Imobilizarile Corporale

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Imobilizarile Corporale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 116 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1.1 Patrimoniul economic-rolul şi importanţa activelor imobilizate în cadrul acestuia 5
1.2 Definiţia şi structura activelor imobilizate ..7
1.3 Caracteristicile imobilizărilor corporale şi
cadrul normativ al acestora 10
2. Conducerea contabilităţii imobilizărilor corporale ..14
2.1 Evaluarea imobilizărilor corporale .14
2.1.1 Evaluarea la intrarea în patrimoniu .15
2.1.2 Evaluarea la ieşirea din patrimoniu .16
2.1.3 Evaluarea cu ocazia inventarierii .17
2.1.4.Evaluarea la închiderea exerciţiului 18
2.2 Reevaluarea imobilizărilor corporale .19
2.3 Organizarea evidenţei operative a imobilizărilor corporale ..22
2.4 Organizarea contabilităţii imobilizărilor corporale ..34
2.4.1 Organizarea contabilităţii analitice a imobilizărilor corporale ..34
2.4.2. Organizarea contabilităţii sintetice a imobilizărilor corporale .35
2.42.1 Contabilitatea terenurilor şi amenajărilor de
terenuri .35
2.4.2.2 Contabilitatea mijloacelor fixe .36
2.4.3 Contabilitatea unor operaţiuni speciale privind imobilizările corporale 39
2.4.3.1 Contabilitatea concesiunii, locaţiei de gestiune şi închirierii .39
2.4.3.2 Contabilitatea utilizării imobilizărilor corporale prin leasing ..42
2.5 Contabilitatea imobilizărilor corporale în curs .47
2.6 Contabilitatea deprecierii imobilizărilor corporale ..50
2.6.1 Amortizarea imobilizărilor corporale ..50
2.6.1.1 Definiţia amortizării şi calcularea acesteia .50
2.6.1.2 Contabilitatea amortizării imobilizărilor
corporale ..64
2.6.2 Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor
corporale ..65
2.6.2.1 Caracteristicile provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor corporale 65
2.6.2.2 Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor corporale 66
3. Exemplificarea principalelor operaţiuni legate de existenţa şi mişcarea imobilizărilor corporale 67
3.1 Operaţiuni de intrare 67
3.2 Operaţiuni de ieşire 71
3.3 Înregistrarea deprecierilor 73
3.4 Operaţiuni speciale 74
3.4.1 Concesionarea 74
3.4.2 Închirierea 75
3.4.3 Leasing-ul financiar 76
4. Metodica 79
4.1 Noi direcţii în structurarea conţinuturilor: perspectiva interdisciplinară şi organizarea modulară 79
4.2 Aspecte privind reforma curriculară 82
4.2.1 Obiectivele reformei 82
4.2.2 Oferta CDŞ 84
4.2.3 Firmele de exerciţiu 85
4.3 Proiectarea demersului didactic 88
4.3.1 Lectura personalizată a programei şcolare 89
4.3.2 Planificarea calendaristică 89
4.3.3 Proiectarea unităţii de învăţare 91
4.3.4 Evaluarea 95
4.4 Model de proiectare a unităţii de învăţare 103
5. Concluzii 114
6. Bibliografie 116

Extras din document

1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE

1.1 PATRIMONIUL ECONOMIC - ROLUL ŞI IMPORTANŢA ACTIVELOR IMOBILIZATE ÎN CADRUL ACESTUIA

Din punct de vedere juridic, patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor care au valoare economică precum şi a bunurilor la care acestea se referă, aparţinând unei persoane fizice sau juridice. Acest concept juridic despre patrimoniu a fost preluat de către doctrina contabilă, conturându-se diferite curente (scientist sau materialist şi tehnicist sau pragmatic). În esenţă, patrimoniul unei firme poate fi definit şi delimitat în funcţie de trei coordonate:

-titularul patrimoniului

-obiectul patrimoniului

-fluxurile patrimoniale

Titularii de patrimoniu sunt agenţi economici care dispun, controlează şi utilizează factori de producţie reuniţi într-o entitate economică distinctă. Titularii de patrimoniu, concretizaţi în societăţi comerciale, regii autonome, instituţii, societăţi cooperatiste şi celelalte persoane juridice cu scop lucrativ, au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitate proprie, respectiv contabilitate financiară şi contabilitate de gestiune.

Obiectul patrimoniului poate fi definit ca o combinaţie optimă dintre diverse forme de manifestare concretă a capitalurilor reunite şi autonomizate în gestiunea unui agent economic care asigură autovalorificarea acestora prin desfăşurarea unor activităţi organizate pe criterii de profitabilitate.

În cadrul circuitului economic al capitalurilor se disting două categorii de componente ale patrimoniului economic:

a) Active patrimoniale – determinate de formele concrete în care se materializează capitalul real, respectiv:

-capitalul fix

-capitalul circulant

b) Pasive patrimoniale – determinate de titlurile de proprietate şi de credit remise deţinătorilor de capitaluri sociale şi obligatare lăsate spre valorificare în respectivul patrimoniu economic şi de obligaţiile de rambursare a capitalului împrumutat.

Fisiere in arhiva (1):

  • Imobilizarile Corporale.doc