Gestiune Financiara a Intreprinderii - SC Orizont SRL

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Gestiune Financiara a Intreprinderii - SC Orizont SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 30 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ariton Doinita

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. ANALIZA PE BAZA DE BILANT
- Bilantul financiar
- Bilantul functional
- Indicatorii echilibrului financiar
2. ANALIZA PE BAZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE
Soldurile intermediare de gestiune:
- Cifra de afaceri;
- Marja comerciala;
- Productia exercitiului;
- Consumul extern provenit de la terti(consum intermediar);
- Excedentul brut al exploatarii;
- Valoarea adaugata;
- Rezultatul exploatarii;
- Rezultatul financiar;
- Rezultatul extraordinar;
- Rezultatul brut al exercitiului;
- Rezultatul net al exercitiului;
- Capacitatea de autofinantare.
3. ANALIZA PE BAZA INDICATORILOR
- Ratele de rentabilitate
- Ratele de lichiditate
- Rata de solvabilitate
- Ratele de indatorare
4. ANALIZA SWOT
- Puncte forte
- Puncte slabe
- Oportunitatii
- Amenintari

Extras din document

PREZENTAREA SOCIETATII

Societatea comerciala ORIZONT S.R.L. a luat fiinta in data de 3 Martie 1996, cu sediul in STRADA TRAIAN NR 470 telefon 418287 judetul Galati, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J20/4501996, Cod Unic de Inregistrare 9215697, avand ca obiect principal de activitate comertul cu ridicata al bauturilor. Actionarul principal in cadrul societatii este Sava Alexandru, avand calitatea de administrator.

De la inceput si pana in prezent a devenit un concurent serios pe piata avand vad comercial deja format.

Acordarea creditului va fi pentru implementarea si derularea activitatii de comert in concordanta cu obiectul principal de activitate , avand ca efect diversificarea produselor , marirea cifrei de afacere si implicit a profitului.

ANALIZA PE BAZA DE BILANT

BILANT CONTABIL

ACTIV SUME PASIV SUME

2004 2005 2004 2005

Active imobolizate

- Imobilizari necorporale

- Imobilizari corporale

- Imobilizari financiare

0 Capital propriu

- Capital subscris varsat

- Rezerve

- Rezultatul reportat

Active circulante

- Stocuri

- Creante

- Investitii financiare pe termen scurt

- Casa si conturi la banci

Bilantul este instrumentul de reflectare a echilibrului financiar al intreprinderii, la incheierea exercitiului, de reflectare materiala (prin active) a modului de utilizare a capitalurilor proprii si imprumutate. Bilantul ofera, deci, criterii de apreciere a echilibrului financiar, la un moment dat si baza de calcul pentru eleborarea bugetelor intreprinderii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Gestiune Financiara a Intreprinderii - SC Orizont SRL.doc

Alte informatii

Analiza pe baza de bilant, analiza pe baza contului de profit si pierdere , analiza pe baza indicatorilor, analiza Swoot Studiu de caz pe firma SC. ORIZONT SRL