Guvernanța corporativă a Băncii Comerciale Carpatica SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 5053
Mărime: 102.37KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Cuprins

I. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI CONTROLUL INTERN

II. STRUCTURA ACTIONARIATULUI

III. SITUATIA FINANCIARA SI DIVIDENDELE ACORDATE

IV. POLITICILE DE REMUNERARE A CONDUCERII

V. CALITATEA MANAGEMENTULUI

VI. CALITATEA SISTEMULUI DE COMUNICARE CU ACTIONARII

VII. CULTURA CORPORATIVA

VIII. PRACTICILE DE GUVERNANTA CORPORATIVA

Bibliografie

Extras din document

I. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI CONTROLUL INTERN

BCC a elaborat propriul Cod de Guvernanţa Corporativa, În baza Principiilor de guvernanţa corporativa ale OECD şi a Ghidului privind guvernanţa corporativa pentru instituţiile bancare ale Comitetului de la Basel. Dupa aprobarea sa de catre Consiliul de Administraţie (aprilie 2007), Banca a aplicat şi respectat Întocmai prevederile Codului.

BC Carpatica este organizata În sistem unitar, conducerea superioara fiind asigurata de urmatoarele orgamsme:

Adunarea Generala a Acţionarilor

Este organul suprem al Bancii, alcatuit din totalitatea acţionarilor, având atribuţiile şi autoritatea

prevazute de lege şi de Actul Constitutiv; organizarea şi funcţionarea se fac În baza prevederilor Actului

Constitutiv, completate cu prevederile legale aplicabile. Adunarea Generala a Acţionarilor este condusa

de Preşedintele Consiliului de Administraţie, iar În lipsa acestuia, de persoana desemnata de acesta pentru

a-l Înlocui, daca Adunarea Generala nu decide altfel.

Consiliul de Administratie

Este organul de administrare a Bancii, alcatuit dintr-un numar de administratori aleşi dintre acţionari, având atribuţiile şi autoritatea stipulate prin Actul Constitutiv, completate cu prevederile legale aplicabile; organizarea şi funcţionarea se fac În baza Actului Constitutiv, legilor aplicabile şi a regulamentului propriu. Consiliul de administraţie este format din cel puţin 7 şi cel mult 11 membri, persoane fizice, numarul acestora fiind totdeauna impar. Potrivit Hotarârii Consiliului de Administraţie preşedintele Consiliului de Administraţie este şi

Directorul General al Bancii. Consiliul de Administraţie al Bancii se Întruneşte ori de câte ori este necesar, În şedinte extraordinare, Însa cel puţin o data pe luna, de regula, la sediul bancii, de regula În ultima vineri din luna În sedinţe ordinare.

Componenta Consiliului de Administratie pe parcursul anului 2008:

Pâna la Adunarea Generala a Acţionarilor din 12.01.2008, Consiliul de Administraţie era format din urmatorii membri:

1. Nicolaie Hoanţa - preşedinte al Consiliului Administraţie

2. Viorel Grigore

3. Ilie Carabulea

4. Maria Priveghiu

5. Ioan Gândila

6. Nicolae Balteş

7. Nicolae Nan

8. Luciano Vinella

9. Giuseppe Vinella

10. Ion Dobrica

În cadrul Adunarii Generale a Acţionarilor din 12.01.2008, a fost revocat din funcţia de membru al Consiliului de Administraţie,dl Giuseppe Vinella.

În cadrul Adunarii Generale a Acţionarilor din 31.05.2008, a fost revocat din funcţia de membru al Consiliului de Administraţie,dl Luciano Vinella.

În cadrul Adunarii Generale a Acţionarilor din 11.10.2008, s-a constatat Încetarea calitaţii de membru al Consiliului de Administraţie a dlui Balteş Nicolae, ca efect al demisiei acestuia, potrivit art. 17.4 din Actul Constitutiv.

La finalul anului 2008, Consiliul de Administraţie al bancii era compus din urmatorii membri:

1. Nicolaie Hoanţa - preşedinte al Consiliului de Administraţie

2. Viorel Grigore

3. Ilie Carabulea

4. Maria Priveghiu

5. Ioan Gândila

6. Nicolae Nan

7. Ion Dobrica

Comitetul de Direcţie

Este un organ colectiv de conducere operativa a Bancii, în care directorul general şi directorii generali adjuncţi acţioneaza împreuna; se afla în subordinea CA; competenţele sunt cele delegate expres de CA şi sunt prevazute în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.

Componenta Comitetului de Directie pe parcursul anului 2008:

În perioada 01.01.2008-31.05.2008:

Nicolaie Hoanţa 01.01.2008 - 31.05.2008

Ion Dobrica 01.01.2008 - 31.05.2008

Florin Craciun 01.01.2008 - 09.04.2008

Camelia Aron 25.02.2008 - 31.05.2008

În perioada 01.06.2008-31.12.2008:

Nicolaie Hoanţa 01.06.2008 - 31.12.2008

Ion Dobrica 01.06.2008 - 31.12.2008

Camelia Aron 01.06.2008 - 31.12.2008

Gheorghe Cismaru 01.07.2008 - 31.12.2008

Comitetul de Audit

Se afla în directa subordine a Consiliului de Administraţie şi raporteaza acestuia; are rol consultativ, urmarind ca Banca sa realizeze obiectivele generale ale activitaţii de audit şi control intern; organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comitetului de Audit sunt stabihte prin regulamentul propriu, aprobat la nivelul CA; competenţele sale sunt cele prevazute expres de legislaţia aplicabila.

*Sursa: Actul Constitutiv BCC

Conducerea operativa

Se afla În directa subordine a Consiliul de Administraţie; are autoritatea necesara pentru a lua toate masurile aferente conducerii Bancii, cu respectarea celor exclusiv rezervate, de lege sau de Actul Constitutiv, CA sau AGA.

Comitetul de Administrare a Riscurilor

Se afla În subordinea directa a Consiliului de Administraţie, având raporturi, În limita competenţelor, şi cu Comitetul de Direcţie; este format din conducatori ai bancii (Director General, Directori Generali Adjuncţi) şi din conducatori ai direcţiilor şi departamentelor independente din Centrala bancii a caror activitate este afectata de riscurile semnificative. Din acest comitet pot face parte şi alţi conducatori de departamente din Centrala BCC, daca se considera necesar. Este un comitet permanent cu rol principal de informare a Consiliului de Administraţie asupra problemelor legate de riscuri şi de analizare a modului de derulare a administrarii riscurilor de catre Banca.

Comitetul de credite

Comitetul de Credite se organizeaza In Centrala BCC, ca organism colectiv de decizie În directa

subordine a Comitetului de Direcţie, având ca domeniu principal de responsabilitate acordarea creditelor, În limita competenţelor stabilite de Consiliul de Administraţie. Este format din 5 membri titulari, dintre care unul este preşedinte, şi un numar corespunzator de Înlocuitori ai acestora. Şedinţele Comitetului de Credite au loc ori de câte ori este cazul, dar cel puţin o data pe saptamâna.

Preview document

Guvernanța corporativă a Băncii Comerciale Carpatica SA - Pagina 1
Guvernanța corporativă a Băncii Comerciale Carpatica SA - Pagina 2
Guvernanța corporativă a Băncii Comerciale Carpatica SA - Pagina 3
Guvernanța corporativă a Băncii Comerciale Carpatica SA - Pagina 4
Guvernanța corporativă a Băncii Comerciale Carpatica SA - Pagina 5
Guvernanța corporativă a Băncii Comerciale Carpatica SA - Pagina 6
Guvernanța corporativă a Băncii Comerciale Carpatica SA - Pagina 7
Guvernanța corporativă a Băncii Comerciale Carpatica SA - Pagina 8
Guvernanța corporativă a Băncii Comerciale Carpatica SA - Pagina 9
Guvernanța corporativă a Băncii Comerciale Carpatica SA - Pagina 10
Guvernanța corporativă a Băncii Comerciale Carpatica SA - Pagina 11
Guvernanța corporativă a Băncii Comerciale Carpatica SA - Pagina 12
Guvernanța corporativă a Băncii Comerciale Carpatica SA - Pagina 13
Guvernanța corporativă a Băncii Comerciale Carpatica SA - Pagina 14
Guvernanța corporativă a Băncii Comerciale Carpatica SA - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Guvernanta Corporativa a Bancii Comerciale Carpatica SA.doc

Alții au mai descărcat și

Modele de Guvernanță Corporativă în România - Studiu de Caz Romtelecom

INTRODUCERE O definiţie simplă a guvernanţei corporative ar fi totalitatea sistemelor şi proceselor implementate pentru a conduce şi a controla o...

Particularități privind condiții și reguli de acces și de raportare financiară la Bursa de Valori din Londra

1. Particularităţi privind condiţii şi reguli de acces 1.1. Istoricul Bursei de valori din Londra Prima societate pe acţiuni a lumii a fost...

BCR - guvernanță corporativă

Introducere Guvernanta corporativa desemneaza mecanismele dupa care o companie este condusa si controlata. Se refera la relatiile dintre...

Sistemul de guvernanță corporativă pentru SC OMV Petrom SA

I. Prezentare generală Petrom este cea mai mare companie românească de produse petroliere şi gaz, cu activităţi în diverse arii: Explorare,...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Analiza Indicatorilor de Performanță

Introducere Sistemul bancar este un segment indispensabil în cadrul economiei, avându un rol important în cadrul pieţei financiare. Buna...

Guvernanță corporativă și performanță bancară

Introducere Lucrarea de față își propune să prezinte cele mai importante aspecte teoretice și practice cu privire la importanța guvernanței...

Piața de capital cadrul performanțelor economice

Economia nationala a oricarei tari se bazeaza în functionarea ei pe ansamblul resurselor mobilizabile de o maniera eficienta în vederea...

Management Bancar

TEMA 1 CONŢINUTUL ŞI TRĂSĂTURILE MANAGEMENTULUI BANCAR 1.1. Conceptul şi funcţiile managementului bancar 1.2. Atributele esenţiale ale...

Ai nevoie de altceva?