IAS-18 Venituri

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 7720
Mărime: 139.14KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

I.Introducere 3

II. Obiectiv 4

III. Arie de aplicabilitate 5

IV. Definiţii 7

V. Evaluarea veniturilor din activităţile curente 8

VI. Identificarea tranzacţiei 9

VII. Vânzarea de bunuri 10

VIII. Prestarea de servicii 12

IX. Dobânzi, redevenţe şi dividende 14

X. Prezentarea informaţiilor 15

XI. Anexa 16

1. Vânzarea bunurilor 16

2. Prestarea serviciilor 19

3. Dobânzi, redevenţe şi dividende 23

XII. Studiu de caz privind recunoaşterea veniturilor din prestarea de servicii 25

XIII. Concluzii 28

XIV. Bibliografie 29

Extras din document

I. Introducere

IAS 18 este unul dintre cele mai importante standarde, nu atât prin locul pe care-l ocupă veniturile într-un sistem contabil, cât mai ales prin abordarea nouă a acestora în ceea ce priveşte valoarea justă şi valoarea actualizată ataşabile veniturilor sau conectarea cheltuielilor la venituri. Acest Standard înlocuieşte IAS 18 Recunoaşterea veniturilor din activităţi curente, aprobat in 1982.

II. Obiectiv

Veniturile sunt definite în Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare drept majorări ale beneficiilor economice în timpul exerciţiului financiar, în urma intrărilor sau măririi valorii activelor, sau diminuări ale obligaţiilor care duc la creşteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele obţinute prin contribuţii de la deţinătorii de capital. Veniturile includ atât venituri din activitatea curentă, cât şi câştiguri. Termenul de venituri din activitatea curentă se referă la acele venituri care apar în cursul desfăşurării de către o entitate a activităţii sale curente, termenul fiind regăsit şi sub alte denumiri ce include vânzări, onorarii, dobânzi, dividende, redevenţe. Obiectivul acestui Standard este de a prescrie tratamentul contabil al veniturilor generate de anumite tipuri de tranzacţii şi evenimente.

Un element de primă importanţă în contabilizarea veniturilor din activităţi curente este determinarea momentului la care trebuie recunoscut un astfel de venit. Venitul din activităţile curente este recunoscut atunci când există probabilitatea că entităţii îi vor reveni în viitor anumite beneficii economice şi când aceste beneficii pot fi evaluate cu fidelitate. Acest Standard identifică situaţiile în care aceste criterii vor fi îndeplinite şi, prin urmare, veniturile din activităţile curente vor fi recunoscute. De asemenea, Standardul furnizează recomandări practice privind aplicarea acestor criterii.

III. Arie de aplicabilitate

1. Acest standard trebuie aplicat la contabilizarea veniturilor provenite din următoarele tranzacţii şi evenimente:

(a) vânzarea bunurilor;

(b) prestarea serviciilor; şi

(c) utilizarea de către alţii a activelor entităţii, producătoare de dobânzi, redevenţe şi dividende.

2. Acest standard înlocuieşte IAS 18, Recunoaşterea veniturilor din activităţi curente, aprobat în 1982.

3. Bunurile includ bunurile produse de entitate, în scopul vânzării, precum şi bunurile cumpărate pentru a fi revândute, cum ar fi mărfurile cumpărate de către un comerciant en-detail sau terenurile şi alte proprietăţi deţinute în scopul revânzării.

4. În mod normal, prestarea serviciilor implică executarea de către entitate a unei sarcini stabilite printr-un contract pe parcursul unei anumite perioade de timp. Serviciile pot fi prestate pe parcursul unei singure perioade sau de-a lungul mai multor perioade. Unele contracte de prestare a serviciilor sunt direct aferente contractelor de construcţie, de exemplu, acelea care se referă la serviciile prestate de directorii de proiecte şi de arhitecţi. Veniturile generate de aceste contracte nu sunt tratate în Standardul de faţă, dar sunt tratate în conformitate cu cerinţele aplicabile contactelor de construcţii, specificate în IAS 11, Contracte de construcţii.

Preview document

IAS-18 Venituri - Pagina 1
IAS-18 Venituri - Pagina 2
IAS-18 Venituri - Pagina 3
IAS-18 Venituri - Pagina 4
IAS-18 Venituri - Pagina 5
IAS-18 Venituri - Pagina 6
IAS-18 Venituri - Pagina 7
IAS-18 Venituri - Pagina 8
IAS-18 Venituri - Pagina 9
IAS-18 Venituri - Pagina 10
IAS-18 Venituri - Pagina 11
IAS-18 Venituri - Pagina 12
IAS-18 Venituri - Pagina 13
IAS-18 Venituri - Pagina 14
IAS-18 Venituri - Pagina 15
IAS-18 Venituri - Pagina 16
IAS-18 Venituri - Pagina 17
IAS-18 Venituri - Pagina 18
IAS-18 Venituri - Pagina 19
IAS-18 Venituri - Pagina 20
IAS-18 Venituri - Pagina 21
IAS-18 Venituri - Pagina 22
IAS-18 Venituri - Pagina 23
IAS-18 Venituri - Pagina 24
IAS-18 Venituri - Pagina 25
IAS-18 Venituri - Pagina 26
IAS-18 Venituri - Pagina 27
IAS-18 Venituri - Pagina 28
IAS-18 Venituri - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • IAS-18 Venituri.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Impozitul reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului O zicală devenită obicei în...

Contabilitatea Cheltuielilor, Contabilitatea Veniturilor si Determinarea Rezultatului Exercitiului la Banca Romana pentru Dezvoltare SA

CAPITOLUL 1 PREZENTARE GENERALĂ A BĂNCII 1.1. ISTORIC ŞI INFORMAŢII GENERALE Banca Română pentru Dezvoltare (‘BRD”) şi-a început activitatea ca...

Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor

Integrarea României în spaţiul economic european condiţionează necesitatea armonizării contabilităţii cu Directivele Europene şi Standardele...

Contabilitatea și Analiza Rezultatelor Financiare

ÎNTRODUCERE În conformitate cu Legea despre evidenta contabila, raportul financiar reflecta situatia financiara a agentului si totalitatea...

Standardele Internationale de Raportare Financiara

1.1 Climatul contabil din Romania inainte de 01.01.2007 Accelerarea procesului de privatizare, dezvoltarea pietei de capital si a economiei de...

Caiet de Practica - SC Proess SRL

CAIETUL DE PRACTICA PROESS., este o societate comerciala cu raspundere limitata, inregistrata la Registrul Comertului sub nr....

Ias 2 - Stocuri

Standardul International de Contabilitate IAS2 1.1. Introducere Demersurile privind compatibilizarea sistemului contabil românesc cu cel mondial...

IAS 18 Venituri ale Perioadei Curente

I. CADRUL GENERAL In cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare, veniturile sunt definite drept majorari ale beneficiilor...

Ai nevoie de altceva?