Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 12 fișiere: doc, jpg, db
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 12587
Mărime: 5.49MB (arhivat)
Publicat de: Fiona Negru
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Morariu Ana
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICǍ DE GESTIUNE

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1. CONCEPTE, DEFINIŢII ŞI ARIA DE APLICABILITATE ÎN AUDITUL FINACIAR 3
 2. 1.1 ERORI ÎN AUDITUL FINANCIAR 3
 3. 1.2 FRAUDA ÎN AUDITUL FINANCIAR 4
 4. 1.3 RESPONSABILITATEA CELOR ÎNSǍRCINAŢI CU GUVERNANŢA ŞI CONDUCEREA 7
 5. 1.4 RESPONSABILITATEA AUDITORULUI 8
 6. 1.5 RISCUL DE AUDIT 10
 7. 1.5.1 RISCUL INERENT ŞI RISCUL DE CONTROL 11
 8. 1.5.2 RISCUL DE NEDETECTARE 12
 9. 1.6 DOCUMENTAŢIA 13
 10. 1.7 INCAPACITATEA AUDITORULUI DE A FINALIZA ANGAJAMENTUL 14
 11. 1.8 PROBE DE AUDIT 15
 12. 1.9 PROCEDURI DE AUDIT 17
 13. CAPITOLUL 2. CREDIBILITATEA SITUAŢIILOR FINANCIARE PRIN AUDIT LEGAL LA S.C. COMART S.A 21
 14. 2.1 CUNOAŞTEREA S.C. COMART S.A 21
 15. 2.2 DOSARUL EXERCIŢIULUI 23
 16. 2.2.1 RAPORT DE AUDIT AL SITUAŢIILOR FINANCIARE ALE EXERCIŢIULUI FINANCIAR 2006 23
 17. 2.2.2 FOILE DE LUCRU 26
 18. 2.3 LUAREA ÎN CONSIDERAŢIE A ERORII ŞI A FRAUDEI LA S.C. COMART S.A. ÎN AUDITAREA TREZORERIEI 34
 19. 2.4 LUAREA ÎN CONSIDERAŢIE A ERORII ŞI A FRAUDEI LA S.C. COMART S.A. ÎN AUDITAREA STOCURILOR 35
 20. 2.5 EVALUAREA RISCULUI ŞI A PRAGULUI DE SEMNIFICAŢIE ÎN ETAPA DE PLANIFICARE A AUDITULUI 37
 21. CAPITOLUL 3. OPINIA AUTORULUI ASUPRA TEMEI SUPUSE CERCETǍRII 42
 22. ANEXE , 43
 23. ANEXA1: BILANŢUL CONTABIL 43
 24. ANEXA2: CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 49
 25. ANEXA3: POLITICI CONTABILE 51
 26. BIBLIOGRAFIE 56

Extras din proiect

CAPITOLUL 1: CONCEPTE, DEFINIŢII SI ARIA DE APLICABILITATE ÎN AUDITUL FINANCIAR

Obiectivul unui audit al situaţiilor financiare este de a permite auditorului să exprime o opinie dacă situaţiile financiare sunt întocmite, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu un cadru de raportare financiară aplicabil. Auditul situaţiilor financiare verificǎ dacă bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie şi notele: - sunt coerente, ţinând seama de cunoaşterea generală a întreprinderii, de sectorul de activitate şi de mediul social-economic; - dacă principiile contabile şi reglementările în vigoare, au fost respectate şi corect aplicate; - evenimentele posterioare datei de închidere a bilanţului au fost corect evaluate; În planificarea şi efectuarea auditului, pentru a reduce riscul la un nivel acceptabil de scăzut, auditorul trebuie să ia în consideraţie riscul unor denaturări semnificative în situaţiile financiare. Denaturările din situaţiile financiare pot apărea din fraude sau erori. Factorul care face diferenţa între fraudă şi eroare este dacă acţiunea fundamentală care a avut ca rezultat o denaturare a situaţiilor financiare este intenţionată sau neintenţionată.

1.1 ERORI ÎN AUDITUL FINANCIAR

Termenul „eroare” se referă la o denaturare neintenţionată apărută în situaţiile financiare, inclusiv omiterea unei sume sau a unei prezentări, cum ar fi:

- O greşeală apărută în colectarea sau procesarea datelor pe baza cărora se întocmesc situaţiile financiare.

- O estimare contabilă incorectă apărută din trecerea cu vederea sau interpretarea greşită a faptelor.

- O greşeală în aplicarea politicilor contabile referitoare la evaluare, recunoaştere, clasificare, prezentare sau descriere de informaţii.

Tipuri de erori:

Eroare de eşantionare- eroarea rezultatã pentru cã auditorul a extras si analizat doar o parte a populaţiei sondate;

Eroare tolerabilã- pragul de semnificaţie repartizat oricãrui sold de cont dat; se utilizeazã la planificarea auditului.

Exemple de erori:

In auditul contului de profit si pierdere, auditorul analizează valoarea erorilor peste pragul de semnificaţie al cheltuielilor şi constată dacă acestea influenţează în mod semnificativ contul de rezultate.

La închiderea exerciţiului financiar contabil, auditorul examinează o serie de conturi cu valori semnificative: ratele la chirii şi/sau dobânzile pentru contractele de leasing operaţional şi/sau financiar, cheltuielile cu comisioane şi onorarii, salariile şi cheltuielile sociale şi fiscale, împrumuturile, declaraţiile de impunere şi deconturile de TVA, plăţile efectuate.

Auditorul va trebui, în baza obiectivelor sale de audit, să examineze dacă:

- toate veniturile au fost incluse în situaţiile financiare;

- toate creanţele şi veniturile au fost corect însumate şi înregistrate şi dacă reprezintă tranzacţii reale ale societăţii auditate.

Auditorul analizează dacă sunt corect calculate bazele de impozitare pentru diverse impozite, taxe, contribuţii şi fonduri speciale, cotele aplicate şi sumele de plată. Examinează dacă bazele de impozitare asupra conturilor de venituri sunt corect calculate şi înregistrate.

Alături de conducerea întreprinderii auditate, se analizează erorile constatate şi dacă auditorul recomandă efectuarea corecţiilor corespunzătoare ca fiind justificabile.

1.2. FRAUDA ÎN AUDITUL FINANCIAR

Termenul „fraudă” se referă la o acţiune cu caracter intenţionat întreprinsă de una sau mai multe persoane din rândul conducerii, al celor însărcinaţi cu guvernanţa, al salariaţilor sau terţilor, acţiune care implică utilizarea înşelăciunii în scopul obţinerii unui avantaj injust sau ilegal.

Preview document

Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 1
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 2
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 3
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 4
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 5
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 6
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 7
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 8
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 9
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 10
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 11
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 12
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 13
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 14
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 15
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 16
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 17
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 18
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 19
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 20
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 21
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 22
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 23
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 24
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 25
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 26
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 27
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 28
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 29
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 30
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 31
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 32
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 33
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 34
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 35
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 36
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 37
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 38
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 39
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 40
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 41
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 42
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 43
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 44
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 45
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 46
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 47
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 48
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 49
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 50
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 51
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 52
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 53
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 54
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 55
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 56
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 57
Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare - Pagina 58

Conținut arhivă zip

 • Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare
  • anexe
   • bilant
    • bilant pg 3.jpg
    • bilant.jpg
    • BILANT2 001.jpg
    • Thumbs.db
   • cpp
    • cpp.jpg
    • cpp2 001.jpg
    • Thumbs.db
   • sit act
    • sit act 2.jpg
    • sit act.jpg
    • Thumbs.db
  • coperta .doc
  • START2.doc

Alții au mai descărcat și

Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

INTRODUCERE În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul...

Auditul imobilizărilor corporale în cadrul firmei Metropol SRL

CAPITOLUL 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR 1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a...

Audit Financiar SC Crimpex Service SRL

Societatea de audit financiar-contabil :SC PRIM-AUDIT SRL Sediul :Bd. Dimitrie Cantemir, nr 20, bl. D, scara 3, parter E-mail...

Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor

Primăria Municipiului Suceava Primăria Municipiului Suceava este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice...

Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare

1.Serviciile cu caracter de asigurare Pe măsură ce societatea noastră devine mai complexă, factorii de decizie se confruntă cu o probabilitate tot...

Lichidarea unei societăți comerciale

LICHIDAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE I. INTRODUCERE Disparitia unei societati comerciale ca entitate economica, sociala si juridica se produce...

Frauda și eroarea ca obiect al auditului financiar - metode și practici specifice

1. Introducere Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată...

Proiectarea sistemului informatic privind producția în curs de execuție la SC CSR SA

1.Analiza sistemului informational 1.1.Prezentarea generala a unitatii analizate Str. TRAIAN LALESCU Nr. 36 Tel: 0040-(0)55-210742;...

Te-ar putea interesa și

Frauda și eroarea ca obiect al auditului financiar - metode și practici specifice

1. Introducere Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată...

Eroare și Fraudă în Auditul Financiar

5.2. Proceduri de fond Probele de audit pot fi obtinute printr-o combinatie de teste de control si proceduri de fond (sau proceduri de...

Riscuri de Audit

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare mi-am propus să scot în evidenţă responsabilitățile și riscurile care pot apărea pe parcursul derulării unei...

Fraudă și Eroare în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND FRAUDA ŞI EROAREA ÎN AUDITUL FINANCIAR 1.1. DEFINIREA CONCEPTELOR DE AUDIT FINANCIAR, FRAUDĂ ŞI EROARE ÎN AUDIT...

Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730

1.1. Introducere Prezentul Standard Internaţional de Audit tratează responsabilitatea audi¬torului de a întocmi documentaţia de audit pentru un...

Frauda în auditul intern

INTRODUCERE Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată cu...

Audit Financiar Contabil Privind Veniturile

ETAPA 1: Prezentarea cadrului legislativ normativ privind veniturile. • IAS 18; • Legea571/2003 Codul fiscal; • Ghidul calitatii in audit; •...

Audit financiar integrat

Scrisoare de angajament Dumneavoastra ati cerut ca noi sa efectuam auditul situatiilor financiare ale societatii S.C. BAC DELPHI SA, care contin...

Ai nevoie de altceva?