Gestiunea Financiară a Firmei

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 7275
Mărime: 796.44KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Macris Maria
A fost prezentat la Universitatea din Petrosani, Facultatea de Stiinte , Masterat: Sisteme informatice de gestiune

Cuprins

CAPITOLUL 1.

GESTIUNEA CONTABILA ŞI FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII. CONSIDERAŢII GENERALE

1.1 Definiţia şi conţinutul gestiunii financiare.2

1.2 Rolul şi importanţa gestiunii financiare.5

1.3 Sarcinile gestiunii financiare.6

CAPITOLUL 2.

ÎNTREPRINDEREA ŞI FLUXURILE SALE. SURSELE DE FINANŢARE

2.1 Abordarea sistemică a întreprinderii.7

2.2 Relaţia întreprindere-mediu exprimată prin fluxuri.8

2.3 Surse de procurare a capitalului.12

2.3.1 Sursele proprii.13

2.3.2 Sursele atrase.14

2.3.3 Sursele împrumutate.15

CAPITOLUL 3.

ANALIZA FINANCIARĂ REALIZATĂ PE BAZA BILANŢULUI CONTABIL

3.1 Analiza financiară. Generalităţi.16

3.2 Bilanţul contabil al întreprinderii, instrument al analizei financiare.17

3.3 Echilibrul financiar al întreprinderii. Studiu de caz.21

CONCLUZII.23

BIBLIOGRAFIE.28

Extras din document

CAPITOLUL 1.

GESTIUNEA CONTABILĂ ŞI FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII.

CONSIDERAŢII GENERALE

1.1 Definiţia şi conţinutul gestiunii financiare

Noţiunea de gestiune provine de la latinescul “gestio” sau franţuzescul “gestion” cu înţeles de organizarea administrării unui patrimoniu în toată complexitatea sa. Prin gestiune în sens larg se înţelege ansamblul normelor privitoare la conservarea, administrarea şi dreptul la dispoziţie asupra unui patrimoniu.

Gestiunea financiară, ca parte a gestiunii de ansamblu, cuprinde activităţi de constituire, dezvoltare, sporire sau reducere ale capitalului şi ale fondurilor întreprinderii, utilizarea eficientă a acestora, obţinerea, repartizarea şi utilizarea rezultatelor financiare, a profitului. Gestiunea financiară se referă la:

- fluxurile dimensionării şi asigurării capitalului şi fondurilor necesare;

- fluxurile atragerii de capital;

- fluxurile folosirii fondurilor, obţinerii rezultatelor şi repartizării lor.

Gestiunea financiară curprinde, prin urmare, totalitatea operaţiilor prin care se asigură:

- capitalul şi fondurile necesare indiferent de sursa şi modalitatea de procurare,

- obţinerea şi repartizarea rezultatelor financiare

- modalitatea utilizării fondurilor şi a capitalului întreprinderii.

Prin urmare gestiunea mai poate fi definită ca un ansamblu de decizii, operaţiuni şi modalităţi de organizare a activităţii financiare în vederea procurării şi utilizării capitalurilor în scopul obţinerii, repartizării şi utilizării cât mai eficiente a profiturilor întreprinderii.

Gestiunea financiară privită ca o activitate practică înseamnă ansamblul deciziilor şi activităţilor care, în funcţie de obictivele întreprinderii, urmăreşte regularizarea fluxurilor financiare ce privesc necesităţile şi resursele sale. Aceste activităţi sunt foarte eterogene, unele au un caracter concret precum gestiunea trezoreriei, colectarea de fonduri, realizarea investiţiilor etc., iar altele sunt de concepţie şi privesc previziunea şi analiza, ocazionate de fundamentarea deciziilor financiare. Toate activităţile au însă un element comun şi anume: sunt desfăşurate în conformitate cu obiectivele firmei.

Gestiunea financiară a întreprinderii poate fi definită ca totalitate a operaţiunilor şi metodelor care privesc fundamentarea deciziilor privind constituirea şi utilizarea capitalurilor, în condiţii de eficienţă precum şi obţinerea, repartizarea, folosirea rezultatelor financiare, toate aplicate într-un cadru organizatoric dat, asigurând astfel înfăptuirea obiectivelor firmei.

Gestiunea financiară este o componentă a gestiunii economice, însă se individualizează prin aceea că are în vedere manifestarea fenomenului financiar generat de activităţile firmei. Obiectul său fundamental este legat de premisele financiare reclamate de desfăşurarea normală a acelor activităţi, iar apoi de consecinţele financiare înregistrate.

În prezent în locul noţiunii de gestiune financiară se foloseşte tot mai mult noţiunea de “management financiar”, acest lucru datorându-se faptului că deciziile financiare se iau la nivelul conducerii firmelor.

Gestiunea financiar-contabilă cuprinde ansamblul activităţilor prin care se realizează obiectivele privind obţinerea şi folosirea mijloacelor financiare necesare desfăşurarii normale a producţiei, înregistrarea şi evidenţa în expresie valorică a activităţii economice din cadrul întreprinderii; urmăreşte utilizarea eficientă a resurselor, desfăşurarea ritmică a activităţii, semnalează fenomenele care influenţează nivelul profitului şi reducerea costurilor etc.

Funcţiunea financiar-contabilă are implicaţii în activitatea generală de gestiune, în asigurarea fondurilor necesare pentru salarii, materii prime şi materiale, utilaje etc.

Un rol important revine activităţilor ce ţin de exercitarea funcţiunii financiar-contabile cu privire la contractarea creditelor în momentele potrivite pentru desfăşurarea normală a producţiei, folosirea judicioasă a disponibilităţilor băneşti, încasarea creanţelor, dimensionarea corectă a rezervelor etc.

Activităţile acestei funcţiuni se grupează în două categorii:

- activitatea financiară, care se refera la obţinerea şi folosirea raţionala a mijloacelor financiare ale întreprinderii, la utilizarea facilităţilor de ordin financiar, achitarea obligaţiilor financiare, contractarea de credite şi rambursarea lor etc.

- activitatea contabilă, care asigură înregistrarea şi evidenţa veniturilor şi cheltuielilor, a materialelor şi a producţiei, calculul costurilor şi determinarea rezultatelor financiare finale, evidenţierea modificărilor patrimoniale în volum şi structură.

Funcţiunea financiar-contabilă, prin complexitatea operaţiunilor pe care le ocazionează, prin multiplele corelaţii pe care le are cu toate celelalte funcţiuni ale întreprinderii, se concretizează ca o latură bine definită a gestiunii financiare a întreprinderii.

În strânsă legatură cu celelalte funcţiuni ale întreprinderii, funcţiunea financiar-contabilă are rolul de a asigura apărarea, creşterea şi consolidarea patrimoniului întreprinderii. În această sferă se includ toate deciziile legate de realizarea investiţiilor şi finanţarea acestora, evidenţa producţiei şi a cheltuielilor, precum şi repartizarea şi utilizarea profitului realizat.

Preview document

Gestiunea Financiară a Firmei - Pagina 1
Gestiunea Financiară a Firmei - Pagina 2
Gestiunea Financiară a Firmei - Pagina 3
Gestiunea Financiară a Firmei - Pagina 4
Gestiunea Financiară a Firmei - Pagina 5
Gestiunea Financiară a Firmei - Pagina 6
Gestiunea Financiară a Firmei - Pagina 7
Gestiunea Financiară a Firmei - Pagina 8
Gestiunea Financiară a Firmei - Pagina 9
Gestiunea Financiară a Firmei - Pagina 10
Gestiunea Financiară a Firmei - Pagina 11
Gestiunea Financiară a Firmei - Pagina 12
Gestiunea Financiară a Firmei - Pagina 13
Gestiunea Financiară a Firmei - Pagina 14
Gestiunea Financiară a Firmei - Pagina 15
Gestiunea Financiară a Firmei - Pagina 16
Gestiunea Financiară a Firmei - Pagina 17
Gestiunea Financiară a Firmei - Pagina 18
Gestiunea Financiară a Firmei - Pagina 19
Gestiunea Financiară a Firmei - Pagina 20
Gestiunea Financiară a Firmei - Pagina 21
Gestiunea Financiară a Firmei - Pagina 22
Gestiunea Financiară a Firmei - Pagina 23
Gestiunea Financiară a Firmei - Pagina 24
Gestiunea Financiară a Firmei - Pagina 25
Gestiunea Financiară a Firmei - Pagina 26
Gestiunea Financiară a Firmei - Pagina 27
Gestiunea Financiară a Firmei - Pagina 28
Gestiunea Financiară a Firmei - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • coperta.doc
  • Gestiunea Financiara a Firmei.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor

Argument Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi...

Gestiunea si Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Necorporale

CAP.1. NOŢIUNI GENERALE 1.1. INTRODUCERE Pe parcursul dezvoltării societăţii umane şi a mediului economic în ansamblul său şi pe măsura...

Contabilitatea și Gestiunea Trezoreriei Întreprinderii

1.PROBLEME DE BAZĂ PRIVIND CONTABILITATEA TREZORERIEI În general prin trezorerie se înţelege ansamblul operaţiunilor băneşti şi financiare pe care...

Contabilitatea Financiara si de Gestiune cu Aplicatie in Restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Politica de Dividend

1. Scurt istoric Teoria financira considera politica de dividend drept un teren de studiu interesant datorita incitarilor problematice pe care...

Fondul de Rulment

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALĂ A SC “ZIMBRU” SRL SATU MARE 1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE În vederea exemplificării practice a formării şi...

Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite

INTRODUCERE Fenomenele complexe cu care ne confruntă viaţa, presupun cunoştinţe solide de matematică şi informatică, ce necesită o înţelegere...

Contabilitate Financiară Aprofundată

Lucrarea nr. 1 Clasificarea activelor și datoriilor în bilanț Să se întocmească bilanțul societății Mystery (obiectul de activitate al societății...

Ai nevoie de altceva?