Imobilizările Corporale

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 116 în total
Cuvinte : 23779
Mărime: 93.20KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

1.1 Patrimoniul economic-rolul şi importanţa activelor imobilizate în cadrul acestuia 5

1.2 Definiţia şi structura activelor imobilizate ..7

1.3 Caracteristicile imobilizărilor corporale şi

cadrul normativ al acestora 10

2. Conducerea contabilităţii imobilizărilor corporale ..14

2.1 Evaluarea imobilizărilor corporale .14

2.1.1 Evaluarea la intrarea în patrimoniu .15

2.1.2 Evaluarea la ieşirea din patrimoniu .16

2.1.3 Evaluarea cu ocazia inventarierii .17

2.1.4.Evaluarea la închiderea exerciţiului 18

2.2 Reevaluarea imobilizărilor corporale .19

2.3 Organizarea evidenţei operative a imobilizărilor corporale ..22

2.4 Organizarea contabilităţii imobilizărilor corporale ..34

2.4.1 Organizarea contabilităţii analitice a imobilizărilor corporale ..34

2.4.2. Organizarea contabilităţii sintetice a imobilizărilor corporale .35

2.42.1 Contabilitatea terenurilor şi amenajărilor de

terenuri .35

2.4.2.2 Contabilitatea mijloacelor fixe .36

2.4.3 Contabilitatea unor operaţiuni speciale privind imobilizările corporale 39

2.4.3.1 Contabilitatea concesiunii, locaţiei de gestiune şi închirierii .39

2.4.3.2 Contabilitatea utilizării imobilizărilor corporale prin leasing ..42

2.5 Contabilitatea imobilizărilor corporale în curs .47

2.6 Contabilitatea deprecierii imobilizărilor corporale ..50

2.6.1 Amortizarea imobilizărilor corporale ..50

2.6.1.1 Definiţia amortizării şi calcularea acesteia .50

2.6.1.2 Contabilitatea amortizării imobilizărilor

corporale ..64

2.6.2 Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor

corporale ..65

2.6.2.1 Caracteristicile provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor corporale 65

2.6.2.2 Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor corporale 66

3. Exemplificarea principalelor operaţiuni legate de existenţa şi mişcarea imobilizărilor corporale 67

3.1 Operaţiuni de intrare 67

3.2 Operaţiuni de ieşire 71

3.3 Înregistrarea deprecierilor 73

3.4 Operaţiuni speciale 74

3.4.1 Concesionarea 74

3.4.2 Închirierea 75

3.4.3 Leasing-ul financiar 76

4. Metodica 79

4.1 Noi direcţii în structurarea conţinuturilor: perspectiva interdisciplinară şi organizarea modulară 79

4.2 Aspecte privind reforma curriculară 82

4.2.1 Obiectivele reformei 82

4.2.2 Oferta CDŞ 84

4.2.3 Firmele de exerciţiu 85

4.3 Proiectarea demersului didactic 88

4.3.1 Lectura personalizată a programei şcolare 89

4.3.2 Planificarea calendaristică 89

4.3.3 Proiectarea unităţii de învăţare 91

4.3.4 Evaluarea 95

4.4 Model de proiectare a unităţii de învăţare 103

5. Concluzii 114

6. Bibliografie 116

Extras din document

1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE

1.1 PATRIMONIUL ECONOMIC - ROLUL ŞI IMPORTANŢA ACTIVELOR IMOBILIZATE ÎN CADRUL ACESTUIA

Din punct de vedere juridic, patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor care au valoare economică precum şi a bunurilor la care acestea se referă, aparţinând unei persoane fizice sau juridice. Acest concept juridic despre patrimoniu a fost preluat de către doctrina contabilă, conturându-se diferite curente (scientist sau materialist şi tehnicist sau pragmatic). În esenţă, patrimoniul unei firme poate fi definit şi delimitat în funcţie de trei coordonate:

-titularul patrimoniului

-obiectul patrimoniului

-fluxurile patrimoniale

Titularii de patrimoniu sunt agenţi economici care dispun, controlează şi utilizează factori de producţie reuniţi într-o entitate economică distinctă. Titularii de patrimoniu, concretizaţi în societăţi comerciale, regii autonome, instituţii, societăţi cooperatiste şi celelalte persoane juridice cu scop lucrativ, au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitate proprie, respectiv contabilitate financiară şi contabilitate de gestiune.

Obiectul patrimoniului poate fi definit ca o combinaţie optimă dintre diverse forme de manifestare concretă a capitalurilor reunite şi autonomizate în gestiunea unui agent economic care asigură autovalorificarea acestora prin desfăşurarea unor activităţi organizate pe criterii de profitabilitate.

În cadrul circuitului economic al capitalurilor se disting două categorii de componente ale patrimoniului economic:

a) Active patrimoniale – determinate de formele concrete în care se materializează capitalul real, respectiv:

-capitalul fix

-capitalul circulant

b) Pasive patrimoniale – determinate de titlurile de proprietate şi de credit remise deţinătorilor de capitaluri sociale şi obligatare lăsate spre valorificare în respectivul patrimoniu economic şi de obligaţiile de rambursare a capitalului împrumutat.

Preview document

Imobilizările Corporale - Pagina 1
Imobilizările Corporale - Pagina 2
Imobilizările Corporale - Pagina 3
Imobilizările Corporale - Pagina 4
Imobilizările Corporale - Pagina 5
Imobilizările Corporale - Pagina 6
Imobilizările Corporale - Pagina 7
Imobilizările Corporale - Pagina 8
Imobilizările Corporale - Pagina 9
Imobilizările Corporale - Pagina 10
Imobilizările Corporale - Pagina 11
Imobilizările Corporale - Pagina 12
Imobilizările Corporale - Pagina 13
Imobilizările Corporale - Pagina 14
Imobilizările Corporale - Pagina 15
Imobilizările Corporale - Pagina 16
Imobilizările Corporale - Pagina 17
Imobilizările Corporale - Pagina 18
Imobilizările Corporale - Pagina 19
Imobilizările Corporale - Pagina 20
Imobilizările Corporale - Pagina 21
Imobilizările Corporale - Pagina 22
Imobilizările Corporale - Pagina 23
Imobilizările Corporale - Pagina 24
Imobilizările Corporale - Pagina 25
Imobilizările Corporale - Pagina 26
Imobilizările Corporale - Pagina 27
Imobilizările Corporale - Pagina 28
Imobilizările Corporale - Pagina 29
Imobilizările Corporale - Pagina 30
Imobilizările Corporale - Pagina 31
Imobilizările Corporale - Pagina 32
Imobilizările Corporale - Pagina 33
Imobilizările Corporale - Pagina 34
Imobilizările Corporale - Pagina 35
Imobilizările Corporale - Pagina 36
Imobilizările Corporale - Pagina 37
Imobilizările Corporale - Pagina 38
Imobilizările Corporale - Pagina 39
Imobilizările Corporale - Pagina 40
Imobilizările Corporale - Pagina 41
Imobilizările Corporale - Pagina 42
Imobilizările Corporale - Pagina 43
Imobilizările Corporale - Pagina 44
Imobilizările Corporale - Pagina 45
Imobilizările Corporale - Pagina 46
Imobilizările Corporale - Pagina 47
Imobilizările Corporale - Pagina 48
Imobilizările Corporale - Pagina 49
Imobilizările Corporale - Pagina 50
Imobilizările Corporale - Pagina 51
Imobilizările Corporale - Pagina 52
Imobilizările Corporale - Pagina 53
Imobilizările Corporale - Pagina 54
Imobilizările Corporale - Pagina 55
Imobilizările Corporale - Pagina 56
Imobilizările Corporale - Pagina 57
Imobilizările Corporale - Pagina 58
Imobilizările Corporale - Pagina 59
Imobilizările Corporale - Pagina 60
Imobilizările Corporale - Pagina 61
Imobilizările Corporale - Pagina 62
Imobilizările Corporale - Pagina 63
Imobilizările Corporale - Pagina 64
Imobilizările Corporale - Pagina 65
Imobilizările Corporale - Pagina 66
Imobilizările Corporale - Pagina 67
Imobilizările Corporale - Pagina 68
Imobilizările Corporale - Pagina 69
Imobilizările Corporale - Pagina 70
Imobilizările Corporale - Pagina 71
Imobilizările Corporale - Pagina 72
Imobilizările Corporale - Pagina 73
Imobilizările Corporale - Pagina 74
Imobilizările Corporale - Pagina 75
Imobilizările Corporale - Pagina 76
Imobilizările Corporale - Pagina 77
Imobilizările Corporale - Pagina 78
Imobilizările Corporale - Pagina 79
Imobilizările Corporale - Pagina 80
Imobilizările Corporale - Pagina 81
Imobilizările Corporale - Pagina 82
Imobilizările Corporale - Pagina 83
Imobilizările Corporale - Pagina 84
Imobilizările Corporale - Pagina 85
Imobilizările Corporale - Pagina 86
Imobilizările Corporale - Pagina 87
Imobilizările Corporale - Pagina 88
Imobilizările Corporale - Pagina 89
Imobilizările Corporale - Pagina 90
Imobilizările Corporale - Pagina 91
Imobilizările Corporale - Pagina 92
Imobilizările Corporale - Pagina 93
Imobilizările Corporale - Pagina 94
Imobilizările Corporale - Pagina 95
Imobilizările Corporale - Pagina 96
Imobilizările Corporale - Pagina 97
Imobilizările Corporale - Pagina 98
Imobilizările Corporale - Pagina 99
Imobilizările Corporale - Pagina 100
Imobilizările Corporale - Pagina 101
Imobilizările Corporale - Pagina 102
Imobilizările Corporale - Pagina 103
Imobilizările Corporale - Pagina 104
Imobilizările Corporale - Pagina 105
Imobilizările Corporale - Pagina 106
Imobilizările Corporale - Pagina 107
Imobilizările Corporale - Pagina 108
Imobilizările Corporale - Pagina 109
Imobilizările Corporale - Pagina 110
Imobilizările Corporale - Pagina 111
Imobilizările Corporale - Pagina 112
Imobilizările Corporale - Pagina 113
Imobilizările Corporale - Pagina 114
Imobilizările Corporale - Pagina 115
Imobilizările Corporale - Pagina 116
Imobilizările Corporale - Pagina 117

Conținut arhivă zip

  • Imobilizarile Corporale.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Auditarea Situatilor Financiare

1.1 Aspecte generale Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și a Amortizării

Capitolul I Introducere 1.1 Scurt istoric al telecomunicaţiilor pe plan mondial şi în România Revoluţia tehnico-ştiinţifică, trăsătură...

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale - SC Alpha Gaz SRL

CAP. I PREZENTAREA SOCOETĂŢII COMERCIALE 1.1. Istoricul şi obiectul de activitate al S.C „ALPHA GAZ” S.R.L. LUGOJ Societatea comercială este o...

Contabilitatea Activelor Imobilizate Corporale la Societatea Comerciala Industria Iutei SA

Activele imobilizate corporale sunt structuri importante în cadrul patrimoniului întreprinderii, acestea având rolul de a parteicipa direct la...

Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL

INTRODUCERE Contabilitatea este un instrument de cunoastere, gestiune, si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute care asigura...

Imobilizarile Necorporale

Capitolul I Delimitari privind contabilitatea imobilizarilor necorporale Activele imobilizate sau fixe, denumite si active pe termen lung,...

Studiul Privind Modificarile Introduse de OMFP3055|2009

Cap 1 Introducere Începând cu 01.01.2010, Contabilitatea din România se bazează pe OMFP nr.3055/2009 pentru aprobarea “Reglementîrilor contabile...

Te-ar putea interesa și

Organizarea si Conducerea Imobilizarilor Corporale - Calitatea si Structura Sortimentala la SC Rostramo SA

ARGUMENT S.C. ROSTRAMO S.A este o firma reprezentativa pentru judetul Gorj, in industria prelucrarii lemnului. Am ales tema intitulata “...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE Dezvoltarea continuă a capacităţii de informare grevează întreaga evoluţie a societăţii omeneşti. În anii în care trăim, principala...

Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE Societatea care va fi prezentata în continuare se numeste S.C. AURORA S.A. din Brasov. 1.1....

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale

1.1 Dualismul contabil Pentru a putea vorbi despre un dualism contabil consideram oportuna definirea notiunii de sistem contabil. Prin sistem...

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale la SC Remar SA

INTRODUCERE Sistemul de informatii al unei organizatii ne permite sa ierarhizam sa un ansamblu de tehnici si metode care permit obtinerea si...

Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale

Cap.1 Studiu de oportunitate a fluxului proiectat 1.1 Rolul imobilizărilor corporale în realizarea obiectului de activitate al unităţii Baza...

Elemente de Diagnostic Global Strategic al Firmei de Comert SC Best Prod SRL

Capitolul I Obiectivele,metodele şi instrumentele diagnosticului economico-financiar al firmei 1.1 Semnificaţiile şi importanta diagnosticului...

Ai nevoie de altceva?