorului să exprime o opinie dacă situaţiile financiare sunt întocmite, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu un cadru de raportare financiară aplicabil. Auditul situaţiilor financiare verificǎ dacă bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie şi notele: - sunt coerente, ţinând seama de cunoaşterea generală a întreprinderii, de sectorul de activitate şi de mediul social-economic; - dacă principiile contabile şi reglementările în vigoare, au fost respectate şi corect aplicate; - evenimentele posterioare datei de închidere a bilanţului au fost corect evaluate; În planificarea şi efectuarea auditului, pentru a reduce riscul la un nivel acceptabil de scăzut, auditorul trebuie să ia în consideraţie riscul unor denaturări semnificative în situaţiile financiare. Denaturările din situaţiile financiare pot apărea din fraude sau erori. Factorul care face diferenţa între fraudă şi eroare este dacă acţiunea fundamentală care a avut ca rezultat o denaturare a situaţiilor financiare este intenţionată sau neintenţionată.

1.1 ERORI ÎN AUDITUL FINANCIAR

Termenul „eroare” se referă la o denaturare neintenţionată apărută în situaţiile financiare, inclusiv omiterea unei sume sau a unei prezentări, cum ar fi:

- O greşeală apărută în colectarea sau procesarea datelor pe baza cărora se întocmesc situaţiile financiare.

- O estimare contabilă incorectă apărută din trecerea cu vederea sau interpretarea greşită a faptelor.

- O greşeală în aplicarea politicilor contabile referitoare la evaluare, recunoaştere, clasificare, prezentare sau descriere de informaţii.

Tipuri de erori:

Eroare de eşantionare- eroarea rezultatã pentru cã auditorul a extras si analizat doar o parte a populaţiei sondate;

Eroare tolerabilã- pragul de semnificaţie repartizat oricãrui sold de cont dat; se utilizeazã la planificarea auditului.

Exemple de erori:

In auditul contului de profit si pierdere, auditorul analizează valoarea erorilor peste pragul de semnificaţie al cheltuielilor şi constată dacă acestea influenţează în mod semnificativ contul de rezultate.

La închiderea exerciţiului financiar contabil, auditorul examinează o serie de conturi cu valori semnificative: ratele la chirii şi/sau dobânzile pentru contractele de leasing operaţional şi/sau financiar, cheltuielile cu comisioane şi onorarii, salariile şi cheltuielile sociale şi fiscale, împrumuturile, declaraţiile de impunere şi deconturile de TVA, plăţile efectuate.

Auditorul va trebui, în baza obiectivelor sale de audit, să examineze dacă:

- toate veniturile au fost incluse în situaţiile financiare;

- toate creanţele şi veniturile au fost corect însumate şi înregistrate şi dacă reprezintă tranzacţii reale ale societăţii auditate.

Auditorul analizează dacă sunt corect calculate bazele de impozitare pentru diverse impozite, taxe, contribuţii şi fonduri speciale, cotele aplicate şi sumele de plată. Examinează dacă bazele de impozitare asupra conturilor de venituri sunt corect calculate şi înregistrate.

Alături de conducerea întreprinderii auditate, se analizează erorile constatate şi dacă auditorul recomandă efectuarea corecţiilor corespunzătoare ca fiind justificabile.

1.2. FRAUDA ÎN AUDITUL FINANCIAR

Termenul „fraudă” se referă la o acţiune cu caracter intenţionat întreprinsă de una sau mai multe persoane din rândul conducerii, al celor însărcinaţi cu guvernanţa, al salariaţilor sau terţilor, acţiune care implică utilizarea înşelăciunii în scopul obţinerii unui avantaj injust sau ilegal.

Preview document

Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 1
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 2
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 3
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 4
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 5
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 6
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 7
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 8
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 9
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 10
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 11
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 12
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 13
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 14
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 15
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 16
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 17
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 18
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 19
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 20
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 21
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 22
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 23
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 24
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 25
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 26
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 27
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 28
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 29
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 30
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 31
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 32
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 33
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 34
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 35
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 36
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 37
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 38
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 39
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 40
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 41
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 42
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 43
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 44
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 45
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 46
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 47
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 48
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 49
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 50
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 51
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 52
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 53
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 54
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 55
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 56
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 57
Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare - Pagina 58

Conținut arhivă zip

 • Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare
  • anexe
   • bilant
    • bilant pg 3.jpg
    • bilant.jpg
    • BILANT2 001.jpg
    • Thumbs.db
   • cpp
    • cpp.jpg
    • cpp2 001.jpg
    • Thumbs.db
   • sit act
    • sit act 2.jpg
    • sit act.jpg
    • Thumbs.db
  • coperta .doc
  • START2.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL

CAPITOLUL 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR 1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a...

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

INTRODUCERE În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul...

Lichidarea unei Societati Comerciale

LICHIDAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE I. INTRODUCERE Disparitia unei societati comerciale ca entitate economica, sociala si juridica se produce...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor

Primăria Municipiului Suceava Primăria Municipiului Suceava este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice...

Audit Financiar, Verificarea si Certificarea Situatiilor Financiare

1.Serviciile cu caracter de asigurare Pe măsură ce societatea noastră devine mai complexă, factorii de decizie se confruntă cu o probabilitate tot...

Proiectarea Sistemului Informatic privind Productia in Curs de Executie la SC CSR SA

1.Analiza sistemului informational 1.1.Prezentarea generala a unitatii analizate Str. TRAIAN LALESCU Nr. 36 Tel: 0040-(0)55-210742;...

Ai nevoie de altceva?