Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 23130
Mărime: 14.06MB (arhivat)
Publicat de: Casian Duma
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Barna Lionela

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. ABORDAREA SISTEMICĂ A ÎNTREPRINDERII 3
 2. 1.1. Conceptul de sistem 3
 3. 1.2. Relaţia întreprindere - mediu exprimată prin fluxuri 4
 4. 1.3. Informaţia– resursă strategică pentru întreprindere 5
 5. 1.4. Sistemul informaţional al întreprinderii 7
 6. CAPITOLUL II. SISTEMUL INFORMATIC 9
 7. 2.1. Sistemul informatic – componentă a sistemului informaţional 9
 8. 2.2. Reguli de bază privind crearea sistemelor informatice 11
 9. 2.3. Etapele creării şi dezvoltării unui sistem informatic 12
 10. 2.4. Organizarea datelor în varianta clasică 15
 11. 2.5. Organizarea modernă a datelor - Bazele de date 18
 12. CAPITOLUL III. BAZE DE DATE 22
 13. 3.1. Arhitectura sistemului de gestiune a bazelor de date 22
 14. 3.2. Conceptele de bază ale modelului relaţional 26
 15. 3.3. Constrângerile de integritate 30
 16. CAPITOLUL IV. GESTIUNEA CLIENŢILOR 31
 17. 4.1. Conceptul de gestiune financiară 31
 18. 4.2. Conţinutul gestiunii clienţilor 32
 19. 4.3. Componentele gestiunii clienţilor 34
 20. 4.4. Alegerea clienţilor 36
 21. 4.5. Urmărirea şi controlul clienţilor 38
 22. CAPITOLUL V. STUDIU DE CAZ LA S.C. “DIALMA” S.R.L. 39
 23. 5.1. Prezentarea generală a S.C. “DIALMA” S.R.L. 39
 24. 5.2. Consideraţii privind aplicaţia de gestiune a clienţilor la S.C. “DIALMA” S.R.L. 43
 25. 5.3. Proiectarea aplicaţiei de gestiune a clienţilor 45
 26. 5.3.1. Descrierea obiectelor folosite 45
 27. 5.3.2. Crearea tabelelor 49
 28. 5.3.3. Stabilirea relaţiilor 54
 29. 5.3.4. Crearea interogărilor 56
 30. 5.3.5. Crearea formularelor 74
 31. 5.3.6. Crearea rapoartelor 75
 32. 5.3.7. Crearea macro-urilor 82
 33. 5.3.8. Realizarea meniurilor aplicaţiei 83
 34. CAPITOLUL VI. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 99
 35. BIBLIOGRAFIE: 101

Extras din proiect

Capitolul I. Abordarea sistemică a întreprinderii

1.1. Conceptul de sistem

Aplicarea teoriei sistemelor în economie a avut loc la sfârşitul anilor 1950 şi a fost una din contribuţiile şcolii cantitative, fiind o modalitate complexă de gândire asupra întreprinderii.

Un sistem poate fi definit ca “un ansamblu de elemente în interacţiune între ele, dar egale ca dezvoltare în mediu şi coordonate în funcţie de o finalitate.”

Întreprinderea privită ca un sistem este alcătuită din trei elemente componente şi anume: variabile, un proces de transformare şi un conducător.

- Variabilele pot fi:

- Variabile de intrare - acestea sunt date provenite din exteriorul sistemului necesare şi suficiente pentru ca acesta să poată funcţiona;

- Variabile de ieşire – sunt rezultate produse de funcţionarea sistemului pentru exterior;

- Variabile esenţiale – sunt ieşiri care constituie criterii de apreciere a obiectivelor fixate. Ele reprezintă raţiunea de funcţionare a întreprinderii;

- Variabile de acţiune – ele corespund unor intrări pe care se poate lucra.

- Procesul de transformare conţine capacităţile manageriale şi tehnologice ale organizaţiei pentru a transforma intrările în ieşiri.

- Conducătorul (managerul) este cel care:

- stabileşte obiectivele ce trebuie realizate (variabilele de ieşire şi cele esenţiale);

- determină ce intrări (variabile de intrare şi de acţiune) sunt necesare pentru a obţine rezultatele;

- fixează acţiunile ce trebuie întreprinse pentru ca intrările să poată fi transformate în ieşiri;

- asigură feedback-ul luând măsurile de corecţie necesare atunci când ieşirile nu corespund obiectivelor fixate iniţial.

1.2. Relaţia întreprindere - mediu exprimată prin fluxuri

Sistemele pot fi închise sau deschise. Un sistem închis este un sistem care nu atrage nici un element din mediul extern. Un sistem deschis presupune existenţa între el şi mediul înconjurător a unui schimb permanent de energie şi informaţii.

Întreprinderea este un sistem deschis – între întreprindere şi mediul său exterior existând un permanent schimb de materiale, energie şi informaţii.

Activitatea economică a întreprinderii se compune dintr-o multitudine de operaţii economice. Operaţiile economice sunt tranzacţii şi acţiuni pe care le execută întreprinderea pentru a produce şi a vinde bunuri şi servicii, ele determină mişcări de valori, denumite şi fluxuri economice.

Între întreprindere şi mediul exterior au loc fluxuri externe, iar în interiorul întreprinderii determinate de propria activitate au loc fluxuri interne.

Atât fluxurile externe, cât şi cele interne la rândul lor pot fi:

- Fluxuri reale, materiale - care sunt însoţite în sens invers de fluxuri financiare ca o contraprestaţie;

- Fluxuri financiare – care cuprind fluxuri monetare şi fluxurile de creanţe-datorii generate de decalajul între momentul efectuării prestaţiei sau livrării bunurilor şi momentul plăţii contravalorii acesteia.

Fluxurile economice externe care se produc între întreprindere şi partenerii săi din amonte şi aval sunt foarte importante. În desfăşurarea activităţii lor, firmele intră în relaţie cu numeroase alte firme, fie în calitate de furnizori, fie în calitate de clienţi şi nu numai, de asemenea cu statul, băncile şi alţi creditori, personalul firmei, investitorii şi cu alţi întreprinzători.

Atunci când ne referim la fluxul în amonte cu furnizorii, fluxul material îl reprezintă aprovizionările de materii prime, materiale, mărfuri, sau servicii. Fluxul financiar care se manifestă ca o contraprestaţie poate fi unul monetar (atunci când plata furnizorilor se face pe loc) sau un flux de datorii (atunci când aprovizionările se realizează pe credit comercial). Şi în cazul relaţiei firmei cu clienţii săi când avem un flux în aval, se manifestă cele două tipuri de fluxuri. Fluxul material îl reprezintă livrarea produselor, mărfurilor sau prestarea serviciilor către clienţi, iar fluxul financiar îl poate reprezenta încasarea contravalorii acestora sau naşterea unei creanţe (ce se va încasa ulterior).

Preview document

Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 1
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 2
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 3
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 4
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 5
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 6
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 7
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 8
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 9
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 10
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 11
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 12
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 13
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 14
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 15
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 16
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 17
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 18
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 19
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 20
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 21
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 22
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 23
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 24
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 25
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 26
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 27
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 28
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 29
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 30
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 31
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 32
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 33
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 34
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 35
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 36
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 37
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 38
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 39
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 40
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 41
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 42
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 43
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 44
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 45
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 46
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 47
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 48
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 49
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 50
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 51
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 52
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 53
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 54
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 55
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 56
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 57
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 58
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 59
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 60
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 61
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 62
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 63
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 64
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 65
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 66
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 67
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 68
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 69
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 70
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 71
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 72
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 73
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 74
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 75
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 76
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 77
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 78
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 79
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 80
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 81
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 82
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 83
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 84
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 85
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 86
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 87
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 88
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 89
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 90
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 91
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 92
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 93
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 94
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 95
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 96
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 97
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 98
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 99
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 100
Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access - Pagina 101

Conținut arhivă zip

 • Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții

CAPITOLUL 1. DELIMITĂRI PRIVIND RELAŢIILE CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII 1.1. Definiţii, forme şi clasificări ale relaţiilor cu furnizorii şi clienţii...

Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Lucrarea privind “Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale” se efectuează la...

Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLUL I NOŢIUNI FUNDAMENTALE PRIVIND DECONTĂRILE DATORIILOR ŞI CREANŢELOR COMERCIALE Contabilitatea nu are hotare. Limitele ei teoretice,...

Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA

CAPITOLUL 1 : Activul circulant - element patrimonial al firmei 1.1. Activul circulant – noţiune, conţinut, caracteristici Activele circulante...

Contabilitatea Operațiilor privind Stocurile de Produse

ARGUMENT Rolul contabilitatii este acela de a conduce activitatea întreprinderii, de a o orienta spre o eficienţă cât mai mare, dar şi de a...

Contabilitate la SC Elbac SA Bacău

INTRODUCERE În România, tranziţia la economia de piaţă a impus şi impune o multitudine de măsuri şi acţiuni reformatoare în plan...

Proiect auditul și controlul sistemelor informaționale - Saga C

.) Prezentarea generala a sistemului informational 1.1) Definitia sistemului informational Sistemul informational reprezinta ansamblul de...

Proiect sisteme informatice de gestiune - gestiunea clienților

Gestiunea clientilor DESCRIEREA ACTIVITATII 01.01.09 25.01.09 26.01.09 19.02.09 20.02.09 17.03.09 18.03.09 11.04.09 12.04.09 07.04.09...

Te-ar putea interesa și

Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă

Activitatea economică reprezintă un domeniu fundamental pentru existenţa societăţii omeneşti, pentru ameliorarea continuă a condiţiei umane. Omul...

Evidența clienților și furnizorilor - baze de date Access

1. Prezentarea aplicatiei 1.1. Prezentare generala Lucrarea oferă o analiză a modalităţilor practice de utilizare a instrumentelor informatice...

Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă

Astăzi omenirea se găseste în faza societaţii informaţionale ca efect al celei de-a doua revoluţii industriale, în care informaţia şi...

Magazin Virtual în Access

Capitolul 1 INTRODUCERE 1.1 Scop şi obiective Într-o societate informaţională cum este cea în care trăim, în care viteza de transmitere şi de...

Utilizarea sistemelor informatice economice

INTRODUCERE MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI În zilele noastre toate domeniile de activitate se bazează pe utilizarea, într-o măsură mai mare sau mai...

Sistem Informatic pentru Evidența Școlară

INTRODUCERE În prezenta lucrare mi - am propus să prezint etapele analizei, proiectării şi implementării unei baze de date de evidentă şcolară....

Gestiunea angajaților - comerț electronic

1. Introducere Definitia pentru o baza de date Access este aceea de colectie de date înrudite si, optional de metode necesare pentru selectarea,...

Gestiunea unei Pensiuni

Capitolul I Modul de constituire şi funcţionare a entităţii economice; etapele constituirii, modul de funcţionare şi dizolvare/lichidare....

Ai nevoie de altceva?