IFRS 5 - Obiective, Clasificarea și Evaluarea

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 6067
Mărime: 29.54KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Proiectul face o prezentare a standardului de contabilitate IFRS-5 si a fost prezentat la cursul Aplicarea standardelor de contabilitate, master semestrul III

Cuprins

CAPITOLUL I: Prezentarea generală şi obiectivele IFRS-5 3

1.1.Prezentare generală 3

1.2. Obiective 5

CAPITOLUL II: Aria de aplicabilitate 6

CAPITOLUL III: Clasificarea activelor pe termen lung (sau a grupurilor de

active) destinate cedării ca fiind deţinute pentru vânzare 8

3.1. Generalităţi 8

3.2. Active pe termen lung care vor fi abandonate 9

CAPITOLUL IV: Evaluarea activelor pe termen lung clasificate ca fiind

deţinute pentru vânzare 10

4.1. Evaluarea activelor pe termen lung (sau a grupurilor de active) 10

4.2. Recunoaşterea pierderilor din depreciere şi a reluărilor 11

4.3. Schimbări în planul de vânzare 12

4.4. Prezentarea şi descrierea informaţiilor pentru evaluare 13

4.4.1. Prezentarea activităţilor întrerupte 13

4.4.2. Câştiguri sau pierderi din activităţile obişnuite 13

4.4.3. Prezentarea activelor pe termen lung sau a grupurilor

de active clasificate ca fiind deţinute pentru vânzare 16

4.4.4. Alte prezentări de informatii 16

CAPITOLUL V: Prevederi privind aplicarea şi data intrării în

vigoare a IFRS-5 18

CAPITOLUL VI: Prelungirea perioadei solicitată pentru finalizarea vânzării 19

CAPITOLUL VII:Definirea termenilor care apar în IFRS 5 21

ANEXE 24

ANEXA 1: Acronime utilizate 25

ANEXA 2: Lista standardelor financiare în vigoare 26

BIBLIOGRAFIE 28

Extras din document

CAPITOLUL I

PREZENTAREA GENERALĂ ŞI

OBIECTIVELE IFRS-5

1.1. Prezentare generală

IFRS 5 stabileşte cerinţele de clasificare, evaluare şi prezentare a activelor pe termen lung deţinute pentru vânzare şi înlocuieşte IAS 35 „Activităţi în curs de întrerupere”.

Unul din obiectivele principale ale IASB este acela de a definitiva convergenţa standardelor internaţionale în întreaga lume. Ca urmare a acestui obiectiv, una din strategiile adoptate de IASB a fost aceea de a se înscrie într-un memorandum de înţelegere a IAS, alături de FASB în USA, care îşi propune să determine cele două consilii să realizeze convergenţa. Ca rezultat, cele două comitete au preluat un proiect pe termen scurt care are ca obiectiv diminuarea diferenţelor între IFRS-uri şi US GAAP, obiectiv ce poate fi soluţionat într-un timp relativ scurt şi care poate folosi proiectelor majore.

Unul dintre aspectele acestui proiect presupune ca fiecare din cele două corpuri să revadă standardele recent emise de către celălat, în vederea adoptării soluţiilor contabile de înaltă calitate. IFRS au rezultat din analiza şi studierea de către IASB a standardului FASB (SFAS 144) nr. 144 „Contabilitatea deprecierilor sau cedărilor de active pe termen lung”, emis în 2001.

SFAS 144 se adresează următoarelor aspecte:

- (i) deprecierea activelor pe termen lung care sunt deţinute şi utilizate;

- (ii) clasificării, evaluării şi prezentării activelor deţinute pentru vânzare;

- (iii) clasificării şi prezentării activităţilor întrerupte. Deprecierea activelor pe termen lung care sunt deţinute şi utilizate este un aspect ce prezintă diferenţe semnificative între IFRS-uri şi US GAAP-uri. Totuşi, nu se intenţionează ca aceste diferenţe să fie eliminate într-un timp relativ scurt. Convergenţa în cadrul celorlalte două aspecte amintite, se intenţionează să fie realizată în cadrul contextului unui proiect pe termen scurt.

Acest IFRS realizează convergenţa substanţială cu cerintele SFAS 144 referitor la activele deţinute pentru vânzare, momentul clasificării operaţiunilor ca activităţi întrerupte, precum şi la prezentarea acestor informaţii.

IFRS:

- preia şi adoptă clasificarea „deţinut pentru vânzare”;

- introduce conceptul de grup de cedare, acesta fiind un grup de active care vor fi cedate, prin vânzare sau în alt mod, împreună, ca un grup în cadrul unei tranzacţii unice; se referă şi la datoriile direct asociate acestor active care se vor transfera în cadrul tranzacţiei respective;

- specfică faptul că activele sau grupurile de active care fac obiectul cedării, clasificate ca fiind deţinute pentru vânzare, sunt raportate la cea mai mică valoare dintre valoarea contabilă şi valoarea justă mai puţin costurile de vânzare;

- prevede ca un activ clasificat ca fiind deţinut pentru vânzare, sau activ care face parte dintr-un grup destinat cedării care este clasificat ca fiind deţinut pentru vânzare, nu este amortizat;

- prevede ca un activ clasificat ca fiind deţinut pentru vânzare, precum şi activele şi datoriile aferente unui grup destinat cedării clasificat ca fiind deţinut pentru vânzare, sunt prezentate separat în prima parte a bilanţului;

- abrogă IAS 35 „Activităţi în curs de întrerupere” şi îl înlocuieşte cu cerinţe care modifică momentul clasificării unei operaţiuni ca fiind activitate întreruptă. IAS 35 clasifică o operaţiune ca fiind în curs de întrerupere la momentul cel mai devreme dintre:

o (a) momentul în care entitatea a încheiat un contract de vânzare;

o (b) consiliul de administraţie al întreprinderii a aprobat şi a anunţat un plan de cedare oficial. IFRS clasifică o operaţiune ca fiind întrerupte la data la care operaţiunea îndeplineşte criteriile de a fi clasificată ca deţinută pentru vânzare sau atunci când întreprinderea a cedat operaţiunea respectivă.

- prevede faptul că rezultatele unei activităţi întrerupte sunt prezentate separat în contul de profit şi pierdere;

- interzice clasificarea retroactivă a unei activităţi ca fiind activitate întreruptă, atunci când criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite până după data bilanţului.

1.2. Obiective

Principalul obiectiv al acestui IFRS este acela de a prescrie modul de contabilizare a activelor deţinute pentru vânzare, precum şi expunerea şi prezentarea activităţilor întrerupte.

În particular, IFRS solicită:

- ca activele care îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate ca deţinute pentru vânzare să fie evaluate la cea mai mică valoare dintre valoarea contabilă şi valoarea justă mai puţin costurile de vânzare şi amortizarea acestor active;

- activele care îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate ca deţinute pentru vânzare să fie prezentate separat în prima parte a bilanţului;

- rezultatele aferente activităţilor întrerupte să fie prezentate separat în contul de profit şi pierdere.

Preview document

IFRS 5 - Obiective, Clasificarea și Evaluarea - Pagina 1
IFRS 5 - Obiective, Clasificarea și Evaluarea - Pagina 2
IFRS 5 - Obiective, Clasificarea și Evaluarea - Pagina 3
IFRS 5 - Obiective, Clasificarea și Evaluarea - Pagina 4
IFRS 5 - Obiective, Clasificarea și Evaluarea - Pagina 5
IFRS 5 - Obiective, Clasificarea și Evaluarea - Pagina 6
IFRS 5 - Obiective, Clasificarea și Evaluarea - Pagina 7
IFRS 5 - Obiective, Clasificarea și Evaluarea - Pagina 8
IFRS 5 - Obiective, Clasificarea și Evaluarea - Pagina 9
IFRS 5 - Obiective, Clasificarea și Evaluarea - Pagina 10
IFRS 5 - Obiective, Clasificarea și Evaluarea - Pagina 11
IFRS 5 - Obiective, Clasificarea și Evaluarea - Pagina 12
IFRS 5 - Obiective, Clasificarea și Evaluarea - Pagina 13
IFRS 5 - Obiective, Clasificarea și Evaluarea - Pagina 14
IFRS 5 - Obiective, Clasificarea și Evaluarea - Pagina 15
IFRS 5 - Obiective, Clasificarea și Evaluarea - Pagina 16
IFRS 5 - Obiective, Clasificarea și Evaluarea - Pagina 17
IFRS 5 - Obiective, Clasificarea și Evaluarea - Pagina 18
IFRS 5 - Obiective, Clasificarea și Evaluarea - Pagina 19
IFRS 5 - Obiective, Clasificarea și Evaluarea - Pagina 20
IFRS 5 - Obiective, Clasificarea și Evaluarea - Pagina 21
IFRS 5 - Obiective, Clasificarea și Evaluarea - Pagina 22
IFRS 5 - Obiective, Clasificarea și Evaluarea - Pagina 23
IFRS 5 - Obiective, Clasificarea și Evaluarea - Pagina 24
IFRS 5 - Obiective, Clasificarea și Evaluarea - Pagina 25
IFRS 5 - Obiective, Clasificarea și Evaluarea - Pagina 26
IFRS 5 - Obiective, Clasificarea și Evaluarea - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • IFRS 5 - Obiective, Clasificarea si Evaluarea.doc

Alții au mai descărcat și

Instrumentarea contabilă a contractelor de leasing conform IFRS 16

În prezent, standardul internațional de contabilitate financiară care stabilește tratamentul contabil al contractelor de leasing este IAS 17...

Politici si Tratamente Contabile privind Investitii Imobiliare si Imobilizarile Corporale Detinute de Institutiile Publice

Capitolul I INVESTIŢII IMOBILIARE 1.1. Delimitări conceptuale privind investiţiile imobiliare 1.2. Recunoaşterea investiţiilor imobiliare 1.3....

Cercetare privind Implementarea IFRS în România

Notiuni generale Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) reprezinta un set de standarde contabile, bazate pe principii care...

Consolidarea Conturilor prin Metoda Integrării Globale

Fenomenul contabil contemporan prezintă caracteristici axate pe nevoia de armonizare, convergenţă, compatibilitate şi uniformitate în...

Modalități de Finanțare a Investițiilor și a Activităților de Exploatare prin Intermediul Subvențiilor

1. Introducere Datorită evoluţiei societăţii umane, necesitatea existenţei unor asemănări între documentele întocmite de agenţii economici din...

Politici și opțiuni contabile referitoare la contabilitatea stocurilor

Capitolul 1 IAS– Standardele Internationale de Contabilitate/ IFRS– Standardele Internationale de Raportare financiara 1.1 Standardizarea si...

Sisteme contabile în alte țări

Introducere Economia si politica sunt doua influente notabile asupra sistemelor contabile. Dupa caderea comunismului in 1989, tarile din Europa...

Normalizarea contabilității - organisme de normalizare și reglementare

Despre IASB 1.1. Informaţii generale IASB 1.2. Etape în evoluţia IASB Surse bibliografice: - Feleagă N. (2000), „Sisteme contabile comparate -...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Datoriilor

INTRODUCERE Contabilitatea a aparut din nevoia de a raspunde in plan informational si decizional la problematica gestiunii miscarilor de valori...

Studiu asupra Normalizarii Contabilitatii la Nivel European

1. Originile si începuturile IASB Raportarea financiara în lumea civilizata a evoluat pornind de la doua modele generale, ale caror obiective erau...

Probleme Contabilitate Aprofundata, Lichidare, Fuziune

LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE Lichidare hotarâta de adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor, în situatia în care se obtine profit...

Analiza comparativă US GAAP - IFRS

I. Notiuni introductive Standardele Internationale de Raportare Financiara (International Financial Reporting Standards - IFRS) reprezinta un set...

IFRS 5

-Stabileste cerintele pentru clasificarea, evaluarea si prezentarea activelor imobilizate detinute pentru vanzare si inlocuieste IAS 31-Activitati...

Politici și opțiuni contabile referitoare la contabilitatea stocurilor

Capitolul 1 IAS– Standardele Internationale de Contabilitate/ IFRS– Standardele Internationale de Raportare financiara 1.1 Standardizarea si...

Standardul International de Contabilitate 38 Imobilizari Necorporale

IMOBILIZARI NECORPORALE IAS 38 Imobilizari necorporale a fost publicat de Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate în septembrie...

Rolul și Importanța Raportărilor Financiare în Managementul Firmei

INTRODUCERE STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE IAS 1 IAS 1 Prezentarea situațiilor financiare stabileşte cerinţele generale pentru...

Ai nevoie de altceva?