Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 35007
Mărime: 216.76KB (arhivat)
Publicat de: Petru R.
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sambotin Stefan
FACULATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

 1. Introducere 5
 2. Capitolul I. RISCUL DE CREDIT 6
 3. 1.1 Creditul – Definiţie.Importanţa economică a creditului 6
 4. 1.2 Trasaturile si functiile creditului 6
 5. 1.3 Tipuri de credite 10
 6. 1.4 Risul in creditare.Riscul în activitatea bancară 12
 7. 1.5.1 Riscul de credit 15
 8. 1.5.2 Riscul aferent particularilor şi intreprinderilor 15
 9. 1.5.3 Prevenirea riscului de credit 16
 10. 1.5.4 Masurarea riscului de credit 18
 11. 1.5.5 Gestiunea riscului de credit 20
 12. 1.6 Metodologia de analiză şi evaluare a riscului în activitatea de creditare prin metoda punctajelor 20
 13. 1.7 Sectorul bancar românesc şi riscurile asociate acestuia 25
 14. 1.8 Indici de masurare şi control a riscurilor bancare 26
 15. Capitolul II. MANAGEMENTUL ACORDARII DE CREDITE 29
 16. 2.1 Informaţii generale pentru acordarea creditului 29
 17. 2.2.1 Garantarea creditelor 31
 18. 2.2.2 Garanţii deductibile din expunera bancii faţă de client in determinarea provizioanelor de risc in creditare 35
 19. 2.3.1 Urmarirea creditelor 37
 20. 2.3.2 Monitorizarea creditelor 38
 21. 2.3.3 Responsabilitaţile ofiterului de credit 38
 22. 2.3.4 Controlul creditelor bancare şi masuri ce pot fi luate în urma controlului 41
 23. 2.4.1 Creditele neperformante 45
 24. 2.4.2 Erori comise de catre creditor (banca – ofiterul de credit) 46
 25. 2.4.3 Identificarea creditelor neperformante 48
 26. 2.4.4 Aparitia unor situatii nefavorabile 50
 27. 2.4.5 Solutionarea creditelor neperformante 54
 28. Capitolul III. NOUL ACORD DE LA BASEL 58
 29. 3.1 Acordul Basel II 58
 30. 3.2 Obiectivele Acordului Basel II 60
 31. 3.3 Structura Acordului Basel II 62
 32. 3.4.1 Implementarea Basel II în România 67
 33. 3.4.2 Rolul BNR in procesul supravegherii prudenţei bancare 66
 34. 3.5.1 Schimbarile aparute în sistemul bancar român odata cu implementarea Acordului Basel II 69
 35. 3.5.2 Infrastructura de piaţă – reacţie a grupului de interes la riscul operaţional 72
 36. 3.5.3 Principiile Acordului Basel 2- noi teme de strategie bancară 73
 37. Capitolul IV. STUDIU DE CAZ 74
 38. 4.1 Scurt istoric al UniCredit Ţiriac Bank 74
 39. 4.2 Organigrama UniCredit Ţiriac Bank Bacau 74
 40. 4.3 Managementul creditarii in cadrul UniCredit Ţiriac Bank 75
 41. 4.3.1 Termeni şi definiţii la nivelul băncii 75
 42. 4.3.2 Clasificarea creditelor şi plasamentelor 76
 43. 4.3.3 Determinarea necesarului de provizioane de risc de credit 78
 44. 4.3.3 Constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit 79
 45. 4.3.5 Garanţii acceptate de banca în procesul de creditare 80
 46. 4.4 Condiţii de creditare 81
 47. 4.5 Metodologia privind evaluarea garanţiilor şi determinarea valorii juste 84
 48. 4.6 Paşii în procesul de creditare 85
 49. 4.7.1 Revizuirea creditelor acordate clienţilor personae juridice corporate 90
 50. 4.7.2 Identificarea starilor de nerambursare pentru personae juridice 92
 51. Capitolul V.INFORMATIACĂ BANCARĂ 98
 52. 5.1. Informatica bancara 98
 53. 5.2. Principiile organizării, funcţionării şi eficienţei sisitemului informaţional bancar 99
 54. 5.3. Descrierea unei aplicaţii informatice în vederea calculării riscul de creditare 101
 55. CONCLUZII 105
 56. BIBLIOGRAFIE 107

Extras din proiect

INTRODUCERE

În ultimele două decenii, inovaţiile rapide de pe pieţele financiare şi internaţionalizarea fluxurilor financiare au modificat sectorul bancar făcandu-l aproape de nerecunoscut. Atât progresul tehnologic cât şi liberalizarea au oferit noi oportunităţi pentru bănci şi instituţiile nebancare, exercitând presiuni competitive sporite asupra acestor doua entităţi.

Profiturile asociate unor astfel de instrumente inovatoare sunt mari dar de asemenea sunt şi volatile şi, în acest fel, expun băncile la grade noi sau ridicate de risc. Corelaţia dintre diferitele tipuri de risc , atât in cadrul unei banci individuale cât şi în interiorul sistemului bnacar privit în ansamblu, s-a accentuat şi a devenit mai complexă. Internaţionalizarea şi liberalizarea au crescut posibilităţile de contagiere de la o zonă la alta cu efecte asupra sistemului bancar din întreaga lume.

Obiectivul managementului financiar este maximizarea valorii unei banci , aceasta determinandu-se în funcţie de profitabilitate şi nivelul de risc. Având în vedere că în mediul bancar riscul este inerent şi inevitabil, sarcina managementului financiar este să gestioneze riscul în aşa fel încat diferitele tipuri de risc să fie păstrate la nivele acceptabile, iar profitabilitatea să fie menţinută. În acest sens sunt necesare :

- o identificare, cuantificare si monitorizare continuă a expunerilor la risc, care solicită, in schimb, politici sănătoase, o organizare adecvată, procese eficiente, analişti cu experienţă şi sisteme informaţionale computerizate care să fie extrem de elaborate.

- capacitate de a anticipa schimbările şi de a acţiona în aşa fel încat activităţile unei bănci să poată fi structurate şi restructurate în scopul obţinerii de profit de pe urma schimbărilor, sau cel puţin al minimizării pierderilor;

- autorităţi de supraveghere care să nu recomande modul în care trebuie conduse afacerile, ci să menţină o supraveghere prudentă a băncilor, evaluând structura riscului aferent acestora şi insistând ca o valoare corespunzătoare de capital şi rezerve să fie disponibilă pentru garantarea şi apărarea solvabilităţii.

Inovaţia în sistemul bancar a făcut ca practicii tradiţionale - bazată pe constituirea de depozite şi acordarea de credite, adesea cel mai puţin profitabilă - să i se adauge noi activităţi bazate pe informaţii, care ţin cont de cerinţele de capital prudent şi care reprezintă acum sursele majore de profitabilitate ale băncilor. De exemplu tranzacţionarea pe pieţele financiare şi generarea veniturilor cu ajutorul comisioanelor, tranzacţionarea activelor bancare prin introducerea instrumentelor extrabilanţiere etc.

Capitolul I. RISCUL DE CREDIT

I.1.Creditul – Definitie. Importanţa economică a creditului

Creditul permite disponibilizarea de fonduri lichide pentru investiţii sau activităţi curente. Fondurile disponibile, constând în economii pentru diferite perioade de timp, precum şi fondurile strânse prin vânzarea de acţiuni şi obligaţiuni, pot fi folosite pentru acordarea de împrumuturi întreprinderilor de stat şi particulare.

Creditul este orice angajament de plată a unei sume de bani în schimbul dreptului la rambursarea sumei plătite, precum şi la plata unei dobânzi sau a altor cheltuieli legate de această sumă sau orice prelungire a scadenţei unei datorii şi orice angajament de achiziţionare a unui titlu care încorporează o creanţă sau a altui drept la plata unei sume de bani.

IMPORTANŢA ECONOMICĂ A CREDITULUI

În economia de piaţă, creditul are un rol deosebit. Creditul este unul din motoarele principale ale întregului angrenaj economico-social. Utilizarea raţională a creditului sporeşte puterea productivă a capitalului şi asigură un volum mare de produse. Creditul a apărut pe baza dezvoltării producţiei de mărfuri, corelat cu dezvoltarea schimbului (vânzare pe credit).

Sub aspect economic, creditul reprezintă operaţiunea prin care o persoană fizică sau juridică (debitor) obţine fonduri sau bunuri de la altă persoană fizică sau juridică (creditor), asumându-şi obligaţia să le restituie sau să le plătească la termen/scadenţă. Creditul a apărut din necesitatea stingerii obligaţiilor dintre diferiţii agenţi economici, proces căruia moneda lichidă nu-i putea face faţă.

Preview document

Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 1
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 2
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 3
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 4
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 5
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 6
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 7
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 8
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 9
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 10
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 11
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 12
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 13
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 14
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 15
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 16
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 17
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 18
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 19
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 20
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 21
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 22
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 23
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 24
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 25
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 26
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 27
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 28
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 29
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 30
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 31
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 32
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 33
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 34
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 35
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 36
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 37
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 38
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 39
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 40
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 41
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 42
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 43
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 44
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 45
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 46
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 47
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 48
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 49
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 50
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 51
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 52
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 53
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 54
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 55
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 56
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 57
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 58
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 59
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 60
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 61
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 62
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 63
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 64
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 65
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 66
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 67
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 68
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 69
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 70
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 71
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 72
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 73
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 74
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 75
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 76
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 77
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 78
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 79
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 80
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 81
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 82
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 83
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 84
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 85
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 86
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 87
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 88
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 89
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 90
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 91
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 92
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 93
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 94
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 95
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 96
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 97
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 98
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 99
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 100
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 101
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 102
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 103
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 104
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 105
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 106
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 107
Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau - Pagina 108

Conținut arhivă zip

 • Gestiunea Riscului de Credit in Activitatea Bancara pe Exemplul Unicredit Tiriac Bank Bacau.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale

Introducere Funcţionarea întreprinderilor în condiţiile economiei de piaţă şi a unui mediu înconjurător în continuă schimbare, în perspectiva...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată

ARGUMENT Fundamentul introducerii taxei pe valoarea adăugată şi-a găsit motivaţia în substituirea diverselor taxe practicate asupra cifrei de...

Ai nevoie de altceva?