Fuziunea prin absorbție

Proiect
9/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5062
Mărime: 43.37KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

CAP. 1 Fuziunea prin absorbtie.1

1.1 Definitie, notiuni legate de fuziunea societatilor comerciale.1

1. 2 Etapele realizarii fuziunii prin absorbtie.1

Evaluarea societatilor intrate în fuziune.3

Pragul de semnificatie.3

Reguli particulare aplicate societatilor pe actiuni.4

1.3 Publicitatea proiectului de fuziune.4

CAP. 2 Tratamentul fiscal in cazul fuziunii societatilor comerciale.8

2.1 Societatea absorbita.8

2.2 Societatea absorbanta.9

Cap. 3 Aplicatie privind fuziunea prin absorbtie.10

Cap . 4 CONCLUZII.15

Bibliografie.17

Extras din document

CAP. 1 Fuziunea prin absorbtie

1.1 Definitie, notiuni legate de fuziunea societatilor comerciale

Fuziunea este operatiunea prin care doua sau mai multe societati comerciale hotarasc separate transmiterea elementelor de activ si de pasiv la una dintre societati sau infiintarea unei noi societati comerciale in scopul comasarii activitatilor.

Data fuziunii sau a divizarii reprezinta data inmatricularii la registrul comertului a noii societati sau ultimei dintre ele in cazul constituirii uneia sau mai multor societati.

O societate comerciala nu isi inceteaza existenta in cazul in care o parte din elementele de natura activelor si pasivelor ei se desprind si se transmit catre una sau mai multe societati comerciale existente ori care iau fiinta.

Fuziunea societatilor comerciale se realizeaza prin doua modalitati astfel :

Fuziunea se realizeaza fie prin absorbirea unei societati de catre o alta societate, fie prin contopirea a doua sau mai multe societati. (art.233 din Legea 31/1990, republicata ).

A. Fuziunea prin absorbtie are loc atunci cand o societate este de acord sa transfere patrimoniul altei societati. Transferarea patrimoniului se poate face in totalitate sau partial. Societatea care absoarbe dobandeste atat drepturile cat si obligatiile celei absorbite.

B. Fuziunea prin contopire se realizeaza atunci cand doua sau mai multe societati, prin transferarea patrimoniului, alcatuiesc o noua sociatate.

In acest caz drepturile si obligatiile vechilor societati se transfera celei nou infiintate.

1. 2 Etapele realizarii fuziunii prin absorbtie

Operatiunile cu ocazia fuziunii prin absorbtie presupun urmatoarele etape:

a) inventarierea si evaluarea elementelor de active si de pasiv ale societatilor comerciale care fuzioneaza,inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii,effectuate cu aceasta ocazie.

In bilant , un active trebuie recunoscut numai atunci cand:

- este probabila realizarea unor beneficii economice viitoare de catre societate;

- costul sau valoarea activului poate fi evaluat in mod credibil.

b) intocmirea situatiilor financiare inainte de fuziune de catre societatile comerciale care urmeaza sa fuzioneze;intocmirea situatiilor financiare inainte de fuziune de catre societatile comerciale care urmeaza sa fuzioneze.

Pe baza bilantului intocmit inainte de fuziune se determina activul net contabil potrivit formulei:

Activ net contabil = Total active  Total datorii

c) evaluarea globala a societatilor,determinarea aportului net.

Pentru evaluarea societatilor intrate in fuziune se poate folosi una dintre urmatoarele metode :

- metoda patrimoniala sau metoda activului net

- metoda bursiera

- metoda bazata pe rezultate(valoarea de rentabilitate,valoarea de randament,valoarea de supraprofit)

- metode mixte

- metoda bazata pe fluxul financiar sau cash-flow-ul.

Valoarea globala a societatii stabilita printr-una dintre metodele mentionate reprezinta valoarea aportului net de fuziune al fiecarei societati intrate in fuziune. Pe baza acestei valori se stabileste raportul de schimb.

Valoarea activului net contabil este egala cu valoarea aportului net numai in cazul in care s-a folosit metoda patrimoniala de evaluare globala a societatii. In cazul in care cele doua valori nu sunt egale ,la societatea absorbita sau intrata in contopire ,diferentele sunt recunoscute ca elemente de castiguri sau pierderi din fuziune,astfel: daca valoarea aportului net este mai mare decat activul net contabil,diferenta este recunoscuta ca profit,in situatia inversa ,diferenta este considerata pierdere.

Recunoasterea se poate realize fie prin conturile 6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital si 7583 Venituri din cedarea activelor si alte operatii de capital, iar pe aceasta baza in contul 121Profit si pierdere,fie la rezultatul reportat, cont 117 Rezultatul reportat.

Pentru respectarea principiului independentei exercitiului ,recunoasterea castigurilor si pierderilor aferente perioadelor anterioare se va reflecta in contul 117Rezultatul reportat cu identificarea acestora pe exercitii financiare,daca aceasta este posibila.

d) determinarea raportului de schimb al actiunilor sau al partilor sociale, pentru a acoperi

capitalul societatilor comerciale absorbite.

In cadrul acestei etape se efectueaza:

- determinarea valorii contabile a actiunilor sau a partilor sociale ale societatilor comerciale care fuzioneaza , prin raportarea aportului net la numarul de actiuni sau de parti sociale emise.

Valoarea contabila a unei actiuni/parti sociale se poate obtine si prin raportarea activului net contabil la numarul de actiuni/parti sociale;

- stabilirea raportului de schimb al actiunilor sau al partilor sociale ,prin raportarea valoarii contabile a unei actiuni ori parti sociale a societatii absorbite la valoarea contabila a unei actiuni sau parti sociale a societatii absorbante,raport verificat si aprobat de experti.

e) determinarea numarului de actiuni sau de parti sociale de emis pentru remunerarea aportului net de fuziune:

, unde

VC  valoarea contabila; AN  aport net

- determinarea numarului de actiuni sau de parti sociale ce trebuie emise de societatea comerciala care absoarbe , fie prin raportarea capitalului propriu (activului net) al societatilor comerciale absorbite la valoarea contabila a unei actiuni sau parti sociale a societatii comerciale absorbante,fie prin inmultirea numarului de actiuni/parti sociale ale societatii comerciale absorbite cu raportul de schimb;

- majorarea capitalului social la societatea comerciala care absoarbe,prin inmultirea numarului de actiuni/parti sociale care trebuie emise de societatea comerciala care absoarbe cu valoarea nominala a unei actiuni sau a unei parti sociale de la aceasta societate comerciala;

-calcularea primei de fuziune , ca diferenta intre valoarea contabila a actiunilor sau a partilor sociale si valoarea nominala a acestora.

Preview document

Fuziunea prin absorbție - Pagina 1
Fuziunea prin absorbție - Pagina 2
Fuziunea prin absorbție - Pagina 3
Fuziunea prin absorbție - Pagina 4
Fuziunea prin absorbție - Pagina 5
Fuziunea prin absorbție - Pagina 6
Fuziunea prin absorbție - Pagina 7
Fuziunea prin absorbție - Pagina 8
Fuziunea prin absorbție - Pagina 9
Fuziunea prin absorbție - Pagina 10
Fuziunea prin absorbție - Pagina 11
Fuziunea prin absorbție - Pagina 12
Fuziunea prin absorbție - Pagina 13
Fuziunea prin absorbție - Pagina 14
Fuziunea prin absorbție - Pagina 15
Fuziunea prin absorbție - Pagina 16
Fuziunea prin absorbție - Pagina 17
Fuziunea prin absorbție - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Fuziunea prin Absorbtie.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect de fuziune prin absorbție a societăților SC Loulis SA și SC Titan SA

1. PREAMBUL Având în vedere: (i) Hotarârea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Loulis S.A. nr. 7 din data de 16 septembrie 2005;...

Audit Intern

1. GENERALITATI DESPRE AUDITUL INTERN Auditul intern reprezinta activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatii entitatii în scopul...

Contabilitatea lichidării și fuziunii societăților comerciale

FUZIUNEA SOCIETATILOR COMERIALE 1) CONCEPT – DELIMITARI SI REFERINTE Fuziunea este operatia prin care patrimoniul unei societati este transmis...

Analiza fluxurilor de trezorerie într-o întreprindere

Introducere Intr-o economie de piata, o intreprindere ar trebui sa fie vazuta ca un sistem ce exista si functioneaza cu ajutorul relatiilor pe...

Situația Fluxurilor de Trezorerie

Introducere Situaţia fluxurilor de trezorerie prezintă situaţia în ansamblu a ieşirilor şi a intrărilor de lichidităţi şi de echivalente de...

Lichidarea unei societăți comerciale în situația în care se obține profit din lichidare

INTRODUCERE Lichidarea unei societăţi comerciale consta în îndeplinirea unor operaţiuni care să pună capăt activităţii societăţii, şi totodată să...

Leasing-ul

Cap. I Gestiunea financiar-contabila a afacerilor economice prin leasing 1. Comparatie între leasing si alte modalitati de finantare a...

Fuziunea Întreprinderilor

Fuziunea este o operatie prin care doua sau mai multe societati comerciale hotarasc separat transmiterea elementelor de activ si de pasiv la una...

Te-ar putea interesa și

Proiect de fuziune prin absorbție a societăților SC Loulis SA și SC Titan SA

1. PREAMBUL Având în vedere: (i) Hotarârea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Loulis S.A. nr. 7 din data de 16 septembrie 2005;...

Fuziune prin absorbție - SC Termoenergia SA - societate absorbantă și SC Prodind SRL - societate absorbită

Introducere Evoluţia fuziunilor în România În ultimii ani, progresele notabile făcute de ţara noastră, din punct de vedere al performanţelor...

Contabilitatea lichidării și fuziunii societăților comerciale

FUZIUNEA SOCIETATILOR COMERIALE 1) CONCEPT – DELIMITARI SI REFERINTE Fuziunea este operatia prin care patrimoniul unei societati este transmis...

Contabilitatea fuziunii societăților comerciale

Concept – delimitari si referinte Din punct de vedere juridic, operatiunile de fuziune si divizare sunt reglementate prin Legea nr. 31/1990,...

Tratamentul contabil și fiscal al fuziunii prin absorbție

Capitolul 1 Metoda rezultatului, respectiv evaluarea globala a societatilor Din punct de vedere juridic, operatiunile de fuziune si divizare sunt...

Fuziunea prin Absorbție

Cap. 1 Fuziunea societăţilor comerciale Operaţiunile de fuziune sunt reglementate, din punct de vedere juridic , prin Legea nr. 31/1990 privind...

Fuziunea prin absorbție dintre Bancorex și BCR

CAPITOLUL 1. FUZIUNEA-ASPECTE TEORETICE Pentru a înţelege fenomenul fuziunii în întreaga sa complexitate, trebuie mai întâi să înţelegem fuziunea...

Fuziune prin absorbție a societăților comerciale SC Zorexim SA și SC Unimatex SA

1.1. PREAMBUL: Avand in vedere: - Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ZOREXIM nr. 36 din data de 18.06.2008; - Hotararea...

Ai nevoie de altceva?