Imobilizări corporale - cheltuieli ulterioare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 5326
Mărime: 33.74KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

1. Imobilizari corporale: considerente generale

Imobilizările corporale, numite şi active fixe tangibile sau imobilizări fizice, sunt procurate pentru a servi exploatării şi nu pentru a fi revândute; prin natura lor, au o durată de utilizare relativ lungă şi, în mod obişnuit, sunt amortizate; sunt bunuri de natură corporală, se disting de stocuri prin faptul că nu sunt încorporate din punct de vedere fizic în produsele (serviciile) realizate cu ajutorul lor.

Ordinul 3055/2009 defineste activul ca fiind un rezultat al unor evenimente trecute, o resursă controlată de către entitate, de la care se asteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru o intreprindere.

În concepţia Standardelor Internaţionale de Contabilitate, „terenurile şi mijloacele fixe sunt imobilizări corporale deţinute de o întreprindere pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor, sau pentru a fi folosite în scopuri administrative şi este posibil a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade.".

Activele imobilizate corporale au valoarea încorporată în conţinutul lor material spre deosebire de imobilizările necorporale a căror valoare se concretizează în cheltuielile făcute pentru obţinerea acestora: este cazul licenţelor, brevetelor, etc.

Standardul International care face recomandări cu privire la imobilizările corporale este IAS 16. Obiectivul acestei norme este descrierea tratamentului contabil pentru imobilizările corporale. Problema principală în contabilizarea imobilizărilor corporale este identificarea momentului de recunoastere a acestor active, a valorii contabile si a amortizării aferente.

Standardul international de contabilitate IAS 16 “Imobilizări corporale” defineste imobilizările corporale ca fiind acele elemente tangibile care îndeplinesc următoarele conditii:

• sunt detinute de o intreprindere pentru a fi utlizate în productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate tertiilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative;

• sunt preconizate a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade si au o valoare mai mare decât limita prevazută de reglementările legale în vigoare .

Imobilizările corporale cuprind acele bunuri care au un continut material, corporal, tangibil si se compun din terenuri si constructii; instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii; mobilier, aparatură birotică, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale; imobilizări corporale în curs de executie si avansuri acordate pentru imobilizări corporale.

Structurarea imobilizărilor corporale în aceste categorii are în vedere următoarele:

• terenurile nu se uzează, nefiind necesară înlocuirea lor pe cand celalalte imobilizări se uzează făcând necesară înlocuirea lor cu altele noi de aceeasi spetă;

• valoarea neta contabilă a terenurilor poate creşte în funcţie de factori ca: amplasament, apropiere de pieţe, grad de fertilitate etc, în timp ce pentru restul imobilizărilor valoarea scade pe măsura utilizării lor. Ele se supun amortizării, dar terenurile nu sunt supuse acestui process. Investiţiile efectuate pentru amenajarea terenurilor sunt însă, supuse amortizării.

Pentru înregistrarea corectă a imobilizărilor corporale trebuie făcute următoarele delimitări:

- Delimitarea între imobilizări corporale şi stocuri

Durata de utilizare de l an şi valoarea de intrare mai mare decât limita stabilită legal sunt condiţiile ce stau la baza delimitării bunurilor economice în imobilizări corporale şi stocuri. În activitatea practică, unităţile economice pot contabiliza trecerea unor stocuri în categoria imobilizărilor, aceasta în funcţie de destinaţia bunului în unitate.

- Delimitarea între imobilizări corporale şi cheltuieli

• În situaţia unui element nou: cheltuielile efectuate pentru realizarea unui bun material destinat să rămână durabil în patrimoniu, constituie imobilizări corporale.

• În cazul elementelor deja existente:

- cheltuielile care au ca efect menţinerea bunului în stare normală de utilizare, sunt considerate cheltuieli de exploatare;

- cheltuielile care au ca efect o creştere de valoare a unei imobilizări sau o creştere a duratei de utilizare au natura de imobilizări, bunul economic mărindu-şi valoarea.

Preview document

Imobilizări corporale - cheltuieli ulterioare - Pagina 1
Imobilizări corporale - cheltuieli ulterioare - Pagina 2
Imobilizări corporale - cheltuieli ulterioare - Pagina 3
Imobilizări corporale - cheltuieli ulterioare - Pagina 4
Imobilizări corporale - cheltuieli ulterioare - Pagina 5
Imobilizări corporale - cheltuieli ulterioare - Pagina 6
Imobilizări corporale - cheltuieli ulterioare - Pagina 7
Imobilizări corporale - cheltuieli ulterioare - Pagina 8
Imobilizări corporale - cheltuieli ulterioare - Pagina 9
Imobilizări corporale - cheltuieli ulterioare - Pagina 10
Imobilizări corporale - cheltuieli ulterioare - Pagina 11
Imobilizări corporale - cheltuieli ulterioare - Pagina 12
Imobilizări corporale - cheltuieli ulterioare - Pagina 13
Imobilizări corporale - cheltuieli ulterioare - Pagina 14
Imobilizări corporale - cheltuieli ulterioare - Pagina 15
Imobilizări corporale - cheltuieli ulterioare - Pagina 16
Imobilizări corporale - cheltuieli ulterioare - Pagina 17
Imobilizări corporale - cheltuieli ulterioare - Pagina 18
Imobilizări corporale - cheltuieli ulterioare - Pagina 19
Imobilizări corporale - cheltuieli ulterioare - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Imobilizari Corporale - Cheltuieli Ulterioare.doc

Alții au mai descărcat și

Tratamente Contabile privind Imobilizările Corporale

TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE 1. Delimitări şi structuri privind imobilizările corporale Importanţa deţinerii de...

Practici referitoare la imobilizările corporale și necorporale

Capitolul 1 – Contabilitatea creativa si factorii determinanti si motivatiile 1.1.Definirea contabilitatii creative Cea mai substantiala...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

Legea Contabilitatii nr.82/1991,defineste contabilitatea ca fiind instrumentul principal de cunoastere,gestiune si control al patrimoniului si al...

IAS 16 - Imobilizări corporale

Capitolul 1 Aplicabilitatea standardului IAS 16 1.1. Obiectivul standardului IAS 16 se referă la „terenuri, clădiri - construcţii şi...

Te-ar putea interesa și

Amortizarea Imobilizărilor

3.3. DEFINIREA PROCESULUI DE AMORTIZARE A CAPITALULUI IMOBILIZAT ÎN ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE Amortizarea este un proces financiar de...

Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale

1.1 Dualismul contabil Pentru a putea vorbi despre un dualism contabil consideram oportuna definirea notiunii de sistem contabil. Prin sistem...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

1. TENDINTE PREVIZIBILE PRIVIND PIATA CONFECTIILOR DE ÎMBRACAMINTE În ultimii 50 de ani, pe plan mondial, industria confectiilor de îmbracaminte...

Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate

1. Necesitatea şi limitele armonizării contabile internaţionale 1.1 Necesitatea armonizării contabile internaţionale 1.2 Este cunoscut faptul...

IAS 16 - Imobilizări Corporale

Cap. 1. Introducere Standardul international de contabilitate IAS 16 “Imobilizari corporale” (revizuita în 1998) a intrat în vigoare la data de 1...

IAS 16 - Imobilizari Corporale

PARTEA I Introducere În martie 1982 Consiliul IASC a aprobat norma IAS 16 ,,Contabilitatea imobilizarilor corporale“. Ultima revizuire a...

Stadiul Cunoașterii în Domeniu

CAPITOLUL 1 STADIUL CUNOASTERII ÎN DOMENIU Activul evidentiaza destinatia si lichiditatea bunurilor economice (perioada de transformare în bani)....

Contabilitatea Imobilizarilor

Introducere Activele imobilizate sau fixe denumite si „imobilizari” sau „bunuri imobile” cuprind toate acele valori economice de investitie a...

Ai nevoie de altceva?