Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 23130
Mărime: 14.06MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Barna Lionela

Cuprins

CAPITOLUL I. ABORDAREA SISTEMICĂ A ÎNTREPRINDERII 3

1.1. Conceptul de sistem 3

1.2. Relaţia întreprindere - mediu exprimată prin fluxuri 4

1.3. Informaţia– resursă strategică pentru întreprindere 5

1.4. Sistemul informaţional al întreprinderii 7

CAPITOLUL II. SISTEMUL INFORMATIC 9

2.1. Sistemul informatic – componentă a sistemului informaţional 9

2.2. Reguli de bază privind crearea sistemelor informatice 11

2.3. Etapele creării şi dezvoltării unui sistem informatic 12

2.4. Organizarea datelor în varianta clasică 15

2.5. Organizarea modernă a datelor - Bazele de date 18

CAPITOLUL III. BAZE DE DATE 22

3.1. Arhitectura sistemului de gestiune a bazelor de date 22

3.2. Conceptele de bază ale modelului relaţional 26

3.3. Constrângerile de integritate 30

CAPITOLUL IV. GESTIUNEA CLIENŢILOR 31

4.1. Conceptul de gestiune financiară 31

4.2. Conţinutul gestiunii clienţilor 32

4.3. Componentele gestiunii clienţilor 34

4.4. Alegerea clienţilor 36

4.5. Urmărirea şi controlul clienţilor 38

CAPITOLUL V. STUDIU DE CAZ LA S.C. “DIALMA” S.R.L. 39

5.1. Prezentarea generală a S.C. “DIALMA” S.R.L. 39

5.2. Consideraţii privind aplicaţia de gestiune a clienţilor la S.C. “DIALMA” S.R.L. 43

5.3. Proiectarea aplicaţiei de gestiune a clienţilor 45

5.3.1. Descrierea obiectelor folosite 45

5.3.2. Crearea tabelelor 49

5.3.3. Stabilirea relaţiilor 54

5.3.4. Crearea interogărilor 56

5.3.5. Crearea formularelor 74

5.3.6. Crearea rapoartelor 75

5.3.7. Crearea macro-urilor 82

5.3.8. Realizarea meniurilor aplicaţiei 83

CAPITOLUL VI. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 99

BIBLIOGRAFIE: 101

Extras din document

Capitolul I. Abordarea sistemică a întreprinderii

1.1. Conceptul de sistem

Aplicarea teoriei sistemelor în economie a avut loc la sfârşitul anilor 1950 şi a fost una din contribuţiile şcolii cantitative, fiind o modalitate complexă de gândire asupra întreprinderii.

Un sistem poate fi definit ca “un ansamblu de elemente în interacţiune între ele, dar egale ca dezvoltare în mediu şi coordonate în funcţie de o finalitate.”

Întreprinderea privită ca un sistem este alcătuită din trei elemente componente şi anume: variabile, un proces de transformare şi un conducător.

- Variabilele pot fi:

- Variabile de intrare - acestea sunt date provenite din exteriorul sistemului necesare şi suficiente pentru ca acesta să poată funcţiona;

- Variabile de ieşire – sunt rezultate produse de funcţionarea sistemului pentru exterior;

- Variabile esenţiale – sunt ieşiri care constituie criterii de apreciere a obiectivelor fixate. Ele reprezintă raţiunea de funcţionare a întreprinderii;

- Variabile de acţiune – ele corespund unor intrări pe care se poate lucra.

- Procesul de transformare conţine capacităţile manageriale şi tehnologice ale organizaţiei pentru a transforma intrările în ieşiri.

- Conducătorul (managerul) este cel care:

- stabileşte obiectivele ce trebuie realizate (variabilele de ieşire şi cele esenţiale);

- determină ce intrări (variabile de intrare şi de acţiune) sunt necesare pentru a obţine rezultatele;

- fixează acţiunile ce trebuie întreprinse pentru ca intrările să poată fi transformate în ieşiri;

- asigură feedback-ul luând măsurile de corecţie necesare atunci când ieşirile nu corespund obiectivelor fixate iniţial.

1.2. Relaţia întreprindere - mediu exprimată prin fluxuri

Sistemele pot fi închise sau deschise. Un sistem închis este un sistem care nu atrage nici un element din mediul extern. Un sistem deschis presupune existenţa între el şi mediul înconjurător a unui schimb permanent de energie şi informaţii.

Întreprinderea este un sistem deschis – între întreprindere şi mediul său exterior existând un permanent schimb de materiale, energie şi informaţii.

Activitatea economică a întreprinderii se compune dintr-o multitudine de operaţii economice. Operaţiile economice sunt tranzacţii şi acţiuni pe care le execută întreprinderea pentru a produce şi a vinde bunuri şi servicii, ele determină mişcări de valori, denumite şi fluxuri economice.

Între întreprindere şi mediul exterior au loc fluxuri externe, iar în interiorul întreprinderii determinate de propria activitate au loc fluxuri interne.

Atât fluxurile externe, cât şi cele interne la rândul lor pot fi:

- Fluxuri reale, materiale - care sunt însoţite în sens invers de fluxuri financiare ca o contraprestaţie;

- Fluxuri financiare – care cuprind fluxuri monetare şi fluxurile de creanţe-datorii generate de decalajul între momentul efectuării prestaţiei sau livrării bunurilor şi momentul plăţii contravalorii acesteia.

Fluxurile economice externe care se produc între întreprindere şi partenerii săi din amonte şi aval sunt foarte importante. În desfăşurarea activităţii lor, firmele intră în relaţie cu numeroase alte firme, fie în calitate de furnizori, fie în calitate de clienţi şi nu numai, de asemenea cu statul, băncile şi alţi creditori, personalul firmei, investitorii şi cu alţi întreprinzători.

Atunci când ne referim la fluxul în amonte cu furnizorii, fluxul material îl reprezintă aprovizionările de materii prime, materiale, mărfuri, sau servicii. Fluxul financiar care se manifestă ca o contraprestaţie poate fi unul monetar (atunci când plata furnizorilor se face pe loc) sau un flux de datorii (atunci când aprovizionările se realizează pe credit comercial). Şi în cazul relaţiei firmei cu clienţii săi când avem un flux în aval, se manifestă cele două tipuri de fluxuri. Fluxul material îl reprezintă livrarea produselor, mărfurilor sau prestarea serviciilor către clienţi, iar fluxul financiar îl poate reprezenta încasarea contravalorii acestora sau naşterea unei creanţe (ce se va încasa ulterior).

Preview document

Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 1
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 2
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 3
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 4
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 5
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 6
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 7
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 8
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 9
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 10
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 11
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 12
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 13
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 14
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 15
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 16
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 17
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 18
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 19
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 20
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 21
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 22
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 23
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 24
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 25
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 26
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 27
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 28
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 29
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 30
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 31
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 32
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 33
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 34
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 35
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 36
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 37
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 38
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 39
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 40
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 41
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 42
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 43
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 44
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 45
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 46
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 47
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 48
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 49
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 50
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 51
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 52
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 53
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 54
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 55
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 56
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 57
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 58
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 59
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 60
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 61
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 62
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 63
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 64
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 65
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 66
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 67
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 68
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 69
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 70
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 71
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 72
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 73
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 74
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 75
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 76
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 77
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 78
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 79
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 80
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 81
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 82
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 83
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 84
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 85
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 86
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 87
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 88
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 89
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 90
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 91
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 92
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 93
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 94
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 95
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 96
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 97
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 98
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 99
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 100
Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access - Pagina 101

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții

CAPITOLUL 1. DELIMITĂRI PRIVIND RELAŢIILE CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII 1.1. Definiţii, forme şi clasificări ale relaţiilor cu furnizorii şi clienţii...

Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Lucrarea privind “Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale” se efectuează la...

Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA

CAPITOLUL 1 : Activul circulant - element patrimonial al firmei 1.1. Activul circulant – noţiune, conţinut, caracteristici Activele circulante...

Contabilitate la SC Elbac SA Bacau

INTRODUCERE În România, tranziţia la economia de piaţă a impus şi impune o multitudine de măsuri şi acţiuni reformatoare în plan...

Gestiunea Stocurilor unei SC intr-o Baza de Date in Microsoft Access

Introducere Sistemul informatic este definit ca ansamblul de metode şi mijloace care asigură preluarea datelor, transformarea lor în informaţie,...

Proiect Auditul si Controlul Sistemelor Informationale - Saga C

.) Prezentarea generala a sistemului informational 1.1) Definitia sistemului informational Sistemul informational reprezinta ansamblul de...

Proiect Sisteme Informatice de Gestiune - Gestiunea Clientilor

Gestiunea clientilor DESCRIEREA ACTIVITATII 01.01.09 25.01.09 26.01.09 19.02.09 20.02.09 17.03.09 18.03.09 11.04.09 12.04.09 07.04.09...

Sistem Informatic Pentru Evidenta Furnizori

INTRODUCERE Activitatea unitatilor patrimoniale s-a desfasurat în cadrul relatiilor de echilibru între activ si pasiv, cheltuieli si venituri. În...

Te-ar putea interesa și

Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă

Activitatea economică reprezintă un domeniu fundamental pentru existenţa societăţii omeneşti, pentru ameliorarea continuă a condiţiei umane. Omul...

Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă

Astăzi omenirea se găseste în faza societaţii informaţionale ca efect al celei de-a doua revoluţii industriale, în care informaţia şi...

Evidența clienților și furnizorilor - baze de date Access

1. Prezentarea aplicatiei 1.1. Prezentare generala Lucrarea oferă o analiză a modalităţilor practice de utilizare a instrumentelor informatice...

Magazin Virtual în Access

Capitolul 1 INTRODUCERE 1.1 Scop şi obiective Într-o societate informaţională cum este cea în care trăim, în care viteza de transmitere şi de...

Gestiunea Angajatilor - Comert Electronic

1. Introducere Definitia pentru o baza de date Access este aceea de colectie de date înrudite si, optional de metode necesare pentru selectarea,...

Utilizarea sistemelor informatice economice

INTRODUCERE MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI În zilele noastre toate domeniile de activitate se bazează pe utilizarea, într-o măsură mai mare sau mai...

Gestiunea unei Pensiuni

Capitolul I Modul de constituire şi funcţionare a entităţii economice; etapele constituirii, modul de funcţionare şi dizolvare/lichidare....

Sistem Informatic pentru Evidența Școlară

INTRODUCERE În prezenta lucrare mi - am propus să prezint etapele analizei, proiectării şi implementării unei baze de date de evidentă şcolară....

Ai nevoie de altceva?